10. 9. 2021

Národní plán doučování

V srpnu 2021 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi spuštěn program Národní plán doučování.

Jde o praktického webového průvodce pro inspiraci a informovanost ředitelů, pedagogů, doučujících a rodičů, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

Výluka tradiční prezenční výuky na všech typech škol negativně zasáhla do průběhu vzdělávání. Výrazně se zvýšily rozdíly mezi jednotlivými žáky i mezi školami. Ne všechny děti a jejich rodiče byli schopni se požadavkům distanční výuky přizpůsobit natolik, aby nedošlo ke zhoršení studijních výsledků.

Přestože většina pedagogických pracovníků vyvinula maximální úsilí, aby distanční výuka v dostatečném rozsahu nahradila výuku prezenční, je zjevné, že mnohaměsíční dálkové vzdělávání přineslo řadu nepříznivých dopadů, s nimiž se školy a společnost budou vypořádávat po velmi dlouhou dobu.

Vzhledem k tomu, že nezanedbatelné procento žáků se do distančního vzdělávání nepodařilo vůbec zapojit, důsledky u těchto dětí budou skutečně vážné.

Z tohoto důvodu Ministerstvo školství rozhodlo zahájit program Národního plánu doučování. Tento plán je určen především pro žáky ohrožené školním neúspěchem.

Na pokrytí nákladů na doučování žáků rozhodlo MŠMT základním a středním školám rozdělit v tomto roce téměř 250 milionů korun. Školy tyto prostředky obdrží prostřednictvím krajských úřadů na přelomu září a října 2021.

„Finanční prostředky mohou školy využít hlavně na doučování žáků, ale stejně tak na adaptační a socializační aktivity pro širší kolektivy žáků. Doučování se mohou ujmout nejen pedagogové z daných škol, ale i studenti z fakult připravujících budoucí učitele nebo další odborníci,“ říká ministr školství Robert Plaga.

Smyslem Národního plánu doučování je také iniciovat širokou neformální platformu škol, externích doučovatelů (jednotlivci, neziskové a jiné organizace a instituce), kteří budou intenzivně spolupracovat na poskytování co nejefektivnější podpory ohroženým dětem. Možnost využít prostředky i na zapojení lidí z okolí školy otevře nové cesty komunikace s dětmi a rodinami tam, kde dosavadní komunikace neprobíhala funkčně.

“Jsem rád, že v programu s námi spolupracují i vzdělávací a sociální neziskové organizace, jako je Člověk v tísni a další, aktivity školy budou podpořeny i z této strany. Věřím, že komunikace s rodinami a další vzdělávací podpora pro děti zabrání předčasným odchodům ze vzdělávání a položí základ pro dobrou profesní dráhu, navzdory omezením, která pandemie přinesla.” dodává ministr.

V první fázi bude přímé doučování žáků probíhat do 31. prosince 2021. Národní plán doučování však rokem 2021 nekončí. Podpora doučování bude pokračovat nejméně do konce školního roku 2022/2023 z Národního plánu obnovy.

Významnou roli v doučovacím programu sehrávají nová média a moderní komunikační technologie. Již v tuto chvíli jsou na stránkách doučování.edu.cz k dohledání desítky videí od učitelů pro učitele, kteří se rozhodli doučovat.

 

Zdroj: doučování.edu.cz

 

 


predchozí
10. 9. 2021

Národní plán doučování

V srpnu 2021 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi spuštěn program Národní plán doučování.
6. 9. 2021

Jeden svět 2021 – film Digitalizovaný předsudek

Vraťme se letos ještě jednou k festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který byl uveden on-line v čase 20. května – 6. června 2021. Tentokrát bychom našim čtenářům rádi přiblížili vysoce aktuální film Digitalizovaný předsudek (Coded Bias). V kostce jde o to, že umělá…
17. 8. 2021

Automatický systém kontroly opakovaného odvysílaní pořadů ohrožujících dětské diváky

Čtenáři webu Děti a média jsou pravidelně informováni o sankcích Rady pro rozhlasové a televizní vysílání uložených v souvislosti s odvysílanými pořady či jinými audiovizuálními obsahy, které mají potenciál ohrozit psychický, fyzický či mravní vývoj dětí a mladistvých.
3. 8. 2021

Pořad LIKE HOUSE opět porušující zákon

V nedávné době byli čtenáři webu Děti a média informováni, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uložila provozovateli programu Prima, společnosti FTV Prima spol. s r.o., upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním vydání…
26. 7. 2021

Dopřejme si offline prázdniny

Na webu Děti a média mohou čtenáři najít velké množství článků, které se věnují problematice závislosti na sociálních médiích, na potřebě být neustále on-line, na nutkání nepřetržité kontroly mobilního telefonu. Závislost, která se označuje společným termínem netolismus, se stává skutečně vážným,…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media