Média jsou vedle rodiny a školy v současnosti nejvýznamnějším faktorem, který přispívá k formování dětí. Vliv elektronických médií na děti je obrovský. To si uvědomují nejen rodiče a učitelé, ale také instituce a organizace, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí, pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem, či ochraně dětí před možnými riziky a negativními dopady médií, ať již televizního vysílání, internetu nebo jiných forem mediální komunikace.
A právě pro všechny ty, kterým není lhostejné, jakou formou a v jaké míře média, zejména pak televize, ovlivňují děti a dospívající, vznikl webový projekt Děti a média pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Web slouží jako platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti.

6. 10. 2022

Seminář Válečné zpravodajství v rámci festivalu Oty Hofmana

  Dne 29. září 2022 proběhl v rámci ostrovského filmového festivalu Oty Hofmana mediálně-vzdělávací seminář pro studenty z místních škol, nad nímž jako každoročně přebrala záštitu Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Letošní seminář se zaměřil na téma válečného zpravodajství.
4. 10. 2022

54. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově

  Rok se s rokem sešel a my bychom opět chtěli čtenářům webu Děti a média představit další – již padesátý čtvrtý – ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově v Karlovarském kraji. Stejně jako loni byl termín konání posunut na dřívější datum, a festival se tak uskutečnil…
3. 10. 2022

Pohádky ze světa LGBTQ+

Lze se domnívat, že v České republice jsou v médiích dostatečně zastoupeny informace o problematice LGBTQ+, včetně otázek spojených s transsexualitou. Rozhodně nejde o témata, která by byla nějak tabuizována, jde nicméně o oblast, která je srozumitelná spíše dospělým. Děti, které přicházejí do…
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media