Děti a televize

 

Patrně se nenajde nikdo, kdo by zpochybňoval, jak významný vliv má televize a další média na děti v dnešní společnosti. O tom, jaký tento vliv je, se ovšem vedou polemiky. Jednoznačnou odpověď nemohou poskytnout a neposkytnou ani tyto stránky, přestože na dané téma existují desítky pojednání, vědeckých studií a sociologických výzkumů. Smyslem a cílem těchto stránek je proto spíše nabídnout zázemí pro ty, kteří chtějí k danému tématu získat informace.


Otázka působení televize a dalších audiovizuálních médií na děti je pro potřeby tohoto webu nazírána ze dvou úhlů – vliv dlouhodobé nadměrné konzumace audiovizuálního mediálního obsahu na děti obecně a konkrétní dopad jednotlivých, potenciálně rizikových mediálních obsahů.

I přes již zmíněná nejednoznačná a rozporná zjištění odborných studií se tyto práce shodují na závěru, že každodenní několikahodinové sledování audiovizuálního mediálního obsahu negativně formuje dětskou psychiku – vznikají tzv. televizní děti.

Neméně závažné jsou i důsledky pro fyzické zdraví dětí. Nedostatek pohybu může vést ke vzniku obezity. Není náhodou, že sledování televize jde často v ruku v ruce s nadměrnou konzumací jídla. Děti u televize jedí, aby zabavily ruce, ale také proto, že je k tomu inspirují televizní reklamy na potraviny. Že jde většinou o vysoce nezdravé potraviny, sladké a tučné, je zjevné.

 


- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media