Média jsou vedle rodiny a školy v současnosti nejvýznamnějším faktorem, který přispívá k formování dětí. Vliv elektronických médií na děti je obrovský. To si uvědomují nejen rodiče a učitelé, ale také instituce a organizace, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí, pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem, či ochraně dětí před možnými riziky a negativními dopady médií, ať již televizního vysílání, internetu nebo jiných forem mediální komunikace.
A právě pro všechny ty, kterým není lhostejné, jakou formou a v jaké míře média, zejména pak televize, ovlivňují děti a dospívající, vznikl webový projekt Děti a média pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Web slouží jako platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti.

21. 9. 2022

Připomenutí kampaně #SayNo! – celoevropská kampaň proti zneužívání dětí online

Čtenáři webu Děti a média vědí, že na rizikové jevy v on-line světě v souvislosti se světem dětí a mladistvých vytrvale a opakovaně poukazujeme. Tomuto tématu bychom se chtěli věnovat i tentokrát, přičemž jako odrazový můstek jsme vybrali článek čerstvě publikovaný internetovým zpravodajským webem…
9. 9. 2022

CONiáš pro milovníky sci-fi a fantasy

Už 17. září 2022 se uskuteční 16. ročník akce CONiáš, tedy setkání fanoušků sci-fi a fantasy, které každoročně pořádá Městská knihovna v Praze. CONiáš má každý rok jiné, sjednocující téma, které ho odlišuje od ostatních ročníků. Součástí jeho programu jsou přednášky, besedy, workshopy, herny,…
6. 9. 2022

Pozitivní vliv počítačových her na inteligenci

V nedávné době jsme čtenáře webu Děti a média seznámili se zjištěními Zprávy o digitálních závislostech v České republice, kterou vydalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Zpráva přinesla značně znepokojující data ohledně nadužívání digitálních technologií a nadměrném trávení…
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media