Co když monitoring odhalí porušení zákona?

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je povinna dohlížet na dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a tele­vizního vysílání. Zjistí-li porušení zákona, musí postupovat v souladu se správním řádem a sankčními ustanoveními příslušného zákona - zákona o vysílání, zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání či zákona o regulaci reklamy.

Dopustí-li se provozovatel vysílání porušení zákona o vysílání a jedná-li se o první porušení konkrétního zákonného ustanovení (například ustanovení, které ukládá povinnost nezařazovat do vysílání mezi 6. a 22. hodinou pořady a upoutávky ohrožující psychický, fyzický či mravní vývoj dětí a mladistvých), musí Rada přistoupit k vydání tzv. upozornění na porušení zákona.

Teprve dopustí-li se provozovatel téhož porušení opakovaně, je Rada v rámci řízení o přestupku oprávněna uložit mu pokutu. Týmž porušením se nemíní pouze porušení totožného zákonného ustanovení, ale rovněž typově obdobného porušení zákona. To například znamená, že Rada nemůže pokutou sankcionovat provozovatele za ohrožení vývoje dětí, ke kterému došlo odvysíláním pořadu s explicitním sexuálním chováním, pokud předchozí vydané upozornění na ohrožení vývoje dětí sou­viselo se zobrazováním násilí, ale musí opět vydat upozornění. Tento postup vychází z aktuální judikatury.

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media