Co je to monitoring podle stanoveného analytického cíle?

Tento druh monitoringu se soustřeďuje na různé typy mediálních obsahů. Typickým příkladem je monitoring vysílání všech zpravodajských a publicistických pořadů v předvolebním období, jehož úkolem je odhalit možná provinění proti objektivnímu a vyváženému informování v citlivém období, kdy se voliči rozhodují o svých politických preferencích. Dále sem spadá monitoring zaměřený na možný výskyt obsahů potenciálně ohrožujících dětské a dospívající diváky. Například v roce 2011 se Rada zaměřila na odpolední vysílací časy, kdy je zvýšené riziko, že děti po příchodu ze školy sledují televizi bez dozoru rodičů. Pozornost se soustředila na kriminální seriály zařazované právě do těchto časů. V roce 2012 se Rada rozhodla primárně zaměřit na monitoring a vyhodnocování upoutávek na pořady, k jejichž odvysílání dochází až po 22. hodině. Může totiž docházet k situaci, kdy provozovatel určitý pořad s ohledem na dětského diváka zařadí do programu až v pozdních nočních hodinách, ale upoutávku na takový pořad, včetně scén potenciálně nebezpečných pro děti, odvysílá v době, kdy děti televizi běžně sledují. V roce 2013 se zvýšený zájem Rady koncentroval na reklamu a jiné formy obchodních sdělení zacílených na dětského diváka. Na tuto problematiku Rada navázala i v roce následujícím, kdy si nechala zpracovat studii o problematice konzumerismu u dětí. Součástí této studie byly výstupy monitoringu reklam zaměřených na děti, které provozovatelé vkládají do vysílání před a po dětských pořadech.

Uvedené specifické analytické cíle zpravidla reflektují priority, které si Rada každoročně pro svoji činnost stanovuje.

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media