24. 1. 2023

Školní televize Telka Cihelka

Na webu Děti a média často seznamujeme čtenáře se zajímavými aktivitami a projekty, které přispívají ke zvyšování mediální gramotnosti. Je nepochybné, že projekty, které jsou zajímavé a účastníky baví, jsou v rámci mediálního vzdělávání nejefektivnější.

 

Významnými atributy mediální gramotnosti je i schopnost vlastní mediální tvorby a také dovednosti spojené s užíváním digitálních technologií. Obojího dosahují děti a mladiství, kteří se zapojují do tvorby tzv. školních či studentských televizí.

Jednou z takových televizí je i Telka Cihelka, což je školní televize základní školy v Bruntále na Cihelní ulici, která působí již druhým rokem.

Školní televize, která sestává z žákovských moderátorů, kameramanů, střihačů a dalších profesí nezbytných pro vytváření televizního obsahu, se schází jednou za dva týdny a vytváří pravidelné měsíční zpravodajství – zprávičky.

Televizi vytvářejí žáci 7., 8. a 9. ročníků pod vedením zkušeného pedagoga, Václava Severy.

Školní zpravodajství referuje o událostech ve škole i mimo ni. Některé žáky práce na školních pořadech baví natolik, že uvažují o profesionální dráze televizních tvůrců. Ať se však jimi stanou, či nikoli, podstatné je, že si díky školní televizi osvojí řadu dovedností a znalostí, které v budoucím životě jistě využijí.

 

Účelnost školních televizí v rámci mediální výchovy je prokázána, bohužel škol, které se do podobného projektu pustí, je stále málo. Často překážkou bývají finance na pořízení potřebné techniky, které se školám nedostávají, ovšem mnohem větší obtíží je, že jen málo škol disponuje vyučujícími, kteří by měli nezbytné dovednosti, zkušenosti a ochotu ke tvorbě školní televize.

Určitě by nebylo od věci, kdyby ministerstvo školství nebo neziskové organizace, které se na zvyšování mediální gramotnosti podílejí, zavedly kurzy právě pro učitele, kteří by měli chuť podobné projekty na svých školách uvést v život.

 

Zájemci, kteří by se rádi seznámili s tvorbou televize Telka Cihelka, se mohou podívat sem:

(55) telka cihelka - YouTube

 

 

predchozí
24. 1. 2023

Školní televize Telka Cihelka

Na webu Děti a média často seznamujeme čtenáře se zajímavými aktivitami a projekty, které přispívají ke zvyšování mediální gramotnosti. Je nepochybné, že projekty, které jsou zajímavé a účastníky baví, jsou v rámci mediálního vzdělávání nejefektivnější.
18. 1. 2023

Pořad Like Haf nevhodný pro nezletilé

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se na základě diváckého podnětu zabývala analýzou několika vydání české reality show Like Haf vysílané na programu Prima SHOW.
23. 12. 2022

Kniha Hry, sítě, porno – rádce pro všechny, kdož vychovávají dítě 0+

V jednom z posledních článků jsme čtenáře webu Děti a média informovali o aktualizaci rubriky Doporučená literatura, přičemž závěrem jsme slíbili co nejdříve blíže představit dvě z nově zařazených knih. Nyní tento slib plníme s tím, že se zatím budeme věnovat jen jednomu z titulů, a sice knize…
14. 12. 2022

Hororový snímek v dopoledním vysílání programu Film Europe +

  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém 18. zasedání v roce 2022 upozornila provozovatele televizního vysílání, FILM EUROPE, s.r.o., na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 2. října 2022 v 11:05 hodin odvysílal na programu Film…
6. 12. 2022

Advent s Městskou knihovnou v Praze

  Již se stalo tradicí, že čtenáře webu Děti a média zveme k bohatému kulturnímu a společenskému programu, který připravuje Městská knihovna v Praze. V předvánočním čase je tento program obzvlášť bohatý a lákavý.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media