15. 11. 2019

Reflexe fake news v literatuře

V dnešní době patrně již nebude nikdo, kdo by se nesetkal s termínem fake news. Spíše budou převládat ti, kteří mohou mít pocit, že nás témata kolem falešných zpráv, mediálních manipulací, činnosti trollů či hoaxů ve veřejném prostoru až zahlcují.

Dezinformační a propagandistické aktivity jsou ovšem reálným společensko-mediálním fenoménem, proto je pochopitelné, že mají svoji odezvu jak u laické veřejnosti, tak u odborníků. V posledních letech se vyrojily desítky knižních titulů, které se tématem fake news a jeho souvislostmi zaobírají z různých úhlů a v rozmanitých kontextech.

Jen pro zajímavost. Zadáte-li ve vyhledávání na Amazonu slova „fake news book“, pak se vám nabídne skoro 1200 titulů. A jejich tematický i žánrový záběr je opravdu pestrý. Vedle desítek odborných publikací, které fundovaně analyzují příčiny a důsledky postfaktické éry, lze nalézt řadu děl, která pod záminkou zkoumání fake news šíří jen jiné a neméně závažné dezinformace.

Mnoho knížek se pak zaměřuje na jakousi prevenci vlivu fake news v podobě zvyšování mediální gramotnosti, zejména pak pěstování kritického myšlení.

Rešerše knih nabízených Amazonem odhalila ještě jeden zajímavý aspekt, že patrně nejčastěji zmiňovanou osobností ve spojitosti s fake news v odborné literatuře je současný americký prezident Trump.

Pro účely tohoto článku byly z nabídky Amazonu vybrány čtyři knižní tituly, kterým budeme věnovat podrobnější pozornost.

První je publikace Fake News: Separating Truth from Fiction (Falešné zprávy: Oddělení pravdy od fikce) od Michaela Millera, která patří do skupiny děl, která se snaží fenomén falešných zpráv analyzovat s maximální odbornou znalostí. Kniha zkoumá fake news jak ve zpravodajství, tak i jako nástroj marketingových strategií, přičemž odlišuje přímé lži a sdělení, která mají charakter spíše propagandistických či konspiračních teorií. Zdůrazňuje také váhu dezinformací šířených prostřednictvím zábavních mediálních formátů, včetně satiry. Vedle toho se věnuje možnostem obrany proti šíření a vlivu fake news a na případových studiích z reálného světa učí čtenáře identifikovat mechanismus dezinformačních kampaní, odhalovat jejich pachatele a motivy.

Druhou knihou, kterou chceme zmínit, je  Fact vs. Fiction: Teaching Critical Thinking Skills in the Age of Fake News (Skutečnost vs. fikce: Výuka kritického myšlení v době falešných zpráv) autorské dvojice Jennifer LaGarde a Darren Hudgins. Tato knížka se pokouší oslovit zejména pedagogy a poskytnout jim nástroje a prameny, které mohou využít při výuce s cílem mediálního vzdělávání svých studentů.  Hlavním smyslem je naučit mladé, jak v době, pro niž je typická závislost na sociálních médiích, vyhodnocovat zdroje informací a odhalovat smyšlenky, jak bezpečně informace sdílet a zodpovědně online komunikovat.

Další dvě publikace, na něž se zaměříme, jsou určeny dětskému čtenáři. Knížečka Real or Fake? od autorky Emily Krieger je praktickou školou rozlišování mezi skutečností a lží pro nejmenší. Na základě příběhů, obrázků a fotografií se děti pokoušejí odhalovat pravdu, a to velmi zábavnou formou. Učí se pozornosti, obezřetnosti a logickému uvažování.  Knížka vydaná National Geographic Kids tak nejen baví, ale velmi nenásilnou formou dává základy kritickému myšlení.

Podobný cíl si klade i kniha The Nantucket Sea Monster: A Fake News Story od Darcy Pattisonové Petera Willise. Knížka vychází z události roku 1937, kdy noviny zveřejnily zprávu, že se na pobřeží ostrova Nantucket objevila mořská příšera. Výskyt hrůzostrašného tvora potvrzovali i očití svědci. Celá Amerika touto událostí doslova žila. Otázka, o jakého tvora se jedná, začala být diskutována i prominentními biology. Až vyšla najevo pravda, že po celou dobu všechny vodil za nos místní loutkař, který vyrobil obří nafukovací balón v podobě netvora, aby ostrov, na němž žil, proslul. Dětská knížka na této události ukazuje čtenářům, jak snadné může být obalamutit tisíce lidí, jakou moc a důsledky může mít falešná zpráva. Zároveň však děti učí, že šíření nepravdivých zpráv je daní, kterou s sebou nese svoboda tisku, jenž je jednou z hlavních hodnot zaručených americkou ústavou.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
3. 7. 2020

Pozvánka - Média dětem, média s dětmi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem Média dětem, média s dětmi která se uskuteční dne 8. září 2020 v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně v rámci 60. ročníku mezinárodního festivalu filmu pro děti Zlín a mládež ZLÍN FILM FESTIVAL 2020.
18. 6. 2020

Pandemická situace prospěla digitální gramotnosti

V poslední době slýcháme více než kdy jindy, že každou krizi lze využít jako příležitost. Jakkoli je to klišé, které rozhodně nelze uplatnit absolutně, v souvislosti s kompetencemi v digitální oblasti to v minulých měsících opravdu zafungovalo.
3. 6. 2020

Týdny mediálního vzdělávání počtvrté

Letos se uskutečnil již čtvrtý ročník Týdnů mediálního vzdělávání, jako tradičně koordinovaný a pořádaný programem Jeden svět na školách, který působí v rámci společnosti Člověk v tísni.
22. 5. 2020

Dětský filmový festival ve Zlíně odložen

Tradičně na přelomu května a června se měl uskutečnit již 60. ročník nejstaršího a největšího filmového festivalu pro děti a mládež Zlín Film Festival. Z důvodu pandemické situace a souvisejících okolností bylo však jeho konání nereálné, naštěstí se organizátoři nerozhodli pro jeho úplné zrušení,…
14. 5. 2020

Experiment 21 není vhodný pro dětské publikum

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se na svém zasedání dne 5. května 2020 zabývala diváckými stížnostmi, které vyjadřovaly pohoršení nad pořadem televize Prima COOL Experiment 21 a rovněž nad upoutávkami, které ke sledování tohoto pořadu zvou. Diváci se domnívají, že pořad je z hlediska…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media