Média jsou vedle rodiny a školy v současnosti nejvýznamnějším faktorem, který přispívá k formování dětí. Vliv elektronických médií na děti je obrovský. To si uvědomují nejen rodiče a učitelé, ale také instituce a organizace, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí, pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem, či ochraně dětí před možnými riziky a negativními dopady médií, ať již televizního vysílání, internetu nebo jiných forem mediální komunikace.
A právě pro všechny ty, kterým není lhostejné, jakou formou a v jaké míře média, zejména pak televize, ovlivňují děti a dospívající, vznikl webový projekt Děti a média pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Web slouží jako platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti.

14. 9. 2021

Studenti si vyzkoušejí volby

Již v minulosti jsme na webu Děti a média opakovaně věnovali pozornost aktivitám organizace JSNS (dříve Jeden svět na školách), která je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni.
10. 9. 2021

Národní plán doučování

V srpnu 2021 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi spuštěn program Národní plán doučování.
6. 9. 2021

Jeden svět 2021 – film Digitalizovaný předsudek

Vraťme se letos ještě jednou k festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který byl uveden on-line v čase 20. května – 6. června 2021. Tentokrát bychom našim čtenářům rádi přiblížili vysoce aktuální film Digitalizovaný předsudek (Coded Bias). V kostce jde o to, že umělá…
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media