12. 3. 2024

Číst knížky je cool

Jakkoli web Děti a média klade opakovaně důraz na nezbytnost mediální gramotnosti a v současnosti pak speciálně gramotnosti digitální a informační, žádné z těchto gramotností by nebylo dosaženo bez té zcela základní – gramotnosti čtenářské.

A hovoříme-li o čtenářské gramotnosti, pak samozřejmě nemíníme jen základní dovednost umět číst, ale zejména schopnost textu správně porozumět a dále s ním pracovat. Chceme-li vychovat z našich dětí vzdělané dospělé, neudělá to za nás žádná digitální aplikace či pokročilá informační technologie, vždy a za každých okolností bude základem knížka.

Na rodiče lze jen apelovat, aby učili děti vztahu ke knížkám a ke čtení. Display mobilu nebo obrazovka počítače jistě zaujme každé batole, ale ke správnému vývoji mozku a rozvoji kognitivních schopností mnohem víc přispěje dětská knížka. Děti, kterým se doma od malička četlo, zcela přirozeně po knize sahají i ve vyšším věku. Takové děti mají šanci poznat, že čtení jim přináší úplně jinou úroveň zážitku.

Lásku ke knížkám českým dětem pomáhají pěstovat i knihovny. Není tajemstvím, že Česká republika patří k zemím s vůbec nejhustší sítí knihoven. Jen na území Prahy je neuvěřitelných 417 knihoven. Vedle těch městských a místních, které zná veřejnost nejlépe, jsou to i knihovny univerzitní, národní, specializované či například knihovna akademie věd. Do odborných knihoven většina z nás asi běžně nezavítá, ale členským průkazem městské knihovny disponuje takřka každý a vůbec není třeba se bát brát s sebou i ty nejmenší návštěvníky. Mnohé knihovny jsou na to dokonce připravené v podobě dětských koutků. Děti si zde mohou hrát, prohlížet knížky a také ho rodiče mohou využít k pohlídání své ratolesti, zatím co si mohou vybírat v klidu knihy pro sebe. V dětských koutcích také mnohdy probíhají doprovodné programy, ať již divadelní představení, výtvarné akce, soutěže, dílničky apod.

Těm, kteří si naše rady chtějí vzít k srdci, můžeme doporučit web Rostemesknihou.cz | Kampaň na podporu četby knih. Kampaň na podporu dětského čtenářství zahrnuje řadu atraktivních a zábavných akcí a událostí. Organizuje například Dny dětského čtení, kdy se běžné role vyměňují, jelikož ze svých oblíbených knížek čtou děti svým blízkým, soutěžní Souboj čtenářů pro školní kolektivy či dětské přehlídky jevištního čtení Čtenář na jevišti. Pro děti a dospívající s vlastními literárními ambicemi probíhají rovněž soutěže mladých spisovatelů a básníků.

Součástí kampaně je rovněž web Rostík.cz | Rosteme s knihou (rostik.cz), kde si děti vyměňují své názory na knížky, předávají tipy a vytvářejí žebříčky popularity knižních titulů.

Věříme, že děti, které vyrůstají mezi knížkami, na ně nezanevřou ani ve světě přehlceném digitalizací.

 

predchozí
12. 3. 2024

Číst knížky je cool

Jakkoli web Děti a média klade opakovaně důraz na nezbytnost mediální gramotnosti a v současnosti pak speciálně gramotnosti digitální a informační, žádné z těchto gramotností by nebylo dosaženo bez té zcela základní – gramotnosti čtenářské.
8. 3. 2024

Verifee – nová zbraň proti dezinformacím

Na webu Děti a média čtenáře pravidelně seznamujeme s výsledky studií, které se zabývají úrovní mediální gramotnosti různých věkových skupin naší populace. Bohužel mnoho výzkumů prokazuje, že v České republice ve znalostech a dovednostech, které jsou pro mediální gramotnost klíčové, značně…
1. 3. 2024

Březen – měsíc čtenářů

  Březen je tradičně měsícem zasvěceným četbě. Na Březen – měsíc knihy, jak se v Československu slavíval od roku 1955, navázala od roku 2009 nová tradice – Březen – měsíc čtenářů.
28. 2. 2024

Kriminálka Anděl s ohrožujícími prvky

Čtenáře webu Děti a média informujeme vždy, když Rada pro rozhlasové a televizní vysílání přistoupí k sankčním krokům v souvislosti s odvysílanými obsahy, které mohou mít negativní vliv na dětské diváky.
23. 2. 2024

Pozvánka do dalšího roku – Jeden svět, Zlín film festival a další akce v roce 2024

  Loni i předloni zhruba v této době jsme čtenáře webu Děti a média zvali na společenské a kulturní události, které se postupně po pandemickém období vracely do veřejného prostoru. Letos bychom rádi na minulé dvě pozvánky navázali, a opět nastínili možné akce, na něž bychom se mohli (nejen…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media