31. 10. 2019

Bambule TV nabízí audiovizuální obsah pro děti

Od září letošního roku je pro dětského diváka na internetové adrese www.bambuleTV.cz a také www.bambule.tv dostupná nová platforma nabízející pořady pro děti.

Tento projekt Království hraček Bambule a Sparkys je prezentován jako nová internetová televize pro děti od nejmenších po teenagery a jejich rodiče. Jeho zakladatelé slibují rodičům přehledné uživatelské prostředí a také pečlivě předvybrané pořady, aby byla vyloučena možnost, že by se k dětským divákům televize dostal nevhodný nebo nepřístupný obsah.

Tradiční prodejce hraček tak rozšiřuje záběr svého podnikání do online prostředí, kde chce oslovovat děti od dvou do deseti let. Ty se mohou těšit na večerníčky, hrané i animované pohádky a dokonce i původní produkci provozovatele televize.

Jakkoli je projekt mediálně prezentován jako televize, ve skutečnosti se o televizi v pravém slova smyslu nejedná. Uživatelé si pořady, které chtějí zhlédnout, vybírají v katalogu pořadů, který nabízí různá členění. Podle věku dítěte, podle jeho pohlaví i podle typu pořadu. Lze tedy konstatovat, že projekt má spíše charakter audiovizuální mediální služby na vyžádání. Jako takový ovšem dosud nebyl evidován dozorovým orgánem, kterým je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta se proto věcí zabývala a rozhodla požádat poskytovatele služby, Wormelen Group a.s., o vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámil poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání.

 

- ZPĚT -
predchozí
15. 4. 2020

Aliance k lepší ochraně nezletilých na internetu

Iniciativy na ochranu dětí a mladistvých před nebezpečími internetu probíhají na všech možných úrovních. Od zákonných předpisů po samoregulační aktivity. Jedna z platforem majících za cíl zamezit ohrožení dětí v prostředí internetu vznikla za přispění Evropské komise a má název Aliance k lepší…
3. 4. 2020

ČT edu supluje uzavřené školy

Od středy 11. března 2020 jsou z důvodu pandemické krize nařízením vlády uzavřeny v České republice všechny základní, střední i vysoké školy. Na tuto zcela nečekanou situaci školy zareagovaly různě. Některé na děti navršily spousty úkolů ze všech předmětů. Výjimkou nebyly ani povinné referáty o…
25. 3. 2020

MQtester (Jeden svět na školách) aneb mediální gramotnost hrou

Jak již čtenáři webu Děti a média vědí, téma mediální gramotnosti je pro nás zásadní, bez nadsázky lze říci stěžejní. A protože nikdy není pozdě na rozvíjení kritického myšlení a orientace ve světě (nejen) médií, domníváme se, že projekt, který nyní chceme v krátkosti představit, není zajímavý…
18. 3. 2020

Jsou Mixed martial arts sportem nebo násilím?

V posledních letech si i na české televizní obrazovky našly cestu přenosy z Mixed martial arts (MMA), což je profesionální soutěž ve smíšených bojových uměních. Jejich organizátorem je Ultimate Fight Championship (UFC). Pro souboje MMA jsou typické údery, kopy, páky či škrcení. Krvavá zranění…
2. 3. 2020

Relaxované projekce na festivalu Jeden svět

Od 5. do 14. března 2020 se bude v Praze konat tradiční festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Letos pod heslem Až naprší a uschne.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media