Jak probíhá monitoring vysílání?

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je povinna kontrolovat obsah vysílání všech licencovaných televizních a rozhlasových programů a rovněž obou provozovatelů veřejnoprávního vysílání, České televize a Českého rozhlasu. Hovoříme-li v tomto kontextu o licencovaných programech, pak míníme programy licencované v České republice, nikoli programy šířené do České republiky na základě registrace, spadající pod jurisdikci jiného státu (toho státu, který udělil licenci opravňující k provozování daného programu). 

Kontrola obsahu programů probíhá prostřednictvím monitoringu vysílání, který pro potřeby Rady provádí Úřad Rady, resp. odborní analytici Úřadu. Monitoring vysílání má několik forem. Jednak monitoring namátkově vybraných úseků vysílání, zpravidla několikahodinových, jehož účelem je komplexní kontrola obsahu z hlediska zákona i licenčních podmínek, dále monitoring na základě předem stanoveného analytického cíle, a v neposlední řadě monitoring vysílání iniciovaný stížnostmi diváků a posluchačů.

Obdobnou formou Rada provádí také kontrolu obsahu zveřejňovaného prostřednictvím audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a služeb platforem pro sdílení videonahrávek.

 

 

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media