Zákon o regulaci reklamy

Reklama oslovující osoby mladší 18 let

§ 2c zákona č. 40/1995 Sb. zakazuje, aby reklama, pokud jde o osoby mladší 18 let
a) podporovala chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj,
b) doporučovala ke koupi výrobky nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti,
c) nabádala, aby přemlouvaly své rodiče nebo zákonné zástupce nebo jiné osoby ke koupi výrobků nebo služeb,
d) využívala jejich zvláštní důvěry vůči jejich rodičům nebo zákonným zástupcům nebo jiným osobám,
e) nevhodným způsobem je ukazovala v nebezpečných situacích.

Uvedená zákonná úprava do určité míry kopíruje ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. Zákon o vysílání je vůči zákonu o regulaci reklamy zákonem speciálním a Rada pro oblast vysílání musí upřednostnit právě zákon speciální. Tato zákonná úprava je nicméně rozhodná pro reklamu mimo oblast televizního a rozhlasového vysílání (billboardy, periodický tisk, letáky apod.)

 

Reklama na tabákové výrobky

§ 3 odst. 6 zákona č. 40/1995 Sb. zakazuje, aby reklama na tabákové výrobky podle odstavce 4 písm. a) až d) byla zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména zobrazením těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují.

Zde je nezbytné zdůraznit, že v rozhlasovém i televizním vysílání je reklama na tabákové výrobky zcela zakázána. Uvedená zákonná podmínka se tak vztahuje pouze na reklamu v periodickém a neperiodickém tisku, na letácích a plakátech, na reklamu v prodejnách s tabákem apod.

 

Reklama na alkohol

§ 4 zákona č. 40/1995 Sb. upravuje reklamu na alkoholické nápoje, přičemž v písm.
b) zakazuje, aby tato reklama byla zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména aby tyto osoby, nebo osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovala při spotřebě alkoholických nápojů nebo aby využívala prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují.

Zajímavostí tohoto zákonného ustanovení je, že nejenže zakazuje, aby v reklamě na alkohol vystupovaly osoby mladší 18 let, ale také, aby v takové reklamě vystupovaly osoby, které mohou jako mladší 18 let vyhlížet.

Vyhodnotit, zda osoby v reklamě vystupující vyhlížejí mladší 18 let, je značně subjektivní, nicméně Rada již ve své správní praxi takový případ úspěšně řešila.

 

Reklama na hazardní hry

§ 5j zákona č. 40/1995 Sb. upravuje reklamu na hazardní hry, přičemž v odst.

1) ukládá: Reklama na hazardní hru podněcující k účasti na hazardní hře nesmí obsahovat sdělení, z něhož lze nabýt dojmu, že účast na hazardní hře může být zdrojem finančních prostředků obdobným získávání příjmů ze závislé, samostatné nebo jiné obdobné činnosti.

2) zakazuje: Reklama na hazardní hru nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, a to zejména v podobě zobrazení těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují.

3) ukládá: Reklama na hazardní hru musí obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování tohoto znění: "Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!".

Uvedená zákonná úprava reklamy na hazardní hry vstoupila v účinnost 1. ledna 2017.

 

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media