Je řešením dětem televizi zakázat?

Televize a její významná role v životě dětí je nezpochybnitelnou skutečností. Nemá smysl bojovat s existencí televize, je pouze nezbytné naučit se ji používat tak, aby sloužila nám a stejně tak i našim dětem.

Základním pravidlem, kterým bychom se měli řídit, je nepoužívat televizi jako kulisu. Zapínat ji jen se záměrem sledovat určitý předem vybraný pořad. Příjemným rituálem může být, pokud si děti s rodiči podle televizního programu naplánují sledování konkrétních pořadů na celý týden. Je vhodné předem si stanovit maximální počet hodin, který bude dítě moci v daném týdnu u televize strávit.  Dle doporučení Americké akademie pediatrů by denní doba strávená dětmi před televizní obrazovou neměla přesáhnout dvě hodiny. V této souvislosti je nezbytné zdůraznit, že řídit se pravidlem – jde o animovaný pořad, tudíž je to pořad pro děti – je velmi ošemetné. Řada animované tvorby nejenže není určena dětem, ale je pro děti vysloveně nevhodná.

Pokud rodič dítěti zakáže sledovat určitý pořad, dítě by vždy mělo vědět, proč tomu tak je. Dítě by mělo pochopit, že se ho rodič snaží uchránit obsahu, který by mu neprospěl.

Odborníci nedoporučují, aby sledování televize bylo využíváno jako motivační prvek. Je-li televize odměnou, či naopak její zákaz trestem, pak televize nabývá na mnohem větší váze a důležitosti, než by v životě měla mít.

Důsledně je třeba varovat před umísťováním televize do dětského pokoje. Rodič, který dá dítěti vlastní televizi, fakticky rezignuje na jakoukoli kontrolu nad tím, co a kdy dítě sleduje.

Naopak druhý extrém, úplný zákaz televize, rovněž nelze považovat za šťastný. Děti, které vůbec nesledují televizi, trpí ve školním kolektivu pocitem vyřazenosti, jelikož se svými kamarády nemohou sdílet jejich zážitky a zkušenosti získané z televizních pořadů.

Úplné znepřístupnění televize by ovšem mělo platit u dětí do dvou let věku. Podle nedávných zjištění Americké akademie pediatrů sledování televize u batolat blokuje vývoj mozku.

Tou závěrečnou, ale patrně nejdůležitější radou je, aby se rodiče dětem v jakémkoli věku pokoušeli nabízet alternativní způsob trávení volného času, než je televize a jiná média.  V dnešní době bohužel paradoxně platí, že obklopeni nejmodernějšími komunikačními prostředky stále méně mluvíme se svými nejbližšími.

Sociální prostředí, v němž děti vyrůstají, je pro jejich zdravý vývoj tím rozhodujícím. Televizi však netřeba démonizovat, jen je třeba s ní nakládat jako s prostředkem, který můžeme využívat v případě potřeby, ať již k zábavě nebo vzdělávání, ale nikoli jako s dalším členem rodiny.

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media