30. 9. 2019

Propagandistický pořad obsahoval děsivé scény

Televizní program kinoSvět zařadil do svého odpoledního vysílání 3. srpna 2019 dokumentární pořad Propaganda. Pořad určený divákům v KLDR si klade za cíl vykreslit západní svět jako nebezpečné a zrůdné místo. Představuje různé způsoby psychologické války, které Amerika údajně aplikuje na své obyvatele především v souvislosti s rozvojem spotřební kultury a zapojením do válečných konfliktů. Téma představuje anonymizovaný doktor psychologie, který diváka provází jednotlivými technikami propagandy. Samotnému vysílání předchází komentář, který upozorňuje, že pořad může šokovat a rozrušit občany KLDR. Materiál pro zpracování pak údajně vycházel ze zázračných vizí „věčného prezidenta“.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se pořadem zabývala na základě stížnosti diváka, který poukazoval na to, že dokument je výrazně zkreslující a poskytuje pouze jeden úhel pohledu, a proto neměl být do vysílání zařazen.

K této argumentaci je ovšem třeba konstatovat, že pořad je dokumentem a jako takový je nutno jej interpretovat. Tvůrci dokumentů mají právo ve svém autorském díle představit vlastní subjektivní pohled na zpracovávané téma a vstupovat tak do širšího celospolečenského dialogu. Průměrný divák je pochopitelně schopen chápat dokument v souvislostech jeho vzniku a účelu. Zhlédnutí podobného pořadu může být pro českého diváka užitečné z toho pohledu, že lépe porozumí, jakým způsobem a prostředky je manipulováno občany KLDR.

Fakt, že byl takto propagandistický pořad odvysílán, neznamená automatické porušení zákona. Rada ovšem shledala jiný problematický aspekt. V pořadu se objevuje velké množství delších autentických záběrů, které explicitně zobrazují hrůzné a tragické situace. Opakovaně jsou zobrazována mrtvá těla, často i malých dětí, zakrvácená a znetvořená, jsou zařazovány záběry těžce zraněných, trpících osob, záběry páchání brutálního násilí na lidech i na zvířatech. Zmiňované scény jsou nepříjemné i pro otrlého dospělého diváka, pro dítě jsou však zcela nepřijatelné.

Rada konstatovala, že pořad je způsobilý ohrozit psychický vývoj dětí. Explicitní násilné scény mohou především u menších dětí vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti. Nežádoucím efektem může být rovněž snížení citlivosti dětí k projevům násilí. Na základě těchto zjištění Rada rozhodla upozornit provozovatele programu kinoSvět na porušení zákona.

 

- ZPĚT -
predchozí
15. 11. 2019

Reflexe fake news v literatuře

V dnešní době patrně již nebude nikdo, kdo by se nesetkal s termínem fake news. Spíše budou převládat ti, kteří mohou mít pocit, že nás témata kolem falešných zpráv, mediálních manipulací, činnosti trollů či hoaxů ve veřejném prostoru až zahlcují.
8. 11. 2019

51. Dětský filmový festival Oty Hofmana

www.festivalostrov.cz Jako tradičně každý rok, konal se i letos v Ostrově Festival Oty Hofmana, a to již 51. ročník. Tento dětský filmový a televizní festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou…
6. 11. 2019

Nabarvené ptáče nepřístupné do 18 let

Jeden z nejkontroverznějších filmů současnosti, oceňované i zatracované Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula, natočené podle stejnojmenné knižní předlohy Jerzyho Kosińského, získalo pro uvedení v českých kinech věkovou přístupnost 18+.
31. 10. 2019

Bambule TV nabízí audiovizuální obsah pro děti

Od září letošního roku je pro dětského diváka na internetové adrese www.bambuleTV.cz a také www.bambule.tv dostupná nová platforma nabízející pořady pro děti.
25. 10. 2019

Ochrana dětí a mladistvých před negativními dopady reklamy na alkohol

Na základě četných stížností ze strany veřejnosti je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání informována, že řada rodičů vnímá jako velmi nežádoucí, aby děti byly vystavovány reklamě na alkohol a zvyšovalo se tak riziko, že se stanou předčasně konzumenty alkoholu. Zákonodárci jsou si pochopitelně…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media