Jaké mediální obsahy považují čeští rodiče za problematické?

Jednoznačně nejcitlivěji rodiče reagují na násilné obsahy, zejména v pořadech s kriminální tematikou, ale často i ve zpravodajství. Určitý segment diváků velmi nelibě snáší vulgární vyjadřování ve vysílání. A značnou negativní diváckou odezvu mívají i pořady s otevřenými erotickými scénami a nahotou.

Mnozí rodiče pak kriticky reagují na reklamu a obecně obchodní sdělení zaměřená na děti. Řada rodičů považuje za nesprávné, že česká právní úprava umožňuje, aby před či po dětských pořadech byla do vysílání zařazována reklama. V tomto kontextu je třeba zdůraznit, že většina rodičů nerozlišuje mezi reklamou a sponzorskými vzkazy a obě formy obchodních sdělení považuje za nevhodné, a to zejména u pořadů pro nejmenší, například u Večerníčku.

Mnozí diváci, a nemusí to být zdaleka pouze rodiče, vnímají jako škodlivé mnohé mediální obsahy, kterých si děti často ani nepovšimnou, či je nechávají zcela lhostejnými.  Takový divák má tendenci interpretovat zhlédnutý obsah očima dospělého člověka, tedy člověka, který již disponuje určitými znalostmi, rozhledem, zkušeností a schopností analyzovat situaci a domýšlet a představovat si důsledky. Jinými slovy: dospělý divák má někdy sklon vidět a slyšet víc, než co a kolik bylo ve vysílání skutečně explicitně prezentováno a vysloveno.

Část rodičů jako negativní působení televize vnímá konfrontaci jejich dítěte s problematickým mediálním obsahem (otevřená komunikace o sexu, nahota, zpravodajství o násilných činech, o válečných událostech apod.), přestože takový obsah nemusí mít reálný potenciál dítě skutečně ohrozit. Medializací obdobných obsahů nicméně dochází k situacím, kdy se rodič dostává do úzkých a neumí adekvátně reagovat. Někteří rodiče nejsou schopni bezprostředně a správně zareagovat a dítěti vysvětlit podstatu, souvislosti a konsekvence zhlédnutého obsahu.  

Tyto problémy ovšem nevyřeší ani zákon, ani dozorový orgán. Je nesnadným úkolem rodičů naučit se s dětmi hovořit i o tématech, která u nich samotných vzbuzují stud či znechucení.

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media