15. 11. 2019

Reflexe fake news v literatuře

V dnešní době patrně již nebude nikdo, kdo by se nesetkal s termínem fake news. Spíše budou převládat ti, kteří mohou mít pocit, že nás témata kolem falešných zpráv, mediálních manipulací, činnosti trollů či hoaxů ve veřejném prostoru až zahlcují.

Dezinformační a propagandistické aktivity jsou ovšem reálným společensko-mediálním fenoménem, proto je pochopitelné, že mají svoji odezvu jak u laické veřejnosti, tak u odborníků. V posledních letech se vyrojily desítky knižních titulů, které se tématem fake news a jeho souvislostmi zaobírají z různých úhlů a v rozmanitých kontextech.

Jen pro zajímavost. Zadáte-li ve vyhledávání na Amazonu slova „fake news book“, pak se vám nabídne skoro 1200 titulů. A jejich tematický i žánrový záběr je opravdu pestrý. Vedle desítek odborných publikací, které fundovaně analyzují příčiny a důsledky postfaktické éry, lze nalézt řadu děl, která pod záminkou zkoumání fake news šíří jen jiné a neméně závažné dezinformace.

Mnoho knížek se pak zaměřuje na jakousi prevenci vlivu fake news v podobě zvyšování mediální gramotnosti, zejména pak pěstování kritického myšlení.

Rešerše knih nabízených Amazonem odhalila ještě jeden zajímavý aspekt, že patrně nejčastěji zmiňovanou osobností ve spojitosti s fake news v odborné literatuře je současný americký prezident Trump.

Pro účely tohoto článku byly z nabídky Amazonu vybrány čtyři knižní tituly, kterým budeme věnovat podrobnější pozornost.

První je publikace Fake News: Separating Truth from Fiction (Falešné zprávy: Oddělení pravdy od fikce) od Michaela Millera, která patří do skupiny děl, která se snaží fenomén falešných zpráv analyzovat s maximální odbornou znalostí. Kniha zkoumá fake news jak ve zpravodajství, tak i jako nástroj marketingových strategií, přičemž odlišuje přímé lži a sdělení, která mají charakter spíše propagandistických či konspiračních teorií. Zdůrazňuje také váhu dezinformací šířených prostřednictvím zábavních mediálních formátů, včetně satiry. Vedle toho se věnuje možnostem obrany proti šíření a vlivu fake news a na případových studiích z reálného světa učí čtenáře identifikovat mechanismus dezinformačních kampaní, odhalovat jejich pachatele a motivy.

Druhou knihou, kterou chceme zmínit, je  Fact vs. Fiction: Teaching Critical Thinking Skills in the Age of Fake News (Skutečnost vs. fikce: Výuka kritického myšlení v době falešných zpráv) autorské dvojice Jennifer LaGarde a Darren Hudgins. Tato knížka se pokouší oslovit zejména pedagogy a poskytnout jim nástroje a prameny, které mohou využít při výuce s cílem mediálního vzdělávání svých studentů.  Hlavním smyslem je naučit mladé, jak v době, pro niž je typická závislost na sociálních médiích, vyhodnocovat zdroje informací a odhalovat smyšlenky, jak bezpečně informace sdílet a zodpovědně online komunikovat.

Další dvě publikace, na něž se zaměříme, jsou určeny dětskému čtenáři. Knížečka Real or Fake? od autorky Emily Krieger je praktickou školou rozlišování mezi skutečností a lží pro nejmenší. Na základě příběhů, obrázků a fotografií se děti pokoušejí odhalovat pravdu, a to velmi zábavnou formou. Učí se pozornosti, obezřetnosti a logickému uvažování.  Knížka vydaná National Geographic Kids tak nejen baví, ale velmi nenásilnou formou dává základy kritickému myšlení.

Podobný cíl si klade i kniha The Nantucket Sea Monster: A Fake News Story od Darcy Pattisonové Petera Willise. Knížka vychází z události roku 1937, kdy noviny zveřejnily zprávu, že se na pobřeží ostrova Nantucket objevila mořská příšera. Výskyt hrůzostrašného tvora potvrzovali i očití svědci. Celá Amerika touto událostí doslova žila. Otázka, o jakého tvora se jedná, začala být diskutována i prominentními biology. Až vyšla najevo pravda, že po celou dobu všechny vodil za nos místní loutkař, který vyrobil obří nafukovací balón v podobě netvora, aby ostrov, na němž žil, proslul. Dětská knížka na této události ukazuje čtenářům, jak snadné může být obalamutit tisíce lidí, jakou moc a důsledky může mít falešná zpráva. Zároveň však děti učí, že šíření nepravdivých zpráv je daní, kterou s sebou nese svoboda tisku, jenž je jednou z hlavních hodnot zaručených americkou ústavou.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
15. 11. 2019

Reflexe fake news v literatuře

V dnešní době patrně již nebude nikdo, kdo by se nesetkal s termínem fake news. Spíše budou převládat ti, kteří mohou mít pocit, že nás témata kolem falešných zpráv, mediálních manipulací, činnosti trollů či hoaxů ve veřejném prostoru až zahlcují.
8. 11. 2019

51. Dětský filmový festival Oty Hofmana

www.festivalostrov.cz Jako tradičně každý rok, konal se i letos v Ostrově Festival Oty Hofmana, a to již 51. ročník. Tento dětský filmový a televizní festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou…
6. 11. 2019

Nabarvené ptáče nepřístupné do 18 let

Jeden z nejkontroverznějších filmů současnosti, oceňované i zatracované Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula, natočené podle stejnojmenné knižní předlohy Jerzyho Kosińského, získalo pro uvedení v českých kinech věkovou přístupnost 18+.
31. 10. 2019

Bambule TV nabízí audiovizuální obsah pro děti

Od září letošního roku je pro dětského diváka na internetové adrese www.bambuleTV.cz a také www.bambule.tv dostupná nová platforma nabízející pořady pro děti.
25. 10. 2019

Ochrana dětí a mladistvých před negativními dopady reklamy na alkohol

Na základě četných stížností ze strany veřejnosti je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání informována, že řada rodičů vnímá jako velmi nežádoucí, aby děti byly vystavovány reklamě na alkohol a zvyšovalo se tak riziko, že se stanou předčasně konzumenty alkoholu. Zákonodárci jsou si pochopitelně…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media