Média jsou vedle rodiny a školy v současnosti nejvýznamnějším faktorem, který přispívá k formování dětí. Vliv elektronických médií na děti je obrovský. To si uvědomují nejen rodiče a učitelé, ale také instituce a organizace, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí, pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem, či ochraně dětí před možnými riziky a negativními dopady médií, ať již televizního vysílání, internetu nebo jiných forem mediální komunikace.
A právě pro všechny ty, kterým není lhostejné, jakou formou a v jaké míře média, zejména pak televize, ovlivňují děti a dospívající, vznikl webový projekt Děti a média pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Web slouží jako platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti.

21. 11. 2023

Herní spektákl Déčka podruhé – s malým varováním

V dubnu letošního roku jsme čtenářům webu Děti a média přinesli článek Špunti, Duhozemě a celý herní spektákl Déčka věnovaný on-line hrám, volně přístupným na webu České televize, konkrétně v sekci HRY na Déčku – https://decko.ceskatelevize.cz/hry.
9. 11. 2023

55. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově – seminář POLITICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

  Po roce čtenářům webu Děti a média opět přinášíme zprávu z dalšího ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově v Karlovarském kraji, konkrétně ze semináře POLITICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ.
7. 11. 2023

Označování pořadů symboly nevhodnosti v českém vysílání

  V září 2022 vstoupila v účinnost novela zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, která zavedla novinku v podobě labellingu pořadů v televizním vysílání, neboli povinnosti označovat pořady, které mají potenciál narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob.…
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media