15. 4. 2020

Aliance k lepší ochraně nezletilých na internetu

Iniciativy na ochranu dětí a mladistvých před nebezpečími internetu probíhají na všech možných úrovních. Od zákonných předpisů po samoregulační aktivity. Jedna z platforem majících za cíl zamezit ohrožení dětí v prostředí internetu vznikla za přispění Evropské komise a má název Aliance k lepší ochraně nezletilých na internetu.

Aliance k lepší ochraně nezletilých na internetu (The Alliance to better protect minors online) je samoregulační aktivita, jejímž cílem je učinit online prostředí pro děti a mladé lidi bezpečnější. Aliance vznikla na základě výzvy Evropské komise k participaci na společném úsilí IT společností, médií, nevládních organizací, UNICEF a dalších zainteresovaných skupin.

Dotyčné společnosti se potýkají s existujícími a vznikajícími riziky, jimž čelí děti a mladí lidé online. Pozornost je zaměřena na škodlivý obsah (násilný, sexuální), škodlivé chování (např. kyberšikana) a škodlivý kontakt (např. sexuální vydírání).

Rámec této iniciativy je deklarován v prohlášení o účelu Aliance, které představuje devět akcí v rámci tří oblastí:

Posílení uživatelů

  1. Identifikace a podpora osvědčených postupů pro komunikaci pravidel ochrany osobních údajů;
  2. Poskytování přístupných a účinných nástrojů, které se snadno používají, a podle potřeby poskytovat zpětnou vazbu;
  3. Zvyšování povědomí uživatelů o používání informací a nástrojů, které pomáhají zajistit bezpečnější online, jejich odpovědnosti a povinnosti chovat se vůči ostatním odpovědně a ohleduplně, a současně podporovat digitální posílení postavení nezletilých;
  4. Podpora používání klasifikace obsahu, pokud je to vhodné;
  5. Podpora informovanosti a používání nástrojů rodičovské kontroly.

Vylepšená spolupráce

  1. Posílení spolupráce s dalšími stranami, jako jsou vlády, organizace zajišťující bezpečnost dětí, vzdělávací služby a další;
  2. Identifikace vývoje technologií, jako jsou připojená zařízení, a za podpory Komise se zapojit do spolupráce s dalšími stranami, které také hrají roli při podpoře bezpečnosti dětí online.

Zvyšování povědomí

  1. Podpora rozvoje osvětových kampaní o online bezpečnosti, digitálním zplnomocnění a mediální gramotnosti prostřednictvím ad hoc i probíhajících iniciativ;
  2. Podpora přístupu dětí k různorodému online obsahu, názorům, informacím a znalostem.

Signatářské společnosti kromě schválení prohlášení o účelu přijaly individuální závazky v souladu se svou obchodní činností. Podstatný je tedy i kodex chování jednotlivých členů Aliance. Aliance představuje iniciativu s nejširším zásahem nejen co do počtu členů, ale i co do okruhu zahrnuté problematiky. Signatáři Aliance jsou například následující organizace a společnosti: ASKfm , BT Group, Deutsche Telekom, Disney, Facebook, Google,  LEGO Group, Microsoft, Orange, Rovio, Samsung Electronics, Sky, Snap, Spotify, Super RTL / Mediengruppe RTL Deutschland, TIM (Telecom Italia), Telefónica, Telenor, Telia Company, Twitter a Vivendi.

Díky Alianci je bezpečnost v online prostředí sledována nejen na sociálních sítích, ale v rámci všech platforem a aktivit na internetu nabízených, a to nejen na úrovni uživatelské, ale už při vytváření mediálních obsahů a vývoji technologií.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
3. 7. 2020

Pozvánka - Média dětem, média s dětmi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem Média dětem, média s dětmi která se uskuteční dne 8. září 2020 v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně v rámci 60. ročníku mezinárodního festivalu filmu pro děti Zlín a mládež ZLÍN FILM FESTIVAL 2020.
18. 6. 2020

Pandemická situace prospěla digitální gramotnosti

V poslední době slýcháme více než kdy jindy, že každou krizi lze využít jako příležitost. Jakkoli je to klišé, které rozhodně nelze uplatnit absolutně, v souvislosti s kompetencemi v digitální oblasti to v minulých měsících opravdu zafungovalo.
3. 6. 2020

Týdny mediálního vzdělávání počtvrté

Letos se uskutečnil již čtvrtý ročník Týdnů mediálního vzdělávání, jako tradičně koordinovaný a pořádaný programem Jeden svět na školách, který působí v rámci společnosti Člověk v tísni.
22. 5. 2020

Dětský filmový festival ve Zlíně odložen

Tradičně na přelomu května a června se měl uskutečnit již 60. ročník nejstaršího a největšího filmového festivalu pro děti a mládež Zlín Film Festival. Z důvodu pandemické situace a souvisejících okolností bylo však jeho konání nereálné, naštěstí se organizátoři nerozhodli pro jeho úplné zrušení,…
14. 5. 2020

Experiment 21 není vhodný pro dětské publikum

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se na svém zasedání dne 5. května 2020 zabývala diváckými stížnostmi, které vyjadřovaly pohoršení nad pořadem televize Prima COOL Experiment 21 a rovněž nad upoutávkami, které ke sledování tohoto pořadu zvou. Diváci se domnívají, že pořad je z hlediska…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media