9. 1. 2020

Film Mapy ke hvězdám patří do nočního vysílacího času

Radě pro rozhlasové a televizní vysílání byla doručena stížnost slovenské divačky, která považuje za nepřijatelné, že byl ve večerních hodinách na programu JOJ Cinema odvysílán americký film Mapy ke hvězdám, který, dle jejího názoru, obsahuje perverzní scény.

Rada podrobila filmový snímek obsahové analýze, která odhalila, že tento pořad skutečně byl zařazen do vysílání v nevhodném čase. Zatímco jeho místo bylo ve vysílání až po 22. hodině, provozovatel programu JOJ Cinema jej odvysílal 24. srpna 2019 krátce po osmé hodině večerní.

Stížnost upozorňovala na údajně perverzní scény, analýza však zjistila, že film obsahoval více prvků, které mohou ohrozit dětského a dospívajícího diváka.

Drama zachycující odvrácenou tvář Hollywoodu ztvárňuje postavy trpící psychickými problémy, závislostmi i démony z minulosti. Nevyrovnanost hrdinů se projevuje i v jejich sexuálním životě. Divák tak může například přihlížet sexuálnímu aktu mezi dvěma ženami a mužem. Scéna je zobrazena způsobem, který rozhodně není vhodný pro dětského diváka. Rovněž tak scéna, v níž žena vulgárním způsobem svede k sexu ve voze svého řidiče. Obě scény jsou natolik otevřené, že jejich zhlédnutí dětmi může mít negativní dopady na jejich psychosexuální vývoj.

Nedospělí diváci mohli po zhlédnutí erotického obsahu získat velmi deformovanou představu nejen o sexu, ale i o navazování a udržování intimních vztahů mezi partnery. Film mohl nežádoucím způsobem přispět k předčasného probuzení zájmu o sexuální oblast.

Potenciální ohrožení dětí a mladistvých Rada ovšem shledala i ve scénách zobrazujících násilí. Snímek zahrnuje pasáž, v níž třináctiletý, na lécích závislý chlapec škrtí na toaletách mladé děvče (ve skutečnosti se jednalo o mladšího kolegu, což si chlapec uvědomil až na konci svého hrůzného činu). V další násilné scéně se mladá dívka nechá vyprovokovat a udeří opakovaně stárnoucí ženu do hlavy soškou. Zraněná žena i útočnice jsou silně potřísněné krví.

Obdobně nebezpečnou pro dětského diváka je i scéna, v níž muž nalezne svoji bolestí křičící manželku v plamenech.

A konečně závadnou z hlediska ochrany dětského diváka je i závěrečná scéna filmu, v níž dvojice mladistvých sourozenců požije nadměrné množství léků a spáchá společně sebevraždu.

Násilné scény, které obsahovaly velké množství krve, brutální údery či zřetelný záběr hořící postavy, jsou zachyceny velice realisticky, detailně a surově. Násilí se odehrává mezi členy rodiny, přáteli či kolegy, nejedná se o náhodné ataky neznámých útočníků. S brutalitou je tedy spojena velká míra utrpení a nezdravých mezilidských vztahů, mezi něž patří nenávist matky nebo incest. Agrese v popsaných případech pramení ze závislosti na drogách, duševních onemocnění, z pomsty či frustrace. Sledování jak celého filmu, tak i jednotlivých scén může pro nedospělé diváky znamenat ohrožení jejich psychického a mravního vývoje. Dětský divák ještě není plně schopen odlišovat fikci od reality a distancovat se od děje. Může být ovlivněn drastickými scénami zejména v podobě znecitlivění vůči násilí, úzkostného pohledu na svět, přeceňování reálného nebezpečí, zvýšení tolerance k násilí či poruchami spánku. Důsledkem sledování snímku, v němž hrají důležitou roli léky a závislost na nich, může být i zcestná představa o řešení problémů a potenciální následování hlavních hrdinů. Nebezpečí je zde o to závažnější, že mezi patologicky jednajícími hrdiny jsou i děti a mladiství.

Rada rozhodla provozovatele programu JOJ Cinema upozornit na porušení zákonné povinnosti, která ukládá nezařazovat mezi 6. a 22. hodinou pořady, které mohou ohrozit psychický, fyzický či mravní vývoj dětí a mladistvých.

 

- ZPĚT -
predchozí
3. 7. 2020

Pozvánka - Média dětem, média s dětmi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem Média dětem, média s dětmi která se uskuteční dne 8. září 2020 v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně v rámci 60. ročníku mezinárodního festivalu filmu pro děti Zlín a mládež ZLÍN FILM FESTIVAL 2020.
18. 6. 2020

Pandemická situace prospěla digitální gramotnosti

V poslední době slýcháme více než kdy jindy, že každou krizi lze využít jako příležitost. Jakkoli je to klišé, které rozhodně nelze uplatnit absolutně, v souvislosti s kompetencemi v digitální oblasti to v minulých měsících opravdu zafungovalo.
3. 6. 2020

Týdny mediálního vzdělávání počtvrté

Letos se uskutečnil již čtvrtý ročník Týdnů mediálního vzdělávání, jako tradičně koordinovaný a pořádaný programem Jeden svět na školách, který působí v rámci společnosti Člověk v tísni.
22. 5. 2020

Dětský filmový festival ve Zlíně odložen

Tradičně na přelomu května a června se měl uskutečnit již 60. ročník nejstaršího a největšího filmového festivalu pro děti a mládež Zlín Film Festival. Z důvodu pandemické situace a souvisejících okolností bylo však jeho konání nereálné, naštěstí se organizátoři nerozhodli pro jeho úplné zrušení,…
14. 5. 2020

Experiment 21 není vhodný pro dětské publikum

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se na svém zasedání dne 5. května 2020 zabývala diváckými stížnostmi, které vyjadřovaly pohoršení nad pořadem televize Prima COOL Experiment 21 a rovněž nad upoutávkami, které ke sledování tohoto pořadu zvou. Diváci se domnívají, že pořad je z hlediska…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media