27. 2. 2020

Nomofobie?! Otestujte se, zda netrpíte touto chorobou!

Ministerstvo vnitra v rámci svých osvětových aktivit uspořádalo soutěž pro děti, která má preventivně vzdělávací charakter, a jejímž cílem je zvyšování informovanosti o práci integrovaného záchranného systému, nebezpečí mobilních telefonů a online světa. V rámci soutěže budou děti vytvářet výtvarná, literární, ale i audiovizuální díla. Pro druhý stupeň základní školy je pak připravena soutěž, mimo jiné, i na téma nomofobie.

Soutěžní díla k jednotlivým tématům je nutné zasílat nejpozději do 30. dubna 2020. Slavnostní vyhlášení vítězných děl a předání odměn se uskuteční 18. června 2020 v Praze v Muzeu Policie ČR. Podrobnosti o soutěži jsou dostupné zde: https://www.mvcr.cz/clanek/svet-ocima-deti-2019.aspx.

Na stránkách Ministerstva vnitra se zájemci mohou dozvědět také podrobnosti o nebezpečném fenoménu dneška – nomofobii.  (text převzat z webové stránky Ministerstva vnitra)

 

Mnoho lidí v dnešní době trpí různým druhem fobie. Víš, co je to fobie? Jedná se o přehnaný, mnohdy nevysvětlitelný strach z určitých věcí nebo situací. Poměrně mladou fobií, která vznikla s používáním moderních technologií, je nomofobie, její označení vzniklo z anglického nomophobia, tedy NOMObile PHOne foBIA.


Jedná se o fobii, jež spočívá v závislosti na vlastním mobilním telefonu nebo smartphonu. Strach z toho, že dotyčný nemůže použít mobilní telefon, nebude v dosahu signálu, vybije se mu baterie či zapomene nebo ztratí samotný telefon. Tím, že mobilní telefon vlastní v dnešní době již i malé děti, začíná tato fobie postihovat čím dál mladší generace.

K typickým příznakům nomofobie patří nervozita (když postižený nemá telefon u sebe), neschopnost vypnout mobilní telefon nebo jeho neustálá kontrola, jestli nepřišla nová zpráva, nutkání okamžitě reagovat, případně tzv. fantomové vibrace (pocit, že telefon v tichém režimu vibruje, i když to tak není). Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně nový problém, neexistují dlouholeté průzkumy, ale uvádí se, že nomofobií v různých intenzitách údajně trpí více než polovina uživatelů mobilních telefonů. Nejvíce postiženou skupinou jsou mladí lidé kolem 20 let, přičemž věk postižených se neustále snižuje.

K mobilním telefonům se určitě hodí přirovnání dobrý sluha a zlý pán. Chytré telefony s mobilním internetem nám poskytují okamžitý přístup k potřebným informacím. Umožňují nám vyhledat odpovědi na otázky, najít trasu, vyhledat nejbližší kino, obchod, odjezdy potřebných spojů. Být v kontaktu s kamarády, mít možnost se obratem informovat o změnách týkajících se zájmových kroužků, domluvených setkání apod. Smartphony nám ale také umožňují neustálé sledování sociálních sítí, statusů a fotek v aplikacích, jako je Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter a dalších, což ovšem zabírá stále více volného času.


Patříš i ty mezi lidi, kteří dávají přednost komunikaci na sociálních sítích před osobním setkáním? Sleduješ mobil i na schůzce nebo při setkání s přáteli? Přecházíš ulici a věnuješ se sledování mobilu místo toho, abys dával pozor na auta a ostatní dopravní prostředky? Mobilní telefony k dnešní době patří, a pokud se využívají rozumně, určitě jsou i dobrým pomocníkem. Problém nastane, když používání mobilního telefonu přeroste v závislost. U lidí s nomofobií se mohou objevit abstinenční příznaky, stejně jako u ostatních závislých.

 

Mezi znaky nomofobie patří:

  • Psychický i fyzický stres při vybití telefonu nebo ztrátě signálu a nemožnosti být online.
  • Pocit podrážděnosti při nemožnosti kontrolovat telefon.
  • Nesoustředění se a neschopnost koncentrovat se na jeden úkol, jednu myšlenku.
  • Nemožnost odchodu z domova bez mobilního telefonu.
  • Neustálá potřeba kontrolovat e-maily, zprávy atd.
  • Časté buzení a potřeba kontrolovat telefon i během noci a ihned po probuzení.


Mnoho lidí začíná být nervózní již po deseti minutách, kdy svůj telefon nemohou zkontrolovat.

Negativní vliv na lidské zdraví má i samotné sledování displeje mobilu, lékaři mluví o syndromu modrého světla, který narušuje spánkový rytmus.

 

Otestujte se!


Úroveň nomofobie se testuje pomocí dotazníku, který vytvořili výzkumníci z Iowa State Univerzity (Caglar Yildirim a Ana-Paula Correia, 2015). Test obsahuje celkem 20 otázek – ke každé odpovědi přiřadíš body v hodnotě 1 (naprosto nesouhlasím) až 7 (naprosto souhlasím), nakonec body sečteš a podle výsledku zjistíš, jak jsi na tom se závislostí na mobilu právě ty.


1. Cítil bych se nepříjemně bez neustálého přístupu k informacím prostřednictvím svého mobilního telefonu.

2. Naštval bych se, kdybych se nemohl podívat na informace na mém mobilním telefonu, když bych to chtěl udělat.

3. Znervózňovalo by mě, kdybych nemohl na svůj mobilní telefon přijímat zprávy (události, počasí atd.).

4. Rozčílil bych se, kdybych nemohl používat mobilní telefon a jeho možnosti, když bych to chtěl udělat.

5. Vyděsilo by mě, kdyby mi v telefonu došla baterie.

6. Zpanikařil bych, kdybych vyčerpal svůj měsíční datový limit nebo by mi došel kredit.

7. Kdybych neměl dostupný signál operátora nebo se nemohl připojit k wi-fi, pak bych neustále kontroloval, jestli už signál mám nebo jestli už je wi-fi dostupná.

8. Kdybych nemohl používat svůj mobilní telefon, bál bych se, že někde uvíznu.

9. Kdybych nemohl chvíli svůj mobilní telefon používat, cítil bych nutkání ho zkontrolovat.


Když s sebou nemám svůj mobilní telefon...

10. Cítil bych se nervózní, protože nemohu okamžitě komunikovat se svou rodinou nebo přáteli.

11. Bál bych se, protože by mě nemohla moje rodina nebo přátelé kontaktovat.

12. Cítil bych se nervózní, protože bych nemohl přijímat SMS zprávy a hovory.

13. Byl bych nervózní, protože bych nebyl v kontaktu se svou rodinou a přáteli.

14. Byl bych nervózní, protože bych nevěděl, jestli mě někdo nechtěl zastihnout.

15. Byl bych nervózní, protože by byl přerušen můj trvalý kontakt s rodinou a přáteli.

16. Byl bych nervózní, protože bych byl odpojen od mé online identity.

17. Cítil bych se nepříjemně, protože bych nemohl aktualizovat informace ze svých sociálních sítí a online médií.

18. Cítil bych se nepříjemně, protože bych nemohl přijímat upozornění na aktualizace od mých kontaktů v rámci sociálních sítí a online médií.

19. Byl bych nervózní, protože bych nemohl kontrolovat e-maily.

20. Měl bych divný pocit, protože bych nevěděl, co dělat.

 

Výsledky:


20 bodů: Nejsi nomofobik. Máš zdravý vztah ke svému mobilnímu zařízení a nemáš problém, když ho u sebe nemáš.

21–60 bodů: Mírná nomofobie. Jsi trochu nervózní, když zapomeneš telefon na den doma nebo uvízneš někde bez wi-fi signálu, ale v zásadě netrpíš žádnou větší úzkostí.

61–100 bodů: Střední nomofobie. Jsi ke svému přístroji připojen. Často kontroluješ aktualizace, občas cítíš úzkost, když nejsi online. Měl bys zahájit detox.

101–120: Těžká nomofobie. Bez svého mobilu nejsi schopen fungovat ani minutu, neustále jej sleduješ. Je to první věc, kterou ráno kontroluješ, poslední věc, kterou kontroluješ v noci. Mobil dominuje většině tvých každodenních aktivit. Je třeba zasáhnout a zahájit detox.

 


- ZPĚT -
predchozí
15. 4. 2020

Aliance k lepší ochraně nezletilých na internetu

Iniciativy na ochranu dětí a mladistvých před nebezpečími internetu probíhají na všech možných úrovních. Od zákonných předpisů po samoregulační aktivity. Jedna z platforem majících za cíl zamezit ohrožení dětí v prostředí internetu vznikla za přispění Evropské komise a má název Aliance k lepší…
3. 4. 2020

ČT edu supluje uzavřené školy

Od středy 11. března 2020 jsou z důvodu pandemické krize nařízením vlády uzavřeny v České republice všechny základní, střední i vysoké školy. Na tuto zcela nečekanou situaci školy zareagovaly různě. Některé na děti navršily spousty úkolů ze všech předmětů. Výjimkou nebyly ani povinné referáty o…
25. 3. 2020

MQtester (Jeden svět na školách) aneb mediální gramotnost hrou

Jak již čtenáři webu Děti a média vědí, téma mediální gramotnosti je pro nás zásadní, bez nadsázky lze říci stěžejní. A protože nikdy není pozdě na rozvíjení kritického myšlení a orientace ve světě (nejen) médií, domníváme se, že projekt, který nyní chceme v krátkosti představit, není zajímavý…
18. 3. 2020

Jsou Mixed martial arts sportem nebo násilím?

V posledních letech si i na české televizní obrazovky našly cestu přenosy z Mixed martial arts (MMA), což je profesionální soutěž ve smíšených bojových uměních. Jejich organizátorem je Ultimate Fight Championship (UFC). Pro souboje MMA jsou typické údery, kopy, páky či škrcení. Krvavá zranění…
2. 3. 2020

Relaxované projekce na festivalu Jeden svět

Od 5. do 14. března 2020 se bude v Praze konat tradiční festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Letos pod heslem Až naprší a uschne.
následující




info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media