Konkrétní případy ze správní praxe Rady

Zájemcům, kteří by se rádi seznámili s konkrétními řízeními, v nichž Rada řešila odvysílání problematických audiovizuálních mediálních obsahů, nabízíme výběr zajímavých případů. 

Výběr zahrnuje kauzy, které byly ukončeny uložením pokuty, či vydáním upozornění na porušení zákona. Každý jednotlivý případ je doplněn správním rozhodnutím Rady i rozhodnutími soudu, eventuálně zněním vydaného upozornění.

predchozí

3v1

Provozovatel EVROPA 2, spol. s.r.o. odvysílal dne 24. května 2018 od 20:14 hodin na programu Evropa 2 pořad 3v1.

Tenká červená linie

Provozovatel AMC Networks Central Europe s.r.o. odvysílal dne 14. března 2018 od 13:05 hodin na programu AMC CHANNEL HUNGARY pořad Tenká červená linie (The Thin Red Line).

Zprávy z Jihočeského kraje

Provozovatel JTV a.s. odvysílal ve dnech 14. a 15. března 2018 od 16:59 hodin na programu Jihočeská televize pořad Zprávy z Jihočeského kraje.

Seven Psychopaths

Provozovatel AMC Networks Central Europe s.r.o. odvysílal dne 23. února 2018 od 13:55 hodin na programu FILM CAFE ROMANIA pořad Seven Psychopaths.

Interview ČT24

Provozovatel Česká televize odvysílal dne 15. února 2018 od 18:28 hodin na programu ČT24 pořad Interview ČT24.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media