Aktivity Rady v oblasti ochrany dětí

Rada vedle plnění svých povinností uložených jí zákonem o vysílání vyvíjí rovněž další aktivity, jejichž cílem je přispívat k ochraně dětí před negativními vlivy vysílání a k rozvoji mediální gramotnosti.

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media