Pornografie a hrubé samoúčelné násilí

§ 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovatelům vysílání povinnost zajistit volbou vhodných opatření, aby pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob zejména tím, že obsahují pornografii nebo hrubé samoúčelné násilí, neměly nezletilé osoby za běžných okolností možnost vidět nebo slyšet; tato opatření zahrnují nástroje pro ověřování věku nebo jiná technická opatření, která umožňují zamezit nezletilým osobám přístup k vysílání.

Uvedené zákonné ustanovení chrání dětské diváky před obsahy, které jsou vnímány jako nejvíce škodlivé pro zdravý vývoj dětí a mladistvých. Z tohoto důvodu ustanovení hovoří o možnosti vážného narušení vývoje nezletilých osob.

Vyhodnocování porušení tohoto zákonného ustanovení je nicméně ztíženo skutečností, že zákon neposkytuje definici pojmu pornografie. Rada se tak při jeho výkladu opírá o ustanovení trestního zákona, která upravují zákaz šíření pornografie a rovněž přechovávání a výroby dětské pornografie (§ 205 trestního zákoníku). Rada má rovněž vypracována interní analytická vodítka pro odlišení erotických a pornografických obsahů ve vysílání.

Nutno konstatovat, že Rada posuzuje možné porušení tohoto ustanovení jen ve zcela výjimečných případech.

 


- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media