Zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek

Zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek nastavuje jen základní pojistku ochrany dětských uživatelů služby. Nařizuje, aby poskytovatel služby přijal opatření s cílem chránit nezletilé osoby před pořady, videonahrávkami vytvořenými uživateli platformy a obchodními sděleními, které mohou narušit jejich fyzický, psychický nebo mravní vývoj. Tyto videonahrávky, pořady a audiovizuální obchodní sdělení, nesmí být dostupné tak, aby nezletilé osoby měly možnost je za běžných okolností vidět nebo slyšet. Opatření k ochraně nezletilých osob zahrnují zejména nástroje pro ověřování věku nebo jiná technická opatření.

Nejzávadnější obsah, který může narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob, jako jsou pornografie nebo hrubé samoúčelné násilí, musí podléhat nejpřísnějším opatřením ke kontrole přístupu uživatelů platformy.

Poskytovatel služby je povinen Radě sdělit, jaká opatření k ochraně nezletilých osob uplatňuje. Rada pak dohlíží pouze na to, zda poskytovatel platformy přiměřená opatření přijal, ale nehodnotí obsah umístěný na platformě pro sdílení videonahrávek.

Rada posuzuje vhodnost opatření k ochraně, popřípadě jejich změn, a v případě potřeby sdělí poskytovateli služby platformy pro sdílení videonahrávek svá doporučení. Zjistí-li Rada, že opatření k ochraně mají vážné nedostatky, vyzve jej k nápravě a stanoví mu k tomu lhůtu přiměřenou povaze zjištěných nedostatků. Případně může uložit poskytovateli finanční sankci.

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media