Média jsou vedle rodiny a školy v současnosti nejvýznamnějším faktorem, který přispívá k formování dětí. Vliv elektronických médií na děti je obrovský. To si uvědomují nejen rodiče a učitelé, ale také instituce a organizace, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí, pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem, či ochraně dětí před možnými riziky a negativními dopady médií, ať již televizního vysílání, internetu nebo jiných forem mediální komunikace.
A právě pro všechny ty, kterým není lhostejné, jakou formou a v jaké míře média, zejména pak televize, ovlivňují děti a dospívající, vznikl webový projekt Děti a média pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Web slouží jako platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti.

3. 5. 2021

Významný krok k posílení mediální gramotnosti v EU

Společnost Google v dubnu letošního roku rozeslala orgánům a organizacím podporujícím mediální vzdělávání a sledujícím úroveň mediální gramotnosti zprávu o zahájení činnosti Evropského mediálního a informačního fondu:
22. 4. 2021

TikTok rizikový

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se před nedávnem zabývala podáním, které jí adresovala spotřebitelská organizace dTest, o.p.s. Ta Radu upozornila na nezbytnost přijetí kroků proti platformě sociálních médií TikTok v souvislosti s vymáhacími opatřeními koordinovanými BEUC, Evropskou…
19. 4. 2021

Rizika pohádek pro nejmenší

Problematice audiovizuálních obsahů, které jsou ohrožující či nevhodné pro děti, jsme se na webu Děti a média věnovali mnohokrát. Pravidelně naše čtenáře seznamujeme s případy pořadů, v souvislosti s nimiž Rada dospěla k závěru, že jejich odvysíláním v denním vysílacím čase byl ohrožen psychický,…
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media