Co je to labelling?

Tzv. labelling je systém značení přístupnosti pořadů pro jednotlivé věkové kategorie dětí.  Tento systém, běžný v řadě zemí, rodičům pomáhá při výběru pořadů, které svým dětem umožní sledovat, aniž by se museli obávat, že budou v průběhu pořadu zaskočeni obsahem, který je pro děti nevhodný. Cílem labellingu je nejen poskytnout informaci o tom, do kolika let by daný pořad měl být pro děti nepřístupný, ale rovněž sdělení, jaké typy nevhodných obsahů zahrnuje. Děje se tak systémem grafických symbolů vyjadřujících násilí, sex, vulgaritu, děsivé prvky apod. Labelling je řadu let využíván například i v sousedním Slovensku. O jeho zavedení u nás se již v minulosti opakovaně uvažovalo, ale do příslušné zákonné úpravy se jej zatím zakotvit nepodařilo.

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media