Děti a sex na obrazovce

Ztvárnění sexu na obrazovce je velmi široký pojem a jeho výklad do značné míry závisí na subjektivním pohledu diváka. Někteří diváci jako problematický obsah vnímají již to, pokud se na obrazovce objeví odhalená intimní část lidského těla, a to i v případech, kdy jde o zcela nevulgární kontext. Například záběr ženských ňader v reklamě na sprchový gel. Výjimkou nejsou ani výhrady proti částem filmu, v nichž je rozeznatelné ňadro při kojení novorozence. Divák, který má tendenci chránit své dítě před takovýmto „erotickým“ obsahem, má svá subjektivní měřítka nepatřičnosti výrazně přísnější, než je běžné.

Naproti tomu řada diváků je velmi liberální a zobrazování nahoty a dokonce i erotických aktivit považuje za zcela přirozené.

Dostáváme se tak ke specifické otázce. Zatímco násilné mediální obsahy či obsahy ztvárňující kouření nebo konzumaci alkoholu jsou v euroatlantickém prostoru hodnoceny v podstatě podobně, škodlivost a nemorálnost erotických a sexuálních mediálních obsahů je hodnocena značně odlišně v závislosti na mnoha faktorech, zejména společensko-kulturní tradici a náboženském cítění.

Není bez zajímavosti, že například mediální obsahy s erotickou tématikou, které většinový český divák vnímá jako zcela bezproblémové, by v  denním televizním vysílání v Polsku  byly nepřijatelné.

Hodnocení možného ohrožení mravního vývoje dětí obsahem se sexuální tematikou je tak do značné míry odrazem mravního naladění celé společnosti.

Zcela jinou otázkou je samozřejmě pornografie. Její nebezpečnost pro zdravý vývoj dětí, a to nejen mravní, ale také psychický a fyzický,  je nezpochybnitelná.

Dětem by mělo být vštěpováno, že sexualita je přirozená, ale vždy by měly být konfrontovány jen s takovými obsahy a sděleními, které jsou přiměřené jejich věku a chápání.


Jaký vliv má na děti pornografie?

Sledování pornografických obsahů zkracuje dětství, probouzí předčasný zájem o sexualitu u dětí, které na ni ještě nejsou připraveny. Děti a dospívající, kterým je pornografie zpřístupněna, ať již prostřednictvím televize či na internetu, získávají velmi deformovanou představu nejen o sexu, ale zejména o navazování a udržování intimních vztahů mezi partnery.

Výzkumy, zejména americké, prokázaly jednoznačnou souvislost mezi předčasným zahájením pohlavního života dospívajících a konzumací pornografických obsahů. Průzkumy rovněž zjistily, že dětští konzumenti pornografie se v pozdějším věku častěji stávají pachateli sexuálně násilných činů.

U dětí a mladistvých, kteří většinu svých znalostí o sexualitě získávají prostřednictvím pornografie, je zvýšené riziko, že při zahájení pohlavního života nebudou dostatečně a správně informováni o sexuálně přenosných nemocech a antikoncepci.

Kromě toho sledování pornografických a erotických filmů má i další, druhotné dopady. Mladé dívky na jejich základě nabývají dojmu, že sexuálně atraktivní ženy musejí být s dokonale štíhlým tělem a vyvinutými ňadry. Takové pocity se podílejí na vzniku anorexie a jiných poruch příjmu potravy nebo přivádějí dívky do ordinací plastických chirurgů.

V dnešní přesexualizované době je samozřejmě obrovské riziko, že dítě narazí na pornografický obsah i náhodou, zejména na internetu. Pro tyto případy je nezbytné, aby rodiče s dospívajícími o podobných záležitostech mluvili, vysvětlovali jim nereálnost vztahů v pornografii ztvárňovaných, účelovost vzniku pornografických děl i jejich odtažitost od skutečného života.


Jak reagovat na ztvárnění homosexuální erotiky?

Audiovizuální ztvárnění homosexuálních milostných aktivit je specifickou skupinou obsahů. Děti vyrůstající v běžné rodině mohou být zhlédnutím podobných obsahů zaskočeny a zmateny. Je vhodné, aby rodiče v takové chvíli adekvátně reagovali a pokusili se dětem přiměřenými prostředky vysvětlit podstatu homosexuality. Chybou by bylo téma přejít či odbýt dítě tím, že tomu by nerozumělo, nebo že na to je ještě příliš malé. Takové jednání ze strany rodiče může v dítěti vyvolat pocit, že jde o tabuizované téma, kterému se napříště bude vyhýbat, a přitom si bude vytvářet pokřivenou představu o homosexualitě na základě rozhovorů se stejně mizivě informovanými vrstevníky.

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media