15. 4. 2020

Aliance k lepší ochraně nezletilých na internetu

Iniciativy na ochranu dětí a mladistvých před nebezpečími internetu probíhají na všech možných úrovních. Od zákonných předpisů po samoregulační aktivity. Jedna z platforem majících za cíl zamezit ohrožení dětí v prostředí internetu vznikla za přispění Evropské komise a má název Aliance k lepší ochraně nezletilých na internetu.

Aliance k lepší ochraně nezletilých na internetu (The Alliance to better protect minors online) je samoregulační aktivita, jejímž cílem je učinit online prostředí pro děti a mladé lidi bezpečnější. Aliance vznikla na základě výzvy Evropské komise k participaci na společném úsilí IT společností, médií, nevládních organizací, UNICEF a dalších zainteresovaných skupin.

Dotyčné společnosti se potýkají s existujícími a vznikajícími riziky, jimž čelí děti a mladí lidé online. Pozornost je zaměřena na škodlivý obsah (násilný, sexuální), škodlivé chování (např. kyberšikana) a škodlivý kontakt (např. sexuální vydírání).

Rámec této iniciativy je deklarován v prohlášení o účelu Aliance, které představuje devět akcí v rámci tří oblastí:

Posílení uživatelů

  1. Identifikace a podpora osvědčených postupů pro komunikaci pravidel ochrany osobních údajů;
  2. Poskytování přístupných a účinných nástrojů, které se snadno používají, a podle potřeby poskytovat zpětnou vazbu;
  3. Zvyšování povědomí uživatelů o používání informací a nástrojů, které pomáhají zajistit bezpečnější online, jejich odpovědnosti a povinnosti chovat se vůči ostatním odpovědně a ohleduplně, a současně podporovat digitální posílení postavení nezletilých;
  4. Podpora používání klasifikace obsahu, pokud je to vhodné;
  5. Podpora informovanosti a používání nástrojů rodičovské kontroly.

Vylepšená spolupráce

  1. Posílení spolupráce s dalšími stranami, jako jsou vlády, organizace zajišťující bezpečnost dětí, vzdělávací služby a další;
  2. Identifikace vývoje technologií, jako jsou připojená zařízení, a za podpory Komise se zapojit do spolupráce s dalšími stranami, které také hrají roli při podpoře bezpečnosti dětí online.

Zvyšování povědomí

  1. Podpora rozvoje osvětových kampaní o online bezpečnosti, digitálním zplnomocnění a mediální gramotnosti prostřednictvím ad hoc i probíhajících iniciativ;
  2. Podpora přístupu dětí k různorodému online obsahu, názorům, informacím a znalostem.

Signatářské společnosti kromě schválení prohlášení o účelu přijaly individuální závazky v souladu se svou obchodní činností. Podstatný je tedy i kodex chování jednotlivých členů Aliance. Aliance představuje iniciativu s nejširším zásahem nejen co do počtu členů, ale i co do okruhu zahrnuté problematiky. Signatáři Aliance jsou například následující organizace a společnosti: ASKfm , BT Group, Deutsche Telekom, Disney, Facebook, Google,  LEGO Group, Microsoft, Orange, Rovio, Samsung Electronics, Sky, Snap, Spotify, Super RTL / Mediengruppe RTL Deutschland, TIM (Telecom Italia), Telefónica, Telenor, Telia Company, Twitter a Vivendi.

Díky Alianci je bezpečnost v online prostředí sledována nejen na sociálních sítích, ale v rámci všech platforem a aktivit na internetu nabízených, a to nejen na úrovni uživatelské, ale už při vytváření mediálních obsahů a vývoji technologií.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
15. 4. 2020

Aliance k lepší ochraně nezletilých na internetu

Iniciativy na ochranu dětí a mladistvých před nebezpečími internetu probíhají na všech možných úrovních. Od zákonných předpisů po samoregulační aktivity. Jedna z platforem majících za cíl zamezit ohrožení dětí v prostředí internetu vznikla za přispění Evropské komise a má název Aliance k lepší…
3. 4. 2020

ČT edu supluje uzavřené školy

Od středy 11. března 2020 jsou z důvodu pandemické krize nařízením vlády uzavřeny v České republice všechny základní, střední i vysoké školy. Na tuto zcela nečekanou situaci školy zareagovaly různě. Některé na děti navršily spousty úkolů ze všech předmětů. Výjimkou nebyly ani povinné referáty o…
25. 3. 2020

MQtester (Jeden svět na školách) aneb mediální gramotnost hrou

Jak již čtenáři webu Děti a média vědí, téma mediální gramotnosti je pro nás zásadní, bez nadsázky lze říci stěžejní. A protože nikdy není pozdě na rozvíjení kritického myšlení a orientace ve světě (nejen) médií, domníváme se, že projekt, který nyní chceme v krátkosti představit, není zajímavý…
18. 3. 2020

Jsou Mixed martial arts sportem nebo násilím?

V posledních letech si i na české televizní obrazovky našly cestu přenosy z Mixed martial arts (MMA), což je profesionální soutěž ve smíšených bojových uměních. Jejich organizátorem je Ultimate Fight Championship (UFC). Pro souboje MMA jsou typické údery, kopy, páky či škrcení. Krvavá zranění…
2. 3. 2020

Relaxované projekce na festivalu Jeden svět

Od 5. do 14. března 2020 se bude v Praze konat tradiční festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Letos pod heslem Až naprší a uschne.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media