30. 9. 2019

Propagandistický pořad obsahoval děsivé scény

Televizní program kinoSvět zařadil do svého odpoledního vysílání 3. srpna 2019 dokumentární pořad Propaganda. Pořad určený divákům v KLDR si klade za cíl vykreslit západní svět jako nebezpečné a zrůdné místo. Představuje různé způsoby psychologické války, které Amerika údajně aplikuje na své obyvatele především v souvislosti s rozvojem spotřební kultury a zapojením do válečných konfliktů. Téma představuje anonymizovaný doktor psychologie, který diváka provází jednotlivými technikami propagandy. Samotnému vysílání předchází komentář, který upozorňuje, že pořad může šokovat a rozrušit občany KLDR. Materiál pro zpracování pak údajně vycházel ze zázračných vizí „věčného prezidenta“.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se pořadem zabývala na základě stížnosti diváka, který poukazoval na to, že dokument je výrazně zkreslující a poskytuje pouze jeden úhel pohledu, a proto neměl být do vysílání zařazen.

K této argumentaci je ovšem třeba konstatovat, že pořad je dokumentem a jako takový je nutno jej interpretovat. Tvůrci dokumentů mají právo ve svém autorském díle představit vlastní subjektivní pohled na zpracovávané téma a vstupovat tak do širšího celospolečenského dialogu. Průměrný divák je pochopitelně schopen chápat dokument v souvislostech jeho vzniku a účelu. Zhlédnutí podobného pořadu může být pro českého diváka užitečné z toho pohledu, že lépe porozumí, jakým způsobem a prostředky je manipulováno občany KLDR.

Fakt, že byl takto propagandistický pořad odvysílán, neznamená automatické porušení zákona. Rada ovšem shledala jiný problematický aspekt. V pořadu se objevuje velké množství delších autentických záběrů, které explicitně zobrazují hrůzné a tragické situace. Opakovaně jsou zobrazována mrtvá těla, často i malých dětí, zakrvácená a znetvořená, jsou zařazovány záběry těžce zraněných, trpících osob, záběry páchání brutálního násilí na lidech i na zvířatech. Zmiňované scény jsou nepříjemné i pro otrlého dospělého diváka, pro dítě jsou však zcela nepřijatelné.

Rada konstatovala, že pořad je způsobilý ohrozit psychický vývoj dětí. Explicitní násilné scény mohou především u menších dětí vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti. Nežádoucím efektem může být rovněž snížení citlivosti dětí k projevům násilí. Na základě těchto zjištění Rada rozhodla upozornit provozovatele programu kinoSvět na porušení zákona.

 

predchozí
30. 9. 2019

Propagandistický pořad obsahoval děsivé scény

Televizní program kinoSvět zařadil do svého odpoledního vysílání 3. srpna 2019 dokumentární pořad Propaganda. Pořad určený divákům v KLDR si klade za cíl vykreslit západní svět jako nebezpečné a zrůdné místo. Představuje různé způsoby psychologické války, které Amerika údajně aplikuje na své…
20. 9. 2019

Armstrongova lež aneb lež dalece přesahující rámec sportu

V roce 2017 jsme na webu Dětia a média zveřejnili článek Odolávat propagandě je celospolečenským zájmem, jehož tématem je podléhání propagandě, fake news a mediální manipulace. Zdůrazňována je nutnost kritického myšlení, a to zejména v souvislosti s nejmladší generací, pro niž mediální a reálný…
6. 9. 2019

Déčko se dopustilo nešťastného přehmatu

Radě pro rozhlasové a televizní vysílání byla v květnu 2019 doručena stížnost divačky, kterou pobouřilo vydání dětské zpravodajské relace Zprávičky, v níž byl zařazen záběr zachycující, jak dospělá osoba přejíždí opakovaně velkým nožem po předloktí malého chlapce, přičemž na ruce chlapce zůstávají…
20. 8. 2019

#FollowMe (Jeden svět) aneb Podvod vládne Instagramu

Se čtenáři webu Děti a média se naposledy vrátíme k festivalu dokumentárních filmů Jeden svět 2019. Již jsme si představili dva zajímavé filmy týkající se světa médií, nyní se zaměříme na dokument #FollowMe, který ukazuje pozadí fungování Instagramu – jedné z nejoblíbenější sociálních sítí…
30. 7. 2019

Holky pod zámkem pro děti nevhodné

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla upozornit provozovatele programu NOVA na porušení zákonného ustanovení, které ukládá povinnost nezařazovat mezi 6. a 22. hodinou pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. K porušení zákonné povinnosti…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media