8. 11. 2019

51. Dětský filmový festival Oty Hofmana

www.festivalostrov.cz

Jako tradičně každý rok, konal se i letos v Ostrově Festival Oty Hofmana, a to již 51. ročník. Tento dětský filmový a televizní festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou filmů zaměřených na dětského diváka, ale kromě toho jej zpravidla provází nejen řada divadelních představení či recitálů, tematických výstav, workshopů a dílniček apod., ale i filmařských soutěží, přednášek a v poslední době i aktivit spojených s mediální osvětou, na nichž participuje i Rada pro rozhlasová a televizní vysílání.

51. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově se uskutečnil ve dnech 4.–11. října 2019. Těžištěm celého programu byla zcela tradičně soutěžní a nesoutěžní (tematická) část, přičemž soutěžní část v prvé řadě uváděla české a slovenské filmy (kinematografické i televizní), které vznikly v posledních dvou letech.

Festival má každý ročník jiné, variabilní téma, které je přítomno v doprovodných akcích. Tématem letošního ročníku bylo „ŽIJEME SPORTEM“, takže bohatý doprovodný program vč. nesoutěžních filmů byl zaměřen na sportovní aktivity. Kromě tohoto stěžejního tématu festival vždy připomíná i spisovatele a scénáristu Otu Hofmana.

Mezi doprovodné akce patřily a patří odborné semináře pro pedagogy a studenty základních a středních škol a Radou pořádaný seminář věnovaný mediální výchově, které se budeme nyní přednostně věnovat.

 

 

Mediální gramotnost 2019

WORKSHOP O MÉDIÍCH | MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST – PROPAGANDA a FAKE NEWS

čtvrtek 10. října 2019, 8:00 hodin, Dům kultury Ostrov, kinokavárna

 

Anotace:

Od prvního semináře v rámci Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana, který se uskutečnil pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, utekly již čtyři roky. Každý následující rok byl věnován zvláštnímu tématu a nejinak tomu bude i letos.

Letošní rok bude věnován PROPAGANDĚ A MANIPULACI. Je to velmi citlivá oblast a zprávy o ovlivňování voleb na různých koncích světa potvrzují aktuálnost a potřebnost tohoto tématu.

 

V rámci 51. Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově se uskutečnila pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání mediálně-vzdělávací přednáška pro žáky základních a středních škol.

Přednáška byla rozdělena do tří navazujících tematických bloků. Úvodní slovo měl člen Rady Marek Poledníček. Následující seminář byl bohatý na různé zajímavé ukázky a jeho nedílnou součástí byla interakce s přítomnými dětmi a studenty.

 

 

1)

Michal Kaderka (Svět médií)

 

Michal Kaderka je absolventem PedF UK, aprobace dějepis – ZSV. Od roku 1998 do roku 2008 pracoval pro Lauderovy školy při ŽOP v Praze. Od roku 2010 učí mediální výchovu na pražském Gymnáziu Na Zatlance a od roku 2019 učí budoucí učitele na Filosofické fakultě University Karlovy. S ostatními učiteli spoluzaložil Učitelskou platformu na podporu zvýšení kvality ve vzdělávání. Web www.svetmedii.info vznikl s laskavou podporou Nadace Blíž k sobě. (http://svetmedii.info/)

 

M. Kaderka se ve své části semináře zaměřil na film jako nástroj propagandy, jejíž součástí byly i ukázky.

Pro žáky základních škol byly těmito ukázkami pohádky. Zmiňována byla např. Princezna se zlatou hvězdou (1959) režiséra Martina Friče. Pohádka byla točena brzy po válce, a tak je zde patrno zřetelné rozlišování husité x Němci. Postava zlého uzurpátora, krále Kazisvěta, představuje cizácký element – němectví, který ryšavou barvou odkazuje na negativně vnímaného Zikmunda Lucemburského – lišku ryšavou, a masivním křížem na krku připomíná křižáka. Rovněž formulace dobré chůvy „hnal ho všechen lid“ [myšleno krále Kazisvěta] mnohé napovídá; spíš by se očekávalo, že cizí vojsko požene pryč řádná armáda, ale zde se jednalo v duchu doby o (vše)lidovou záležitost.

V přítomnosti starších studentů byl zmíněn nechvalně známý seriál 30 případů Majora Zemana (1978–1979). Jednalo se o pasáž, související s písní Bič boží (kterou napsal režisér Jiří Sequens); ta byla součástí předposlední epizody s názvem Mimikry, což bylo jméno fiktivní hudební skupiny. Zápletka dané epizody se rozbíhá případem studentky, která zemřela na předávkování drogami, přičemž pátrání vede právě k hudební skupině Mimikry, která absolutně nezapadá do tehdy protěžovaného hudebního vkusu. Prostředí kolem této značně nekonformní undergroundové skupiny je prezentováno jako vysloveně odpudivé, což pomocí mediální zkratky vyvolává jednak samotná píseň (odkaz na krvavého hunského nájezdníka Attilu, přezdívaného Bič boží), jednak konzumace drog (dítě v kočárku „odložené“ v zákulisí koncertu, vedle něhož si muž aplikuje nitrožilně drogu).

M. Kaderka se dále věnoval hranici faktu, argumentu a názoru. Zdůrazňoval nutnost rozlišovat fakta a osobní sdělení – až příliš často totiž mícháme fakta a subjektivní komentáře.

 

 

2)

Kateřina Křivánková (Zvol si info)

 

Kateřina Křivánková: Zvol si info jsem spolu s dalšími kolegy zakládala a nyní jsem předsedkyně spolku. Na starost mám především chod celého spolku, domlouvání a realizování přednášek (odhadem jsem byla na 40 školách). Ve volném čase studuji politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a cestuji. (…) (https://zvolsi.info/kdo-jsme/)

O projektu Zvolsi.info uvedla K. Křivánková v rámci semináře, že se původně jednalo o projekt studentů z Brna (Fakulty sociálních studií), pak i z Prahy.Úkolem našich přednášek je naučit lidi pracovat s informacemi a odhalovat manipulace, které na ně číhají na internetu a v médiích obecně.“ https://zvolsi.info/

 

K. Křivánková se soustředila na to, jak si ověřit příspěvky, na které lze narazit na sociálních sítích.

Předcházelo zopakování či vysvětlení pojmů:

Fake news = podvržené zprávy, úmyslně šířící dezinformace za účelem ovlivnit a zmanipulovat příjemce.

Dezinformace = lživá, klamná, falešná informace, která má za cíl ovlivnit úsudek a názor jedince, více osob či celé společnosti tak, aby vyvolala zdání důvěryhodnosti a pravdivosti.

Hoax = falešná poplašná zpráva (např. mikrovlnky zabíjí, bude konec světa, chemtrail – stopa podobná běžné kondenzační stopě za letadlem má obsahovat zdraví nebezpečné chemikálie, očkování způsobuje autismus).

Konspirační teorie = teorie spiknutí (kriminální nebo politické).

Troll = provokatér v internetové diskusi, který začíná hádky a rozsévá neshody tím, že zveřejňuje záměrně provokativní či urážlivé příspěvky k citlivým tématům.

Sociální bublina (názorová bublina) = politické, sociální nebo kulturní rozdíly mezi jednotlivými skupinami společnosti, imaginární bariéra, která zamezuje oboustranné výměně informací.

Data mining (angl. dolování z dat či vytěžování dat) = analytická metodologie získávání netriviálních skrytých a potenciálně užitečných informací z dat.

FoMO / fear of missing out = strach z toho, že něco zmeškáme, propásneme; snaha kontrolovat dění v prostředí sociálních sítí a svým způsobem předběhnout samotné události – z toho pramení snaha být neustále on-line.

 

Fact-checking ve třech krocích: OVĚŘUJ – MYSLI – DÝCHEJ

Fact-checking je prověření faktického tvrzení s cílem určit jeho pravdivost a správnost.

S přítomnými dětmi proběhlo např. ověření tvrzení: „Sloni jsou jediná zvířata, která nedokážou skákat.“

Tvrzení se objevilo např. na www.eurozpravy.czwww.24zpravy.com. Skákat však neumí i jiná zvířata: např. lenochod, hroch, nosorožec, žirafa.

 

1)    OVĚŘUJ

Ověřuj zdroje:

 • Odkud informace pochází?
 • Kdo je autorem?

Je třeba vzít v úvahu:

 • Aktuálnost
 • Fakta
 • Objektivnost
 • Zda jde o text psaný věcně, bez emocí.
 • Zda jde o text psaný bez nálepek a rozdělování my x oni (nálepkování se děje běžně, např. ve škole „šprt“ x „flákač“; v médiích se můžeme setkat s pojmy, jako jsou „sluníčkáři“ nebo „pražská kavárna“).
 • Zda je text psán slušně.

 

Jak si ověřit zdroj?

Autor:

 • Google
  • Obchodní rejstřík (justice.cz)
  • Pipl.com

Portál:

 • SpyOnWebs.com

Obsah:

 • Hoax.cz
  • Manipulátoři.cz
  • Demagog
  • TinEye (zobrazí historii obrázku)

Je třeba ověřovat i obrázky.

 

Příklad: fotografie lodi La Vlora jako důkaz neúnosného rozsahu současné emigrační krize – ve skutečnosti je fotografie z roku 1991.

V roce 1990 zkolaboval komunistický režim v Albánii a následný neklid vedl k masivní emigraci. Na fotografiích je italská loď Vlora, která byla 7. srpna 1991 v albánském přístavu Drač napadena davem zhruba dvaceti tisíc utečenců a kapitán byl donucen odvézt tyto lidi do Itálie. Italská policie však utečence zablokovala v přístavu a většinu z nich následně deportovala zpět do Albánie.“ Zdroj: manipulatori.cz; https://manipulatori.cz/hoax-lod-s-africany-v-italskem-pristavu/

 

2)    MYSLI

Jaký je titulek – je to clickbait (česky: návnada na kliknutí) nebo je věrohodný?

Proč se mi některé stránky zobrazují? Jaká je moje digitální stopa (digitální stopa je informace zanechaná uživatelem v prostředí internetu). Podle ní lze sledovat návyky uživatelů, např. navštívenou webovou stránkou.

Vyhledáváme takové informace, které potvrzují náš názor, vědomě i podvědomě, a naopak ignorujeme nebo podceňujeme ty, které jsou v rozporu s naším přesvědčením – nastává konfirmační zkreslení (potvrzovací zkreslení).

Dle Wikipedie se toto zkreslení vztahuje i na paměť (člověk má tendenci si pamatovat spíše to, co je v souladu s jeho názory) a na oblibu informačních zdrojů (člověk upřednostňuje ty, které podporují jeho přesvědčení).

 

3)    DÝCHEJ

Zdá se, že svět – to jsou především negativní zprávy. Rada: Nenech se zdeptat, rozhodit, rozesmutnit. Vypij sklenici vody, než budeš něco sdílet.

 

Dále byla zmíněna i problematika DeepFake – což je velmi přesná videomontáž. Tato metoda využívá postupů takzvaného hlubokého učení (deep learning). Lze ji vnímat jako formu umělé inteligence, která se na základě podkladových materiálů ve formě obrazů, videí či zvuků „učí“ hlavní rysy cílové osoby. S jejich využitím pak uměle vytváří výrazy její tváře, pohyby těla, způsob a intonaci řeči. Metoda má kořeny v pornoprůmyslu, kdy se pornoherečkám upravovaly obličeje tak, aby vypadaly jako reálné filmové herecké hvězdy. Do budoucna hrozí u této metody velké nebezpečí zneužití ve zpravodajství apod.

Tato metoda byla (přiznaně) využita i v kampani „Malaria must die“ (Malárie musí zemřít). David Beckham tak „mluví“ v TV spotu devíti jazyky – ve skutečnosti je pomocí výše uvedené technologie uzpůsoben obraz (hýbání rtů) tak, aby obraz vypadal realisticky, i když je Beckham dabován – není tedy upravován text tak, aby odpovídal pohybu rtů, jak bývá zvykem při dabingu, ale je digitálně upraven pohyb rtů, aby seděl textu.

 

 

3)

Martin Bezouška (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání)

 

Martin Bezouška (* 20. dubna 1955 Praha) je český scenárista a dramaturg, od roku 2009 člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Vystudoval obor scenáristika a dramaturgie na FAMU. Během studia vydal dvě prozaické knihy – Poslední polonahé prázdniny (Melantrich 1978) a Dlouhá samota (Mladá fronta 1980). FAMU absolvoval celovečerním filmem AEIOU (námět, scénář a režie spolu s Dušanem Kukalem), ten byl však deset let v trezoru a autorům hrozilo vyloučení ze školy.

V letech 1981 až 1991 se živil jako scenárista a dramaturg Filmového studia Barrandov. Od roku 1992 pracoval jako kreativní ředitel významných komunikačních a reklamních agentur. Mezi lety 1998 a 1999 byl ředitelem programu TV Prima a České televize. V letech 2005 až 2006 působil jako ředitel odboru komunikace na Ministerstvu kultury ČR. Od roku 2005 také přednáší na Katedře marketingové komunikace Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. (Wikipedia, kráceno)

 

M. Bezouška ve své části semináře hovořil o fenoménu manipulace ve filmu a propagandě v československém poválečném filmu (po roce 1948).

M. Bezouška uvedl, že film může udávat tón / trend módní, společenský. Americké filmy ukazovaly realitu a lidé takto nahlédli tam, kam by se v reálu nikdy nedostali; mohli tak spatřit konkrétní, existující ulice, konkrétní prostředí. Trendem bylo např. to, že detektivové ve filmech kouřili, lidé chodili nějakým způsobem oblékaní atd.

V SSSR si velmi dobře uvědomovali možnosti filmové propagandy. Propagandisticky pojali i zobrazení historie – útok na Zimní palác byl ve skutečnosti nafilmován o pět let později za pomoci komparzistů. Lenin vyznával pravidlo, že ze všech umění je nejdůležitější film.

Sovětskými propagandistickými filmy se později inspirovali v nacistickém Německu. Vznikl zde např. propagandistický Triumf vůle (1935) režisérky Leni Riefenstahlové.

I v Československu po roce 1948 se film stal prostředkem propagandistické manipulace. Všechny filmy měly dozor a nemohly vzniknout bez nějakého plánu. Každý film byl prověřován. Snímky jednoznačně propagandistické např. nemají rády hudbu ze západu, jazz.

M. Bezouška zmínil řadu silně propagandistických filmů, například Král Šumavy (1959), nebo z pozdější doby Hroch (1973) či Za volantem nepřítel (1974).

Připomněl, že dle ideově tematického plánu musely vznikat filmy o vojácích, které měly mít náborový efekt pro armádu, například Copak je to za vojáka (1987), Zelená léta (1987), nebo filmy oslavující StB a represivní složky (Druhý tah pěšcem (1984), Tísňové volání(1985).

 

 

 

 

Pokud jde o samotný festival, tak jako každý rok zde stručně shrnujeme informace o jeho průběhu a vyústění.

Festival je podporován řadou institucí, např. Ministerstvem kultury ČR a Karlovarským krajem, dále pak sponzory a mateřským městem Ostrov. Festival sám se označuje jako pohostinný a „rodinný“, zaměřený na místní publikum.

 

 

Jak to probíhá

Festival je obvykle neoficiálně zahajován v neděli ve večerních hodinách lampionových průvodem dětí s rodiči, kteří se všichni shromáždí na Mírovém náměstí před Domem kultury. Následuje velký ohňostroj.

Letos festival začal netradičně již v pátek 4. října nesoutěžní projekcí filmu Nabarvené ptáče.

V pondělí se pak od rána rozbíhá naplánovaný program a festival je slavnostně oficiálně zahájen v hlavním promítacím sále.

Videogalerie a fotogalerie z roku 2019 zde:

https://www.festivalostrov.cz/o-festivalu/galerie/videogalerie-2019-2/

https://www.festivalostrov.cz/o-festivalu/galerie/fotogalerie-2019/

Do letošní soutěžní sekce bylo zařazeno celkem devět snímků, z toho v sedmi případech se jednalo o filmy určené pro velké plátno, ve dvou případech se jednalo o film televizní.

 

 

Stručné shrnutí soutěžních filmů

 

(ne)VĚŘ MI / režie: Tadeáš Říha; Zuzana Springlová

(Ne)věř mi je první film od začínajícího, sedmnáctiletého režiséra Tadeáše Říhy, psychologické drama z gymnázia. Láska, zrada, nenávist a manipulace – to všechno je součástí světa mladých. Autoři by tímto projektem rádi otevřeli společnou bránu do světa teenagerů a poukázali na možnost ohrožení dětí.

Odkrýváme svět dospívání, otevíráme Pandořinu skřínku.“

I kdyby to pomohlo jen jednomu člověku, MÁ TO SMYSL.“

 

BACKSTAGE / režie: Andrea Sedláčková

Nový žánr tanečního filmu. Uvolněný styl streetdance, dynamický rytmus a čisté emoce a vášeň těch, kteří nevěří nikomu nad třicet let, přibližuje režisérka A. Sedláčková, autorka oceněného snímku Fair Play.

Dynamická kvestory plná tance a hudby. Mary a Buddy stejně jako ostatní členové skupiny sní o tom, že jednoho den budou nejen zamilovaní, ale i slavní a bohatí. A dveře velkého světa i nablýskaného showbusinessu se jednoho dne opravdu pootevřou. Během tanečního battlu jim totiž uznávaný producent nabídne účast na castingu pro velkou televizní taneční soutěž. Zákulisí takové show má ale svoje tvrdé zákony, pro charakter každého z nich a pro přátelství bude sláva znamenat velkou zkoušku. Tu nejtěžší bude muset podstoupit láska ústřední dvojice.

 

ČERTÍ BRKO / režie: Marek Najbrt

Pohádkový příběh se odehrává v městečku Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků, možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového čertího brka na pobočku přivede trochu zmateného čerta Bonifáce, aby se mladý čert otrkal ve světě. Bonifác se vydává do Pytlova a zdejší šejdr kouzelné brko ukradne. Tím se spustí řetěz událostí, kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jímž se nakonec podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby osvobodil Pytlov i Lucifera a získal srdce krásné Markétky.

 

KOUZELNÍK ŽITO /TV film/ Režie: Zdeněk Zelenka

Velká výpravná pohádka o chlapci, jehož touha napravovat lidskou špatnost byla silnější než moc samotného pekla… Kořenářka Apolena nalezne v žitném lánu odložené novorozeně. Vezme ho k sobě a dá mu jméno Žito. Ten vyroste v mladíka s citem pro právo a čest, a proto - než by sloužil u krále jako výběrčí daní a zrazoval tak svou spravedlivou povahu - skončí v jeho stájích. Tam se seznámí s královou schovankou, princeznou Adélkou. Kromě princezny najde ale v Žitovi zalíbení také čertice Filištína, která se rozhodne získat jej stůj co stůj. Nabídne mu proto bohatství a moc, ovšem nic z toho by nenabyl poctivou cestou. Navíc, na vysněnou Adélku si začne myslet i králův správce Neklan. Odolá Žito svodům a nástrahám pekla?

 

NINA / Režie: Juraj Lehotský

Drama o křehkosti dětského světa, které je založeno na čistotě, dobru a upřímné touze.

Nině je 12 let, její rodiče se rozvádějí a svět, který dosud znala, se jí rozpadá před očima. Otec a matka tvrdí, že chtějí pro ni jen to nejlepší, ale jako by mysleli jen na sebe. Nina jim nerozumí, cítí se opuštěná a oklamaná – není už téměř nic, čemu by mohla věřit. Jedinou jistotou v jejím pošlapaném světě je plavání – dává jí pocit klidu a opory a nahrazuje všechno, co jí doma chybí. Když je ohrožena její účast na plaveckých závodech, rozhodne se pro radikální tah.

 

O ZAKLETÉM KRÁLI A ODVÁŽNÉM MARTINOVI /TV film/ Režie: Peter Bebjak

Premiérová pohádka České televize. Princezna Michaela se rozhodla najít kouzelnou korunu krále Svaroga, aby s její pomocí uzdravila svého těžce nemocného otce.

Král je těžce nemocný, a když se jeho jediná dcera, princezna Michaela, dozví o zázračné koruně krále Svaroga, která by mohla jejího otce uzdravit, vydá se najít Svarogovo začarované království. Cestou se zastaví v jedné vesnici, protože potřebuje okovat koně a nabrousit meč. Kovářem je tu Martin, dobrosrdečný a pracovitý mládenec, který se princezně na první pohled líbí. Když pochopí, že je slepý, o to větší obdiv k němu pocítí. Po pár dnech se ve vsi objeví kůň bez jezdce a Martinovi dojde, že princezně se něco zlého přihodilo. Vezme koně a vypraví se hledat princeznu Michaelu. Cestou se k němu přidá šikovný skřítek, který mu za sladkou buchtu poskytne dobré rady a veselou společnost. Přestože Martin nevidí, dokáže si poradit se všemi překážkami, které mu mají zabránit dojít až do Svarogova království, se zákeřnou ježibabou i se svým největším protivníkem, mocným čarodějem Vlkanem, původcem všeho zla.

 

TvMiniUni: ZLODĚJ OTÁZEK / Režie: Janek Jirků

Televize TvMiniUni tvrdí, že odpoví i na ty nejvšetečnější dětské otázky. Ovšem pan Vrána dnes nemá moc dobrou náladu, a tak žádá pana praještěra Voráčka, aby vybral jenom lehké otázky a ty složité vyřadil… ale pozor! Žádné otázky od dětí tu nejsou, všechny zmizely! A s nimi zmizel i lapač otázek. Do TvMiniUni navíc začínají volat znepokojení rodiče. Něco se stalo s jejich dětmi. Najednou už se na nic neptají, nemají žádné otázky! Žádné proč, nač, jak, kde, kolik, a co když? Všem z TvMiniUni začíná být jasné, že se děje něco závažného. Rozjíždí se velké pátrání. Stopy nakonec vedou až k herně, kterou řídí chlapeček Bambino a strašidelná a nepříjemná paní Konvičková. Spolu ukradli lapač otázek, aby všem dětem vysáli z hlav otázky. Na Bambina totiž nemá jeho maminka čas a táta po jedné hádce od nich odešel…

 

UZLY A POMERANČE / Režie: Ivan Pokorný

V předjaří a o letních prázdninách se odehrává příběh o první lásce. Láska k dívce vonící po pomerančích, zauzlovaný vztah k otci, síla a něha věnovaná malé sestře a stádo koní. To je příběh o šťastném i bolestném dospívání v odloučenosti a kráse Lužických hor. Koně provázejí rodící se vztah patnáctiletého Darka s německou dívkou Hannou, a jejich osud jej nakonec dovede až na práh dospělosti.

 

VŠECHNO BUDE / Režie: Olmo Omerzu

Typický outsider, čtrnáctiletý Máta, a jeho kamarád, dvanáctiletý Heduš, podniknou cestu za svobodou. Mára ukradne auto a svými průšvihy ohromí i mladou stopařku. Všichni jsou na útěku, na dobrodružné cestě, užívají si náhlou svobodu, kterou už možná nikdy nezažijí. Až do okamžiku, kdy Máru chytne policie. Vyslýchá ho policistka s policistou a my spolu s nimi váháme, co je realita a co smyšlený chlapecký svět, někdy je těžké rozlišit pravou skutečnost od té vyfantazírované…

 

 

Poroty

1) Porota dětí a mládeže hodnotí všechny soutěžní filmy – je složena ze zástupců ostrovských základních a středních škol.

Děti a mládež jako diváci v sále bezprostředně po skončení soutěžního filmu hlasují vhozením vstupenky do bedýnky označené 1, 2 nebo 3 (známkování jako ve škole).

2) Dospělá porota pro hraný film v obou kategoriích je tvořena filmovými a televizními odborníky (televizní scénárista, filmový publicista a historik Jaroslav Sedláček; režisér Vít Karas; herec, hudební skladatel a klavírista Patrik Ulrich).

3) Dospělá porota pro studentské a animované filmy je tvořena filmovými a televizními odborníky z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže (pedagog ZUŠ Ostrov Mgr. Lukáš Lerch; odborník na mediální vzdělávání, učitel a scénárista Mgr. Radim Wolák).

4) Dospělá porota pro treatment/synopsi (dramaturgyně/scenáristka Marcela Pittermannová; scenárista a pedagog Jan Gogola; režisér Karel Smyczek).

 

 

Udělené ceny

 

CENA DĚTSKÉHO DIVÁKA

Na základě hlasování udělují děti cenu dětského diváka filmu ČERTÍ BRKO režiséra Marka Najbrta.

 

OSTROVSKÝ DUDEK

Dospělá porota pro hraný film udělila OSTROVSKÉHO DUDKA za nejlepší dílo v kategorii do 12 let filmu ČERTÍ BRKO režiséra Marka Najbrta.

Dospělá porota pro hraný film udělila OSTROVSKÉHO DUDKA za nejlepší dílo v kategorii od 13 do 18 let filmu NINA režiséra Juraje Lehotského.

Porota dětí a mládeže udělila OSTROVSKÉHO DUDKA /hlavní cena festivalu/ v kategorii do 12 let filmu ČERTÍ BRKO režiséra Marka Najbrta.

Porota dětí a mládeže udělila OSTROVSKÉHO DUDKA /hlavní cena festivalu/ v kategorii od 13 do 18 let filmu VŠECHNO BUDE režiséra Olmo Omerzu.

Porota dětí a mládeže udělila OSTROVSKÉHO DUDKA za nejlepší dívčí herecký výkon HANIČCE BARTOŇOVÉ za roli Emy ve filmu Uzly a pomeranče.

Porota dětí a mládeže udělila OSTROVSKÉHO DUDKA za nejlepší chlapecký herecký výkon TOMÁŠOVI MRVÍKOVI za roli Marka ve filmu Všechno bude.

 

CENA ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU TVORBU

Dospělá porota pro studentské filmy udělila CENU ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU TVORBU snímku JÁ JSEM PRÁCE režiséra Radima Grzbeka zejména za výběr tématu zásadního nejen pro děti, ale i pro dospělé, a za snahu o nestranné zpracování.

Dospělá porota pro studentské filmy udělila CENU za NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU ANIMOVANOU TVORBU snímku PRVNÍ SNÍH režisérky Lenky Ivančíkové.

 

ČESTNÉ UZNÁNÍ

Dospělá porota pro studentské filmy udělila ČESTNÉ UZNÁNÍ filmu PAN BALLO režiséra Jana Daniela za nápaditost a originalitu.

Dospělá porota pro hraný film udělila ČESTNÉ UZNÁNÍ filmu VŠECHNO BUDE režiséra Olmo Omerzu.

Dospělá porota pro hraný film udělila ČESTNÉ UZNÁNÍ filmu O ZAKLETÉM KRÁLI A ODVÁŽNÉM MARTINOVI režiséra Petera Bebjaka.

 

FESTIVALOVÁ PEČEŤ S DOPORUČENÍM

Dospělá porota neudělila FESTIVALOVOU PEČEŤ S DOPORUČENÍM treatmentu/synopsi na film pro děti a mládež.

(Porota může podle svého zvážení ceny neudělit.)

 

 

Děti a média

 

Na medializaci festivalu se podílejí samy děti. Výstupy z dětských redakcí televize a novin, které po dobu festivalu působí přímo v Ostrově, se stávají součástí vysílání některých rozhlasových stanic, kabelových televizí a zpravodajských serverů.

Děti již nejsou jen pasivními konzumenty toho, co jim přináší filmové plátno a televizní obrazovka, ale samy tvoří a díky technickým možnostem a svobodě svoji práci šíří po celém světě.

V rámci festivalu působí FESTIVALOVÉ STUDIO – improvizované studio ve vestibulu Domu kultury po dobu festivalu průběžně pořizuje rozhovory s festivalovými hvězdami, které lze průběžně sledovat na YouTube.

Cílem této mediální činnosti je zejména zvýšení mediální gramotnosti v souladu s mediální výchovou na školách. Za tímto účelem je od roku 2004 praktická činnost dětí doplněna semináři a besedami.

Dětské redakce (https://www.festivalostrov.cz/detske-redakce/):

 • Dětská Televize Liberec (DTV) – formou natáčení vlastních autorských pořadů seznamuje s tím, jak média zpracovávají informace a jak s nimi zacházejí. Informace o činnosti: na www.dtv-liberec.cz. Z festivalu přináší DTV denní zpravodajství, na jehož tvorbě se podílejí členové několika redakcí. Zprávy z festivalu tzv. Festivalové očko publikuje každý večer na svém YouTube kanálu.
 • MTD (Multimediální tvůrčí dílna Praha) – vznikla jako volnočasová aktivita pro neslyšící při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Výmolova, Praha 5. Tvorba dětí je promítána ve školní televizi ve vestibulu školy. Vybraná tvorba je umisťována prostřednictvím YouTube na internet, aby byla dostupná i dalším neslyšícím. Jedná se o natáčení různých dokumentů ze společenských událostí neslyšících apod. Práci MTD lze sledovat i na jejich Facebooku (https://www.facebook.com/MTD-Multimedi%C3%A1ln%C3%AD-Tv%C5%AFr%C4%8D%C3%AD-D%C3%ADlna-2209765855969991/).
 • RADIO KULÍŠEK – rádio dětských domovů a vrchlabských středoškoláků, navazuje na rozhlasovou tradici dětí z lánovské školy; www.radio-kulisek.cz.
 • DĚTSKÉ RÁDIO MĚLNÍK – rádio, ve kterém si dělají a rozhodují o všem sami děti; www.detske-radio-melnik.webnode.cz.
 • OSTROVINY – festivalový zpravodaj Ostroviny. Studenti ostrovského gymnázia přináší každý festivalový aktuální informace, pozvánky a rozhovory; www.festivalostrov.cz/cz/predstavujeme-ostroviny.

 


Lenka Burešová

 

 

- ZPĚT -
predchozí
15. 11. 2019

Reflexe fake news v literatuře

V dnešní době patrně již nebude nikdo, kdo by se nesetkal s termínem fake news. Spíše budou převládat ti, kteří mohou mít pocit, že nás témata kolem falešných zpráv, mediálních manipulací, činnosti trollů či hoaxů ve veřejném prostoru až zahlcují.
8. 11. 2019

51. Dětský filmový festival Oty Hofmana

www.festivalostrov.cz Jako tradičně každý rok, konal se i letos v Ostrově Festival Oty Hofmana, a to již 51. ročník. Tento dětský filmový a televizní festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou…
6. 11. 2019

Nabarvené ptáče nepřístupné do 18 let

Jeden z nejkontroverznějších filmů současnosti, oceňované i zatracované Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula, natočené podle stejnojmenné knižní předlohy Jerzyho Kosińského, získalo pro uvedení v českých kinech věkovou přístupnost 18+.
31. 10. 2019

Bambule TV nabízí audiovizuální obsah pro děti

Od září letošního roku je pro dětského diváka na internetové adrese www.bambuleTV.cz a také www.bambule.tv dostupná nová platforma nabízející pořady pro děti.
25. 10. 2019

Ochrana dětí a mladistvých před negativními dopady reklamy na alkohol

Na základě četných stížností ze strany veřejnosti je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání informována, že řada rodičů vnímá jako velmi nežádoucí, aby děti byly vystavovány reklamě na alkohol a zvyšovalo se tak riziko, že se stanou předčasně konzumenty alkoholu. Zákonodárci jsou si pochopitelně…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media