Konkrétní případy ze správní praxe Rady

Zájemcům, kteří by se rádi seznámili s konkrétními řízeními, v nichž Rada řešila odvysílání problematických audiovizuálních mediálních obsahů, nabízíme výběr zajímavých případů. 

Výběr zahrnuje kauzy, které byly ukončeny uložením pokuty, či vydáním upozornění na porušení zákona. Každý jednotlivý případ je doplněn správním rozhodnutím Rady i rozhodnutími soudu, eventuálně zněním vydaného upozornění.

predchozí

Zprávičky, reportáž Den Země v Opavě

Provozovatel Česká televize odvysílal dne 9. května 2019 v čase od 18:40 hodin na programu ČT:D  pořad Zprávičky a v jeho rámci pak reportáž o Dnu Země v Opavě.

Velké zprávy, reportáž o tragické explozi panelového domu v Prešově

Provozovatel FTV Prima spol. s r. o. odvysílal dne 6. prosince 2019 od 18:55 hodin na programu Prima zpravodajskou relaci Velké zprávy a v jejím rámci reportáž, která informovala o tragické explozi panelového domu v Prešově na Slovensku.

Propaganda

Provozovatel Československá filmová společnost, s. r. o. odvysílal dne 3. 8. 2019 od 11:28 hodin na programu kinoSvět pořad Propaganda.

Mentalista

Provozovatel TV Nova s. r. o. odvysílal dne 21. prosince 2019 od 07:30 hodin na programu Nova Cinema pořad Mentalista.

Holky pod zámkem

Provozovatel TV Nova s.r.o. odvysílal dne 24. dubna 2019 od 20:20 hodin na programu NOVA pořad Holky pod zámkem.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media