Média jsou vedle rodiny a školy v současnosti nejvýznamnějším faktorem, který přispívá k formování dětí. Vliv elektronických médií na děti je obrovský. To si uvědomují nejen rodiče a učitelé, ale také instituce a organizace, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí, pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem, či ochraně dětí před možnými riziky a negativními dopady médií, ať již televizního vysílání, internetu nebo jiných forem mediální komunikace.
A právě pro všechny ty, kterým není lhostejné, jakou formou a v jaké míře média, zejména pak televize, ovlivňují děti a dospívající, vznikl webový projekt Děti a média pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Web slouží jako platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti.

24. 1. 2022

Studie mediální gramotnosti osob starších 15 let

V říjnu loňského roku jsme čtenáře webu Děti a média seznámili s výsledky studie mediální gramotnosti osob mladších 15 let, která vznikala v létě 2021.
17. 1. 2022

Rešerše kriminálních seriálů v televizním vysílání X

Již desátý rok po sobě předkládáme čtenářům webu Děti a média závěry rešerše kriminálních seriálů ve vysílání českých celoplošných televizních programů. Cílem rešerší je zjistit, jak významné zastoupení mají v televizním vysílání pořady s kriminální tematikou.
10. 1. 2022

ČT uvedla již sedmou pohádku ve znakovém jazyce

Stalo se již tradicí, že Česká televize na každé Vánoce připravuje pohádku určenou speciálně pro malé diváky se sluchovým postižením, která je celá ve znakovém jazyce.
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media