Kdo a jak kontroluje obsah vysílání?

Obsah televizního a rozhlasového vysílání a rovněž tzv. audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, které jsou dostupné prostřednictvím internetu, kontroluje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Rada je při své činnosti striktně vázána zákonem. A to zejména zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a dále pak zákonem č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

V rámci těchto zákonných úprav jsou, mimo jiné, formulována ustanovení, jejichž cílem je ochránit dětské diváky před možnými negativními dopady vysílání. V této souvislosti je nicméně nezbytné zdůraznit, že zákon umožňuje výhradně sankcionování pochybení, k němuž již ve vysílání došlo. Tedy zpětně. Rada nemá žádný legitimní nástroj, jímž by mohla předem zamezit odvysílání konkrétního pořadu. Rovněž tak nemůže jakkoli ovlivnit programovou skladbu vysílání kteréhokoli televizního či rozhlasového programu.

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media