27. 9. 2018

ČISTIČI – film o lidech, kteří „uklízí“ virtuální odpad, a kteří viděli všechno

Již dříve jsme čtenáře webu Děti a média informovali o zajímavých dokumentárních filmech, které se nějakým způsobem týkají médií. Nyní budeme věnovat pozornost filmu Čističi (The Cleaners) německých režisérů Hanse Blocka a Moritze Riesewiecka o lidech, kteří vyhledávají a mažou na internetu závadný obsah. Film vznikl v koprodukci několika států v roce 2018 a byl uveden na festivalu Sundance. V České republice byl uveden v rámci festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět ve dnech 5.–14. března 2018 (kategorie: Jedna nula).

Každou minutu je na YouTube nahráno 500 hodin videí, na Twitteru je zveřejněno 450 000 tweetů a na Facebooku 2,5 milionu zpráv.“ (oficiální trailer k filmu)

Není žádnou novinkou, že internet má i svou odvrácenou tvář. Lze sem nahrát v podstatě jakékoliv video či obraz. Některé zde zveřejněné obsahy však zpravidla netouží zhlédnout ani dospělí, natožpak děti. Jedná se zejména (ale nejenom) o dvě oblasti: o násilí a o sexuální obsah. Potenciálně závadný obsah, zveřejněný na internetu prostřednictvím serverů jako jsou Google, Facebook, Twitter, YouTube a další, mohou uživatelé sami nahlásit, pokud na něj při surfování náhodou narazí. Sílící tlak Evropské komise, aby bylo v takovém případě zasáhnuto do jedné hodiny od oznámení, nutí tyto společnosti využívat moderátory obsahů sociálních sítí, jakési „kontrolory“. Právě takovými lidmi se zabývá dokument Čističi.

Najímáni jsou mladí lidé z rozvojových zemí ve věku kolem 20 let, jejich počet se pohybuje kolem 10 000. Jedno z hlavních center jsou Filipíny. Zde je totiž dostupná levná pracovní síla (tito externisté dostávají cca 3 dolary na hodinu) a také prý zde vzhledem k dlouhodobé kolonizaci Španěly a Američany místní rozumějí západním hodnotám a normám. Jejich psychika při této práci ovšem prochází těžkou zkouškou.

Čističi hodnotí obsah, který byl nahlášen uživateli, ale i obsah vybraný algoritmy (roboty, kteří vyfiltrují např. snímky, na nichž je patrná krev). Tyto programy ovšem neumějí vyhodnotit kontext nebo rozeznat ironii, takže obsah snímku či videa musí následně vyhodnotit ještě člověk. Ten má na rozhodnutí jen několik sekund, neboť musí plnit denní normu 25 000 obrázků/videí. Čistič tak v rámci své práce zhlédne vedle různých neškodných karikatur či uměleckých aktů i předlouhou řadu různých druhů sexuálního násilí, dětské pornografie, vražd, sebepoškozování, týrání zvířat, nenávistných komentářů, teroristické propagandy, stínání hlav, kontroverzního politického obsahu atd. Mnohé z čističů proto postihnou deprese, jiní zcela ztratí zájem o sex, další pro strach nedokáží vycházet z domu. Někdo se obrní a zvykne si, někdo vnímá práci jako poslání a (křesťanskou) oběť, jiný však tuto práci neunese; některé ztráta veškerých iluzí o lidstvu dožene až k sebevraždě.

Z vyjádření čističů:

Za tu dobu, co pracuji na usměrňování obsahů, jsem viděl stovky setnutí hlav. Nesmím vám říct, kdo jsem, ve smlouvě jsme podepsali, že nikomu neprozradíme, pro koho pracujeme. Proč s vámi mluvím? Svět by měl vědět, že existujeme. Že je tu někdo, kdo kontroluje sociální sítě. Usilovně zajišťujeme uživatelům bezpečnou platformu.“

Svou práci dělám se zanícením. Mám ji rád. Když odstraňuji závadný obsah, připadám si jako ochranka. Chráním uživatele. To je moje práce.“

Změnilo mě to. Je to, jako bych se nakazila nějakým virem. Pomalu se mi to zažírá do mozku. (…) Dnem za dnem jsem u toho seděla… A pak jsem s tím sekla. Musela jsem.

Kromě této osobní roviny se film zabývá ještě rovinou další, společenskou. Jedná se totiž o skryté odvětví. Zaměstnanci podepisují přísné smlouvy o mlčenlivosti a působí jako externisté a v utajení pod kódovým označením. Jde o obrovský průmysl, který ovšem neprobíhá na půdě největších společností, vlastnících sociální sítě, ale skrze neznámé firmy.

Firmy, provozující sociální média, totiž údajně příliš nestojí o to, aby lidé o zákulisí sociálních sítí hlouběji přemýšleli a uvědomili si, že nejde o digitální kopii reality. Velké společnosti bývají zpravidla svolné ke spolupráci s některými autokratickými režimy, které vytvářejí svůj vlastní obraz společnosti, který nemá s realitou nic společného. Tvůrci pořadu tyto nadnárodní firmy pochopitelně oslovili, aby získali jejich vyjádření, žádná však neodpověděla.

A nelze opomenout ani rovinu svobody projevu. Vždy se nabízí otázka, zda bylo opravdu nutné odstranit vše, co odstraněno bylo. Vždy zůstává prostor k úvaze, zda nebyly vymazány např. i karikatury nebo obsahy mající nezpochybnitelnou zpravodajskou či uměleckou hodnotu.

Jeden z režisérů, Moritz Riesewieck, se dokonce domnívá, že nemáme právo být chráněni před válečnými hrůzami, na nichž se podílíme. Lidé by dle něj neměli mít možnost si vybrat, před čím chtějí zavírat oči – problémy světa by neměly být mazány nebo ignorovány.

S touto myšlenkou se dá samozřejmě polemizovat a nesouhlasit s ní, ale film jako takový si jistě zaslouží naši plnou pozornost.

 

Lenka Burešová

 

 

- ZPĚT -
predchozí
15. 11. 2019

Reflexe fake news v literatuře

V dnešní době patrně již nebude nikdo, kdo by se nesetkal s termínem fake news. Spíše budou převládat ti, kteří mohou mít pocit, že nás témata kolem falešných zpráv, mediálních manipulací, činnosti trollů či hoaxů ve veřejném prostoru až zahlcují.
8. 11. 2019

51. Dětský filmový festival Oty Hofmana

www.festivalostrov.cz Jako tradičně každý rok, konal se i letos v Ostrově Festival Oty Hofmana, a to již 51. ročník. Tento dětský filmový a televizní festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou…
6. 11. 2019

Nabarvené ptáče nepřístupné do 18 let

Jeden z nejkontroverznějších filmů současnosti, oceňované i zatracované Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula, natočené podle stejnojmenné knižní předlohy Jerzyho Kosińského, získalo pro uvedení v českých kinech věkovou přístupnost 18+.
31. 10. 2019

Bambule TV nabízí audiovizuální obsah pro děti

Od září letošního roku je pro dětského diváka na internetové adrese www.bambuleTV.cz a také www.bambule.tv dostupná nová platforma nabízející pořady pro děti.
25. 10. 2019

Ochrana dětí a mladistvých před negativními dopady reklamy na alkohol

Na základě četných stížností ze strany veřejnosti je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání informována, že řada rodičů vnímá jako velmi nežádoucí, aby děti byly vystavovány reklamě na alkohol a zvyšovalo se tak riziko, že se stanou předčasně konzumenty alkoholu. Zákonodárci jsou si pochopitelně…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media