Poradna pro rodiče

Na základě mnohaletých zkušeností Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je možné konstatovat, že čeští rodiče velmi intenzivně vnímají možná rizika, která pro zdravý vývoj jejich dětí představuje televizní vysílání.

Samozřejmě je možné oponovat, že takový závěr lze učinit pouze na základě stížností rodičů, kteří k ochraně dětí před negativními vlivy televize přistupují aktivně, zatímco ti, co nepíší, a těch je pochopitelně většina, mohou být zcela lhostejní k tomu, na co, kdy a v jakém rozsahu se jejich děti v televizi dívají. Rada se však v současnosti může opírat i o závěry výzkumu, který vyhodnotil efektivitu mediální kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost a který se mimo jiné zajímal i o to, nakolik je pro rodiče v ČR podstatné mít dohled nad tím, jaké obsahy jejich děti prostřednictvím televizní obrazovky konzumují.

Daný výzkum již dále nevyhodnocoval, jaké konkrétní obsahy rodiče považují za nevhodné či nebezpečné. Takové závěry si je nicméně možné udělat na základě stížností, jimiž se Rada ve své správní činnosti zabývá.

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media