Dohlíží Rada také na internet?

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání od června 2010 provádí evidenci a obsahovou kontrolu obsahu audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a od září 2022 také služeb platforem pro sdílení videonahrávek. Tyto kompetence Rady často veřejnost zaměňuje s kontrolou obsahu internetu. Takový výklad ovšem svědčí o neporozumění pojmu mediálních služeb na vyžádání a služeb platforem pro sdílení videonahrávek, které jsou pouze zlomkem toho, co internet nabízí.

Audiovizuální mediální službu na vyžádání zákon definuje jako poskytování pořadů veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání, přičemž sledování pořadů je umožněno v okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální žádost na základě katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání.

V souvislosti s audiovizuálními mediálními službami na vyžádání se rovněž používá označení video on demand.  

Do dozorové kompetence Rady spadají rovněž obchodní sdělení (reklamy, teleshopping, umístění produktu) prezentovaná v rámci těchto služeb, tedy taková obchodní sdělení, která jsou jejich součástí, nikoli však například reklamní bannery.

K provozování, resp. k poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, není udělována licence jako v případě provozování vysílání, ale poskytovatelé těchto služeb jsou pouze evidováni.

Službou platforem pro sdílení videonahrávek se rozumí služba informační společnosti, jejímž hlavním účelem nebo hlavním účelem její oddělitelné části, anebo jejíž zásadní funkcí je poskytování pořadů nebo videonahrávek vytvořených uživateli, za které poskytovatel platformy pro sdílení videonahrávek nenese redakční odpovědnost a pouze určuje jejich uspořádání, které může být zajišťováno i automatickými prostředky nebo algoritmy, zejména prostřednictvím zobrazování, označování nebo určování pořadí, široké veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání prostřednictvím sítí elektronických komunikací.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vede a aktualizuje seznam poskytovatelů služeb platforem pro sdílení videonahrávek usazených nebo považovaných za usazené na území České republiky.

 

 

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media