Opravdu se Rada seznámí s každou diváckou stížností?

Rada se na každém svém zasedání seznamuje se všemi diváckými a posluchačskými dopisy, které jí byly doručeny v období od předchozího zasedání. Rada zasedá ve čtrnáctidenním cyklu, tzn. že je jí pokaždé předkládán přehled stížností za období dvou týdnů.  Směřuje-li podnět stěžovatele ke konkrétnímu pořadu, pak má Rada k dispozici záznam tohoto pořadu a rovněž analýzu zpracovanou Úřadem. Na základě dopisu stěžovatele, záznamu a analýzy Rada rozhoduje o dalším postupu. O závěrech Rady je pisatel vždy následně informován.

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media