30. 9. 2019

Propagandistický pořad obsahoval děsivé scény

Televizní program kinoSvět zařadil do svého odpoledního vysílání 3. srpna 2019 dokumentární pořad Propaganda. Pořad určený divákům v KLDR si klade za cíl vykreslit západní svět jako nebezpečné a zrůdné místo. Představuje různé způsoby psychologické války, které Amerika údajně aplikuje na své obyvatele především v souvislosti s rozvojem spotřební kultury a zapojením do válečných konfliktů. Téma představuje anonymizovaný doktor psychologie, který diváka provází jednotlivými technikami propagandy. Samotnému vysílání předchází komentář, který upozorňuje, že pořad může šokovat a rozrušit občany KLDR. Materiál pro zpracování pak údajně vycházel ze zázračných vizí „věčného prezidenta“.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se pořadem zabývala na základě stížnosti diváka, který poukazoval na to, že dokument je výrazně zkreslující a poskytuje pouze jeden úhel pohledu, a proto neměl být do vysílání zařazen.

K této argumentaci je ovšem třeba konstatovat, že pořad je dokumentem a jako takový je nutno jej interpretovat. Tvůrci dokumentů mají právo ve svém autorském díle představit vlastní subjektivní pohled na zpracovávané téma a vstupovat tak do širšího celospolečenského dialogu. Průměrný divák je pochopitelně schopen chápat dokument v souvislostech jeho vzniku a účelu. Zhlédnutí podobného pořadu může být pro českého diváka užitečné z toho pohledu, že lépe porozumí, jakým způsobem a prostředky je manipulováno občany KLDR.

Fakt, že byl takto propagandistický pořad odvysílán, neznamená automatické porušení zákona. Rada ovšem shledala jiný problematický aspekt. V pořadu se objevuje velké množství delších autentických záběrů, které explicitně zobrazují hrůzné a tragické situace. Opakovaně jsou zobrazována mrtvá těla, často i malých dětí, zakrvácená a znetvořená, jsou zařazovány záběry těžce zraněných, trpících osob, záběry páchání brutálního násilí na lidech i na zvířatech. Zmiňované scény jsou nepříjemné i pro otrlého dospělého diváka, pro dítě jsou však zcela nepřijatelné.

Rada konstatovala, že pořad je způsobilý ohrozit psychický vývoj dětí. Explicitní násilné scény mohou především u menších dětí vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti. Nežádoucím efektem může být rovněž snížení citlivosti dětí k projevům násilí. Na základě těchto zjištění Rada rozhodla upozornit provozovatele programu kinoSvět na porušení zákona.

 

- ZPĚT -
predchozí
30. 9. 2019

Propagandistický pořad obsahoval děsivé scény

Televizní program kinoSvět zařadil do svého odpoledního vysílání 3. srpna 2019 dokumentární pořad Propaganda. Pořad určený divákům v KLDR si klade za cíl vykreslit západní svět jako nebezpečné a zrůdné místo. Představuje různé způsoby psychologické války, které Amerika údajně aplikuje na své…
20. 9. 2019

Armstrongova lež aneb lež dalece přesahující rámec sportu

V roce 2017 jsme na webu Dětia a média zveřejnili článek Odolávat propagandě je celospolečenským zájmem, jehož tématem je podléhání propagandě, fake news a mediální manipulace. Zdůrazňována je nutnost kritického myšlení, a to zejména v souvislosti s nejmladší generací, pro niž mediální a reálný…
6. 9. 2019

Déčko se dopustilo nešťastného přehmatu

Radě pro rozhlasové a televizní vysílání byla v květnu 2019 doručena stížnost divačky, kterou pobouřilo vydání dětské zpravodajské relace Zprávičky, v níž byl zařazen záběr zachycující, jak dospělá osoba přejíždí opakovaně velkým nožem po předloktí malého chlapce, přičemž na ruce chlapce zůstávají…
20. 8. 2019

#FollowMe (Jeden svět) aneb Podvod vládne Instagramu

Se čtenáři webu Děti a média se naposledy vrátíme k festivalu dokumentárních filmů Jeden svět 2019. Již jsme si představili dva zajímavé filmy týkající se světa médií, nyní se zaměříme na dokument #FollowMe, který ukazuje pozadí fungování Instagramu – jedné z nejoblíbenější sociálních sítí…
30. 7. 2019

Holky pod zámkem pro děti nevhodné

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla upozornit provozovatele programu NOVA na porušení zákonného ustanovení, které ukládá povinnost nezařazovat mezi 6. a 22. hodinou pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. K porušení zákonné povinnosti…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media