24. 2. 2020

Weby HOAX.CZ, MANIPULATORI.CZ a DEMAGOG.CZ aneb uvádění podezřelých tvrzení na pravou míru

Čtenáře webu Děti a média bychom tentokrát rádi seznámili se třemi zajímavými počiny ve světě internetu, jimiž jsou webové stránky s obsahy, které si kladou za cíl ověřovat mnohdy nepodložené či vysloveně lživé informace kolující prostřednictvím nových médií.

Slavný Saturnin spisovatele Zdeňka Jirotky spoluzaložil Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru; tyto weby uvádějí na pravou míru rozličné poplašné zprávy, nepřesné či zavádějící výroky politiků či vysloveně lživá a manipulativní tvrzení anonymů, cíleně šířících dezinformace, která jsou žel stále mnohdy přejímána jako fakta.

Soustředíme se na tři takové weby:

  • hoax.cz
  • manipulatori.cz
  • demagog.cz

 

HOAX.CZ


hoax.cz – databáze hoaxů s popisy a dalšími informacemi; mapuje aktuálně kolující hoaxy a informuje o nich. Web je ze všech tří představovaných webů nejstarší – funguje již od roku 2000.

Anglické slovo hoax [houks] znamená falešnou či poplašnou zprávu, podvod, mystifikaci.

V elektronické komunikaci slovo hoax představuje nevyžádanou e-mailovou zprávu či zprávu přes chat, které uživatele varují před nějakým virem, prosí o pomoc, informují o nebezpečí apod. Jedná se však o falešný poplach, o šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv.

Hoaxy totiž často popisují nereálné, vymyšlené nebezpečí týkající se běžného života a mnohdy obsahují takové směsi lží a polopravd, které nezasvěcený člověk nemůže s jistotou posoudit.

Ukázky tří hoaxů, které jsou popsány na webu Hoax.cz (patřící mezi nejrozšířenější a týkající se médií):

 

1)

„FACEBOOK – NEPŘIJÍMEJTE ŽÁDOST O PŘÁTELSTVÍ…“

První výskyt tohoto hoaxu byl zaznamenán v roce 2009. Objevoval se v průběhu let znovu a znovu, vč. roku 2019. V české verzi ze začátku roku 2020 je uvedeno, že uživatelé Messengeru nemají přijímat žádost o přátelství od jakéhosi Alexe Ambrosia z Malnate, který zveřejnil fotografie letoviska z Dolomit, neboť „je to hacker a připojil systém k tvému FB účtu“. Hoax nabádá, aby byla zpráva ihned šířena dál, ideálně všem kontaktům, protože „pokud ho některý z tvých kontaktů přijme, zaútočí i na tebe“.

Dle vyjádření hoax.cz se jedná o typický hoax, „který varuje před údajným nebezpečím a hlavně vybízí k dalšímu šíření“. Nepředstavuje žádnou novinku, jen je příležitostně oživován, pozmění se jméno atd. Stále se bohužel najde dost těch, kteří ho přepošlou dál.

 

2)

„FACEBOOK – COPYRIGHT NA PROFIL“

První výskyt se datuje do roku 2012. V české verzi z roku 2019 se uvádí, že „zítra“ začne platit nové pravidlo Facebooku, dle něhož se fotografie nahrané uživatelem stávají veřejnými, a to dokonce i takové fotografie nebo zprávy, které byly odstraněny. Facebook tak bude moci „použít vaši fotku“ k reklamním účelům. Hoax nabádá uživatele k tomu, aby na svůj účet vložili text, jímž zapovídají Facebooku „použít moje obrázky, informace, zprávy nebo příspěvky, ať už v minulosti nebo v budoucnu“ atd.

Hoax.cz uvádí věc na pravou míru s tím, že „uživatelé Facebooku jsou povinni řídit se Podmínkami užívání, se kterými souhlasili při zakládání účtu. Jakékoliv právní doložky, které se rozcházejí s pravidly FB, jsou zbytečné a neplatné.

Hoax.cz zdůrazňuje: „Zásadně platí pravidlo: Nezveřejňovat důvěrné a soukromé informace a to, co by nikdo cizí neměl vidět! Zvažte, jestli nyní zveřejněná informace Vám v budoucnu nemůže uškodit!

 

3)

„FACEBOOK ZAČNE POUŽÍVAT VAŠE FOTKY V REKLAMÁCH“

První výskyt byl zaznamenán v roce 2011. Česká verze uvádí: „V pátek začne Facebook používat vaše fotky v reklamách, které se objeví na stránkách profilu Vašich kontaktů. Je to legální a je to zmiňováno v drobném písmu, když jste si vytvářeli účet. Abyste se vyhnuli takovéto nezvané publicitě, jděte na: Účet, Nastavení účtu, pak klikněte na záložku Reklamy na Facebooku a vyberte "nikdo" v rolovacím menu. A pak uložte změny. Zkopírujte text do "statusu". ŠIŘTE INFO DÁL

Uvedení věci na pravou míru: Facebook může využít profilovou fotografii (nikoliv ostatní fotografie) svých uživatelů již dlouho, nekonala se žádná změna. Profilová fotografie je vždy veřejně přístupná.

Pokud uživatel nechce, aby byla jeho tvář (zne)užitelná pro reklamní účely, nechť si nahraje takovou profilovou fotografii, která jej nezobrazuje.

 

MANIPULATORI.CZ


manipulatori.cz – web Manipulátoři. Na faktech záleží

Jedná se o publicistický web, který vznikl v roce 2015; projekt je zapsán jako spolek, financován je z grantů soukromých společností a sbírek. Věnuje se politickému marketingu, ověřování faktů, public relations a komunikačním strategiím, s přesahem do dalších společenských věd. I on se věnuje vyvracení hoaxů, jichž má vlastní databázi – podobně jako web hoax.cz.

Projekt se podílí na metodickém plánu mediální výchovy určenou pro učitele základních a středních škol. Jeho zástupci přednášejí na školách v rámci projektu Jeden svět na školách.

Nominace na ocenění:

  • 2017 – web nominován na cenu Křišťálová lupa (ceny českého internetu) v kategorii Obsahová inspirace – 6. místo.
  • 2018 – web v soutěži Křišťálová lupa nominován na cenu České televize v kategorii Veřejně prospěšná služba – 6. místo

 

I v tomto případě uvádíme z tohoto webu zajímavé ukázky:

 

1)

Z nedávné doby je zde zveřejněn vysoce aktuální krátký článek „OBRAZEM: Šílené teorie ohledně koronaviru“ od Jana Cempera (šéfredaktor od roku 2017), který se týká nového druhu koronaviru 2019-nCoV, podobného viru SARS, který se nějakou dobu nekontrolovatelně šířil již v roce 2002, aby posléze vymizel. Ani na nový virus neexistuje účinný lék (nebo je léčba ve stadiu experimentů), což samozřejmě může působit znepokojivě. Mnozí lidé však na tuto skutečnost reagují vysloveně iracionálně či dokonce šíří pochybné až nesmyslné návody, jak se před virem ochránit.

Článek si mj. všímá toho, že na internetu nastalé „paniky zneužívají dezinformátoři a esoterici. Vinu za šíření viru tito konspirátoři připisují např. USA. Dle jednoho příspěvku na Facebooku pak proti virům pomůže univerzální ochranný číselný kód 7794218, který stačí napsat na papírek nebo ruku, nebo přímo na hrnek s čajem či lahev s pitím. „Léčivé vibrace krásně přechází do těla díky úžasné schopnosti vody přenášet informace,“ uvádí příspěvek. Léčivá čísla lze umístit i na tričko; příspěvek taková trička nabízí ke koupi.

 

2)

„HOAX: Sexuální zneužívání dětí v německých mateřských školách, nadace „Original Play“ působí i v ČR“

Jan Cemper v článku ze začátku listopadu 2019 uvádí: „Dezinformační média šíří informaci o kauze, která prý otřásla Německem a Rakouskem. Konkrétně video začala šířit kampaň „Tradiční rodina“, informace dále šíří AC24 nebo Pravý prostor. Text je šířen i na sociální síti Facebook. Příspěvky jsou opatřeny videem.

Hoax popisuje skandál otřásající Německem a Rakouskem, týkající se zneužívání dětí prostřednictvím nadace „Open Play“, která do mateřských škol zprostředkovávala přístup pedofilům. Hoax uvádí, že kauze se věnovaly německá veřejnoprávní televize ARD ve spolupráci s rakouskou veřejnoprávní ORF, zatímco Česká televize „nepřinesla jedinou zprávu“, a to přestože „stejná nadace působí i v českých školních zařízeních“.

Jedná se o nepodložený útok na Českou televizi, neboť Nadace Open Play v České republice nepůsobí, není zde vůbec registrována; zapsán není žádný spolek tohoto jména. K věci se vyjádřilo i Ministerstvo školství ČR, které uvedlo, že ani Česká školní inspekce ani samo ministerstvo nemají „informace, že by uvedená nadace v českých mateřských školách působila“.

V článku je pak výslovně uvedeno: „Co se týká Německa a Rakouska, německé spolkové země už tuto hru zakazují. Důvodem je právě podezření, že v rámci programu má široká veřejnost (tedy laici) možnost fyzického kontaktu s dětmi v mateřských školách. K tomu však v ČR nikdy nedocházelo.

 

3)

„Manipulace iPrima.cz: Děti ve Švédsku se nebudou učit starší dějiny. Nové osnovy jim zato nabídnou imigraci, životní prostředí, demokratické hodnoty a genderové role“

Článek na webu manipulatori.cz ze začátku října 2019 si všímá toho, že dne 2. října 2019 „vyšel na zpravodajském webu iprima.cz článek o změně ve švédských osnovách dějepisu“. Následkem těchto změn „místo starověkého učiva a probírání středověku, které z osnov úplně vypadne, se budou děti učit novodobé dějiny“. Důraz prý bude nyní kladen na „postmodernistický pohled“ na společnost (problematika klimatické změny, genderu, imigrace, západního kolonialismu, nacionalismu apod.).

Realita je ovšem dle webu manipulatori.cz značně odlišná. Jednalo se o pouhý návrh na změnu osnov, který byl připomínkován a po odmítavých reakcích záhy opuštěn.

Dle tohoto návrhu se měli žáci skutečně více zaměřit na moderní dějiny, zejména dějiny po 2. světové válce. Osnovy pro 1. až 3. třídu měly obsahovat témata jako život ve Švédsku, migrace a její následky, „životní a morální problémy“ (rodina, přátelství, role pohlaví, smrt) či životní prostředí. To by však neznamenalo výuku daných témat na úkor studia starší historie, „protože učivo v prvním až třetím ročníku žádné učivo starověku a středověku neobsahovalo“, uvádí web manipulatori.cz. Věku 13–15 let by se nová výuka netýkala. Děti v 7. až 9. třídě by však měly vědět, „jaký vliv na životní prostředí měla průmyslová revoluce“. Web manipulatori.cz zdůrazňuje, že „zmínka o klimatické změně nikde v návrhu není.

Prima uvedla: „Média se v tomto odvolávají na informace z deníku Svenska Dagbladet, pro který to měla uvést Anna Westerholmová, vedoucí švédského národního výboru pro vzdělávání.“ Dle webu manipulatori.cz však deník Svenska Dagbladet nic takového neuvádí, informaci zato uvádí konspirační server Europe Reloaded, který ji přebral z ruského státního média Russia Today, šířícího dezinformace.

 

4)

„ŘĚTĚZOVÝ E-MAIL: Válka v Dánsku. ČT a další naše media mlčí…“

Článek na webu manipulatori.cz z konce září 2019 (podepsaný „Čeští Elfové“) popisuje situaci:  „Řetězovými e-maily je stále šířen i text z listopadu 2017 „informující“ o situaci v Dánsku. Tento text je pravidelně recyklován.

Čeští Elfové dle Wikipedie: V českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve.

Řetězový e-mail hovoří o tom, že se v Dánsku hroutí právní stát, neboť „nízkofrekvenční džihád a gangy migrantů přebírají ulice. Odehrává se prý tisíce incidentů, přičemž pachatelé pocházejí ze středního východu, severní Afriky a Pákistánu a útočí zejména na mladé muže. Tři lidé měli být zastřeleni a mnoho dalších bylo zraněno. Dánská policie prý vydala mužům ve věku 17–25 let varování, aby se vyhýbali veřejným prostorám v Kodani.

Čeští Elfové na webu manipulatori.cz uvádějí k tomuto textu následující: Z naprosté většiny se jedná o překlad anonymního anglického článku, publikovaného na webu 10News.one, což je manipulativní, protievropsky a protiislámsky orientovaný web zaměřený na Skandinávii. Téměř všechny články jsou psané azbukou.

Uvádějí, že je „zřejmé, že se tu jedná o dezinformační kampaň, zahájenou bezprostředně po událostech v Dánsku, o kterých informovala např. Česká televize. Ve skutečnosti nešlo o migranty, ale jednalo se o souboj znepřátelených gangů obchodujících s drogami (hašišem).

 

DEMAGOG.CZ


Projekt Demagog.cz začal fungovat v březnu 2012 a přímo navazuje na slovenskou verzi projektu – Demagog.sk. Nepřímo se inspiroval americkými portály Politifact.com (oceněn Pulitzerovou cenou) a Factcheck.org.

Jedná se o neziskové a dobrovolnické sdružení, o „nezávislou factcheckingovou platformou, která má za cíl kultivovat veřejnou debatu“ a to „zejména prostřednictvím ověřování faktických tvrzení politické elity“ dohledáváním primárních zdrojů informací. Jde tedy o „primárně poukazování na nepravdivá a manipulativní vyjádření“. Kromě toho pořádá i workshopy pro střední školy.

Demagog.cz postupuje podle veřejně dostupné metodologie s důrazem na standardy žurnalistické práce. Pokud jde o financování, uvádí o sobě, že „není finančně ani jinak navázán na žádnou politickou stranu či politickou zájmovou skupinu“ a „pro zajištění nezávislosti a udržitelnosti je financován z více zdrojů“. Hospodaření projektu Demagog.cz lze sledovat na transparentním účtu.

Projekt obdržel ocenění a nominace:

  • Novinářská cena 2012: Cena za inovativní občanskou online žurnalistiku
  • ReStart Česko: Online řešení pro společenskou změnu – 3. místo
  • Křišťálová lupa 2012: Projekt roku – 3. místo
  • Křišťálová lupa 2015: Veřejně prospěšná služba – 2. místo

Termín "factcheck", uvedený výše, vysvětluje česká mutace Wikipedie takto: „… znamená ověřování pravdivosti faktických vyjádření politiků. Sledování jsou pouze ověřitelná tvrzení politiků, tedy ta zakládající se na faktech v různých podobách, ať už jsou těmito fakty numerické informace, minulé činy dané osoby (např. hlasování o zákonech nebo vyjádření), nebo historické události.

V dané debatě jsou vybírány všechny faktické výroky politiků, nelze tedy vyloučit, že některá tvrzení se mohou jevit jako banální či nedůležitá. Není však možné je z hodnocení vyloučit z důvodu zajištění nestrannosti a objektivnosti. Nelze proto tedy svévolně srovnávat jednotlivá tvrzení či politiky mezi sebou navzájem.

Kategorie neověřitelných tvrzení jsou rovněž považována za faktická (vycházející z faktů), ke kterým ovšem nebylo možné dohledat žádný veřejný zdroj, který by dané tvrzení potvrzoval nebo vyvracel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Demagog.cz

Analýza na webu Demagog.cz vypadá tak, že rozebírá každou politikovu odpověď na moderátorovu otázku, poskytne stručné vyjádření vč. jednoznačného soudu, zda se jedná o tvrzení pravdivé, lživé, zavádějící či neověřitelné. Vždy následuje odkaz na podrobnější odůvodnění.

 

Opět předkládáme ukázky pro základní orientaci:

 

1)

Vojtěch Filip, předseda KSČM, na Radiožurnálu

Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu ze dne 4. října 2019 byl předseda Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěch Filip. Hlavním tématem bylo schvalování státního rozpočtu na následující rok, rozhovor se dotkl i vztahu s Čínou či koncentračního tábora v Letech.

Demagog.cz celý rozhovor ověřil z hlediska faktické správnosti tvrzení ze strany V. Filipa. Bylo zaznamenáno 17 pravdivých tvrzení, 8 nepravdivých, jedno zavádějící a jedno neověřitelné. Celkem bylo ověřeno 37 výroků.

 

Takto to vypadá:

[Více informací: https://demagog.cz/diskuze/vojtech-filip-predseda-kscm-na-radiozurnalu]

 

2)

Miloš Zeman na TV Barrandov

Po prázdninové přestávce se na TV Barrandov vrátil pořad Týden s prezidentem, ve kterém bývá prezident Miloš Zeman pravidelným a jediným hostem. Moderátor (a ředitel) Jaromír Soukup s ním dne 5. září 2019 hovořil o tématech domácích i zahraničních.

Bylo ověřeno 37 výroků.

[Více informací: https://demagog.cz/diskuze/milos-zeman-na-tv-barrandov]

 

 

Všechny tři weby přinášejí potřebnou osvětu. Pokud se rozhodnete věnovat jim svou pozornost, jistě se dozvíte mnoho zajímavého, leckdy i zábavného, ale především potřebného – neboť o všech zmíněných webech lze bez nadsázky říci, že nemalou měrou přispívají k zvýšení mediální gramotnosti české populace. A to není málo.

 

 

Lenka Burešová

 

 

 

- ZPĚT -
predchozí
21. 11. 2023

Herní spektákl Déčka podruhé – s malým varováním

V dubnu letošního roku jsme čtenářům webu Děti a média přinesli článek Špunti, Duhozemě a celý herní spektákl Déčka věnovaný on-line hrám, volně přístupným na webu České televize, konkrétně v sekci HRY na Déčku – https://decko.ceskatelevize.cz/hry.
9. 11. 2023

55. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově – seminář POLITICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

  Po roce čtenářům webu Děti a média opět přinášíme zprávu z dalšího ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově v Karlovarském kraji, konkrétně ze semináře POLITICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ.
7. 11. 2023

Označování pořadů symboly nevhodnosti v českém vysílání

  V září 2022 vstoupila v účinnost novela zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, která zavedla novinku v podobě labellingu pořadů v televizním vysílání, neboli povinnosti označovat pořady, které mají potenciál narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob.…
1. 11. 2023

Listopadové pozvánky do Městské knihovny v Praze

  V listopadu zapálené čtenáře jistě potěšíme zprávou, že se po mnoha letech v Praze otevírá zbrusu nová pobočka knihovny. Je umístěna na pražských Petřinách, na adrese U Petřin 2511, a jde o zcela novou stavbu, která byla koncipována tak, aby splnila nároky kladené na nejmodernější knihovnické…
25. 10. 2023

Český rozhlas slaví 100 let

Český rozhlas v letošním roce slaví 100 let pravidelného rozhlasového vysílání u nás. Dne 18. května 2023 uplynulo přesně sto let od chvíle, kdy začala ve skautském stanu v pražských Kbelích vysílat soukromá společnost Radiojournal. U příležitosti kulatého jubilea Český rozhlas připravil bohatý…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media