13. 5. 2022

Web Děti a média slaví 10 let

Web Děti a média provozovaný Radou pro rozhlasové a televizní vysílání oslaví 15. května 2022 již 10 let své existence.

Pomyslný křest webu proběhl na Den dětí, tedy 1. června 2012, na filmovém festivalu pro děti a mládež ZLIN FILM FESTIVAL. Od té doby slouží svému účelu přispívat ke zvyšování mediální gramotnosti veřejnosti a poskytovat informace ze světa médií.

Web prostřednictvím svých páteřních textů seznamuje čtenáře se základními mediálními pojmy, s právními úpravami, které chrání dětské diváky a posluchače, s dozorovou činností Rady pro rozhlasové a televizní vysílání i s uloženými sankcemi v případech porušení zákona. Web rovněž nabízí desítky aktuálních článků na rozmanitá mediální témata, upozorňuje na zajímavé akce a věnuje se událostem ze světa komunikačních technologií.

Za uplynulých deset let bylo na webu zveřejněno na tři sta článků, které jsou pro zájemce trvale dostupné. Připomeňme, jakým tématům jsme se v minulosti věnovali nejčastěji.

 

Mediální gramotnost

Téma mediální gramotnosti za předchozí léta patřilo k hlavním doménám webu. Každoročně jsme seznamovali čtenáře s opatřeními na podporu mediální gramotnosti, která jsou přijímána ze strany provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání a poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Zveřejňovali jsme zjištění řady studií, které se věnovaly úrovni mediální gramotnosti. Informovali jsme o zajímavých projektech a programech mediálního či digitálního vzdělávání. Pravidelně jsme tak sledovali např. aktivity JSNS.cz (Jeden svět na školách). A neopomněli jsme ani mediální vzdělávání v zahraničí.

 

Dezinformace

Problematice dezinformací, způsobů a záměrů jejich šíření a zejména jejich odhalování jsme se věnovali nesčetněkrát. Čtenářům jsme osvětlili i související pojmy jako deep fakes či propaganda. Zájemce o danou oblast jsme odkázali na weby, které se jí věnují primárně, především na HOAX.CZ, MANIPULATORI.CZ, DEMAGOG.CZ či Bellingcat.com.

 

Ohrožení dětského uživatele médií

Záměrně v daném kontextu hovoříme o dětském uživateli nikoli o dětském divákovi, jelikož ohrožení dětí televizním a rozhlasovým vysíláním je dnes jen střípkem v celkové mediální mozaice. Web Děti a média soustavně varuje nejen před konkrétními pořady, které ohrožují psychický, fyzický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, ale pochopitelně také před riziky internetu, sociálních sítí, on-line marketingem cílícím na děti, ale například i před negativním působením reklamy na alkohol, reklamy na nezdravé potraviny nebo třeba před tzv. pro-ana blogy, které se podílejí na vzniku poruch příjmu potravy.

 

Knižní aktuality

Za léta existence webu Děti a média jsme podrobně představili desítky knižních titulů a odborných publikací, které se věnují světu médií. Novinky na knižním trhu kontinuálně sledujeme a pomyslnou knihovničku vytváříme v rámci odkazu webu Doporučená literatura.

 

Rizika moderních technologií

Značnou pozornost na webu věnujeme vysvětlování rizik spojených s komunikačními technologiemi. Čtenářům webu jsme osvětlili pojmy doomscrolling, internetová challenge, romance scam či jsme jim odhalili taje dark webu.

 

Sociální sítě

Sociální média jsou skupinou médií, která mají dnes jednu z nejvýznamnějších rolí v trávení našeho volného času. Web Děti a média radí, jak předcházet nebezpečím spojeným s užíváním sociálních sítí a představuje regulační i samoregulační iniciativy, které mají uživatele sociálních médií chránit. A že je ochrana na místě, dokazuje i vědecká studie, která zjistila zvýšené riziko deprese u uživatelů sociálních sítí. I o této studii lze na webu dohledat informace.

 

Zpřístupňování audiovizuálních obsahů dětem se sluchovým a zrakovým postižením

Pochopitelně nezapomínáme ani na osoby se sluchovým a zrakovým postižením, zejména pak na děti s takovým postižením. Web Děti a média se několikrát věnoval problematice zpřístupňování vysílání a obecně audiovizuálních obsahů a specifikům, které má zpřístupňování pro nejmenší. Připomenuty tak například byly i vánoční pohádky ve znakovém jazyce, které každý rok připravuje Česká televize.

 

Dětská média

Značnou pozornost web věnuje vlastní mediální tvorbě dětí. Často přinášíme články o projektech školních televizí nebo rozhlasů. Dnes už není výjimkou, že s dětskými televizními štáby spolupracují místní a regionální televizní programy a pořadům, vyrobeným dětmi, vyčleňují ve své programové nabídce pravidelný vysílací čas.

 

Zajímavosti ze světa médií

Perliček ze světa médií je nepřeberně a my pro čtenáře můžeme vybrat jen některé. V nedávné době jsme například informovali o hře na mobilní telefon, která má napomoci s léčbou úzkostí. V loňském roce jsme věnovali pozornost faktu, že i audiovizuální obsahy vytvořené přímo pro děti, dokonce i animované pohádky, mohou být za určitých okolností vyhodnoceny jako pro děti nevhodné či ohrožující. V daném kontextu nelze nevzpomenout článek, který se zaměřil na dánský kreslený seriál o pánovi s dlouhatánským penisem, jenž vyvolal bouřlivou diváckou reakci, a to i daleko za hranicemi Dánska.

 

Digitalizace

Téma digitalizace se stalo aktuálním zejména v období pandemie onemocnění covid-19. Během dvou let, která provázela řada různých omezení a opatření s cílem eliminovat nemocnost, se několik článků webu věnovalo otázkám hybridní a distanční výuky, on-line zpřístupnění knižních fondů, kulturních událostí či divadelních představení. Z dnešního pohledu viděno, pandemická situace, jakkoli byla náročná, procesu digitalizace a digitální gramotnosti prospěla.

 

Informace z konferencí, festivalů, seminářů

Na webu Děti a média čtenáře pravidelně informujeme o mediálních konferencích, seminářích či filmových festivalech. Každoročně věnujeme pozornost mediálně-vzdělávacím seminářům konaným v rámci ostrovského filmového a televizního festivalu pro děti, konferenci Média dětem, média s dětmi, která je tradičně součástí doprovodného programu ZLIN FILM FESTIVAL či například festivalu Jeden svět.

 

Závislost na komunikačních technologiích

Netolismus neboli závislost na sociálních médiích, potřeba být neustále on-line či nepřetržitě kontrolovat mobilní telefon je doslova pohromou současnosti. Web Děti a média pomáhá nejen diagnostikovat, zda náhodou nejste obětí netolismu, nebo dokonce nomofobie, ale i radí, jak závislosti na komunikačních technologiích předcházet a jak si dopřát digitální detox.

 

Jak je zřejmé, tematický záběr webu Děti a média je skutečně široký. A nelze přehlédnout, že za období minulých let se některá témata nebo jejich aktuálnost významně pozměnila, ať již v souvislosti s vývojem technologií a novými mediálními trendy, tak i v reakci na aktuální události, jakými jsou pandemie covid-19 či válka na Ukrajině a s nimi související zvýšená potřeba odhalovat dezinformace a čelit mediální manipulaci.

Popřejme webu Děti a média, aby i v příštích letech poskytoval zajímavý informační servis a aby se k němu jeho čtenáři rádi vraceli.

 

 

predchozí
13. 5. 2022

Web Děti a média slaví 10 let

Web Děti a média provozovaný Radou pro rozhlasové a televizní vysílání oslaví 15. května 2022 již 10 let své existence. Pomyslný křest webu proběhl na Den dětí, tedy 1. června 2012, na filmovém festivalu pro děti a mládež ZLIN FILM FESTIVAL. Od té doby slouží svému účelu přispívat ke zvyšování…
10. 5. 2022

Young Film Fest

Ve dnech od 21. do 24. dubna 2022 proběhl již šestý ročník mezinárodního filmového festivalu Young Film Fest určený pro mladé diváky ve věku od 9 do 17 let. Festival proběhl v Kině Kavalírka a v Centru současného umění DOX.
9. 5. 2022

Pozvánka na konferenci: Média dětem, média s dětmi 2022

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem Média dětem, média s dětmi. Konference se uskuteční dne 1. června 2022 od 9.00 do 13.00 hodin v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně.
6. 5. 2022

Festival Jeden svět 2022 a film Sakawa

Koncem ledna 2022 jsme zde na webu Děti a média vyjadřovali přání a víru, že letošní rok by mohl být konečně oním kýženým „návratem k normálu“, neboť celý svět svírající pandemie onemocnění covid-19 by snad mohla postupně odeznívat. Proto byla na místě naděje, že by se mohl znovu bez omezení…
2. 5. 2022

EduMediaTest ověřuje a zvyšuje mediální gramotnost

Regulátoři audiovizuálních médií a další veřejné instituce v sedmi evropských zemích vyvinuli tzv. EduMediaTest, jehož cílem je ověřit a zvýšit mediální gramotnost uživatelů. Test je zaměřen na studenty ve věku od 14 do 18 let. Projekt částečně financovala Evropská komise.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media