Tenká červená linie

Provozovatel AMC Networks Central Europe s.r.o. odvysílal dne 14. března 2018 od 13:05 hodin na programu AMC CHANNEL HUNGARY pořad Tenká červená linie (The Thin Red Line).

Rada zjistila následující fakta:

 

Popis pořadu:

Válečný snímek přibližující události 2. světové války v Tichomoří. Film začíná záběry na dezertéra Witta, poklidně žijícího na neznámém ostrově v Pacifiku. Poté, co Witta a dalšího vojína najde americké námořnictvo, jsou oba dezertéři dopraveni ke své rotě, aby se spolu s ostatními zúčastnili bojů o ostrov Guadalcanal v jižním Tichomoří. Děj se následně věnuje hrůzné bitvě s Japonci, během níž utrpí přítomné jednotky výrazné ztráty na lidských životech i ideálech. Kromě drastických záběrů z bitevního pole film obsahuje řadu vzpomínek a soukromých úvah vojáků, kteří v obavách kráčí vstříc jisté smrti.

Jedná se o velmi surově laděný snímek, založený na realističnosti válečných výjevů a souvisejícího utrpení.

 

Příklady problematických úseků:

Rada analýzou pořadu shledala několik scén explicitně zobrazujících zraněné i mrtvé vojáky, amputované končetiny, vyhřezlé vnitřní orgány a krev. Typickým příkladem je scéna, v níž vojáci najdou mrtvoly bez nohou a rukou, pokryté krví (čas záznamu 00:38:30 hod.), dále záběr vojáka umírajícího v bolestech (01:10:30), či boje v časech 00:52:45, 01:03:00 a 02:00:55, v nichž lze kromě samotných útoků vidět otevřená zranění po výbuších granátů, střelbě apod. Tyto záběry obsahují jednak naturalisticky ztvárněné fyzické utrpení mužů, prezentované krvavými ranami a křikem, ale také újmu psychickou, která je s válečnou situací na ostrově nutně spojena. Scény prostupují všudypřítomné úvahy o smrti a umírání, zabíjení nepřátel či strachu, jenž vojáky paralyzuje i motivuje k dalšímu postupu.

Americká organizace The Motion Picture Association of America (MPAA) snímek označila ratingem R (Restricted), a to z důvodu explicity válečného násilí a hrubého jazyka, který používají hlavní postavy. V Německu, Švýcarsku či Nizozemí je Tenká červená linie klasifikována ratingem od 16 let. Stejné hodnocení přístupnosti nese film rovněž v Maďarsku, čili zemi, kde byl krátce po poledni předmětný pořad odvysílán.

 

Posouzení:

Zobrazené naturalistické násilí, které je navíc spojeno se skutečnými válečnými událostmi, může představovat významné ohrožení dětských diváků, kteří v odpoledních hodinách sledují televizní vysílání, a to i bez dozoru svých rodičů. Následkem čehož mohou být úzkosti, přeceňování reálného nebezpečí a nepřiměřený strach o sebe a své blízké. Podobné mediální obsahy mohou být jednou z příčin jejich rostoucí agresivity a celkově pokřiveného pohledu na násilné chování nebo smrt. V tomto ohledu jsou nejrizikovější skupinou děti do 12 let, které žijí v dysfunkčních rodinách a mají vrozené osobnostní předpoklady k agresivnímu a násilnému chování.

Rada konstatovala, že provozovatel odvysíláním filmu mohl ohrozit zejména psychický vývoj dětí, a proto rozhodla provozovatele upozornit na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.

 

Tenká červená linie_UPOZORNĚNÍ

 

 

- ZPĚT -
predchozí

Wild Things (Vad vágyak)

Provozovatel AMC Networks Central Europe s.r.o. odvysílal dne 4. března 2019 od 18.55 hodin na programu FILM CAFE (Maďarsko) pořad Vad vágyak (Wild Things).

Štiky

Provozovatel FTV Prima spol. s r.o. odvysílal dne 20. ledna 2019 od 8.49 hodin na programu Prima love pořad Štiky.

Kick-Ass

Provozovatel Seznam.cz TV, s.r.o. odvysílal dne 1. ledna 2019 od 15.00 hodin na programu Seznam.cz TV pořad Kick-Ass.

Goodbye to All That

Provozovatel AMC Networks Central Europe s.r.o. odvysílal dne 31. prosince 2018 od 8:05 hodin na programu Film Mania pořad Goodbye to All That.

Vitajte v dúhovej krajine: Príbehy z Juhoafrickej republiky

Provozovatel Český rozhlas odvysílal dne 5. srpna 2018 od 13:00 hodin na programu Český rozhlas 3 - Vltava pořad Vitajte v dúhovej krajine: Príbehy z Juhoafrickej republiky.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media