Děti a televize

Patrně se nenajde nikdo, kdo by zpochybňoval, jak významný vliv má televize na děti v dnešní společnosti.  O tom, jaký tento vliv je, se ovšem vedou polemiky. Jednoznačnou odpověď nemohou poskytnout a neposkytnou ani tyto stránky, přestože na dané téma existují desítky pojednání, vědeckých studií a sociologických výzkumů. Smyslem a cílem těchto stránek je proto spíše nabídnout zázemí pro ty, kteří chtějí k danému tématu získat informace.

Otázka působení televize na děti je pro potřeby tohoto webu nazírána ze dvou úhlů – vliv sledování televize na děti obecně (dlouhodobá nadměrná konzumace televizního vysílání) a konkrétní dopad jednotlivých typů audiovizuálních mediálních obsahů.

I přes již zmíněná nejednoznačná a rozporná zjištění odborných studií se tyto práce shodují na závěru, že každodenní několikahodinové sledování televize negativně formuje dětskou psychiku – vznikají tzv. televizní děti.

Neméně závažné jsou i důsledky pro fyzické zdraví dětí. Nedostatek pohybu může vést ke vzniku obezity. Není náhodou, že sledování televize jde často v ruku v ruce s nadměrnou konzumací jídla. Děti u televize jedí, aby zabavily ruce, ale také proto, že je k tomu inspirují televizní reklamy na potraviny. Že jde většinou o vysoce nezdravé potraviny, sladké a tučné, je zjevné.

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media