Média jsou vedle rodiny a školy v současnosti nejvýznamnějším faktorem, který přispívá k formování dětí. Vliv elektronických médií na děti je obrovský. To si uvědomují nejen rodiče a učitelé, ale také instituce a organizace, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí, pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem, či ochraně dětí před možnými riziky a negativními dopady médií, ať již televizního vysílání, internetu nebo jiných forem mediální komunikace.
A právě pro všechny ty, kterým není lhostejné, jakou formou a v jaké míře média, zejména pak televize, ovlivňují děti a dospívající, vznikl webový projekt Děti a média pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Web slouží jako platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti.

1. 2. 2023

Únor s Městskou knihovnou v Praze

  Stalo se již tradicí, že čtenáře webu Děti a média upozorňujeme na zajímavé akce, jichž se mohou zúčastnit v Městské knihovně v Praze, ať již v její ústřední budově či v některé z 41 poboček.
31. 1. 2023

Cal Newport: Digitální minimalismus – trocha filosofie a hodně sebeorganizace, a jak na to

Jak jsme avizovali koncem minulého roku, rádi bychom čtenářům webu Děti a média i nadále blíže představovali zajímavé knižní tituly týkající se nových médií – takové, o nichž se domníváme, že by pro vás mohly být nějakým způsobem přínosné.
24. 1. 2023

Školní televize Telka Cihelka

Na webu Děti a média často seznamujeme čtenáře se zajímavými aktivitami a projekty, které přispívají ke zvyšování mediální gramotnosti. Je nepochybné, že projekty, které jsou zajímavé a účastníky baví, jsou v rámci mediálního vzdělávání nejefektivnější.
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media