Média jsou vedle rodiny a školy v současnosti nejvýznamnějším faktorem, který přispívá k formování dětí. Vliv elektronických médií na děti je obrovský. To si uvědomují nejen rodiče a učitelé, ale také instituce a organizace, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí, pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem, či ochraně dětí před možnými riziky a negativními dopady médií, ať již televizního vysílání, internetu nebo jiných forem mediální komunikace.
A právě pro všechny ty, kterým není lhostejné, jakou formou a v jaké míře média, zejména pak televize, ovlivňují děti a dospívající, vznikl webový projekt Děti a média pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Web slouží jako platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti.

23. 6. 2022

Publikace Internetová kriminalita páchaná na dětech od Lenky Hulanové

Kriminalita páchaná prostřednictvím internetu je fenoménem, s nímž se v současnosti aktivně bojuje celosvětově. Denně slýcháme příběhy okradených, podvedených nebo pronásledovaných uživatelů sociálních sítí či jiných online platforem. Dnes se však chceme zaměřit výlučně na problematiku internetové…
20. 6. 2022

ZLÍN 2022 – 6. ročník konference Média dětem, média s dětmi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uspořádala dne 1. června 2022 v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně již šestý ročník konference Média dětem, média s dětmi.
6. 6. 2022

Pro mladé milovníky filmu se koná Young Film Camp

Pro děti ve věku 11–13 let, které milují film a nemají to daleko do Prahy, je určen příměstský tábor Young Film Camp, který se bude konat od 11. do 15. července 2022 v pražském Kině Kavalírka, vždy od 9.00 do 18.00 hodin. Pro zájemce je připravena i možnost přespání v kině z 13. na 14. 7. 2022.
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media