Vitajte v dúhovej krajine: Príbehy z Juhoafrickej republiky

Provozovatel Český rozhlas odvysílal dne 5. srpna 2018 od 13:00 hodin na programu Český rozhlas 3 - Vltava pořad Vitajte v dúhovej krajine: Príbehy z Juhoafrickej republiky.

Rada zjistila následující fakta:

 

Popis pořadu:

Pořad byl součástí cyklu o afrických literaturách (přejatého ze slovenského rádia Děvín), který program Vltava vysílal v rámci cyklu tzv. „afrického léta“. Jeho vydání s titulem Vitajte v dúhovej krajine: Príbehy z Juhoafrickej republiky bylo zaměřeno na literární díla reflektující problémy Jihoafrické republiky (nahrazení rasové segregace segregací třídní, kriminalita, AIDS apod.). Pořad obsahoval jak přímé citace literárních děl, tak doplňující komentáře uvádějící posluchače do kontextu.

 

Posouzení:

Rada jako problematickou shledala pasáž pořadu, v níž byla zařazena citace z knihy Třináct centů autora Kabelo 'Sello' Duikera, který se v ní zaměřuje na problém jihoafrických „dětí ulice“. Odvysílaná ukázka z knihy obsahuje popis části dne jednoho z těchto dětí, včetně sexuálního aktu mezi dvanáctiletým prostitutem a jeho zákazníkem. Konkrétně se v ní objevují věty:

Vpredu mu nadskakuje stoporený penis.“ (13:32:38–13:32:41)

Zvedavo se obzerám po prepychové spálni, kým on vyvaluje oči na mňa a penis mu raste.“ (13:34:15–13.34:21)

Začne si so mnou hráť. Musím sa velmi sústrediť, aby som sa vzrušil. Predstavim si Toni Braxtonovú a Mary J. Blige. To vetšinou funguje. Použijeme veľa detského oleja. Se zatvorenými očami počúvam, ako vzdychá. 'Povedz mi, keď budeš vrcholiť', povie zdvorilo. 'Ja možem vyvrcholiť hocikedy, čekám na vás,' pravím. 'Dobre, tak teraz.' Kľačí nade mnou a vzdychá. Po chvíli prevrátí očima tak, že mu vidím očné bielka a na hrudi pocítím teplé kvapky jeho spermy.“ (13:34:21–13:35:02)

Uvedená část pořadu mohla svým obsahem a celkovým vyzněním ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. V daných částech pořadu je explicitně vylíčen sexuální styk mezi nezletilým prostitutem a jeho zákazníkem; této explicitnosti je dosaženo jak konkrétním popisem aktu, tak i prvky přímé řeči a dialogu mezi prostitutem a jeho zákazníkem. Ačkoli termíny používané v popisu (penis, sperma) nejsou samy o sobě vulgarismy, v kontextu přispívají k celkovému vyznění dané pasáže, která může na děti a mladistvé působit sexuálně velmi explicitně. K možnému negativnímu dopadu na děti může přispět i to, že se jedná o děj, ve které vystupuje dětský hrdina (konkrétně osoba ve věku 12 let), se kterým se děti mohou snadněji identifikovat než s dospělou osobu a osudy dítěte-prostituta tedy děti mohou prožívat více, než kdyby ve stejné situaci vystupovala dospělá osoba.

Rada provozovatele upozornila na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnosti nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.

 

Vitajte v dúhovej krajine_UPOZORNĚNÍ

 

 

- ZPĚT -
predchozí

Wild Things (Vad vágyak)

Provozovatel AMC Networks Central Europe s.r.o. odvysílal dne 4. března 2019 od 18.55 hodin na programu FILM CAFE (Maďarsko) pořad Vad vágyak (Wild Things).

Štiky

Provozovatel FTV Prima spol. s r.o. odvysílal dne 20. ledna 2019 od 8.49 hodin na programu Prima love pořad Štiky.

Kick-Ass

Provozovatel Seznam.cz TV, s.r.o. odvysílal dne 1. ledna 2019 od 15.00 hodin na programu Seznam.cz TV pořad Kick-Ass.

Goodbye to All That

Provozovatel AMC Networks Central Europe s.r.o. odvysílal dne 31. prosince 2018 od 8:05 hodin na programu Film Mania pořad Goodbye to All That.

Vitajte v dúhovej krajine: Príbehy z Juhoafrickej republiky

Provozovatel Český rozhlas odvysílal dne 5. srpna 2018 od 13:00 hodin na programu Český rozhlas 3 - Vltava pořad Vitajte v dúhovej krajine: Príbehy z Juhoafrickej republiky.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media