19. 10. 2020

Provozovatelé vysílání jsou povinni dodržovat přísnější zahraniční právní úpravu

Základní pravidla a povinnosti provozovatelů televizního vysílání a poskytovatelů dalších audiovizuálních mediální služeb v celé Evropské unii upravuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/1808, o audiovizuálních mediálních službách (směrnice o AVMS). Tato právní úprava nastavuje minimální standardy, které musejí být v členských státech dodržovány. Jednotlivé země však mohou přijmout přísnější pravidla. Taková pravidla se pak stát od státu odlišují.

Nastane-li situace, že provozovatel vysílání získá licenci k provozování televizního programu v jednom státě, přičemž ovšem vysílání daného programu je cíleno na jiný stát, než kde byla licence získána, pak je takový provozovatel povinen ve vysílání respektovat přísnější právní úpravu cílové země.

V období posledního roku se na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání stále častěji obracejí dozorové orgány z jiných členských států EU, které řeší problém, že provozovatelé, kteří jsou licencováni v České republice, ale vysílají na jejich území, nedodržují tamější přísnější zákonné povinnosti.

Problémy byly odhaleny dozorovými orgány v Maďarsku a také v Rumunsku. Ve všech zjištěných případech byly ze strany provozovatelů opomíjeny povinnosti, jejichž cílem je ochrana dětských diváků. Konkrétně šlo o to, že provozovatelé adekvátně neoznačovali pořady a upoutávky symboly věkové přístupnosti, jak je v daných státech zákonem vyžadováno.

Rumunský a maďarský dozorový orgán Radu žádaly, aby věc řešila.

Rada tak musela uplatnit postup dle směrnice o AVMS, který stanoví zcela jasný a konkrétní postup v případě, kdy členský stát má nastavena přísnější pravidla a vysílatel, který šíří vysílání zaměřené na jeho území, spadá do pravomoci jiného členského státu. V takovém případě členský stát (v tomto případě Maďarsko a Rumunsko) kontaktuje a požádá příslušný stát, který má pravomoc, aby vyřešil zjištěné problémy (tedy v tomto případě Českou republiku, respektive příslušný správní úřad). Rada dle čl. 4 odst. 2 směrnice o AVMS tak musela požádat poskytovatele mediálních služeb (provozovatele vysílání), aby dodržovali příslušná pravidla obecného veřejného zájmu.

Tento postup Rada využila několikrát. Provozovatele MTV NETWORKS s.r.o. (v současnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.) vyzvala dvakrát k dodržování přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu cílové země, a to jak v souvislosti s vysíláním programu Comedy Central Hungary směřovaného na území Maďarska, tak programu Comedy Central směřovaného na území Rumunska.

Provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. Rada vyzvala, aby dodržoval přísnější pravidla obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem Maďarska, a to v souvislosti s vysíláním programu FILM CAFE a také programu Film Mania.

Pokud by provozovatelé uvedené výzvy Rady nevyslyšeli, pak by musel být užit postup předvídaný směrnicí o AVMS, dle něhož mohou již přímo dotčené členské státy, v daném případě Rumunsko a Maďarsko, přijmout proti dotyčným provozovatelům vysílání vhodná opatření, jejichž cílem by bylo dosažení dodržování místního práva.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
2. 11. 2020

Dvě pokuty za filmy odvysílané na programu FILM CAFE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uložila v nedávné době dvě pokuty provozovateli  AMC Networks Central Europe s.r.o. v souvislosti s odvysíláním celovečerních filmů na programu FILM CAFE, který je šířen na území Maďarska.
19. 10. 2020

Provozovatelé vysílání jsou povinni dodržovat přísnější zahraniční právní úpravu

Základní pravidla a povinnosti provozovatelů televizního vysílání a poskytovatelů dalších audiovizuálních mediální služeb v celé Evropské unii upravuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/1808, o audiovizuálních mediálních službách (směrnice o AVMS). Tato právní úprava nastavuje minimální…
5. 10. 2020

Mediální vzdělávání v Německu, 2. díl – zákonná úprava ochrany dětí a mladistvých

Již v předcházejícím článku věnovaném německému mediálnímu vzdělávání bylo vysvětleno, že Německo má velmi podrobně rozpracován systém zvyšování mediální gramotnosti.
29. 9. 2020

Zlín 2020 – 5. ročník konference MÉDIA DĚTEM, MÉDIA S DĚTMI

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pořádala dne 8. září 2020 od 9.00 hodin v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně již 5. ročník konference MÉDIA DĚTEM, MÉDIA S DĚTMI, tentokrát na téma Riziková mediální prezentace návykových látek a aktivit podporujících vznik závislosti.
9. 9. 2020

Samoregulační iniciativy ochrany dětí na Ukrajině

Orgánem, který na Ukrajině dozoruje rozhlasové a televizní vysílání, je Národní rada televizního a rozhlasového vysílání (NCTR), tedy úřad obdobného charakteru, jakým je v ČR Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media