Doporučená literatura

Chcete-li se o vlivu médií dozvědět více, doporučujeme vaší pozornosti následující publikace a internetové odkazy:

Čtenáři, vrať se: Mozek a čtení v digitálním světě

Maryanne Wolfová

Brno : Host, 2020

ISBN: 978-80-275-0011-6

Digitální média nejsou zlo. Ale s dávkováním raději opatrně.

Spolu s rozšiřováním digitálních technologií se v posledních 30 letech proměnil způsob, jakým konzumujeme média, vč. toho nejstaršího: textu. Dnes se čtení přelévá z platformy na platformu, mezi internetovým prohlížečem a e-knihou, odehrává se především na obrazovkách a stimuluje mozek úplně jiným způsobem než soustředěná četba papírových knih nebo novin. Řada odborníků i laiků se obává důsledků, jaké budou nová média mít na naše intelektuální a kognitivní schopnosti.

Autorka, neuroložka a odbornice na proces čtení, shrnuje dosavadní vědecké poznání o vlivu digitálních médií na proces čtení a lidský mozek. Nová média nechápe jako ohrožení, nýbrž jako výzvu: už tu s námi jsou, takže se s nimi musíme naučit zacházet tak, aby nám dobře sloužila.

Geologie médií

Jussi Parrika

Praha : Karolinum, edice Studia nových médií, 2020

ISBN: 978-80-246-3914-7

Geologie médií vychází z perspektivy materialistického a post-antropocentrického myšlení, které klade důraz na vztah kultury k materiálním skutečnostem, jež ji podmiňují. Autor svět médií zkoumá jako hmotnou součást geologické sféry: zabývá se například procesy těžby, které umožňují jejich vznik, nebo jejich posmrtným životem v podobě elektroodpadu a budoucích fosilií. Popisuje environmentální, sociální a ekonomický kontext novomediální kultury a rozbíjí iluze o její „čistotě“ a „imaterialitě“. Jeho kniha není jen důležitým příspěvkem k debatám o mediálních technologiích, novém materialismu a antropocénu, ale také průvodcem po současné umělecké praxi, která na tyto fenomény reaguje.

Kdo chytá v síti: Dokumentární kniha o zneužívání dětí na internetu

Marika Pecháčková

Brno : BizBooks 2020

ISBN: 978-80-265-0919-6

Internet je jediné místo, které neodděluje svět dětí a dospělých. Režiséři Vít Klusák a Barbora Chalupová založili na internetové seznamce fiktivní profily tří dvanáctiletých dívek jako výchozí bod výbušného dokumentu o internetových predátorech V síti. Do pěti hodin se jim ozvalo přes osmdesát mužů.

V navazujícím souboru rozhovorů je obsažen hlubší rozbor postav z filmu, který vyvolal obrovský rozruch ještě před vlastním odvysíláním.

Jak porozumět digitálnímu světu: Vše, co potřebujete vědět o internetu, bezpečnosti a soukromí

Brian W. Kernighan

Praha : Argo, Dokořán, 2019

ISBN: 978-80-257-2944-1, 978-80-7363-903-7

Počítače jsou všude a nejsou to jen notebooky, tablety nebo chytré telefony. Většina ostatních počítačů je neviditelná – ovládají např. domácí spotřebiče, automobily, lékařské přístroje, dopravní systémy, energetické sítě nebo zbraňové systémy. Miliony počítačů denně tiše shromažďují, sdílejí a někdy nechávají unikat obrovská množství dat týkajících se našich osob. Vlády a firmy prostřednictvím počítačů monitorují stále více z toho, co děláme. Sociální sítě a zadavatelé reklam o nás vědí mnohem více, než by nám bylo milé, a využívají přitom informací, které jim sami předáváme. Až příliš snadno se k našim datům dostávají i zločinci.

Chápeme skutečně moc počítačů v našem světě? Základní poznatky o tom, jak funguje počítačový hardware, software a sítě, a jaká jsou rizika, které počítače představují pro naše soukromí a bezpečnost.

Příručka malého novináře: Mediální výchova pro děti 1. stupně základních škol

Michaela Vetešková, ilustrace Lenka Jasanská

Praha : Verzone, 2019

ISBN: 978-80-87971-39-0

Kdo je novinář? Co vlastně dělá? Co znamená být objektivní? A proč je důležité mít veřejnoprávní média? Odpovědi na tyto i řadu dalších otázek přináší Příručka malého novináře.

Pracovní sešit vychází z autorčiných workshopů Dílna malého novináře. Michaela Vetešková jej vytvořila spolu s týmem zpravodajství Českého rozhlasu jako součást mediální výchovy pro žáky prvního stupně základních škol.

Michaela Vetešková je rozhlasová novinářka a autorka pohádek a divadelních her. Při psaní příběhů pro děti vychází z reportáží natočených pro Český rozhlas.

Hroši žerou trpaslíky!: Praktický průvodce světem hoaxů, fake news a dalších bulšitů

Alex Boese

Brno : CPress, 2019

ISBN: 978-80-264-2716-2

Hoaxy, fake news, klamavá reklama a spousta dalšího balastu, to vše na nás útočí na sociálních sítích, internetu, v e-mailech, ale taktéž i ze stránek seriózně se tvářících médií. Žijeme ve světě, který je každým dnem falešnější, a to čím dál bizarnějším způsobem. Rozlišování opravdového a podvrženého stává neustálou výzvou.

Kniha je historií městských legend, fíglů, švindlů, politického mlžení atd., které zaplňují moderní svět. Nejde však jen o sbírku fake news, nabízí i praktické rady, jak toto "smetí" odhalit a ignorovat. Nabízí exkurzi do světa, kde „hroši žerou trpaslíky“, a poskytuje rady, jak nalézt vlastní cestu v prostředí, kde už se zcela rozmazala hranice mezi pravdou a fikcí.

Pro čtenáře od 14 let.

Kritická teorie a sociální média: Mezi emancipací a komodifikací

Thomas Allmer

Praha : Filosofia, edice Filosofie a sociální vědy, sv. 63, 2019

ISBN: 978-80-7007-578-4

Kniha se zaměřuje na aktuální problematiku sociálních médií z hlediska kritické teorie společnosti. Ukazuje limity i emancipační potenciál sociálních médií ve vztahu k novým výzvám společností a technologií. Globální digitální prostředí analyzuje vzhledem k možnostem komunikacespolečně sdíleného prostoru sítí.

Určeno zejm. zájemcům o sociální, ekonomickou a politickou teorii a filosofii, sociologii a mediální studia.

Nakladatelství Filosofia bylo založeno při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR v roce 1990.

Ženy (a muži) ve zpravodajských redakcích: Mediální instituce pohledem genderových mediálních studií

Lenka Vochocová

Praha : Karolinum, 2019

ISBN: 978-80-246-4284-0

V českém prostředí první ucelený pohled na řadu faktorů, které ovlivňují situaci novinářů a novinářek a spolupodílejí se tak i na genderové diskriminaci v profesi.

Na základě podrobné rešerše a kritické reflexe zahraniční i domácí literatury zpochybňuje zažitou představu, že zvýšení počtu žen v novinářské profesi a zlepšení jejich postavení v redakcích (např. z hlediska zastávání vyšších hierarchických pozic) samo o sobě přispěje k proměně reprezentací žen (a mužů) v mediálních obsazích nebo promění charakter profese samotné, a to především ve prospěch žen. Autorka představuje další strukturní a organizační vlivy, které mohou pro směřování a podobu profese významnější, a shrnuje výsledky výzkumu, v němž se zaměřila na to, které faktory vnímají ve své profesi jako zásadní samotné novinářky a novináři v ČR.

Komplexní televize: Poetika současného televizního vyprávění

Jakub Korda, Jason Mittel

Praha : Akropolis, edice #POPs, sv. 5, 2019

ISBN: 978-80-7470-244-0

V devadesátých letech se v americké televizní produkci začala objevovat řada seriálů vymezujících se proti dekády zavedeným pravidlům přehlednosti a srozumitelnosti. Riskantnější seriálové projekty jako Městečko Twin Peaks či Akta X se nebály své diváky mást, chytře jimi manipulovat a budovat propracovanou mytologii celého seriálového světa. Své diváky nejen vybízely k tradičnímu zaujetí samotným příběhem, ale činily tak i způsobem svého vyprávění.

Jason Mittell nabízí detailní rozbor formálních charakteristik a speciálních "narativních efektů“ takto vyprávěných komplexních seriálů i způsobů, jak jim rozumí a dále s nimi pracují jejich publika. Pro jejich analýzu zavádí celou řadu nových termínů, které respektují specifika seriálové televize a aspirují na to, stát se nezbytnou výbavou odborníků, kritiků i studentů věnujících se televiznímu médiu.

Kniha obsahuje i detailní a čtivé rozbory řady televizních seriálů jako Veronica Marsová, Perníkový táta či The Wire – Špína Baltimoru.

Vychází za přispění Státního fondu kinematografie.

Divákem Dallasu: Soap opera a melodramatická imaginace

Ien Angová

Praha : Akropolis, edice #POPs, sv. 2, 2019

ISBN: 978-80-7470-226-6

Na počátku osmdesátých let uchvátil televizní diváky americký seriál Dallas, který bylo prostě nutné sledovat (u nás až po r. 1989). Miliony diváků s napětím sledovaly vývoj v dramatických vztazích bohaté rodiny texaských ropných magnátů a rančerů ze Southforku a postavy se staly načas důležitou součástí sdílené kulturní encyklopedie.

Proč fiktivní zobrazení většinově nedostupné a vzdálené životní zkušenosti amerických boháčů vzbuzuje takový ohlas a zájem i v kontinentální Evropě? Angová vyšla při hledání odpovědí z dopisů, které jí v odpověď na její inzerát uveřejněný ve společenském časopise pro ženy zaslali sami diváci a hledala průniky a opakující se myšlenky. Kniha se stala jedním ze zakladatelských kamenů studií populární kultury i mediálních studií a má dodnes potenciál oslovovat nové generace čtenářů.

České vydání je doplněno o překlad metodologické kapitoly z nizozemského originálu. Knihu uzavírá doslov Ireny Reifové, krátkou předmluvu k českému vydání napsala sama Ien Angová.

Vychází za podpory Ministerstva kultury ČR.

Jak opravit budoucnost

Andrew Keen

Praha : Argo, 2019

ISBN: 978-80-257-2882-6

Kritik digitální revoluce přichází s návody, jak zvrátit znepokojivý vývoj v oblasti informačních technologií a otevřít cestu k digitální budoucnosti, na kterou by bylo možno se opět těšit. Varuje před pokušením aplikovat jeden zaručený všelék a vybízí ke kombinované strategii.

Inspiraci lze čerpat jak z historické zkušenosti s první industriální revolucí, tak z úspěšného působení mnoha našich současníků – politiků, inovátorů, regulátorů či pedagogů – po celém světě.

Čtvrtá revoluce: Jak infosféra mění tvář lidské reality

Luciano Floridi

Praha : Karolinum, edice Studia nových médií, 2019

ISBN: 978-80-246-3803-4

Vývoj informačních a komunikačních technologií (ICT) radikálně proměňuje nejen to, jak rozumíme světu a jak vzájemně komunikujeme, ale také způsob, jakým se díváme sami na sebe a jak chápeme svou vlastní povahu, existenci a odpovědnost. Rozšíření ICT tak představuje čtvrtou revoluci v dlouhém procesu přehodnocování základní podstaty a role lidstva ve vesmíru: jakožto lidstvo netvoříme nehybný střed vesmíru (kopernikovská revoluce), nelišíme se nijak mimořádně od zbytku zvířecího světa (darwinovská revoluce) a zdaleka nejsme sami pro sebe ve svém vědomí zcela transparentní (freudovská revoluce). ICT nám nyní dávají najevo, že nepředstavujeme izolované, odpojené činitele, ale informační organismy, kteří spolu s jinými druhy těchto činitelů sdílejí globální prostředí, v konečném pohledu utvářené z informací, takzvanou infosféru (Turingova revoluce).

V síti dezinformací: Proč věříme alternativním faktům

Jiří Táborský

Praha : Grada, 2019

ISBN: 978-80-271-2014-7

Ústřední témata knihy jsou šíření dezinformací v online prostředí a psychologie davu.

Proč jsou dezinformace tak nebezpečné a proč vůči nim není nikdo z nás imunní bez ohledu na zkušenosti a vzdělání? Názory, postoje a úsudky velmi často nejsou nic jiného než pouhé dojmy, založené na emocích, na vlastních nebo zprostředkovaných zkušenostech a na útržcích vzpomínek, z nichž některé ani nemají reálný základ. Právě z tohoto důvodu je tak snadné podlehnout propagandě, reklamě a manipulaci všeho druhu.

Všichni lžou: Velká data, chytré algoritmy a jak nám internet může říct, kdo opravdu jsme

Seth Stephens-Davidowitz

Brno : Host, 2019

ISBN: 978-80-7577-787-4

Už nemusíte chodit ke zpovědi — historie internetového vyhledávání postačí.

Lidstvo během jediného dne internetového surfování vygeneruje osm bilionů gigabytů dat. A toto neuvěřitelné a historicky nesrovnatelné množství informací může prozradit opravdu hodně o obavách, touhách a návycích, které nás ženou kupředu, i o našich vědomých či nevědomých rozhodnutích. Několika kliknutími lze získat nesmírně komplexní data o lidském chování a smýšlení, ať už jde o politické preference, každodenní potřeby, nebo sex. Stačí se dívat správným směrem.

Kromě téměř nekonečné zásoby dat z vyhledávačů čerpá autor – novinář a bývalý datový analytik – také z experimentů a studií o lidském myšlení. Zkoumá hloubku digitální stopy lidstva i její potenciál.

Kniha roku podle The Economist. Bestseller The New York Times.

Kritické myšlení: Dovednost (nejen) pro 21. století

Jan Gazda, Václav Liška, Bořivoj Marek

Praha : Nakladatelství  P3K, 2019

ISBN: 978-80-87343-88-3

Publikace je věnována kritickému myšlení a kognitivním zkreslením. Kritické myšlení je jednou z nejpotřebnějších dovedností pro 21. století, ale zároveň je jednou z dovedností, která ve výuce na všech stupních škol nejvíce chybí. Dovednost kriticky přemýšlet je důležitá zejména proto, že svět se stává rychlejším a komplikovanějším. V takovém prostředí už naše intuice nestačí a pro lepší rozhodnutí je potřeba znát klamy, kterým podléhá naše vnímání a myšlení, a vědět, jak šikovně používat rozum. Proto se kniha zaměřuje na to, jak kritické myšlení rozvíjet u sebe a ostatních, jak rozpoznávat klamy ve vnímání a v úsudku, a představuje široké spektrum kognitivních zkreslení, které nám v řadě případů brání metody kritického myšlení účinně používat.

Kůň, který uměl počítat: Proč je důležité myslet kriticky

Thomas E. Heinzen, Scott O. Lilienfeld, Susan A. Nolan

Praha : Portál, 2019

ISBN: 978-80-262-1442-7

Na začátku 20. století proslul penzionovaný berlínský učitel matematiky tím, že jeho kůň, jemuž se začalo přezdívat „chytrý Hans“, umí počítat a rozumí složitým slovním pokynům. Byly schopnosti koně skutečné? Jistěže ne! Ale čím to, že jim uvěřilo tolik lidí a že vzbudil takový zájem médií? A jak tento mechanismus ve skutečnosti fungoval?

Na počátku 90. let minulého století získala velkou pozornost takzvaná facilitovaná komunikace, užívaná u dětí s autismem. Jenže na jejím základě nejenže začaly děti zázračně „mluvit“, ale také došlo k obvinění jejich rodičů ze zneužívání. I funkčnost této metody se ukázala jako klamná. Co má kůň, kte  rý uměl počítat, společného s metodou zázračné komunikace?

Američtí profesoři psychologie za pomoci těchto i jiných příkladů ukazují, jak funguje naše myšlení, jak se vyhnout sebeklamu a jak myslet jasně a kriticky.

Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti, 2., upravené a doplněné vydání

Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbara Köpplová

Praha : Grada, 2019

ISBN: 978-80-271-0553-3

Chronologický přehled historie českých médií na pozadí světových dějin. Zachycuje sociální a kulturní aspekty proměn tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické inovace, které se na jejich vývoji podílely. V řadě samostatných medailonků připomíná významné osobnosti, jež jsou s médii neodmyslitelně spjaty.

Regulace médií

Vojtěch Šimíček

Brno : Masarykova univerzita, 2018

ISBN: 978-80-210-9080-4

Sborník obsahuje devět textů věnovaných problematice regulace médií.

Autoři jednotlivých příspěvků, kterými jsou odborníci na ústavní právo (akademici, soudci, advokáti) a také aktivní novináři, se ve svých textech zabývají širokým spektrem problémů. Kladou si např. otázku, jak má být zaručena skutečná pluralita médií, zda potřebujeme veřejnoprávní média, anebo jak média regulovat. Dospívají k jednoznačnému závěru, že kromě regulace státní je daleko důležitější a – v konečném důsledku – efektivnější, aby tuto regulaci prováděli samotní příjemci informací, a také, aby dřívější státní cenzuru nenahrazovala autocenzura. Pokud některé zpravodajské servery nebudou mít žádné čtenáře, pozbudou faktického vlivu a stanou se nezajímavými i pro své sponzory. Naopak podporou kvalitních médií lze přispět k tomu, že se na mediálním trhu udrží a nabudou na významu.

Média, lži a příliš rychlý mozek: Průvodce postpravdivým světem

Petr Nutil

Praha : Grada, 2018

ISBN: 978-80-271-0716-2

První část knihy se zabývá zákonitostmi našeho chování a rozhodování – proč naše přání tak často formují budoucnost, jak nás ovlivňuje naše vlastní iracionalita, proč podléháme skupinové hlouposti a jak snadno se dopouštíme myšlenkových chyb.

Druhá část knihy se věnuje žhavé současnosti. Zaměřuje se na běžně užívané argumentační fauly a na odhalení manipulativních a propagandistických postupů v politice i médiích. Ukazuje zákulisí mediálního průmyslu a výroby zpráv i techniky, jak média mohou manipulovat. Ukáže, jak odhalovat falešné zprávy, poznat pravdu od lži a nepodlehnout konspiračnímu myšlení.

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky: V české i evropské právní úpravě a judikatuře

Dana Ondrejová, David Sehnálek

Praha : Leges, 2018

ISBN: 978-80-7502-239-4

Publikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik.

Autoři popisují a porovnávají českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých obchodních praktik (vč. tzv. černé listiny) a zhodnocují implementaci relevantních směrnic Evropské unie do českého práva. Uvádějí a rozebírají značné množství judikatury Soudního dvora EU (včetně vybraných stanovisek generálních advokátů), Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu a dalších soudů. Dále seznamují s novou legislativou EU upravující nekalosoutěžní aspekty obchodního tajemství.

Závěrečná část je věnována přeshraničnímu prosazování práva na ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání včetně určení rozhodného práva a místa sudiště.

Komu se dá věřit?: Aneb jak nás technologie sblížily a proč by nás mohly zase rozeštvat

Rachel Botsmanová

Brno : Host, 2018

ISBN: 978-80-7577-599-3

Autorka – expertka na vliv nových technologií na lidské chování – přichází s tezí, že vstupujeme do věku distribuované důvěry: důvěru stále více formují online nástroje, a to na úkor tradičních společenských vazeb.

Každý den nasednou miliony lidí do aut neznámých řidičů nebo přespí u naprostých cizinců. To vše pouze na základě online hodnocení na té či oné platformě. Stejné miliony lidí současně přestávají věřit všem a všemu, čemu doposud svěřovali svůj život, peníze nebo bezpečí. Vlády, zavedené obchodní značky, banky, média a další instituce přicházejí o důvěru občanů, zákazníků a diváků. A popularitu naopak získávají různá protisystémová hnutí a technologické platformy. Co to však znamená pro politiku a pro lidskou společnost obecně?

Jak rozumět populární kultuře

John Fiske

Praha : Akropolis, edice #POPs, sv. 1, 2017

ISBN: 978-80-7470-190-0

Když kniha v roce 1989 poprvé vyšla, stala se jedním ze základních kamenů oboru kulturálních studií. Poprvé poskytla akademicky fundovaný, sémioticky založený výklad populární kultury v její komplexnosti. Dílo respektuje v tradičním pojetí jakožto tvůrčí čin, ale zároveň ho chápe i jako tržní komoditu; vnímatelem rozumí hravého fanouška, jemuž však neupírá funkci spolutvůrce významů. Ukazuje, jak složitá je síť sociokulturních mechanismů, v níž tento typ kultury funguje, a jak přirozeně se umělecké dílo mísí s životním stylem, sférami každodennosti či s ekonomickými kritérii.

Český překlad vychází z 2. vydání Understanding Popular Culture z roku 2011, které je obohaceno o rozsáhlou předmluvu Henryho Jenkinse a o dialog novějších představitelů studia populární kultury. Knihu uzavírá kontextualizační doslov překladatele s názvem John Fiske – romantický solitér, který stál na počátku. Kniha již zřejmě zůstane klíčovým dílem, jež otevřelo cestu populární a masové kultuře z nočních stolečků na studentských kolejích do univerzitních učeben a pracoven.

Vychází za podpory Ministerstva kultury ČR.

Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury

Dagmar Sochorová

Brno : Masarykova univerzita Brno, 2017

ISBN: 978-80-210-8523-7

Monografie se zabývá výzkumem realizovaného kurikula mediální výchovy z pohledu učitelů českého jazyka a literatury na druhém stupni základních škol v České republice.

V teoretické části práce jsou popsána teoretická východiska řešené problematiky. Empirická část představuje výzkumné šetření, jehož hlavním cílem bylo zjistit, jaká je realizovaná forma kurikula průřezového tématu Mediální výchova u učitelů českého jazyka a literatury na druhém stupni základních škol v České republice. Dotazníkové šetření se skládalo ze tří částí a bylo zaměřeno na učitelovo pojetí kurikula mediální výchovy, realizovanou formu kurikula mediální výchovy a začlenění mediální výchovy do výuky vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

O nových médiích, modularitě a simulaci

Martin Charvát

Praha : Metropolitní univerzita Praha, Togga, 2017

ISBN: 978-80-87956-59-5, 978-80-7476-121-8

Kniha je nesena analýzou vztahu mezi člověkem a moderní technologií, přičemž důvod pro zaměření se na počítačové médium je ve své podstatě jednoduchý: počítač determinuje nové formy zkušenosti (simulace, virtuální realita), pro něž je zásadní princip modularity. V rámci kyberprostoru totiž nejde o poznání transcendentního typu, ale o rhizomatické uspořádání afektů a střepů kultury, respektive zlomků vědomostí a znalostí, které volně plují v ne­lidském prostoru graficky strukturovaného pole. A jestliže motorizované stroje konstituovaly „druhý věk“ technických strojů, nyní žijeme v době kybernetických a informačních strojů, které vytváří „člověka­stroj“, modulární propojení dvou oblastí, které již není založené na kategoriích užití či jednání, ale na vzájemné intimní komunikaci; jedná se o paralelní evoluci organismu a stroje.

Knihu lze chápat jako příspěvek k analýze fyziognomie současné (digitální) kultury a společnosti, se zaměřuje na dvě oblasti: na „novost“ digitálních technologií a na vyjasnění teze o pojetí média jako extenze, která vede k fenoménům umělé augmentace či existence kyborgů.

Slovník žurnalistiky: Výklad pojmů a teorie oboru

Jan Halada (ed.), Barbora Osvaldová (ed.)

Praha : Karolinum, 2017

ISBN: 978-80-246-3752-5

Jedná se o výsledek práce sedmnácti autorů, kteří působí na katedrách Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Osvětluje pojmy z oblasti tisku, rozhlasu a televize, obohacené o příklady z praxe, citáty a obrazový doprovod. Slovník obsahuje podrobnější hesla z kulturní žurnalistiky a publicistiky, je sledován i vývoj některých pojmů, hesla související s digitalizací a internetizací médií, ale také z vydavatelské sféry, postihující např. časopiseckou a nakladatelskou problematiku. U mnoha hesel je věcná, slovníková část doplněna o část popularizační, která nabízí pohled do historie pojmu nebo rozvíjí či jinak doplňuje vesměs strohé encyklopedické podání.

Mediální smrt konsenzu

Markéta Škodová, Michala Škrábová,kol.

Praha : Togga, 2017

ISBN: 978-80-7476-113-3

V posledních zhruba dvaceti letech sílí varovná až panická tónina politicko-mediálního diskurzu, která – byť v podstatě nevyřčeně – operuje s představou hluboce dysfunkčního stavu veřejné diskuze a oslabení, či snad dokonce ochromení možností demokratického rozhodování. Konstitutivním rysem tohoto výkladu současné situace je právě zmíněná nesmiřitelná polarizace (a neochota se angažovat). Předkládaná publikace Mediální smrt konsenzu si tuto tóninu nesmiřitelné polarizace bere jako výchozí polohu svého kriticko-analytického přístupu a snaží se ji podrobit detailnějšímu rozboru. Platí-li teze o (nesmiřitelné) polarizaci, pak se nabízí otázka, jak je tato polarizace traktována (posilována či oslabována) samotnými médii. Většina úvah na toto téma má povahu velmi obecnou a mediální produkci chápe jako „hyperobjekt“, který není možné nahlédnout vcelku, ale jen rozfázovaně, po částech, neúplně. Autorský tým na toto omezení přistoupil a snaží se postihnout, jak se nesmiřitelná polarizace (pokud existuje) projevuje v médiu navýsost konsenzuálním svou masově konzumní podstatou, v televizi.

Je to složitější. Sociální život teenagerů na sociálních sítích

Danah Boydová

Praha : Akropolis, 2017

ISBN: 978-80-7470-165-8

Co nového přináší teenagerům komunikace prostřednictvím Facebooku, Twitteru nebo Instagramu? Jak sociální média ovlivňují kvalitu jejich života? Znamená obrovská obliba sociálních sítí konec soukromí, jak jsme ho znali? A nakolik skutečně podporuje negativní jevy, jako je šikana, či zvyšuje nebezpečí, jež představují sexuální agresoři?

Autorka se dlouhodobě zabývá problematikou mládeže a jejího vztahu ke komunikačním technologiím, zkoumá, jak interakce se sociálními médii ovlivňuje sociální život a způsob učení dětí a dospívajících, a popisuje, jak teenageři v online světě žijí, a snaží se to přiblížit lidem, kteří o ně mají strach – rodičům, učitelům, politikům, novinářům. Své postřehy pravidelně zveřejňuje prostřednictvím blogu zephoria.org. Časopis Fortune ji označil za nejlepšího akademika v technologické branži.

Kyberšikana: Průvodce novým fenoménem

Alena M. Černá, kol.

Praha : Grada, 2013

ISBN: 978-80-247-4577-0

Kniha představuje relativně nový společenský jev, jemuž se v současnosti dostává velké pozornosti ve školství, v médiích i v akademickém světě. Postihuje i o jevy, které s kyberšikanou souvisejí (agrese a agresivní chování), s rozdíly oproti tradiční (školní) šikaně a s tím, jak je tato nová forma šikany formována specifickým charakterem online prostředí. Prostor je věnován i kyberšikaně v českém a světovém kontextu a jejímu mediálnímu obrazu. Podrobně jsou představeny charakteristiky jejích aktérů – obětí, agresorů i přihlížejících. Pozornost je upřena též na možné dopady kyberšikany a na způsoby, jakými se s ní její oběti vyrovnávají. Závěrečná část je zaměřena na možnosti prevence a zvládání tohoto jevu na individuální, rodinné a institucionální rovině.

Američtí prezidenti mediálního věku

Dalibor Mlejnský

Praha : Galerie EfEf, 2017

ISBN: 978-80-905787-2-2

Kniha věnuje pozornost americkým prezidentům, které spojuje období, v němž hrála velmi důležitou úlohu média, zejména pak televize. Začíná Kennedym. Existuje všeobecná shoda, že právě s tímto prezidentem začíná období symbiózy médií a politiky, v němž přestala být pouze slyšet slova, a začaly promlouvat obrazy.

V současné době probíhá důležitá změna. Kdokoliv v době před-internetové chtěl sdělit svůj postoj nebo jen informovat o události, jíž byl svědkem, potřeboval přístup do médií. Tímto způsobem média utvářela všeobecně rozšířený obraz společenské reality. Tento „dozor“ nad zobrazovanou skutečností ztratil veškerý význam v éře internetu. Sociální sítě umožňují komukoli sdílet cokoli.

Politika a média v konzumní společnostiPolitika a média v konzumní společnosti

Vlastimil Růžička

Praha : Grada, edice Politologie, 2011

ISBN: 978-80-247-3667-9

Publikace si klade za cíl mapovat, analyzovat a popsat dosud známé procesy provázanosti mediální komunikace s veřejnou politikou. Měla by být souhrnem toho, co v současné době sociální vědy řeší a jaké konceptuální rámce k tomu uplatňují. Veřejná politika a média se v tomto případě pojí s normativně-ontologickými principy, jež jsou pojímány jako součást praktické filozofie.

Autor, který se hlásí k odkazu Erica Voegelina, sleduje různé výklady pojmu veřejný zájem, občanská společnost, percepce demokratického a právního státu a dostává se k úskalím teorie modernizace v posttotalitních zemích a k proměnám jazyka v globalizovaném světě takzvaných nových médií. Závěr knihy posiluje Voegelinovu teorii o nutnosti zotavení sociálních věd z destrukce pozitivistické éry. Kniha propojuje soudobé poznatky z mediální a vědecké sféry, určena je studentům sociálních věd i odborníkům společenskovědních oborů.

O reportáži, o reportérechO reportáži, o reportérech

Barbora Osvaldová (ed.), Alice Tejkalová (ed.)

Praha : Karolinum, 2010

ISBN: 978-80-246-1781-7

Zdálo by se, že s reportáží je to snadné. Je to žánr očitého svědectví: autor by měl být události přítomen, zapsat, co viděl, a pořídit rozhovory s několika svědky. Pak by měl zvolit nositele děje (ať už kladného nebo záporného), zaznamenat autentické výpovědi a věc je hotova. Ale z textů, které autoři této monografie shromáždili, je jasné, že tak snadné to není. Očití svědkové se často (bez zlé vůle) mýlí, jiní věc zkreslují. Nestačí prostě zaznamenat událost, je třeba hledat a nacházet zajímavé detaily a reportáž postavit především na nich.

Shromážděné texty obsahují to nejzajímavější, co dnes žánr reportáže představuje v tisku, v rozhlase, v televizi, ve fotožurnalistice nebo na internetu.

Fake NewsNejlepší kniha o fake news dezinformacích a manipulacích!!!

Petra Vejvodová, Miloš Gregor

Brno : Computer Press (CPress), 2018

ISBN: 978-80-264-1805-4

Publikace věnovaná fake news, propagandě, dezinformacím ve světě sociálních sítí a sociálních bublin.

Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto zdrojů se neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit? Jak nad záplavou informací, která se na nás denně valí, přemýšlet kriticky, ale bez zbytečné paranoie.

Pod vedením svých pedagogů Miloše Gregora a Petry Vejvodové napsali studenti sdružení v projektu Zvol si info publikaci, která ukazuje, jak nepodlehnout manipulacím, které se denně objevují v médiích a na sociálních sítích.

Bezpečnost na internetu pro všechnyBezpečnost na internetu pro všechny

Thorsten Petrowski

Liberec : Dialog, 2014

ISBN: 978-80-7424-066-9

Uživatelé internetu jsou vystaveni trvalým hrozbám, aniž by o tom věděli. Např. podvodným webovým stránkám, útokům hackerů i úřednímu špiclování. Kniha vyj

menovává bezpečnostní rizika a nebezpečí hrozící uživatelům internetu a smartphonů, současně však poskytuje instrukce, jak se jim vyhnout. Srozumitelně a jednoduše, takže poslouží i úplným začátečníkům.

Výzkum médií_Nejužívanější metody a technikyVýzkum médií: Nejužívanější metody a techniky

Renata Sedláková

Praha : Grada, 2015

ISBN: 978-80-247-3568-9

Publikace uvádí do metodologie a empirického výzkumu sociálních věd, provádí jeho jednotlivými etapami a poskytuje vodítka pro případnou samostatnou vědeckou práci v oblasti výzkumu médií. Hlavní snahou je představit nejčastěji užívané postupy ve výzkumech médií a kultury realizovaných v ČR, základní pravidla vědecké práce a postupy vytváření a ověřování poznatků v oblasti mediálních, kulturálních a částečně i komunikačních studií. Text představuje především linii vycházející ze sociologické tradice.

Tahle země je našeTahle země je naše: Český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě

Tomáš Samek

Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016

ISBN: 978-80-7395-993-7

Kniha zkoumá, zda je deixe použitelná jako hledisko výkladu světa médií, veřejného prostoru a komunikačních interakcí v něm probíhajících. Soustředí se na vztah těchto interakcí k vytváření kolektivního vědomí sociálních aktérů: kdo je z veřejného prostoru vylučován a jakými komunikačními strategiemi se toho dosahuje; jak vzniká povědomí skupinové příslušnosti a jak se jazykově formuje společná vůle k politické akci. Za tímto účelem autor rozšiřuje původně úzký význam deixe tak, aby se mohla stát společným interpretačním jmenovatelem jevů a procesů, mezi nimiž byly doposud jen zřídka hledány vztahy a souvislosti. Tím se ustavuje tzv. deiktická perspektiva, z níž je nahlížen a analyzován svět sociálního sdělování a sdílení. Téma je vysvětleno jak teoreticky, tak na konkrétních příkladech z dnešního českého a německého veřejného prostoru, kde se řeší otázka, kdo a co je naše a co je naopak cizí.

Co vysílá světCo vysílá svět

Jiří Vejvoda

Praha : Radioservis, 2015

ISBN:978-80-87530-49-8

Jak a o čem se vysílá na všech kontinentech naší planety? Co umějí a jaké vzdělání mají špičkoví rozhlasoví moderátoři? Kdo rozhlasové vysílání financuje, kdo je řídí a kdo na něj dohlíží? V čem je veřejnoprávní rozhlas nenahraditelný? Hrozí rádiu zánik kvůli internetu? Čeho se nesmí vzdát, má-li přežít? To jsou jen některé otázky, na které kniha hledá odpověď.

Publicista Jiří Vejvoda poznal média jako moderátor (např. Hovorů z Lán s Václavem Havlem), manažer (např. ředitel festivalu Zlatá Praha) a nejnověji jako místopředseda Rady Českého rozhlasu. Své zkušenosti zúročil v knize Co vysílá svět, jejíž obsah tvoří články uveřejňované v posledních letech v Týdeníku Rozhlas v letech 2010–2015. Píše se v nich o všem, co se týká práce rozhlasových zpravodajů, dokumentaristů, moderátorů, ale také o technologickém vývoji nebo o měnících se nárocích posluchačů.

Co je bulvár, co je bulvarizaceCo je bulvár, co je bulvarizace

Barbora Osvaldová

Praha : Karolinum,  2016

ISBN: 978-80-246-3229-2

Kolektivní monografie Co je bulvár, co je bulvarizace navazuje na publikace již Nakladatelstvím Karolinum vydané, jako byly texty O fejetonu, s fejetonem nebo O reportáži, o reportérech, Pokusy a dobrodružství – poznámky k eseji, Rozhovory o interview, O komentáři, o komentátorech, Žurnalistika v informační společnosti a podobně. Vždy se jedná o obecný úvod a poté jsou zařazeny relevantní příspěvky odborníků a publicistů, kteří téma rozvíjejí a také popisují, jak využívají materiály ve své činnosti.

Monografie o bulváru je více zaměřena na obtížné definování tohoto fenoménu, na jeho historii i současnost. Několik autorů a autorek popisuje svoji zkušenost s bulvárem a bulvárními médii. Jedním z cílů této publikace je přinést čtenářům orientaci v tématu a také jim umožnit o fenoménu nezaujatě přemýšlet, protože jak vyplývá z některých příspěvků, tzv. bulvární žurnalistika nemá jen záporné stránky.

Bulvarizace českých médiíBulvarizace českých médií

kol.: Irena Žantovská, Lucie Jedličková, Petr Bílek, Viktoria Hradská, Martin Kasarda, Peter Duhan, Milan Knížák, Petr Žantovský

[Rudná] :  Medias res, 2016

ISBN: 978-80-87957-08-0

Proč se česká média bulvarizují? Proč se tzv. seriózní tisk i elektronická média tak usilují přiblížit se triviálností svých obsahů a vnějškovou vizuální efektností svých forem přiblížit deníkovým tabloidům či komerčním televizím? Je to opravdu proto, že mizí inteligentní čtenář, posluchač, divák médií, nebo si jen média sama usnadňují život a na snižování nároků poptávky publika se jen vymlouvají?

Tento problém nemá jiné řešení, než spontánní vývoj mediálního světa v kontextu společenských, politických či ekonomických událostí. Je možné se po nějakém čase se znovu zastavit a podívat se, kam onen vývoj média zavedl, a také, zda se potvrdily, či naopak vyvrátily některé domněnky a analýzy. V tom je cena podobných setkání i nadčasový význam toho, že jsou pro budoucnost zachyceny alespoň v písemné formě – např. prostřednictvím tohoto sborníku.

Realita masmédiíRealita masmédií

Niklas Luhmann

Praha : Academia, 2014

ISBN: 978-80-200-2333-9

Kniha je dalším příspěvkem Niklase Luhmanna k teorii sociálních systémů, kterou tento německý sociolog ve svých dřívějších pracích aplikoval např. na sféry ekonomie, politiky, vědy, práva či umění.

Masmédia představují v Luhmannově pojetí jeden ze zásadních systémů moderní společnosti, o jehož realitě lze hovořit ve dvojím smyslu. Je to jednak jejich skutečná, reálná realita, která spočívá v jejich vlastních reálně plynoucích operacích a jako taková je závislá na technologiích. Vedle sekvence operací Luhmannn definuje ještě sekvenci pozorování, jež spoluutváří významnou úlohu masmédií v sociální konstrukci reality. Jako klíčový kognitivní systém masmédia selektují a distribuují obsahy, k nimž společnost obrací pozornost a které formují myšlení jejích členů. Realita masmédií pak umožňuje zpracovávat informace tak, aby nedošlo k destabilizaci sociálních rolí nebo přetížení sociálních aktérů.

Základní funkcí masmédií je iritace (dráždění). Tato funkce, jež je nezbytná pro udržení pozornosti a vzbuzování zájmu o určitá témata, vede k připravenosti členů společnosti zaujímat nové postoje a přijímat změny. Zároveň je namířena proti nečinnosti a strnulosti konzervativních postojů. Tím paradoxně pomáhá lidem přizpůsobovat se novým situacím v rámci probíhajících civilizačních změn.

Poznámky ke studiím nových médiíPoznámky ke studiím nových médií

Jakub Macek

Brno : Masarykova univerzita Brno, 2013

ISBN: 978-80-210-6476-8

Kniha se věnuje studiím nových médií – širokému interdisciplinárnímu akademickému metapoli zastřešujícímu sociálněvědné zkoumání a teoretickou reflexi takzvaných nových médií.

Text shrnuje historické a epistemologické kořeny studií nových médií a jejich vývoj a následně formuluje teoretický koncept nových médií. Tento koncept má podobu třídimenzionálního modelu odvozeného ze strukturační teorie Anthonyho Giddense, přičemž tři jeho dimenze zahrnují užití nových médií (jednání) a technotextuální artefakt a kontexty (coby formy struktur). Koncept by měl sloužit jako neredukcionistický výkladový rámec umožňující teoreticky ukotvenou celostní analýzu nových médií jako komplexního fenoménu utvářeného na úrovních artefaktu, sociálního jednání a širšího kulturního, politického a ekonomického milieu.

Žurnalistika a společnostŽurnalistika a společnost

Denis McQuail

Praha : Karolinum, 2016

Monografie klade důraz na vztah společnosti a žurnalistiky: zabývá se tím, co společnost od žurnalistiky očekává, i tím, jak vnímají svou společenskou roli sami novináři. Autor dále zkoumá společenské faktory, jež žurnalistiku zásadním způsobem ovlivňují, a analyzuje, jak může žurnalistika přispívat k rozvoji společnosti. Publikace přináší ucelený pohled na poslání žurnalistiky a nabízí teoretické základy pro její zkoumání. Proměna žurnalistiky dle autora souvisí s hlubší společenskou transformací, jejíž důsledky dnes nejsme schopni spolehlivě odhadnout.

Díky přístupnému stylu zpracování ji ocení nejen odborná veřejnost, akademičtí pracovníci, studenti komunikačních oborů (případně politologie a sociologie), ale také všichni zájemci o problematiku vývoje současných médií.

Marketingová komunikace a public relationsMarketingová komunikace a public relations: Výklad pojmů a teorie oboru

Jan Halada (ed.)

Praha : Karolinum, 2015

ISBN: 978-80-246-3075-5

Slovník kolektivu autorů z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy tvoří pendant k úspěšné Praktické encyklopedii žurnalistiky, jež se dočkala několika vydání. Obsahuje přes dvě stě padesát výkladových hesel, která umožňují základní orientaci v klíčových konceptech oboru. Je určen jak studentům, tak těm, kteří s pojmy marketingové komunikace přicházejí do styku v rámci své profese.

Autenticita ve světě médiíAutenticita ve světě médií: televizní příběh

Hana Malaníková

Praha : Brkola, 2014

ISBN: 978-80-905714-5-7

Kniha je autorčiným osobním svědectvím o hledání pravdivého a svébytného projevu televizního moderátora v náročné komunikační situaci: vystupování na veřejnosti bez veřejnosti. Na základě reflexe vlastní zkušenosti a studia odborné literatury se snaží popsat význam autenticity v prostředí masových médií.

Média a demokracie v 21. stoletíMédia a demokracie v 21. století. Hledání nových modelů

Karol Jakubowicz

Brno : Masarykova univerzita Brno, 2017

ISBN: 978-80-210-8449-0

Kniha polského politologa a mediologa Karola Jakubowicze (1941–2013) je jeho posledním knižním dílem (vydána v r. 2013 ve Varšavě), které svým způsobem shrnuje jeho celoživotní profesní i osobní zaměření na vztah médií a společnosti. První tři kapitoly sledují dynamiku vývoje demokracie, hlavní projevy krize demokracie, příčiny dekompozice jejího rámce v kontextu globalizace, neoliberalismu, nacionalismu a populismu. Krizi médií popisuje ve vybraných aspektech, zejména komodifikace, tabloidizace a mediokracie ve čtvrté kapitole. Pátá a šestá kapitola se věnuje demokratizaci médií a médiím veřejné služby, jejichž zastáncem i kritikem byl jak ve svém teoretickém díle, tak i ve veřejném působení na úrovni Polska, EU i UNESCA. V závěrečných kapitolách (sedmá kapitola a závěr) téma médií a demokracie promýšlí autor ještě jednou, tentokrát v kontextu nových technologií v médiích i nových podob demokracie.

Zákon o ČTKZákon o ČTK: Transformace na půli cesty: Vývoj vztahů mezi politickou a mediální sférou v České republice v 90. letech 20. století se zaměřením na ČTK

Ludmila Trunečková

Praha : Karolinum, 2015

ISBN: 978-80-246-3073-1

Monografie zachycuje, jak se v 90. letech vyvíjely vztahy mezi politickou a mediální sférou v Česku, jak politická sféra ovlivnila transformaci ČTK.

První tři kapitoly se týkají procesu tvorby institucionální legislativy (zákony č. 123/1965 Sb., č. 310/1991 Sb. a č. 517/1992 Sb.), další dvě pak aplikace právních norem: na příkladu volby první Rady ČTK (1993) a pokusu vlády vrátit do zákona povinnost zveřejňovat oficiální prohlášení v plném znění, a redefinovat tak úlohy agentury (1995).

Poslední část rekapituluje postoje ke změně statutu, respektive k případné privatizaci agentury a časově se váže k druhé Radě ČTK (1998), byť téma prolíná celými 90. léty. Zákonodárci totiž v roce 1992 předpokládali, že statut ČTK jako média veřejné služby bude dočasný, na rozdíl od zákonů o České televizi a Českém rozhlasu.

Jak zábavné je informovatJak zábavné je informovat: Infotainment čili infozábava v teorii, praxi a českém kontextu

David Klimeš

Praha : Karolinum, 2015

ISBN: 978-80-246-2973-5

Jedno mužstvo tvrdě bránilo, aby si vymohlo prodloužení. Druhé cítilo naději na rychlé vítězství a bylo v útoku.“ Popis sportovního utkání? Nikoliv. Takto noviny psaly v roce 2008 o prezidentské volbě. Je to špatně, protože chtějí být příliš zábavné? Nebo dobře, protože tak zpřítomňují čtenáři složité politické postupy?

Teoretické rozpracování pojmu infozábavy je přínosné především pro zájemce o studium médií a komunikace. Studentům sociálních věd může kniha posloužit jako užitečný přehled možností výzkumu mediálních obsahů, nejširší veřejnosti je určeno vřazení fenoménu do specifického českého kontextu.

MediokracieMediokracie

Miloslav Bednář, Jiří Bystřický, Helena Chaloupková, Ladislav Jakl, Jiří Svoboda, Zdeněk Zbořil, Petr Žantovský

[Rudná] : Čas, 2014

ISBN: 978-80-87957-00-4

Mediokracií se míní skutečnost, že hromadné sdělovací prostředky neboli masmédia mají významný vliv na společenské dění, který občas přerůstá nejen v ambici, ale – za jistých okolností – i schopnost formovat či deformovat události na politické scéně.

Média ovšem nejsou obdařena objektivním mandátem jako z demokratických procedur vzešlé moci zákonodárné, exekutivní a soudní. Jsou ale často půdorysem pro realizaci partikulárních zájmů určitých sil na politické či ekonomické šachovnici.

Nicméně média užívají ve společnosti výsadní postavení, a protože nejsou vedena exaktními pravidly a jedním z dominantních vlastností médií je jejich subjektivita, navázaná na zmíněné zájmy za médii, je třeba sledovat, aby vliv médií nepřerostl ve skutečnou moc médií – v mediokracii, tedy stav, kdy média předurčují události a kastují hodnoty, nikoli aby je jen ve snaze o maximální nestrannost zobrazovala a zachycovala.

Nad fenoménem vlivu médií a pojmem mediokracie se zamyslelo několik osobností z různých oborů – od novináře přes sociologa, politologa, filosofa, právníka po filmového režiséra.

Média a myMédia a my

Vlastimil Ježek, Jan Jirák

Praha : Akademie múzických umění 2014

ISBN: 978-80-7331-304-3

Práce obsahuje vysvětlení pojmu médium, stručný přehled jednotlivých typů masmédií, popis funkcí a rolí médií, nástin historického vývoje masmédií v českých zemích i zahraničí a základní poznatky o mediální komunikaci a komunikaci s médii. Následují výklady pojmů mediální analýza, monitoring médií, reklama a public relations.

Text, členěný do šesti kapitol, tedy vymezuje pojem média, včetně jejich role a funkce ve společnosti. Charakterizuje mediální komunikaci se zvláštním zřetelem ke vztahu médií a kultury a nabízí průřez stěžejními českými kulturními, respektive divadelními periodiky a weby, a charakteristiku práce s médii z pohledu marketingu.

Praktickým doplňkem je seznam vybrané doporučené literatury a ucelený přehled pramenů ke studiu médií a mediální legislativy České republiky.

Temporalita (nových) médiíTemporalita (nových) médií

Tomáš Dvořák, kol.

Praha : Akademie múzických umění, 2017

ISBN: 978-80-7331-425-5

Kolektivní monografie je věnována vztahu médií a temporality s důrazem na proměny chápání a zkušenosti času způsobené nástupem tzv. nových médií.

Témata: Kulturní techniky synchronizace. Proměny temporality televizního zpravodajství. Televizní diváctví a online diváctví. Digitální paměť. Vysokofrekvenční obchodování jako symptom sociální akcelerace času. Budoucnost ve filozofii, současném umění a teorii médií.

Facebooková (ne)závislostFacebooková (ne)závislost: Identita, interakce a uživatelská kariéra na Facebooku

Marie Pospíšilová

Praha : Karolinum, 2016

ISBN: 978-80-246-3306-0

S příchodem internetu se proměnila povaha sociálních vazeb a interakcí. Objevily se nové způsoby, jak utvářet sociální kontakty, prostory, kde je možné spolu komunikovat, ale i nástroje, prostřednictvím kterých tyto interakce mohou probíhat. Mezi nástroje, které přinášejí nové způsoby komunikace, patří i internetové sociální sítě.

Autorka se zaměřila na nejpopulárnější z nich – na sociální síť Facebook. V polovině roku 2016 měl Facebook celosvětově 1,7 miliardy uživatelů, tento počet ale neustále narůstá. Nabízí se proto otázka, co je na Facebooku tak zajímavého a přitažlivého, proč se na něj lidé znovu a znovu přihlašují, proč ho většinou už neopouštějí a proč by ho vlastně měli (anebo mohli) opouštět. Autorka hledá odpovědi na tyto otázky na základě teoretických přístupů a kvalitativních rozhovorů vedených s mladými uživateli sociální sítě v českém prostředí. Vychází z Goffmanovy dramaturgické metafory, zkoumá prostředí Facebooku jako interakční region a zjišťuje, čím je tato sociální síť specifická.

Televizní zpravodajství jako paradoxTelevizní zpravodajství jako paradox: jak (ne)rozumět zpravodajství I.

Marek Lapčík

Olomouc : Univerzita Palackého 2012

ISBN: 978-80-244-3326-4

Televizní zpravodajství sebe samo deklaruje jako jednu z nejvěrohodnějších reflexí sociální reality, nabízející univerzální sdělení určená všem bez rozdílu jejich individuálních znalostí a schopností. Že zdání reflexe skutečnosti jen úspěšně předstírá, patrně není překvapující, rozhodně ne tolik jako fakt, že – opět velmi úspěšně – zastírá, že jde o jeden z nejkomplikovanějších a současně nejparadoxnějších typů mediálních obsahů. Přes uvedené skutečnosti je televizní zpravodajství diváky vnímáno jako jedna z nejvěrohodnějších reprezentací reality.

Publikace je prvním svazkem plánované třídílné studie věnované tomu, jak vlastně televizní zpravodajství skutečně vypadá, z čeho se skládá a jak 'funguje'.

Média v tekutých časechMédia v tekutých časech: Konvergence audiovizuálních médií v ČR

Václav Moravec

Praha : Academia, 2016

ISBN: 978-80-200-2572-2

Nová média, interaktivita, virtualita, digitalizace, participace, uživatelská tvorba, globalizace – v současnosti jedny z nejčastěji používaných slov, módních výrazů. Publikace se snaží zasadit nejen tyto pojmy do českého kontextu, zabývá se digitální mediamorfózou, resp. jejími vybranými důsledky v ČR. Přibližuje změny v chování uživatelů audiovizuálních médií: kupříkladu na masovém nástupu nového typu sociálního aktéra – produživatele, jenž kombinuje role producenta a uživatele, na domestikaci technologických novinek, jakými jsou tzv. chytré televizory a mobilní telefony. Jaká je podoba tuzemské digitální propasti? Co si představit pod pojmem glokalizace? Speciálně se zaměřuje na konvergenci audovizuálních médií v našem prostředí.

Media life_Život v médiíchMedia life: Život v médiích

Mark Deuze

Praha : Karolinum 2016

ISBN: 978-80-246-2815-8

Publikace předkládá ucelenou a originální koncepci „života v médiích“. Přestože člověk obvykle trvá na pojetí technologie jako něčeho, co je vůči životu vnější, média nejen reprodukují, ale i utvářejí svět, v němž žijeme.

Autor představuje nové formy společenského uspořádání, které vznikají vlivem globálního masového používání mediálních technologií. Život v médiích narušuje tradiční sociální hierarchii, založenou na moci, a nahrazuje ji příslibem participační kultury, v níž soutěžení ustupuje spolupráci. Tato kultura sdílení klade důraz na kreativitu a společenskou angažovanost. Na druhou stranu kvůli „hypersociabilitě“ dnešní společnosti médií ztrácíme smysl pro vlastní jedinečnost a individualitu; jsme kolektivně ztraceni v technologiích, podobně jako zombie, které autor používá jako metaforu hybridního světa.

Přes některé potenciálně negativní faktory našeho stále užšího spolužití s digitálními technologiemi však autor tuto sílící symbiózu líčí s mírným optimismem.

Informační válkaInformační válka

Karel Řehka

Praha : Academia, 2017

ISBN: 978-80-200-2770-2

Jak jsou využívány nové informační technologie v novodobých válkách a lokálních konfliktech? Jak byla vedena válka v Perském zálivu, na Balkáně nebo na Krymu? A jakým směrem se bude vedení konfliktů vyvíjet? V historii válek hrály informace pro jejich vedení důležitou roli a lze nalézt bezpočet příkladů využití informací k podpoře válečného úsilí. Nikdy v minulosti neměl člověk tak efektivní nástroje komunikace, nikdy předtím však také nebyl v informačním prostředí tak zranitelný.

Práce vysvětluje pojem válka, popisuje historii války, úlohu propagandy dějinách válčení a zaobírá se problematikou strategické komunikace nebo informačních operací. Vzhledem k aktuálnosti ruského informačního působení vůči České republice a jejím spojencům je pro českého čtenáře v samostatné kapitole podrobněji popsán přístup Ruské federace k vedení informační války.

Průmysl lžiPrůmysl lži : propaganda, konspirace a dezinformační válka

Alexandra Alvarová

Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2017

ISBN: 978-80-7553-492-7

Publikace věnovaná politické propagandě současnosti. Autorka v textu ukazuje, jak propagandu rozeznat a jak se jí můžeme efektivně bránit.

Autorka odhaluje zákulisí dezinformační války, kterou s pomocí moderních komunikačních technologií vedou vybrané velmoci proti Západu a hodnotám, které vyznává euroatlantická civilizace. Jejich cílem je rozdělit společnost, rozšířit mezi lidmi nenávist, zpochybnit dosavadní jistoty. Text detailně popisuje metody a prostředky, které dnešní političtí marketéři používají k ovlivňování veřejného mínění. Autorka k analýze současné situace používá poznatky z oblasti politologie, IT, marketingu a psychologie.

Proč jsem knihu psala? Důvodem je bezmoc, že prohráváme hybridní válku. Jistota, že jsou v ní Rusové dobří.“

Mediální výchova v rodiněMediální výchova v rodině : Postoje, nástroje, výzvy

Zdeněk Sloboda

Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum kulturácích, mediálních a komunikačních studií, edice Kultura–média–komunikace – Paedagogia mediorum, 2013

ISBN 978-80-244-4496-3

Kniha si klade za cíl zpřehlednit oblast mediální výchovy a rozšířit diskusi o ní mimo oblast školství, jelikož se děti s médii setkávají nejdříve v rodině. Zaměřuje se především na rodiče a na nástroje mediální výchovy, které mají k dispozici – jde o záměrné působení na děti v podobě pravidel, které zakazují či povolují užívání určitých médií nebo konzumaci určitých mediálních obsahů, o výchovně motivované diskuse o médiích nebo o společné užívání medií. Širším rámcem pro tyto nástroje jsou postoje k médiím, k jejich předpokládanému vlivu. Použita jsou převážně česká výzkumná data z let 2005–2009.

Hustej INTERNET

Hustej INTERNET

Lenka Eckertová, Ilustrace: Lucie Seifertová

Prchal Petr : Praha, 2014

ISBN: 978-80-87003-39-8

Populárně-naučná publikace se zaměřuje na bezpečné chování dětí na internetu. Cílovou skupinou jsou děti kolem 10 let a jejich rodiče. Záměrem knihy je poučit děti o online rizicích, prevenci a řešení problémů zábavnou formou. Na modelových situacích popisovaných desetiletým Michalem jsou ukázány nástrahy, do kterých se můžou děti na internetu dostat (kybergrooming, kyberšikana, hry a závislosti, škodlivý software, reklama atd.). Kniha vyšla dne 11. února 2014 na Mezinárodní den bezpečnějšího internetu ve spolupráci s Národním Centrem Bezpečnějšího Internetu. O knize jsme informovali ZDE.

Jak ochránit děti před pornografií na internetu

Jak ochránit děti před pornografií na internetu

Mary Muller

Praha : Portál, 2014

ISBN: 978-80-262-0694-1

Kniha seznamuje s nebezpečím, jaké pro děti představuje pornografie na internetu. Kniha upozorňuje na možná úskalí internetu, kdy se dítě může jediným kliknutím dostat na pornografické stránky, obsahující explicitní scény. Výzkumy přitom prokázaly jednoznačnou souvislost mezi konzumací pornografických obsahů a předčasným zahájením pohlavního života dospívajících. Sledování pornografických obsahů zkracuje dětství, probouzí předčasný zájem o sexualitu u dětí, které na ni ještě nejsou připraveny. Děti a dospívající, kterým je pornografie zpřístupněna, ať již prostřednictvím televize, či na internetu, získávají velmi deformovanou představu nejen o sexu, ale zejména o navazování a udržování intimních vztahů mezi partnery. Častěji se také stávají pachateli sexuálně násilných činů.

Nová ekologie médií : konvergence a mediamorfóza

Digitální demence : jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum

Manfred Spitzer

Brno : Host, 2014

ISBN 978-80-7294-872-7

Digitální média (počítače, smartphony, herní konzoly a v neposlední řadě i televize) vedou k tomu, že je mozek méně používán, čímž jeho výkonnost časem klesá. Jakmile člověk přestane vyvíjet duševní úsilí, ochabuje mu paměť. Nervové spoje odumírají, ty nové nepřežijí, protože jich není třeba. U mladých lidí se tím opožďuje vývoj mozku, jejich duševní výkonnost tedy od počátku zůstává pod úrovní svých možností. To se netýká jen myšlení, nýbrž i vůle a emocí a především sociálního chování. U dětí a mladistvých dramaticky klesá vinou digitálních médií schopnost učení a výsledkem jsou poruchy pozornosti a čtení, úzkost a otupělost, poruchy spánku a deprese, nadváha, sklony k násilí a úpadek společnosti. Jak vyplývá z reprezentativní studie, provedené na vzorku více než dvou tisíců dětí a mladistvých ve věku 8–18 let, v USA dnes mladiství věnují digitálním médiím více času (alespoň sedm a půl hodiny denně) než spánku. V Německu i anglosaském světě vzbudila kniha mimořádný ohlas jak mezi rodiči a pedagogy, tak i mezi odbornou veřejností, byť reakce byly často rozporuplné. O knize referuje např. Mensa ČR na webu deti.mensa.cz, určeném pro nadané děti, jejich rodiče a učitele, a to v článku: Z internetu navždy zhloupnete, tvrdí špičkový německý psychiatr.

Nová ekologie médií : konvergence a mediamorfóza

Nová ekologie médií : konvergence a mediamorfóza

Karol Jakubowicz

Zlín : VeRBuM, 2013

ISBN 978-80-87500-38-5

V  jedné ze svých posledních knih se mediolog a politolog Karol Jakubowicz (1941-2013) věnuje proměně médií, k  níž dochází v  důsledku nových technologií a nových médií. Jednotlivé kapitoly mapují procesy a důsledky proměny současných médií ve vztahu k  tradičním médiím, mediálnímu systému, žurnalistice i komunikaci v  demokratických společnostech. Kniha se opírá jak o dlouholetou osobní zkušenost autora jako mezinárodně uznávaného experta EU a UNESCO, tak i o bohatou bibliografii a řadu internetových zdrojů. Originál knihy je z r. 2011, v češtině vyšla v listopadu r. 2013 a je k dispozici jak v síti knihkupectví, tak na internetu. Nová ekologie médií je doporučována jako příručka pro novináře, studenty, učitele a ostatní zájemce, kteří se potřebují zorientovat v rychle se měnícím prostředí médií – k tomu dobře poslouží podrobný rejstřík a bohatá bibliografie.

Bezpečnost dětí na Internetu. Rádce zodpovědného rodiče.

Bezpečnost dětí na Internetu. Rádce zodpovědného rodiče.

Daniel Dočekal, Lenka Eckertová

Brno : Computer Press, 2013

ISBN: 978-80-251-3804-5

Pro správnou orientaci dětí ve virtuálních médiích je klíčová tzv. "internetová gramotnost". Ta na jedné straně představuje schopnost efektivně údaje vyhledat a rozlišit relevantní zdroje od nedůvěryhodných, na druhé straně zahrnuje znalost pravidel online komunikace i pohybu v online prostředí. Jen znalost a dodržování těchto pravidel pomůže dětem k bezpečnému využívání Internetu, minimalizaci možných rizik a schopnosti reagovat na nestandardní situace. Text popisuje praktické rady, jak problémům předejít a jak je řešit; postupy a návody, kontakty na pracoviště nabízející pomoc, tipy na vhodný software či odkazy na další zdroje informací.

Lenka Eckertová se tématu online rizik a jeho zprostředkování veřejnosti se v současnosti věnuje v Národním centru bezpečnějšího internetu (Saferinternet.cz). Daniel Dočekal se nyní zabývá především vlastní publicistickou činností, poradenstvím a vedením besed pro děti na téma internetové bezpečnosti, zejména v oblasti sociálních sítí.

Úvod obsahuje vyjádření JUDr. Miroslav Antla, vysokoškolského pedagoga, Taťány le Moigne, ředitelky českého Googlu, plk. Mgr. Karla Kuchaříka, vedoucího odboru informační kriminality z Policejního prezidia ČR, a ekonomky Markéty Šichtařové, zakladatelky a ředitelky společnosti Next Finance.

Internetová kriminalita páchaná na dětech : psychologie internetové oběti, pachatele a kriminality

Internetová kriminalita páchaná na dětech : psychologie internetové oběti, pachatele a kriminality

Lenka Hulanová

Praha : Triton, 2012

ISBN: 978-80-7387-545-9

Seznámení s jednotlivými druhy internetové kriminality páchané na dětech a se základními psychologickými poznatky o pachatelích a jejich obětech.

Generace dnešních dětí je internetová. Děti jsou dnes mnohdy lépe informované o nových technologiích než jejich rodiče. Využívají digitální média pro poznávání světa i pro svoje dětské aktivity. Mohou se zde hodně naučit, ale také hodně ztratit. Internet představuje totiž velmi snadnou cestu k dětem pro různé kriminální a sexuální pachatele. Kniha se snaží popsat a představit různé druhy internetové kriminality, její pachatele a agresory, ale také oběti. Druhá část knihy je přímo věnovaná výzkumu kazuistik dětských obětí internetové kriminality a zkušenosti dnešních dětí s internetem.

Podkladem této publikace je autorčina diplomová práce, za kterou obdržela v roce 2010 ocenění od nadace Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, Csc. Kniha je určena odborníkům, ale také laické veřejnosti a zejména pak rodičům.

Děti a online rizika

Děti a online rizika

sborník studií

Barbora Krčmářová et al.

Praha : Linka bezpečí, 2012

ISBN: 978-80-904920-2-8

Text je zaměřen a na online aktivity dětí a dospívajících a důsledky, které na jejich život a vývoj mohou mít. Cílem je také seznámit čtenáře s příklady z praxe či přinést inspiraci pro výchovné a vzdělávací působení.

K mediální výchově
K mediální výchově

Mediální výchova a komunikační strategie v teorii a praxi.
Tomáš Frank; Věra Jirásková
Praha : SPHV, 2008
ISBN: 978-80-904187-4-5

Média nepřinášejí stoprocentní realitu, ale s pomocí zlomků reality vytvářejí svůj vlastní, zploštělý virtuální výklad událostí či světa. Výklad základních pojmů a souvislostí s důrazem na školský sektor (učebnice).
Mediální výchova
Mediální výchova

metodika
Jan Pospíšil; Lucie Sára Závodná
Kralice na Hané : Computer Media, 2010
ISBN: 978-80-7402-040-7
Metodika daného předmětu pro učitele: nápady k oživení hodin, ukázkové hodiny či méně tradiční metody.
Sociální a mediální komunikace
Sociální a mediální komunikace

Josef Musil
Praha : Nakladatel Univerzita Jana Amose Komenského, 2010
ISBN:  978-80-7452-002-0

Učebnice pro vysoké školy obsahuje základní poznatky z oblasti sociální a mediální komunikace, základní pojmy z teorie komunikace a analýzu možných rizik a přínosů současných masmédií.
Masová komunikace a veřejné mínění
Masová komunikace a veřejné mínění

Lukáš Urban; Josef Dubský; Karol Murdza
Praha : Grada Publishing, 2011 (edice Žurnalistika a komunikace)
ISBN: 978-80-247-3563-4
Problematika masové komunikace a veřejného mínění poutá v poslední době stále více pozornosti nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Už při letmém pohledu na současnou společnost člověk velice rychle pochopí, proč je nazývána společností médií a informací, společností komunikující a znalostní, společností celebritní, karnevalovou a legrační. Je ale opravdu tak legrační? Renomovaní čeští a slovenští autoři koncipují svoji knihu jako vizitku současné společnosti. Analyzují proměny sociální a masové komunikace, média a jejich vybrané problémy, téma kultury a masové kultury, veřejného mínění a jeho významu. Zvláštní pozornost věnují problému mediální prezentace násilí a zločinu. Unikátní publikaci jistě ocení studenti příslušných oborů vysokých škol, vyšších odborných škol, ale i široká veřejnost. (nakladatelská anotace)
Psychologie médií
Psychologie médií

David Giles
Praha : Grada Publishing, 2012 (ediční řada Z pohledu psychologie)
ISBN: 978-80-247-3921-2
Práce se věnuje historii masmédií, způsobům přemýšlení o psychologii a médiích, vlivům médií na prosociální a antisociální chování, psychologii reklamy, účinkům médií na tělesný vzhled i stravovací návyky konzumentů, konceptu parasociální interakce, psychologii slávy a celebrit, fenomému fanouškovství, adoraci celebrit, vysvětlení obliby přitažlivosti reality show, konceptu rámování médii, roli masmédií ve vývojové psychologii, internetu a tzv. nových médiím (např. on-line seznamky). Kniha obsahuje slovníček pojmů.
Autor je lektorem psychologie médií při britské University of Winchester.
Psychológia médií
Psychológia médií

Elena Hradiská, Samuel Brečka, Zbyněk Vybíral 
Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2009 
ISBN: 978-80-89447-12-1 
Slovensky psaná kniha se zabývá oblastí psychologie médií. Dává do souvislostí jevy, skutečnosti, vlastnosti a vztahy, které se protínají s jinými vědeckými disciplínami.
Kromě slovenského textu je součástí práce i kapitola předního českého psychologa komunikace Zbyňka Vybírala, soustředěná na základní pojmy a souvislosti této části oboru.
Kniha o televizi
Kniha o televizi

Jeremy Orlebar
Praha : Akademie múzických umění, 2012
ISBN: 978-80-7331-246-6
Učebnice věnovaná televizi, televiznímu vysílání a výrobě televizních pořadů, jejímž autorem je britský režisér a producent J. Orlebar (anglický název knihy je The Television Handbook).
Kniha se zabývá jednotlivými oblastmi britského televizního vysílání a televizní produkce je určená nejen televizním odborníkům, studentům a zájemcům o práci v televizi. První dvě části uvádějí do problematiky a přinášejí informace o vývoji současné televize, vysvětlují pojmy televizní regulace, vysílání veřejné služby a základní koncepty televizního vysílání, jež zahrnují televizní žánry, druhy narativu, hudební televizi i programové schéma a publikum. Další části knihy se detailně zaměřují na praxi televizních tvůrců a institucí, pro něž tvůrci pracují, na praktickou tvorbu pořadů zahrnující mj. i technické vybavení televizního studia a popis výrobních fází televizních pořadů. Knihu doplňuje slovník vybraných pojmů.

Mediální zlo – mýty a realita
Souvislost mezi sledováním televize a agresivitou u dětí

Adam Suchý

Praha : Triton, 2007
ISBN: 978-80-7254-926-9

Studie mapuje problematiku násilí v televizi a jeho působení na děti školního věku.

Lze najít přímou souvislost mezi mediálním násilím a následným agresivním chováním děti a mladistvých? Tato otázka stojí v úvodu knihy. Autor zastává názor, sdílený většinou odborné veřejnosti, že ano. Svá tvrzení dokládá teoriemi a studiemi našich i světových odborníků, ale také výsledky vlastního výzkumu sledovacích návyků žáků 5. a 8. tříd základní školy. Vztah dětí a masmédií omezuje na vztah dětí a televize, kdy v televizním vysílání rozlišuje násilí informační, ve zpravodajství, a zábavné - ve filmech a pořadech, které je obzvláště nebezpečné. Snaží se vymezit rizikovou skupinu dětí, kterou negativní efekty související s působením televize nejvíce ohrožují: jedná se o diváky mladší 12 let, sledující televizi více než 3 hodiny denně, preferující akční, násilné a hororové filmy, kde se zobrazuje samoúčelné, adorované násilí.

Masová média
Jan Jirák, Barbara Köpplová

Praha: Portál, 2009
ISBN: 978-80-7367-466-3

Úvod do mediální komunikace, nástin její historie i současných podob. Rozbor role médií v moderní společnosti, pohled na jejich produkci, publikum a společenský kontext působení masmédií.
Autoři se značnou teoretickou i praktickou zkušeností v oblasti fungování médií v České republice nabízejí podrobné uvedení do studia médií z hlediska sociálněvědní disciplíny mediální studia. Jejich ústředním zájmem je mediální komunikace jako obecný pojem, který zahrnuje institucionalizovanou symbolickou interakci a složky, které se na ní podílejí, tedy média, publikum, společenský kontext. Jde o pohled, který bere v úvahu historii i současnost mediální scény i mediálních studií u nás. Výklad je doplněn řadou příkladů z České republiky i ze zahraničí. Kniha je určena především studentům sociálních věd, odborníkům v těchto oblastech, pracovníkům médií, marketingu a reklamy, pedagogům, sociálním psychologům.

Média a společnost
Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace
Jan Jirák, Barbara Köpplová

Praha : Portál, 2003
ISBN: 978-80-7367-287-4

Učebnice přibližuje některé aspekty vlivu masových sdělovacích prostředků na společnost.
Shrnutí poznatků o podstatě mediální komunikace coby institucionalizované interakce mezi veřejností, masmédii a společenskými souvislostmi. V současnosti média vstupují do soukromého života jedince a dávají mu veřejný rozměr. Současně formují i podobu veřejného života společnosti a vnáší do něj zcela intimní prvky. Dochází však k dynamické interakci, neboť soukromá i veřejná sféra určují chování masových sdělovacích prostředků. Schopnost analýzy vnějších podnětů tudíž stále více vyžaduje schopnost zpracovat a vyhodnotit vliv médií... Učební text má studentům sociálních věd i odborné veřejnosti shrnout základní poznatky o současné podobě fungování masmédií ve společnosti a naznačit budoucí trendy.

Úvod do teorie masové komunikace
Denis McQuail

Praha : Portál, 2002
ISBN: 978-80-7367-338-3

Rozsáhlá učebnice základů masové komunikace s přesahem do praxe. Publikace probírá hlavní oblasti teorie a fungování masových médií, je určena psychologům, pedagogům, odborníkům sociálních oborů, ekonomům, novinářům, manažerům v oblasti marketingu a reklamy.

Novější vydání:

Úvod do teorie masové komunikace

Denis McQuail

Praha : Portál, 2009
ISBN: 978-80-7367-574-5

Slovník mediální komunikace
kolektiv, Irena Reifová

Praha : Portál, 2004
ISBN: 80-7178-926-7

Slovník se soustřeďuje zejména na základní pojmy vyskytující se v nejznámějších komunikačních teoriích, zabývajících se vztahem médií a společnosti.

Jednotlivá hesla mapují různé vědy, které souvisejí s mediální komunikací (psychologii komunikace, sémiotiku, sociologii), vysvětlují však také pojmy týkající se sdělovacích prostředků a sociální komunikace. Kniha je dílem našich předních odborníků na mediální studia a zároveň prvním soustavným českým vědeckým projektem, který zachycuje současný stav mediální vědy. Obsahuje více než 200 hesel týkajících se žurnalistiky, teorií komunikace a fenoménů souvisejících s masovými sdělovacími prostředky.

Systémy médií v postmoderním světě
Tři modely médií a politiky
Daniel C. Hallin, Paolo Mancini

Praha : Portál, 2008
ISBN: 978-80-7367-377-2

Kniha, která představuje základní přehled národních mediálních systémů euro-amerického prostoru, je přelomovou studií z oblasti systémového pohledu na média.

Autoři rozlišují tři základní typy mediálních systémů – polarizovaně pluralitní, demokraticko-korporativní a liberální – přičemž srovnávají fungování politických a mediálních systémů ve třech geograficky a zároveň politicky spřízněných oblastech (státy kolem Středozemního moře, střední a severní Evropa, anglosaské země). Kniha dává nahlédnout do příčin zásadních rozdílností v přístupu médií k politice a komercionalizaci médií, k profesionalitě mediálních pracovníků a k jejich roli vzhledem k veřejnému mínění a veřejné sféře. Kniha je kvalitním studijním materiálem pro studenty oborů žurnalistika, mediální studia a politologie. D. C. Hallin je profesorem komunikačních věd a politických věd na Kalifornské univerzitě v San Diegu. P. Mancini přednáší politickou komunikaci na Fakultě politických věd na univerzitě v Perugii.

Základy mediální výchovy
Rozumět médiím
kol., Jan Jirák, Marek Mičienka

Praha : Portál, 2007
ISBN: 978-80-7367-315-4

Metodický materiál pro výuku mediální výchovy seznamuje žáky a studenty s principy fungování médií, učí je kritickému přístupu k médiím a uvádí do základů mediální gramotnosti.

Příručka mediální výchovy, kterou připravila společnost Partners Czech, o. p. s., spolu s Centrem pro mediální studia Fakulty sociálních studií UK v rámci projektu hrazeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Metodický materiál pro výuku mediální výchovy seznamuje žáky a studenty s principy fungování médií, učí je kritickému přístupu k médiím a uvádí do základů mediální gramotnosti. Mediální výchova je jedno z průřezových témat, která se nově učí žáci ZŠ a SŠ. Učí se buď jako samostatný předmět nebo integrovaně v hodinách českého jazyka, základů společenských věd, občanské nauky nebo se přetváří do podoby projektu (např. celoškolní den s reklamou). Kniha je určena pedagogům na 2. stupni ZŠ, SŠ a na všech typech gymnázií, vysokoškolským pedagogům, studentům pedagogiky a mediálních oborů na VŠ.

Kapitoly z dějin a teorie médií
Praha : Akademie výtvarných umění, 2010
ISBN: ISBN 978-80-87108-16-1

Třetí svazek Edice VVP přináší překlady klíčových textů předních světových historiků a teoretiků médií. Pozornost je v nich věnována filosofickým, sociologickým, estetickým a historickým problémům médií a komunikace.

Zpravodajství v médiích
kol., Barbora Osvaldová

Prajha : Karolinum, 2011
ISBN: 978-80-246-1899-9

Publikace obsahuje články různých autorů věnovaných fenoménu zpravodajství.

Kniha mapuje různé oblasti zpravodajství – počínaje nejstarší žurnalistikou psanou, přes agenturní, audiovizuální, fotožurnalistiku, až po produkci tzv. nových médií. Samostatná kapitola je věnována jazyku zpráv a zpravodajství a pro úplnost je zařazena i prakticky zaměřená kapitola o žurnalistice v extrémních situacích.

Dějiny českých médií
Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbara Köpplová

Praha : Grada, 2011
ISBN: 978-80-247-3028-8

Učebnice mapuje dějiny tištěných médií od vzniku knihtisku v polovině 15. století do současnosti a také historii vysílacích médií existujících zhruba od 20. let 20. století. Úvodní kapitola vysvětluje pojem masová média, obsahuje přehled typů masmédií a zabývá se vztahy mezi masovými médii a žurnalistikou. Hlavní část textu popisuje počátky tištěných médií ve světě a v českých zemích od 15. do 18. století, vývoj médií na našem území od konce 18. do konce 19. století, v meziválečném Československu, za druhé republiky a protektorátu, v období mezi lety 1945-1948, v dobách komunistického totalitního režimu i po sametové revoluci. Historický vývoj našich médií je zasazen do kontextu českých i světových dějin a vývoje masmédií ve světě. Součástí jednotlivých kapitol jsou rovněž stručné životní osudy významných osobností ze světa médií. Obsahuje též přehled literatury, rejstřík, tabulky.

Jak rozumět médiím
Extenze člověka
Marshall McLuhan

Praha : Mladá fronta, 2011
ISBN: 978-80-204-2409-9

Marshall McLuhan (1911–1980) je jedním z nejvýznamnějších teoretiků masových médií a sociologů kultury a jeho dílo patří k základním pilířům společenských věd.

Publikace věnovaná vlivu komunikačních technologií na myšlení člověka a sociální kulturu. Základní dílo významného kanadského teoretika masových médií.

McLuhanova myšlenkově závažná kniha vyšla poprvé roku 1964, dnes je opět inspirativním zdrojem výkladu o proměnách společnosti, ke kterým dochází v důsledku vývoje komunikačních prostředků. Autorovo pojetí médií je velmi široké – pod pojem médií tak spadá vedle novin, rozhlasu a televize např. i knihtisk, telefon, kolo či peníze. Média chápe McLuhan jako "extenze člověka", jeho smyslů a možností, přičemž každá nová komunikační technologie vytváří pro člověka zcela nové prostředí a zároveň mění nazírání na svou předchůdkyni. Ačkoliv kniha vznikla před více než čtyřmi desetiletími, některé z jejích myšlenek a pojmů se staly trvalou součástí debaty o vlivu médií na lidskou společnost (globální vesnice, horká a chladná média, "médium je poselství").

Metody výzkumu médií

Tomáš Trampota, Martina Vojtěchovská

Praha : Portál, 2010
ISBN: 978-80-7367-683-4

Cílem knihy je seznámit čtenáře s metodami užívanými při výzkumu médií.

Dějiny českých médií 20. století

Jakub Končelík, Petr Orság, Pavel Večeřa

Praha : Portál, 2010
ISBN: 978-80-7367-698-8

Kniha se zaměřuje na vývoj médií (tisk, rozhlas a televize) a také na proměny tiskové agentury ČTK, mediální legislativy, cenzurní praxe a novinářské profese v době, kdy byly české země součástí Československa (1918-1992). Kniha je určena zejména studentům žurnalistiky a mediálních studií, historie, sociologie i jiných blízkých oborů, ale i pro všechny další zájemce o dějiny médií. Kniha je chronologicky sestavena a rozdělena do sedmi hlavních kapitol textu, které jsou vždy uvozeny heslářem a zakončeny shrnutím, doporučenou literaturou a obsahově zajímavou tabulkou se srovnávacími informacemi (o tehdejší společnosti, politice, médiích a novinářích - např. počet a ceny deníků, průměrná mzda novinářů, atp.). Doplněno obrazovou přílohou s náhledy na strukturu titulních stran klíčových periodik v různých časech.

Žurnalistika v informační společnosti - digitalizace a internetizace žurnalistiky
Barbora Osvaldová, Alice Tejkalová
Praha : Karolinum, 2009
ISBN: 978-80-246-1684-1

Práce přináší praktický přehled o základních tématech nových médií pro studenty žurnalistiky, praktikující novináře i námět k úvahám o budoucím společenském vývoji, jenž dnešní média dokumentují i spoluvytvářejí.

Cílem monografie skládající se ze třinácti příspěvků je nejen poskytnout různé osobní pohledy na digitalizaci, internetizaci a nová média, ale i zachytit jejich historii a naznačit další možný vývoj.

Rozhovory o interview
Praha : Karolinum, 2009
ISBN: 978-80-246-1618-6

Monografie poskytuje osobní pohledy řady autorů na žánr rozhovoru, vymezuje jeho postavení v historickém vývoji žánru až po současnou pozici v médiích. Uvedená práce navazuje na díla: O fejetonu a Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji.

Monografie vychází z vědeckého záměru Žurnalistika v informační společnosti. Jedná se třetí práci, která se zabývá jedním z publicistických žánrů. Praktický i teoretický pohled na rozhovor (interview) poskytli významní autoři – Alena Blažejová, Marek Eben, Oleg Kopáč, Ondřej Neff, Barbora Osvadová, Olga Sommerová, Jan Suk a řada dalších. Každý z oslovených autorů napsal stať o vlastním způsobu vedení rozhovoru, vyznal se ze zkušeností, zauvažoval o tom, čím by tento žánr měl být, co by měl či neměl představovat. Zastoupen je tradiční rozhovor z tištěných periodik, rozhlasové a televizní interview a také jeho modifikovaná internetová podoba. Lze se dovědět, jak dělat rozhovory na politická a kulturní témata i interview s různými osobnostmi. Popsán je postup, kdy rozhovor není denní záležitostí, ale předpokládá se jeho publikování, na zřeteli je i otázka autorizace. - "... rozhovor by měl být ušlechtilým, odvážným, nikoli jenom čas získávajícím taktizujícím soubojem". Bibliografie literatury k tématu a medailony autorů.

Jazyk v proměnách komunikačních médií
Jiří Kraus

Praha : Karolinum, 2008
ISBN: 978-80-246-1578-3

Publikace představuje ucelený a z hlediska obsahu velmi aktuální úvod do studia mediální komunikace a do analýzy textu. Studie se zabývá vztahem sdělovacích prostředků a jazyka a jejich vzájemného ovlivňování.

Tak jako se v posledních několika desetiletích překotně vyvíjejí sdělovací prostředky, média, vyvíjí se i jazyk. Jejich vzájemnou souvislost zkoumá studie prof. PhDr. Jiřího Krause, DrSc. Tento fenomén moderní doby rozebírá z řady hledisek, ať už v jejich vzájemném působení nebo ve vztahu vědy a laické veřejnosti a také z hlediska důsledků pro další vývoj a bohatost jazyka a zachování jeho identity.

James Bond a major Zeman
Ideologizující vzorce vyprávění

Příbram, Litomyšl : Pistorius & Olšanská; Paseka, 2007
ISBN: 978-80-87053-06-5; 978-80-7185-827-0

Sborník studií osmi studií o kultovních postavách ideologizovaných hrdinů, které bojují se zlem – James Bond a kádrově dokonalý major Zeman. Obě postavy jsou předmětem bádání skupiny literárních vědců z pohledu narativní psychologie, kulturologie, mýtu společenské determinace.

Zpravodajství
Tomáš Trampota

Praha : Portál, 2006
ISBN: 80-7367-096-8

Předmět sociologie zpravodajství poskytuje základní orientaci v pohledu na zpravodajství jako na sociální fenomén, seznamuje studenty se základními teoriemi, které se vztahují k popisu produkce zpráv, atd.

Propedeutická příručka přibližuje mediální zpravodajství jako sociální fenomén a interpretuje klasické koncepty mediálních studií.
V současnosti je zpravodajství považováno nejen za svébytný typ novinářské práce, ale i za specifický mediální žánr, který se těší výsadnímu postavení. Mediální zpravodajství lze chápat coby sociální instituci, jež plní vůči společnosti řadu podstatných funkcí. Kromě funkce informační udržuje kontinuitu existence společnosti, vytváří společenský konsenzus, pojímá konkrétní události v souvislostech a formuje společné identity. Zprávy poskytují nejen fakta, nýbrž obsahují i základní hodnoty sdílené s ostatními členy společnosti. Na základě tohoto ideového východiska Trampota přistupuje k analýze jednotlivých aspektů zpravodajské činnosti (např. produkce zpráv, společenský vliv). Věnuje se rovněž klasickým konceptům mediálních studií a stavu českého mediálního zpravodajství.

Realita/Fikce - říše klamu
François Jost
Praha : Akademie múzických umění, 2006
ISBN: 80-7331-056-2

Kniha je iniciační esejí k analýzám filmu, televize a audiovizuálních jevů obecně. Čtivým způsobem probírá problémy krize reprezentace, kterou zakoušíme v rozvinutém televizním a digitálním světě.

Francois Jost je předním evropským expertem na problematiku televize a audiovizuální komunikace. V této knize obrací pozornost zejména ke klasickému americkému filmu a takřka pomíjí další žánry jako dokumentární a televizní film. Každé audiovizuální dílo umisťuje do pole vymezeného třemi krajními polohami pravdivosti vůči realitě – dokumentu, fikce a ludického světa, jež se vzájemně dotýkají a prostupují. Jedním z takových fenoménů je reality show, která způsobuje, že jsme přímými svědky autentického děje. Kniha je určena především studujícím filmových škol.

Informace, komunikace a myšlení
Úvod do informační vědy

Jiří Cejpek

Praha : Karolinum, 2006
ISBN: 80-246-1037-X

Druhé, přepracované vydání úvodu do informační vědy.
Autor podává výklad tří klíčových pojmů: informace, komunikace a dokumentu, věnuje se informatizaci společnosti a popisuje postupnou přeměnu knihoven v moderní informační instituce, včetně tvorby digitálních knihoven a digitalizace dokumentů. Další kapitoly přinášejí dějiny a vývoj knihovnictví na území ČR 20. století. Na závěr jsou představeny základní trendy současného a budoucího vývoje informační vědy.

Boj o média
Dějiny nového kritického myšlení o médiích
Dieter Prokop

Praha : Karolinum, 2005
ISBN: 80-246-0618-6

Kniha v záběru od antiky po současnost nabízí výklad proměn médií a role veřejné komunikace v kontextu zápasů o dominanci ekonomickou, mocenskou a ideologickou.
Představitel kritické sociální teorie chápe média velice široce, jako jakýkoli fenomén, který měl u veřejnosti ohlas, vzbudil zájem či oblibu. Věnuje se proto starověkým dionýským slavnostem, středověkému obchodu s odpustky, novověkému rozvoji kapitalistických vztahů v médiích, formování bulvárního tisku, nástupu filmu, rozhlasu, televize, internetu i aktuálnímu trendu digitalizované mediální komunikace. Značně kritický přístup se pokouší interpretovat historické mediální struktury, jejich existenci a trvání z hlediska ekonomických, politických, společenských zájmů, tedy z hlediska výhod, jež společnosti nebo jejím určitým částem plynou z masmediálních struktur.

Jak myslet média
Eseje, přednášky, články a rozhovory 2004–2005
Karel Hvížďala

Praha : Máj; Dokořán, 2005
ISBN: 80-7363-047-8; 80-86643-14-X

Výbor autorových rozhovorů, esejů, přednášek a článků z let 2004 až 2005. Soustřeďují se hlavně na tři témata: novinářskou etiku, estetiku a míru poškození našeho jazyka či sémantickou inovaci.

Rozhovory přibližují názory vlivných osobností (např. Bělohradský, J. Klíma, V. Havel) nejenom na roli médií v současném světě, ale věnují se rovněž širším společenským otázkám (kupř. pravda, mezilidská komunikace). Přílohu tvoří Hvížďalovy eseje a články především o masmediální problematice (např. Watergate, Berlusconi, NOVA).

Moc a nemoc médií
Rozhovory a eseje
Karel Hvížďala

Praha : Máj; Dokořán, 2005
ISBN: 80-86569-70-5; 80-86643-07-7

Reprezentativní výběr z autorova publicistického díla. Rozhovory českého žurnalisty s představiteli veřejného života o významu masmédií a problémech současného světa.

Interviewy přibližují názory vlivných českých osobností (např. Bělohradský, Večerník, L. Vaculík, Štětina, I. Klíma) nejenom na roli masmédií v současném světě, ale věnují se i širším společenským otázkám (kupř. svoboda, elity, mezilidská komunikace). Přílohu tvoří Hvížďalovy tématicky velice různorodé eseje a články (např. kreslený humor, česko-německé vztahy, veřejnoprávní média).

Analýza obsahu mediálních sdělení
Lutz Hagen, Jakub Končelík, Irena Reifová, Helmut Scherer,Winfried Schulz

Praha : Karolinum, 2005
ISBN: 80-246-0827-8

Druhé, přepracované vydání knihy poskytující úvod do problematiky politické komunikace a obsahové analýzy masově mediovaných textů.

První část publikace uvádí do problematiky vztahu médií a veřejné sféry, ukazuje způsoby kvantitativního rozboru masově mediovaných sdělení a vyhodnocování zpravodajství. Druhá část knihy přináší konkrétní výsledky projektu, který se zabýval zobrazováním tzv. vánoční krize v České televizi na přelomu let 2000 a 2001 ve zpravodajství Českého rozhlasu.

Dějiny českých médií v datech
Rozhlas - Televize - Mediální právo
kolektiv

Praha : Karolinum, 2003
ISBN: 80-246-0632-1

Chronologický přehled historického vývoje československého a českého rozhlasového a televizního vysílání a legislativy týkající se dané oblasti.

Cílem publikace je uspořádání údajů dokumentujících vývoj jednotlivých médií jako důležitých sociálních institucí, jež se zásadním způsobem podílejí na vývoji moderní české společnosti. Chronologický přehled je doplněn stručnými medailony významných osobností. Většina uvedených záznamů je doplněna odkazy na použitou literaturu včetně archivních fondů, tiskovin, sbírek zákonů a internetových stránek. Příručka je určena studentům, novinářům a publicistům, i širší veřejnosti.

O televizi
Pierre Bourdieu

Brno : Doplněk, 2002
ISBN: 80-7239-122-4

Významný francouzský sociolog se ve své knize zabývá mechanismy neviditelné cenzury a vlivu televize (resp. médií) na společnost.

Sociologická analýza fenoménu televize z pera významného francouzského filozofa a sociologa 20. století. Publikace je vysoce kritickou a pronikavou studií vlivu televize a úlohy žurnalistů na formování společnosti. Autor považuje televizi za nástroj zaznamenávání skutečnosti, nikoli jak je tomu fakticky, za nástroj vytváření reality. Televize by měla sloužit k uplatňování přímé demokracie, nikoli jako prostředek symbolického útisku. Televize, prostřednictvím různých mechanismů představuje, podle názoru autora, fatální nebezpečí pro umění, literaturu, vědu a kulturu vůbec. Publikace je záznamem dvou autorových televizních pořadů.

Úvod do studia médií
Graeme Burton, Jan Jirák

Brno : Barrister & Principal, 2001
ISBN: 80-85947-67-6

Monografie věnovaná podrobnému rozboru světa médií a jeho vlivu na společnost i jednotlivce. Základ knihy tvoří překlad z angličtiny, který vznikl v polovině devadesátých let. Český teoretik médií J. Jirák práci doplnil o poznatky o mediální scéně v naší republice. Kniha je určena nejen studentům, kteří se věnují problematice médií, ale i všem laickým zájemcům.

Ubavit se k smrti
Veřejná komunikace ve věku zábavy
Neil Postman

Praha : Mladá fronta, 2010
ISBN: 978-80-204-2206-4

Autor – významný mediální teoretik – ve své knize vyjádřil svůj skeptický pohled na směr vývoje mediální sféry a především na roli televize.

Studie zkoumá vliv televize na současnou strukturu lidského myšlení. Jednotlivá historická období podléhají vlivu různých médií (např. tisk, televize), která diktují kulturní postoje a tak formují naše vědomí. Současnost charakterizuje dominantní role televize, prosazující bezobsažnou zábavu. Cestu z útlaku bezobsažnosti představuje škola - vzdělání umožňuje získat určitou kontrolu nad televizí. Autor kritizuje vliv televize na poznání světa a komunikační formy současné kultury.

Televizní zprávy – psychický nátlak?

Ivan Vágner

Praha : Argo, 1997
ISBN: 80-7203-160-0

Studie zkoumá podstatu, význam a vliv televizního zpravodajství.
Televizní zpravodajství vytváří obraz světa, jelikož na jeho základě vnímáme řadu důležitých skutečností a dokonce utváří naše vlastní plány do budoucna. Vzniká tak pseudorealita, která manipuluje člověka... Toto ideové východisko autor dokazuje na zpravodajství českých veřejnoprávních i komerčních televizních stanic.

Ovladač je můj aneb Jak na média

Klára Smolíková

Praha : Albatros, 2006
ISBN: 80-00-01865-9

Příručka je určena dětem od 9 let. Snaží se vysvětlit pojem médium a jeho význam pro dnešní společnost. Média ukazuje v různých podobách: od knihy se dostává až k těm nejnovějším, která jsou spojena s vývojem počítačů. Kniha zdůrazňuje, jak často jsou média v dnešní době používána a že jejich vliv na člověka není zanedbatelný.

Knížka přináší informace o možnostech komunikace, druzích písma, vzniku knih, jak se stát správným čtenářem, o bulvárním tisku, reklamních kampaních a o mnoha dalších zajímavostech z této oblasti.

10 let v českých médiích
kolektiv

Praha : Portál, 2005
ISBN: 80-7178-925-9

Sborník zkoumá některé aspekty vývoje českých médií v letech 1995 až 2005.
Tématicky značně různorodé texty našich předních žurnalistů a mediálních expertů (např. společenský vliv médií, novinářská etika, vztah politiků k novinářům) přibližují některé problémy českých masmédií v období internetu a nástupu digitalizace. Analýza vývoje některých atributů české mediální scény na přelomu tisíciletí.

Psychologie reklamy

Jitka Vysekalová a kolektiv

Praha : Grada, 2012
ISBN: 978-80-247-4005-8

Systematické úsilí vymezit samu podstatu a základní principy fungování reklamy a objasnit vliv propagace na lidskou psychiku. Autorky tohoto ideového východiska využívají k analýze základních postupů, speciálních psychologických technik i praktického uplatnění teoretických poznatků v reklamní činnosti.

Čtvrté vydání se nově věnuje například moderním směrům marketingové komunikace týkajícím se sociálních sítí, dále neuromarketingu, významu emocí a sociokulturním faktorům tvorby reklamy. Čtenáři dále získají aktualizované údaje o reklamě v médiích, seznámí se s novými příklady efektivních kampaní z roku 2010, dalšími příklady testování reklamy, novými údaji výzkumu postoje české veřejnosti ke značkovému zboží, novými poznatky k účinnosti reklamy na internetu atd.

Jak (pře)žít s médii. Příležitosti a hrozby informačního věku a nové úkoly pedagogiky.

Uwe Buermann

Hranice : Fabula, 2009
ISBN: 978-80-86600-58-1

Vývoj informačních a komunikačních médií, psychologické a sociologické důvody jejich používání a masového rozšíření a jejich vliv (nejen) na děti. Určeno rodičům a pedagogům.

Televize, internet, mobilní telefony a další média vtrhla do našich životů a není pochyb o tom, že ovlivňují nejen naše komunikační chování. Velmi mnoho otázek se také vynořuje v souvislosti s jejich vlivem na naše děti. Jak můžeme jako rodiče a pedagogové čelit všudypřítomnosti médií v dětském životě? A jestliže na děti působíme svým vzorem, jak se my sami můžeme vymanit z přílišného vlivu médií? Jak se můžeme stát jejich svéprávnými uživateli?

Dítě a reklama : odborná konference s mezinárodní účastí - Zlín 28. května 2003 : 43. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež
[sborník sestavil a redakčně zpracoval Dušan Pavlů]
Zlín : Amasia, 2003
ISBN: 80-239-0417-5
Média a násilí
přednášky a diskuse ze semináře, který uspořádaly společnost Corona a Stálá komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v rámci Mezinárodního festivalu animovaných filmů AniFest 2005 (Třeboň, 7. května 2005)
Praha : Corona, 2005
ISBN: 80-903363-5-3
Elektronická média v informační společnosti
Josef Musil
Praha : Votobia, 2003
ISBN: 80-7220-157-3
Publikace na aktuální téma rozebírá vliv a společenské účinky elektronických médií se zřetelem na vznikající rizika.

Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání

Jan Jirák; Radim Wolák (ed.)

[Praha] : Radioservis, 2007
ISBN: 978-80-86212-58-6

Sborník příspěvků vzniklých na základě konferencí pořádaných Centrem mediálních studií CEMES a Institutu komunikačních studií a žurnalistiky UK FSV řeší vazby mezi vzdělaností, mediální gramotností a médii.

Příspěvky jsou v publikaci rozděleny do tří oddílů: v prvním jsou soustředěny texty, které se pokoušejí vymezit mediální gramotnost jako kompetenci svého druhu a mediální výchovu jako oblast, resp. téma vzdělávání. Druhý oddíl soustředí příspěvky věnující se různým dílčím oblastem a tématům mediální výchovy. Třetí část shromažďuje texty, které se víc soustřeďují na proměny profesionalizace práce v médiích jako svébytné oblasti mediální výchovy.

Kriminalita, veřejnost a média
problémy, o nichž se příliš (ne)mluví

Renáta Vesecká; Jakub Chromý

Praha : Linde, 2009
ISBN: 978-80-7201-772-0

3 statě: Fenomén kriminality v médiích, Právnická profese na počátku třetího tisíciletí, Veřejnost a kontrola kriminality.

Jedná se o zamyšlení nad médii, které napsali doktoři práv, nikoli mediální odborníci. Kniha bohatá na počet použitých pramenů.

Regulace médií

Olga Pouperová

Praha : Leges, 2010
edice Student
ISBN: 978-80-87212-48-6

Kniha se věnuje vztahu státu a sdělovacích prostředků. Popisuje platnou legislativu v České republice a věnuje se možným omezením mediálních sdělení.

Manipulace v médiích

Maciej Tadeusz Iłowiecki; Petr Žantovský

Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2008
ISBN: 978-80-86723-50-1

Průvodce po základních pojmech, formách a metodách manipulace v masmédiích, a to včetně jejích ekonomických, kulturních, politických a etických souvislostí.

Základ knihy tvoří studie polského novináře a pedagoga Dvě zrcadla z knihy Moc a nemoc médií. Pro český překlad byl původní text M. Ilowieckého doplněn o reálie týkající se České republiky. Spoluautorem knihy se tak stal P. Žantovský. Kniha se zabývá mediální manipulací v prostředí standardních demokracií, v české společnosti tedy zhruba od roku 1989, i když okrajově jsou zde zmíněny i jevy související s manipulací a propagandou v totalitních režimech 20. století - nacismu a komunismu. Autoři předkládají a vysvětlují hlavní druhy, formy a metody manipulace, mediální praktiky sloužící propagandistickým zájmům vybraných osob či skupin. Teorie je doložena konkrétními příklady z praxe.

Sex v reklamě

Lenka Nejezchlebová

Liberec : Bor, 2010
ISBN: 978-80-86807-83-1

Sex sells. Sex prodává. Tak zní jedno z nejotřepanějších hesel marketingu a reklamy. Ale jak reklamní tvůrci ve skutečnosti se sexuálními znaky pracují? Publikace Sex v reklamě mapuje a kategorizuje typy sexuálních informací, které se objevují v soudobé české tištěné reklamě. Autorka se zaměřuje především na skrytou komunikaci sexuálních významů, na práci reklamy s narážkami, subtilními náznaky a dvousmysly, ale i na její nakládání s explicitním sexuálním sdělením.

Islám v médiích
Mediální reprezentace sporu o karikatury islámského proroka Mohameda v Mladé frontě DNES

Lucie Sedláčková

Liberec : Bor, 2010
ISBN: 978-80-86807-65-2

Pro mnoho lidí může být spojení masových médií a rasismu nečekané. Tento vztah je však těsnější, než se na první pohled zdá. Dokazuje to i tato kritická analýza mediální reprezentace sporu o karikatury proroka Mohameda v deníku Mladá fronta Dnes v roce 2006. Autorka analyzuje reprezentaci sociálních činitelů a intertextualitu ve vztahu k sociálnímu kontextu a mediálnímu diskurzu. Islám je spojován s celou řadou mýtů, stereotypů a předsudků, ke kterým současná média vydatně přispívají. Islám představují většinou jako nebezpečí. Cílem této knihy je přispět k pochopení vzniku islamofobních postojů v českých médiích, a poukázat tak na užitečnost kritického přístupu k médiím.

Děti a reklama

Alena Vavřičková

Liberec : Bor, 2010
ISBN: 978-80-86807-44-7

Reklama představuje jeden z nejagresivnějších diskurzů současnosti. Všichni jsme jí obklopováni a ovlivňováni. I děti. Nebo především děti? Tato studie přináší základní poučení o reklamním diskurzu a dále zkoumá, jak jsou právě dětští příjemci vyzbrojeni vůči reklamnímu působení. Zároveň hledá odpovědi na následující otázky: Jsou děti ve věku povinné školní docházky tzv. mediálně gramotné? Dokážou identifikovat reklamu, porozumět reklamnímu textu, dešifrovat reklamní strategie? Chápou účel reklamy? Jak se jejich schopnosti vnímat kriticky mediální diskurs vyvíjí a na čem závisí?

Člověk, média a elektronická kultura
Výbor z díla
Herbert Marshal McLuhan

Jota, 2000
ISBN: 80-7217-128-3

Kniha proslulého kanadského teoretika médií a sociologa kultury přináší reprezentativní výbor z jeho celoživotního díla, zaměřeného na analýzu masové elektronické kultury a komunikačních médií.

Jednotlivé studie, texty, přednášky a rozhovory jsou rozčleněny do čtyř tematických okruhů. První oddíl obsahuje příspěvky o splynutí kultury s obchodem, které vyústilo v konstituování reklamy a zábavy coby fenoménu základního kulturního významu. Následující soubor se věnuje konfrontaci významu Gutenbergovy technologie a elektronických médií. McLuhan přibližuje průběh debat za účasti osobitého teoretika médií. Závěrečný tematický okruh zkoumá podstatu a význam umění v období průniku populární kultury do prostoru umění.

Tyranie médií

Ignacio Ramonet

Praha : Mladá fronta, 2003
ISBN: 80-204-1037-6

Cílem knihy je na základě sledování konkrétních kauz zachytit situaci propojeného trojúhelníku média-moc-komunikace v současné době radikální proměny komunikačních prostředků.

Na pozadí konkrétních mediálních kauz (smrt princezny Diany, aféra Clinton-Lewinská) se autor snaží poukázat na radikální změnu, kterou na přelomu 20. a 21. století procházejí masmédia i informace samotné. Konstatuje snižující se důvěryhodnost médií, proměnu informace ve zboží a výraznou vizualizaci zpravodajství, která vede k zaměnitelnosti pravdy a schopnosti vzbuzovat emoce. Autorova tvrzení bohužel často hraničí s banalitou, autor své závěry nedokáže využít jako východiska k důkladnějším analýzám. Kniha uspokojí hlavně laiky, příp. méně náročné zájemce o obor.

Čtyři důvody pro zrušení televize

Jerry Mander
Brno : Doplněk, 2000

Zásadní, myšlenkově převratná kniha, která pečlivě, argument za argumentem, vyvrací nebezpečně zakořeněné předsudky typu "nám přece televize neškodí, my ji máme pod kontrolou".

Všude a nikde
Vliv elektronických médií na sociální chování

Joshua Meyrowitz

Praha : Karolinum, 2006
ISBN: 80-246-0905-3

Klíčové dílo oborů mediálních studií a sociální psychologie.
Práce osobitým způsobem navazuje na výsledky bádání technologického deterministy M. McLuhana a sociologa E. Goffmana. Středem zájmu jsou jí sociologické změny privátního charakteru (např. zpochybnění autority, splývání dětství a dospělosti) i změny charakteru veřejného (oddělení sociálního a fyzického místa, nová politická realita apod.) vyplývající z přechodu z tištěných médií na elektronická.

Elektronická média podle Meyrowitze vytvářejí nové a bezprecedentní sociální situace, v nichž navazujeme vztahy a předvádíme se, aniž bychom byli svázáni příslušností ke konkrétní fyzické nebo společenské lokalitě. Díky – nebo kvůli – elektronickým médiím se nacházíme všude a současně nikde. Meyrowitz podrobně popisuje zejména zánik tajemství mezi světy mužů a žen, dětí a dospělých a veřejnosti a jejích politických vůdců

Tváří v tvář obrazovce

Blažek Bohuslav

Sociologické nakladatelství SLON (1995)
edice Studie
ISBN: 80-85850-11-7

Pozoruhodná kniha sestavená převážně z článků a úvah známého publicisty a sociálního ekologa se zabývá vlivem televize a ostatních médií na děti.

Jak se lze bránit tlaku médií? Jsou opravdu všichni vědci přesvědčeni o tom, že televizní násilí je zkáza mládeže? Jsou média skutečně tak nebezpečná, hlavně pro děti a mládež? Za jakých podmínek roste jejich nebezpečnost? Jak se vyvíjely názory na média vůbec a na televizní násilí? Kde je v tomto vývoji USA, Německo a kde my? Jak se vyvíjí mediální chování dítěte v ontogenezi? Co se dá v rodině dělat pro to, aby se dítě s médii naučilo žít? Na tyto otázky hledá odpověď tato knížka, která je sice u nás prvním titulem hned ze dvou oborů (ze sociální ekologie médií a z mediální výchovy), zároveň je ale varováním, abychom si tyto obory nevykládali jako záležitost specialistů, na něž pouze přesuneme zodpovědnost, nýbrž jako výzvu určenou nám občanům-laikům.

Děti a rodiče před televizí.
Rodinná socializace dětského televizního diváctví.

Klára Šeďová

Brno : Paido, 2007
ISBN: 978-80-7315-149-2

V současnosti probíhá živá diskuse o tom, do jaké míry mohou být různé sociálně patologické jevy způsobeny tím, že děti tráví příliš mnoho času s masovými médii. V této debatě se poněkud opomíjí role rodičů, přitom právě oni rozhodujícím způsobem ovlivňují, jakou dobu jejich dítě u televize stráví a co bude sledovat. Tato kniha na základě výsledků empirického výzkumu podává plastický obraz toho, co se v rodinách s předškolními dětmi odehrává ve chvílích, kdy děti usedají před televizní obrazovku. Ukazuje, jak rodiče – záměrně i ne záměrně – učí své děti dívat se na televizi.
Proč se děti dívají na televizi?
Jak se před obrazovkou chovají?
Kdo televizi zapíná?
Je podle rodičů televize dobrá, nebo špatná?
Existuje v rodinách s malými dětmi mediální výchova?

Krotíme obrazovku
Jak vést děti k rozumnému užívání médií

Pavel Říčan; Drahomíra Pithartová

Praha : Portál, 1995
edice Rádci pro rodiče a vychovatele
ISBN: 80-7178-084-7

Rady, jak rozumně usměrňovat zábavu zprostředkovanou televizní nebo počítačovou obrazovkou pro rodiče, učitele i starší děti.
První část knihy ukazuje, jaký vliv na dětskou duši a na rozvoj celé osobnosti má násilí na obrazovce, pornografie, reklama, seriály, počítačové hry a vůbec pasivní způsob zábavy a trávení volného času. Druhá část knihy ukazuje, jak naučit děti rozumně používat tato média.

Socializační role masmédií u dětí a mládeže
Negativní prvky ve vysílání (drogy, násilí)
Děti a reklama
Parlament České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny
Parlamentní institut
Informační studie č. 5. 101
Dle podkladů doc. PhDr. B. Köpplové CSc. a PhDr. J. Jiráka a materiálů Institutu dětí a mládeže MŠMT zpracoval: Bc. Petr Kolář
červenec 1997

Televize - nový kontinent
Kultura nebo chaos?
Wolfgang Kraus
Praha : Československá televize, 1991
edice Čs. televize
ISBN: 80-85005-02-6
Autor se snaží chápat televizi v celkových souvislostech života a postihnout její smysl v civilizované společnosti.
Základy masové komunikace
Michael Kunczik
Praha : Karolinum, 1995.
ISBN: 80-7184-134-X
Rozbor společenské role novinářů a masmédií.

Televizní násilí a zákon: vliv televizního násilí na kriminalitu dětí a mládeže a jeho zákonná úprava
Jiří Vlastník
Praha : Votobia, 2005.
ISBN: 80-7220-245-6
Studie se zabývá vlivem televizního vysílání na hodnotové systémy dětí a mládeže, na jejich životní styl a kriminální chování.
Na základě výzkumů hodnotí vliv televizního násilí na hodnoty, chování a kriminalitu dětí a mládeže. Uvádí počet a charakteristiku násilných televizních pořadů a důvody, proč se objevují ve vysílání. Zabývá se možnostmi právní regulace televizního násilí při zachování základního lidského práva na svobodu projevu. Poukazuje na jednotlivé národní a mezinárodní právní systémy a úpravy.Bakalářská práce: Děti jako cílová skupina mediální persvaze
Alice Junková
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací


 

SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍHO DĚTSKÉHO DIVÁKA
Marína Holubová, diplomová práce
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
Ústav českého jazyka a teorie komunikace


 

http://medialnigramotnost.fsv.cuni.cz/zobraz/hlavni-tema/novinky/

http://www.novinky.cz/zena/deti/154256-media-ovlivnuji-deti-a-jejich-vnimani-krasy.html

http://www.businessinsider.com/how-kids-consume-media-2011-4

http://rodina.dama.cz/clanek.php?id=4604

http://www.ato.cz/aktuality/aktuality/detske-pokojicky-prostredi-pro-medialni-rozvoj

http://www.psychicke-zdravi.cz/novinky-laik-nespavost/nemuzete-spat-vypnete-internet-a-televizi-305

http://www.psychicke-zdravi.cz/novinky-laik-nespavost/sestilete-deti-stravi-az-rok-sveho-zivota-pred-televizi-477

http://www.psychicke-zdravi.cz/novinky-laik-nespavost/televize-v-detskem-pokoji-krati-detem-spanek-248

http://www.bkb.cz/prevence/deti-a-tv/

http://cpr.apha.cz/rodice-deti-a-televize/

http://www.med.umich.edu/yourchild/topics/tv.htm

http://www.med.umich.edu/yourchild/topics/managetv.htm

http://umaine.edu/publications/4100e/

http://www.toplekar.cz/archiv-clanku/sexualita-a-media-na-co-si-dat-pozor.html

http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=522

http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/deti-mediim-rozumeji-ale-jinak-medialni-vychova-v-rodine-15.html

Máte-li tip na knihu či článek související s danou tématikou, upozorněte nás na něj, seznam rádi doplníme.

Uvítáme rovněž, pokud nám umožníte na webu Děti a média zveřejnit vaši seminární či diplomovou práci věnovanou problematice vlivu médií na děti.

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media