3. 8. 2021

Pořad LIKE HOUSE opět porušující zákon

V nedávné době byli čtenáři webu Děti a média informováni, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uložila provozovateli programu Prima, společnosti FTV Prima spol. s r.o., upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním vydání pořadu LIKE HOUSE dne 20. dubna 2021 od 17:15 hodin a 30. dubna 2021 od 17:15 hodin na programu Prima, jelikož uvedené pořady byly způsobilé ohrozit mravní vývoj dětí a mladistvých.

Na 10. zasedání 8. 6. 2021 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla o uložení dalšího upozornění za ohrožení psychického, fyzického či mravního vývoje dětí a mladistvých odvysíláním pořadu LIKE HOUSE, tentokrát vydání z 27. května 2021.

Tento díl reality show LIKE HOUSE obsahoval tzv. „řečnickou challenge“, což byla hra, při které byli soutěžící rozděleni do dvojic a vylosovali si téma předem připravené režií, kdy jeden ze soutěžících měl argumentovat pro dané téma, druhý proti. Téma měli obhajovat nebo rozporovat nezávisle na svém osobním názoru. Jeden soutěžící z dvojice byl pak určen jako vítěz.

Prvním tématem, které měli soutěžící rozebrat, byl Dominik Feri. To však soutěžící odmítli s tím, že se bojí mluvit o politických tématech kvůli své budoucí kariéře. Dalším tématem byla cenzura bradavek na Instagramu. Soutěžící se zde bavili o tom, proč by mohly být vidět a proč ne. Diskuze byla značně sestříhaná a z většiny se zabývala rovnoprávností a ochranou dětí na sociálních sítích, zpracování tohoto tématu bylo přiměřené vysílací hodině. Dalším tématem byly chlupy v podpaží, soutěžící rozebírali především hygienu. Následovalo téma mužská obřízka, kdy se soutěžící opět nezaměřili na sexuální oblast věci, ale probírali spíš tradici mužské obřízky a její roli v náboženství. I toto téma bylo z hlediska zákona o vysílání neproblematické.

Poslední téma, které bylo v rámci této „výzvy“ uvedené, bylo polykání spermatu. Soutěžící - mladý muž, který argumentoval pro, uváděl, že chuť spermatu se dá ovlivnit stravou, polykání spermatu má vliv na zdravější pleť, zlepšení akné a aktivuje v těle hormon štěstí. Soutěžící - mladá žena, která zastávala argument proti, řekla, že jí osobně to nechutná, může jí to zaskočit nebo škrábat v krku, je to celkově nepříjemné, chuť se stravou příliš ovlivnit nedá, a ačkoli osobně sperma polyká, tak má akné. Zmínila také, že sperma se může dostat i do oka a způsobit zánět spojivek.

Rozebírané téma polykání spermatu bylo Radou vyhodnocené jako problematické z hlediska zákona. Nastolení takového tématu v pořadu, který je nezastíraně cílený zejména na nedospělé diváky, nelze považovat za vhodné. Za přitěžující okolnost je třeba považovat fakt, že k probírání tématu nedošlo mezi soutěžícími spontánně, ale bylo předem určené režií, která si byla vědoma času vysílání pořadu.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání proto rozhodla vydat upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se provozovatel dopustil odvysíláním vydání pořadu LIKE HOUSE dne 27. května 2021 od 17:15 hodin na programu Prima. V tomto pořadu, který je vysílaný v odpoledních hodinách a jeho publikem jsou rovněž děti a mladiství, byla otevřeně prezentována sexuální témata a objevovaly se zde sexuálně laděné rozhovory a narážky, které měly potenciál vzbudit v dětech předčasný zájem o sexuální oblast, čímž mohlo dojít k ohrožení jejich mravního vývoje.

 

 

predchozí
3. 8. 2021

Pořad LIKE HOUSE opět porušující zákon

V nedávné době byli čtenáři webu Děti a média informováni, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uložila provozovateli programu Prima, společnosti FTV Prima spol. s r.o., upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním vydání…
26. 7. 2021

Dopřejme si offline prázdniny

Na webu Děti a média mohou čtenáři najít velké množství článků, které se věnují problematice závislosti na sociálních médiích, na potřebě být neustále on-line, na nutkání nepřetržité kontroly mobilního telefonu. Závislost, která se označuje společným termínem netolismus, se stává skutečně vážným,…
12. 7. 2021

Pořad Výměna manželek dlouhodobě předmětem stížností diváků

Reality show Výměna manželek, která je už od roku 2005 zařazována do vysílání programu NOVA, je častým námětem diváckých stížností adresovaných Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Nejčastěji diváci poukazují na fakt, že pořad odhaluje soukromí dětí, které se nemohou nijak bránit. Podle diváků…
28. 6. 2021

Jeden svět 2021 – film Naše generace Z

Není to poprvé, co na webu Děti a média přinášíme našim čtenářům informace o některém z filmů uvedených na festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Jelikož ani rok 2021 neprobíhá kvůli přetrvávající pandemické situaci standardně, festival byl uveden v čase 20. května – 6.…
4. 6. 2021

Dark web – odvrácená strana internetu

Dnes bychom chtěli čtenáře webu Děti a média seznámit s fenoménem, o němž asi již většina lidí zaslechla, ovšem obrázek si (pravděpodobně) správný neudělala – s dark webem, temným webem. O dark webu koluje spousta mýtů a hrůzostrašných historek, a on také v mnoha ohledech opravdu hrůzostrašný je.…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media