Konkrétní případy ze správní praxe Rady

Zájemcům, kteří by se rádi seznámili s konkrétními řízeními, v nichž Rada řešila odvysílání problematických audiovizuálních mediálních obsahů, nabízíme výběr zajímavých případů. 

Výběr zahrnuje kauzy, které byly ukončeny uložením pokuty, či vydáním upozornění na porušení zákona. Každý jednotlivý případ je doplněn správním rozhodnutím Rady i rozhodnutími soudu, eventuálně zněním vydaného upozornění.

predchozí

LIKE HOUSE - sexuálně laděné rozhovory

  Provozovatel FTV Prima, spol. s r.o. odvysílal dne 27. května 2021 od 17:15 hodin na programu Prima pořad LIKE HOUSE.   Rada zjistila následující fakta:

LIKE HOUSE - alkohol

  Provozovatel FTV Prima, spol. s r.o. odvysílal 20. dubna 2021 od 17:15 hodin a 30. dubna 2021 od 17:15 hodin na programu Prima pořad LIKE HOUSE.   Rada zjistila následující fakta:

A szem (The Eye)

  Provozovatel AMC Networks Central Europe s.r.o. odvysílal dne 9. února 2021 od 19:10 hodin na programu FILM CAFE film A szem (The Eye).   Rada zjistila následující fakta:

Mapy ke hvězdám

Provozovatel DONEAL, s.r.o. odvysílal dne 24. srpna 2019 od 20:16 hodin na programu JOJ Cinema pořad Mapy ke hvězdám.

Dracula 2000

Provozovatel AMC Networks Central Europe s.r.o. odvysílal dne 29. září 2020 od 19:05 hodin na programu AMC CHANNEL HUNGARY film Dracula 2000.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media