Dohlíží Rada také na internet?

Od června 2010, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, se rozšířily povinnosti Rady o kontrolu obsahu tzv. audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

Tuto kompetenci Rady často veřejnost zaměňuje s kontrolou obsahu internetu. Takový výklad ovšem svědčí o neporozumění pojmu mediálních služeb na vyžádání, které jsou pouze zlomkem toho, co internet nabízí.

Audiovizuální mediální službu na vyžádání zákon definuje jako poskytování pořadů veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání, přičemž sledování pořadů je umožněno v okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální žádost na základě katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání.

V souvislosti s audiovizuálními mediálními službami na vyžádání se rovněž používá označení video on demand.  

Do dozorové kompetence Rady spadají rovněž obchodní sdělení (reklamy, teleshopping, umístění produktu) prezentovaná v rámci těchto služeb, tedy taková obchodní sdělení, která jsou jejich součástí, nikoli však například reklamní bannery.

K provozování, resp. k poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, není udělována licence jako v případě provozování vysílání, ale poskytovatelé těchto služeb jsou pouze evidováni.

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media