11. 2. 2020

Seriál Mentalista problematický z hlediska zákona

Na základě stížnosti divačky se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zabývala analýzou jedné z epizod amerického kriminálního seriálu Mentalista. Divačka upozorňovala, že pořad, který obsahoval děsivé záběry zkrvavených mrtvol, byl odvysílán v sobotních ranních hodinách, kdy se na televizi běžně dívají děti samy.

Analýza pořadu potvrdila, že se v něm vyskytuje scéna zobrazující nález obětí vraždy. V sekvenci policie vyráží dveře do hotelového pokoje, kde vyšetřovatelé po chvíli nacházejí v koupelně dvě polonahá zkrvavená těla muže a ženy. Následuje přibližně desetivteřinový záběr, v němž se kamera plynule v detailu pohybuje po tělech. Těla jsou masivně postříkána krví pravděpodobně v důsledku intenzivního krvácení způsobeného řeznými či sečnými poraněními.

Scéna může potenciálního dětského diváka vyděsit či dokonce traumatizovat. V daném kontextu je zvláště závažné, že pořad běžel v době, kdy jsou skutečně děti zvyklé vyhledávat ve vysílání pořady určené jim a zpravidla tak činí i bez dozoru rodičů. Pokud je dítě vystaveno podobnému zážitku, aniž by přišla bezprostřední korigující reakce ze strany dospělého, nelze vyloučit dopady na psychiku dítěte. Z tohoto důvodu Rada rozhodla upozornit provozovatele programu NOVA Cinema na porušení zákonného ustanovení, které zakazuje mezi 6. a 22. hodinou zařazovat do vysílání pořady a upoutávky, které mohou ohrozit psychický, fyzický či mravní vývoj dětí a mladistvých.

 

- ZPĚT -
predchozí
15. 4. 2020

Aliance k lepší ochraně nezletilých na internetu

Iniciativy na ochranu dětí a mladistvých před nebezpečími internetu probíhají na všech možných úrovních. Od zákonných předpisů po samoregulační aktivity. Jedna z platforem majících za cíl zamezit ohrožení dětí v prostředí internetu vznikla za přispění Evropské komise a má název Aliance k lepší…
3. 4. 2020

ČT edu supluje uzavřené školy

Od středy 11. března 2020 jsou z důvodu pandemické krize nařízením vlády uzavřeny v České republice všechny základní, střední i vysoké školy. Na tuto zcela nečekanou situaci školy zareagovaly různě. Některé na děti navršily spousty úkolů ze všech předmětů. Výjimkou nebyly ani povinné referáty o…
25. 3. 2020

MQtester (Jeden svět na školách) aneb mediální gramotnost hrou

Jak již čtenáři webu Děti a média vědí, téma mediální gramotnosti je pro nás zásadní, bez nadsázky lze říci stěžejní. A protože nikdy není pozdě na rozvíjení kritického myšlení a orientace ve světě (nejen) médií, domníváme se, že projekt, který nyní chceme v krátkosti představit, není zajímavý…
18. 3. 2020

Jsou Mixed martial arts sportem nebo násilím?

V posledních letech si i na české televizní obrazovky našly cestu přenosy z Mixed martial arts (MMA), což je profesionální soutěž ve smíšených bojových uměních. Jejich organizátorem je Ultimate Fight Championship (UFC). Pro souboje MMA jsou typické údery, kopy, páky či škrcení. Krvavá zranění…
2. 3. 2020

Relaxované projekce na festivalu Jeden svět

Od 5. do 14. března 2020 se bude v Praze konat tradiční festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Letos pod heslem Až naprší a uschne.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media