19. 2. 2024

Film Jan Žižka není určen do vysílání před 22. hodinou

listopadu 2023 byl do vysílání televizního programu Prima zařazen film Jan Žižka. Historizující snímek režiséra Petra Jákla, který vznikl s rozpočtem takřka půl miliardy korun, se volně inspiruje událostmi v Zemích Koruny české na začátku 15. století. Do filmu byla obsazena řada zahraničních hvězd.

Po uvedení snímku na televizní obrazovce obdržela Rada pro rozhlasové a televizní vysílání stížnost diváka, který poukazoval na to, že film byl plný násilí a krvavých scén, a přesto byl odvysílán před 22. hodinou.

Rada na základě diváckého podání zpracovala podrobnou obsahovou analýzu pořadu z hlediska dodržení povinností plynoucích ze zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Analýzou bylo zjištěno, že pořad skutečně zahrnoval velké množství brutálních a explicitně násilných scén, zejména zobrazujících boje mezi Žižkovými muži a jejich protivníky. Scény svým charakterem odpovídaly době a místu, do nichž je děj filmu zasazen. Už v jeho popisku nacházíme informaci, že „na konci 14. století jsou Země Koruny české zmítány tyranií a násilím“. Řada záběrů obsahovala surový boj, detaily zranění a mrtvých těl, utrpení vojáků i civilních obyvatel.

Před 22. hodinou se ve filmu objevily následující scény:

Hned v úvodu filmu se objevuje akční scéna, v níž Žižka a jeho spojenci bojují proti vojákům, kteří napadli lorda Boroše na cestě v Itálii. Na obrazovce se v rychlém sledu střídají naturalistické záběry boje a usmrcení. Většina z nich trvá krátce, ale divákům jsou prezentovány i pomalejší a explicitnější obrazy – např. bodání do vojáka pod vodou, propichování kopím, Jan Žižka usmrcující nepřítele opakovanými ránami palcátem do hlavy, mrtví a zkrvavení vojáci ležící na zemi aj. Obrazovou stránku doprovázejí realistické zvuky bodání a sekání do lidského těla, lámání kostí, bojové pokřiky apod.

V 16. minutě filmu je zařazena scéna, v níž verbíři kamenují jednoho z vesničanů. Jedna z hrdinek příběhu proti jejich jednání protestuje a odvolává se na zákony. Následně verbíř vezme větší kámen a smrtelně udeří spoutaného a stlučeného muže do hlavy. Ten zkrvavený padá k zemi. Kamera zachycuje brutalitu, projevující se ve slovech a činech verbířů, i detailní záběry mučeného muže.

Ve 37. minutě Žižka a další bojovníci projíždějí krajinou. Na obrazovce se objevuje záběr ženy oběšené na stromě. Scéna trvá několik vteřin. Z následujících obrazů je patrné, že na stromě kolem ní visí i další mrtvoly.

V 74. minutě filmu začíná ztvárnění několik minut trvající brutální bitvy mezi Žižkovými spojenci a vojáky Jindřicha z Rožmberka, která vrcholí svržením vozů s kamením na vojáky a scénou, v níž zranění muži hlasitě naříkají bolestí. Na zemi v kouři leží mrtvá těla, mezi nimi křičí jejich zmrzačení spolubojovníci. Scéna je především kvůli svojí zvukové složce velice naturalistická a hodnověrně zprostředkovává fyzické utrpení vojáků.

V jedné z následujících scén jsou Žižka a jeho spojenci přepadeni svými protivníky v jeskyni. Následuje sled akčních záběrů obsahujících surové násilí (např. propichování, sekání apod.). Muži jsou zraňováni i usmrcováni. Samotného Žižku protivník sekne do obličeje a způsobí mu hluboké poranění oka. Obraz doprovázejí realistické zvuky a křik bojovníků.

Rada na základě rozboru popsaných scén dospěla k závěru, že se provozovatel  FTV Prima, spol. s r.o., dopustil porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tím, že dne 3. listopadu 2023 ve 20:20 hodin odvysílal na programu Prima pořad Jan Žižka, který zahrnoval velké množství brutálních záběrů, obsahujících exponované násilí, usmrcování, válčení, detaily zranění a mrtvých těl, fyzické i psychické utrpení přítomných postav.

Tyto explicitní scény mají potenciál vyvolat u dětského diváka psychický otřes či snížení citlivosti při vnímání násilí a jeho následků. Děti mohou na přemíru televizního násilí reagovat úzkostí. Rada proto provozovatele na porušení zákona upozornila.

 

predchozí
19. 2. 2024

Film Jan Žižka není určen do vysílání před 22. hodinou

V listopadu 2023 byl do vysílání televizního programu Prima zařazen film Jan Žižka. Historizující snímek režiséra Petra Jákla, který vznikl s rozpočtem takřka půl miliardy korun, se volně inspiruje událostmi v Zemích Koruny české na začátku 15. století. Do filmu byla obsazena řada zahraničních…
9. 2. 2024

Králové videa aneb takoví jsme byli: vzpomínka na dobu rychlodabingu

Různých dokumentů, které nějakým způsobem reflektují svět médií, jsme již představili čtenářům webu Děti a média povícero. Snad ještě nikdy se však nejednalo o dokument českého (či slovenského) původu, a zcela jistě jsme se dosud nezabývali tak specifickou tématikou, charakterizující určitou dobu a…
6. 2. 2024

Únorový kulturní program Městské knihovny

Na webu Děti a média pravidelně informujeme o rozmanitých kulturních a společenských akcích, které pro Pražany, a nejen pro ně, připravuje Městská knihovna. Hlavním posláním knihovníků a knihovnic ale samozřejmě zůstává péče o knižní fondy a metodická pomoc čtenářům. V rámci této své činnosti…
31. 1. 2024

Zahraniční stížnosti na české provozovatele vysílání

  Fakt, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dozoruje nad televizními programy vysílanými v České republice, je veřejnosti všeobecně známý, mnohem méně se však ví, že Rada musí dohlížet rovněž na desítky televizních programů, které jsou vysílány výhradně v zahraničí, a to nejen na území…
25. 1. 2024

Sociální sítě skupiny Prima pod kontrolou

  Na podzim loňského roku zahájila skupina televize Prima automatizovanou kontrolu devíti facebookových a pěti instagramových profilů televize Prima pomocí nástroje založeného na dovednostech umělé inteligence. Nástroj naprogramoval technologický startup Elv.ai.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media