5. 2. 2020

Neadekvátní mediální reflexe výbuchu v prešovském panelovém domě

V prosinci loňského roku došlo ve slovenském Prešově k tragické události. Při výbuchu nahromaděného plynu v panelovém domě a následném rozsáhlém požáru zemřelo osm osob. Tato událost měla pochopitelně obrovskou mediální odezvu, která reflektovala příčiny tragédie, hledání viníků, náročné záchranné práce a rovněž osudy obyvatel daného domu.

Ne všechna masová média se s informováním o této mimořádně smutné události s děsivými následky vypořádala adekvátně. Takovým médiem byla rovněž česká televizní stanice Prima, která se události věnovala v hlavní zpravodajské relaci Velké zprávy. Provozovatel v rámci informování odvysílal amatérsky pořízený audiovizuální záznam z místa tragédie. Jeho součástí byly záběry zachycující muže, který se při snaze zachránit si život neudržel na římse a spadl z balkonu. Záběry pádu muže byly odvysílány bez předchozího upozornění, dvakrát za sebou, v druhém případě zpomaleně. Postava padajícího muže byla navíc redakcí označena pomocí červeného kroužku.

Reportáží se z hlediska svých kompetencí zabývala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která dospěla k závěru, že provozovatel porušil zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a to dokonce dvě různé zákonné povinnosti.

Rada předně dospěla k závěru, že odvysílání uvedených záběrů bylo chybné z hlediska ochrany dětí a mladistvých. Jelikož děti si od určitého věku plně uvědomují, že přihlížejí záběrům reálné události, mohla je taková zkušenost vážně traumatizovat. Hlavním rizikem bylo, že zhlédnutí záznamu může v dětech vyvolat strach o sebe a své blízké, resp. strach z toho, že se mohou dostat do stejné situace jako obyvatelé domu v Prešově. Hrozil tak dopad na zdravý psychický vývoj dětí, u nichž může být podpořen vznik úzkostí či fobií. Rada proto provozovateli vydala upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.

Dále Rada hodnotila reportáž z pohledu zákonné povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost.

Rada konstatovala, že informační hodnota záběrů byla pochybná, jelikož průměrný divák si na základě sdělení, že při požáru zemřel muž, který se zřítil z balkonu, když si chtěl zachránit život, dokáže představit, jak taková tragická událost vypadá. Ukazovat ji divákovi prostřednictvím autentických záběrů, navíc opakovaně, zpomaleně, přičemž postavu muže redakce zvýraznila pomocí červeného kroužku, je neadekvátní a samoúčelné, resp. motivované určitou mírou senzacechtivosti. Je možné dovozovat, že se provozovatel zařazením těchto záběrů pokoušel zatraktivnit zprávu pro diváky, což lze považovat za zobrazení trpící a umírající osoby způsobem snižujícím lidskou důstojnost. Rada proto rovněž upozornila provozovatele na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb.

 

- ZPĚT -
predchozí
24. 2. 2020

Weby HOAX.CZ, MANIPULATORI.CZ a DEMAGOG.CZ aneb uvádění podezřelých tvrzení na pravou míru

Čtenáře webu Děti a média bychom tentokrát rádi seznámili se třemi zajímavými počiny ve světě internetu, jimiž jsou webové stránky s obsahy, které si kladou za cíl ověřovat mnohdy nepodložené či vysloveně lživé informace kolující prostřednictvím nových médií.
17. 2. 2020

Pravda nebo lež?

Dokážete rozpoznat mezi fikcí a pravdou? Jak moc snadné je uvěřit dezinformaci a lži, si můžete sami vyzkoušet v rámci projektu telefonního operátora, který do 24. února 2020 proběhne na facebookovém profilu pod tímto odkazem.
11. 2. 2020

Seriál Mentalista problematický z hlediska zákona

Na základě stížnosti divačky se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zabývala analýzou jedné z epizod amerického kriminálního seriálu Mentalista. Divačka upozorňovala, že pořad, který obsahoval děsivé záběry zkrvavených mrtvol, byl odvysílán v sobotních ranních hodinách, kdy se na televizi…
5. 2. 2020

Neadekvátní mediální reflexe výbuchu v prešovském panelovém domě

V prosinci loňského roku došlo ve slovenském Prešově k tragické události. Při výbuchu nahromaděného plynu v panelovém domě a následném rozsáhlém požáru zemřelo osm osob. Tato událost měla pochopitelně obrovskou mediální odezvu, která reflektovala příčiny tragédie, hledání viníků, náročné záchranné…
22. 1. 2020

Rešerše kriminálních seriálů v televizním vysílání VIII

Již poosmé předkládáme čtenářům webu Děti a média závěry rešerše kriminálních seriálů ve vysílání českých celoplošných televizních programů. Cílem rešerší je zjistit, jak významné zastoupení mají v televizním vysílání pořady s kriminální tematikou.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media