5. 2. 2020

Neadekvátní mediální reflexe výbuchu v prešovském panelovém domě

V prosinci loňského roku došlo ve slovenském Prešově k tragické události. Při výbuchu nahromaděného plynu v panelovém domě a následném rozsáhlém požáru zemřelo osm osob. Tato událost měla pochopitelně obrovskou mediální odezvu, která reflektovala příčiny tragédie, hledání viníků, náročné záchranné práce a rovněž osudy obyvatel daného domu.

Ne všechna masová média se s informováním o této mimořádně smutné události s děsivými následky vypořádala adekvátně. Takovým médiem byla rovněž česká televizní stanice Prima, která se události věnovala v hlavní zpravodajské relaci Velké zprávy. Provozovatel v rámci informování odvysílal amatérsky pořízený audiovizuální záznam z místa tragédie. Jeho součástí byly záběry zachycující muže, který se při snaze zachránit si život neudržel na římse a spadl z balkonu. Záběry pádu muže byly odvysílány bez předchozího upozornění, dvakrát za sebou, v druhém případě zpomaleně. Postava padajícího muže byla navíc redakcí označena pomocí červeného kroužku.

Reportáží se z hlediska svých kompetencí zabývala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která dospěla k závěru, že provozovatel porušil zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a to dokonce dvě různé zákonné povinnosti.

Rada předně dospěla k závěru, že odvysílání uvedených záběrů bylo chybné z hlediska ochrany dětí a mladistvých. Jelikož děti si od určitého věku plně uvědomují, že přihlížejí záběrům reálné události, mohla je taková zkušenost vážně traumatizovat. Hlavním rizikem bylo, že zhlédnutí záznamu může v dětech vyvolat strach o sebe a své blízké, resp. strach z toho, že se mohou dostat do stejné situace jako obyvatelé domu v Prešově. Hrozil tak dopad na zdravý psychický vývoj dětí, u nichž může být podpořen vznik úzkostí či fobií. Rada proto provozovateli vydala upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.

Dále Rada hodnotila reportáž z pohledu zákonné povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost.

Rada konstatovala, že informační hodnota záběrů byla pochybná, jelikož průměrný divák si na základě sdělení, že při požáru zemřel muž, který se zřítil z balkonu, když si chtěl zachránit život, dokáže představit, jak taková tragická událost vypadá. Ukazovat ji divákovi prostřednictvím autentických záběrů, navíc opakovaně, zpomaleně, přičemž postavu muže redakce zvýraznila pomocí červeného kroužku, je neadekvátní a samoúčelné, resp. motivované určitou mírou senzacechtivosti. Je možné dovozovat, že se provozovatel zařazením těchto záběrů pokoušel zatraktivnit zprávu pro diváky, což lze považovat za zobrazení trpící a umírající osoby způsobem snižujícím lidskou důstojnost. Rada proto rovněž upozornila provozovatele na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb.

 

- ZPĚT -
predchozí
15. 4. 2020

Aliance k lepší ochraně nezletilých na internetu

Iniciativy na ochranu dětí a mladistvých před nebezpečími internetu probíhají na všech možných úrovních. Od zákonných předpisů po samoregulační aktivity. Jedna z platforem majících za cíl zamezit ohrožení dětí v prostředí internetu vznikla za přispění Evropské komise a má název Aliance k lepší…
3. 4. 2020

ČT edu supluje uzavřené školy

Od středy 11. března 2020 jsou z důvodu pandemické krize nařízením vlády uzavřeny v České republice všechny základní, střední i vysoké školy. Na tuto zcela nečekanou situaci školy zareagovaly různě. Některé na děti navršily spousty úkolů ze všech předmětů. Výjimkou nebyly ani povinné referáty o…
25. 3. 2020

MQtester (Jeden svět na školách) aneb mediální gramotnost hrou

Jak již čtenáři webu Děti a média vědí, téma mediální gramotnosti je pro nás zásadní, bez nadsázky lze říci stěžejní. A protože nikdy není pozdě na rozvíjení kritického myšlení a orientace ve světě (nejen) médií, domníváme se, že projekt, který nyní chceme v krátkosti představit, není zajímavý…
18. 3. 2020

Jsou Mixed martial arts sportem nebo násilím?

V posledních letech si i na české televizní obrazovky našly cestu přenosy z Mixed martial arts (MMA), což je profesionální soutěž ve smíšených bojových uměních. Jejich organizátorem je Ultimate Fight Championship (UFC). Pro souboje MMA jsou typické údery, kopy, páky či škrcení. Krvavá zranění…
2. 3. 2020

Relaxované projekce na festivalu Jeden svět

Od 5. do 14. března 2020 se bude v Praze konat tradiční festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Letos pod heslem Až naprší a uschne.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media