Co znamená pojem televizní dítě?

Tzv. televizní děti trpí zpravidla nízkou koncentrovaností, nedostatečnou slovní zásobou a špatnou vyjadřovací schopností. Sledovány byly rovněž problémy se spánkem. Mnohé studie konstatují, že děti, které intenzivně sledovaly televizi již v předškolním a dokonce batolecím věku, mají horší školní výsledky než jejich vrstevníci. Tyto jevy jsou způsobeny především tím, že sledování televize u těchto dětí vytlačilo činnosti a aktivity, které jsou pro jejich zdravý vývoj zcela nezbytné. Zejména aktivní hru, poznávání okolního světa prostřednictvím všech smyslů, získávání zkušeností s přírodními zákonitostmi, rozvíjení fantazie. Neschopnost verbálně se vyjadřovat je způsobena tím, že takové děti se neučí komunikovat. Stávají se pouze jednostrannými příjemci mediálních sdělení. Dítě by ovšem mělo být vedeno k tomu, aby se naučilo reagovat, klást otázky.   

Dítě, které získává většinu svých „životních“ zkušeností z televizní obrazovky, si vytváří deformovaný pohled na svět. Osvojuje-li si pokřivené hodnoty televizních postav a přijímá-li agresivní vzorce chování, pak je v ohrožení rovněž jeho přirozený mravní vývoj. Takové dítě ztrácí představu o reálném fungování mezilidských vztahů a může mít problémy s navazováním přátelských kontaktů s vrstevníky. Stává se osamělé, v důsledku čehož se ještě více uchyluje k televizním příběhům.

Je alarmující, že výzkumy, prováděné zejména v USA (např. studie Kaiser Family Foundation), prokazují, že čas, který děti stráví s médii, v posledním desetiletí výrazně stoupl. Některá čísla hovoří dokonce o více než deseti hodinách denně. Tento údaj zahrnuje čas, kdy děti sledují televizi, sedí u internetu nebo videoher, komunikují prostřednictvím mobilních telefonů či poslouchají hudbu.

Děti tak postupně nahrazují reálný život a skutečné vztahy těmi fiktivními, ať již televizními nebo internetovými. Zabránit tomuto nebezpečnému trendu mohou pouze zodpovědní rodiče.

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media