19. 10. 2020

Provozovatelé vysílání jsou povinni dodržovat přísnější zahraniční právní úpravu

Základní pravidla a povinnosti provozovatelů televizního vysílání a poskytovatelů dalších audiovizuálních mediální služeb v celé Evropské unii upravuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/1808, o audiovizuálních mediálních službách (směrnice o AVMS). Tato právní úprava nastavuje minimální standardy, které musejí být v členských státech dodržovány. Jednotlivé země však mohou přijmout přísnější pravidla. Taková pravidla se pak stát od státu odlišují.

Nastane-li situace, že provozovatel vysílání získá licenci k provozování televizního programu v jednom státě, přičemž ovšem vysílání daného programu je cíleno na jiný stát, než kde byla licence získána, pak je takový provozovatel povinen ve vysílání respektovat přísnější právní úpravu cílové země.

V období posledního roku se na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání stále častěji obracejí dozorové orgány z jiných členských států EU, které řeší problém, že provozovatelé, kteří jsou licencováni v České republice, ale vysílají na jejich území, nedodržují tamější přísnější zákonné povinnosti.

Problémy byly odhaleny dozorovými orgány v Maďarsku a také v Rumunsku. Ve všech zjištěných případech byly ze strany provozovatelů opomíjeny povinnosti, jejichž cílem je ochrana dětských diváků. Konkrétně šlo o to, že provozovatelé adekvátně neoznačovali pořady a upoutávky symboly věkové přístupnosti, jak je v daných státech zákonem vyžadováno.

Rumunský a maďarský dozorový orgán Radu žádaly, aby věc řešila.

Rada tak musela uplatnit postup dle směrnice o AVMS, který stanoví zcela jasný a konkrétní postup v případě, kdy členský stát má nastavena přísnější pravidla a vysílatel, který šíří vysílání zaměřené na jeho území, spadá do pravomoci jiného členského státu. V takovém případě členský stát (v tomto případě Maďarsko a Rumunsko) kontaktuje a požádá příslušný stát, který má pravomoc, aby vyřešil zjištěné problémy (tedy v tomto případě Českou republiku, respektive příslušný správní úřad). Rada dle čl. 4 odst. 2 směrnice o AVMS tak musela požádat poskytovatele mediálních služeb (provozovatele vysílání), aby dodržovali příslušná pravidla obecného veřejného zájmu.

Tento postup Rada využila několikrát. Provozovatele MTV NETWORKS s.r.o. (v současnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.) vyzvala dvakrát k dodržování přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu cílové země, a to jak v souvislosti s vysíláním programu Comedy Central Hungary směřovaného na území Maďarska, tak programu Comedy Central směřovaného na území Rumunska.

Provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. Rada vyzvala, aby dodržoval přísnější pravidla obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem Maďarska, a to v souvislosti s vysíláním programu FILM CAFE a také programu Film Mania.

Pokud by provozovatelé uvedené výzvy Rady nevyslyšeli, pak by musel být užit postup předvídaný směrnicí o AVMS, dle něhož mohou již přímo dotčené členské státy, v daném případě Rumunsko a Maďarsko, přijmout proti dotyčným provozovatelům vysílání vhodná opatření, jejichž cílem by bylo dosažení dodržování místního práva.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
26. 7. 2021

Dopřejme si offline prázdniny

Na webu Děti a média mohou čtenáři najít velké množství článků, které se věnují problematice závislosti na sociálních médiích, na potřebě být neustále on-line, na nutkání nepřetržité kontroly mobilního telefonu. Závislost, která se označuje společným termínem netolismus, se stává skutečně vážným,…
12. 7. 2021

Pořad Výměna manželek dlouhodobě předmětem stížností diváků

Reality show Výměna manželek, která je už od roku 2005 zařazována do vysílání programu NOVA, je častým námětem diváckých stížností adresovaných Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Nejčastěji diváci poukazují na fakt, že pořad odhaluje soukromí dětí, které se nemohou nijak bránit. Podle diváků…
28. 6. 2021

Jeden svět 2021 – film Naše generace Z

Není to poprvé, co na webu Děti a média přinášíme našim čtenářům informace o některém z filmů uvedených na festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Jelikož ani rok 2021 neprobíhá kvůli přetrvávající pandemické situaci standardně, festival byl uveden v čase 20. května – 6.…
4. 6. 2021

Dark web – odvrácená strana internetu

Dnes bychom chtěli čtenáře webu Děti a média seznámit s fenoménem, o němž asi již většina lidí zaslechla, ovšem obrázek si (pravděpodobně) správný neudělala – s dark webem, temným webem. O dark webu koluje spousta mýtů a hrůzostrašných historek, a on také v mnoha ohledech opravdu hrůzostrašný je.…
2. 6. 2021

Pořad LIKE HOUSE ve vysílání televize PRIMA

Od 19. dubna 2021 nabízí televizní program Prima ve svém vysílání novou reality show LIKE HOUSE. Jde o vlastní projekt této televizní stanice, v jehož rámci se sešlo sedm populárních  influencerů v jedné vile, kde jsou sledováni kamerami jak při běžných každodenních činnostech, tak při plnění…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media