23. 1. 2014

Den bezpečnějšího internetu 2014

Letošní ročník Dne bezpečnějšího internetu, který proběhne 11. února 2014, bude již jedenáctým v pořadí. Tentokráte bude provázen mottem „Vytvořme společně lepší internet…“ a stejně jako v minulosti bude v souvislosti s ním organizována řada osvětových aktivit.

K těm tradičním patří soutěž pro kolektivy škol, knihoven, dětských domovů apod. a také soutěž pro jednotlivce, zejména žáky a studenty, organizovaná Národním centrem bezpečnějšího internetu a Linkou bezpečí.  

Pokud organizátoři uspořádají jakoukoliv osvětovou aktivitu (besedu s žáky, výtvarnou nebo vědomostní soutěž, přednášku či diskusi, natočí video na téma bezpečného internetu apod.),  o své aktivitě  informují  e-mailem na info@saferinternet.cz, prolinkují své webové stránky s informacemi o kampani Dne bezpečnějšího internetu, budou následně zařazeni do slosování o hodnotné ceny (herní konzoli xBox, mobilní telefon, software, knihy, exkurzi do ČT atd.). Překvapením bude celonárodní vyvrcholení kampaně. Uzávěrka proběhne koncem března, vítězové budou slosováni v první půli dubna a hlavní cena bude výherci předána v rámci tradiční konference Národního centra bezpečnějšího internetu v Senátu Parlamentu ČR, která je plánována na květen 2014.

 banner

U příležitosti Dne bezpečnějšího internetu bude, pod záštitou Národního centra bezpečnějšího internetu, na trh uvedena kniha „Hustej INTERNET“, autorek Lenky Eckertové a Lucie Seifertové.

Záměrem knihy je poučit děti o online rizicích, prevenci a řešení problémů zábavnou formou. Kniha je určena především pro cílovou skupinu dětí, zhruba ve věku 4.–6. třídy ZŠ (s přesahem níž i výš), ale též pro jejich rodiče a pečující dospělé: učitele, družináře, knihovníky apod. Obsah vychází ze zkušeností, které Lenka Eckertová sbírá při svém působení v Národním centru bezpečnějšího internetu i jako matka dvou dětí.

Text s příhodami ze života – doplněný vysvětlivkami pro méně zkušené uživatele internetu, a velké množství vtipných ilustrací provází děti nástrahami kyberprostoru. Těžištěm je znázornění situací, do nichž se dnešní děti skutečně dostávají a jsou nuceny je řešit – ať již s pomocí dospělých, anebo samy. Řeč je např. o kyberšikaně (šikana s využitím moderních komunikačních technologií), kybergroomingu (lákání na schůzku), hrách a závislosti, škodlivém softwaru, reklamě a nákupech, bezpečném využívání sociálních sítí (vysoké procento uživatelů Facebooku tvoří děti pod hranicí 13 let) atd. Hlavní postavou knihy je desetiletý Michal, který popisuje dění kolem své rodiny. Dětským způsobem komentuje absurdní situace a problémy, s nimiž se setkává na internetu i v reálném světě – ve vztahu k moderním technologiím.

hustej internet 

- ZPĚT -
predchozí
7. 8. 2023

Hudební zážitek i pro neslyšící

Již několikrát jsme čtenáře webu Děti a média informovali o problematice zpřístupňování audiovizuálního obsahu pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením, zejména pak samozřejmě pro dětské diváky. Naposledy v souvislosti s novelou zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, která…
4. 8. 2023

ZLÍN 2023 – 7. ročník konference Média dětem, média s dětmi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uspořádala dne 7. června 2023 od 9:30 hodin v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně již sedmý ročník konference Média dětem, média s dětmi. Moderovala ji členka Rady Marta Smolíková.
1. 8. 2023

Srpen v Městské knihovně v Praze

Ani v srpnu nebude na webu Děti a média chybět tradiční pozvánka za kulturou do Městské knihovny v Praze, i když ji musíme uvést upozorněním, že všechny pobočky knihovny jsou uzavřeny v období od 24. července do 6. srpna 2023.
28. 7. 2023

Při výběru filmů pro děti je na místě obezřetnost

Prvotní myšlenkou webu Děti a média při jeho vzniku bylo informovat veřejnost o rizicích audiovizuálních obsahů a ochraně před nimi. Web od svého prvopočátku poskytuje informace o sankcích, které udělovala a uděluje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání provozovatelům vysílání či jiným…
21. 7. 2023

Digitální technologie do škol

O tom, jak významným pomocníkem při vzdělávání mohou být digitální technologie, jsme se všichni přesvědčili během covidové pandemie, kdy děti byly nuceny učit se distančně v online prostředí. Jakkoli to nebylo zcela komfortní a výuka narážela na řadu překážek, pravdou je, že se díky tomuto…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media