2. 3. 2020

Relaxované projekce na festivalu Jeden svět

Od 5. do 14. března 2020 se bude v Praze konat tradiční festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Letos pod heslem Až naprší a uschne.

Tématem festivalu je klimatická změna a její dopady na lokální krajinu. Festival zahájí na Oscara nominovaným filmem Země medu o včelařce Hatidze Muratové žijící v oblasti Severní Makedonie. Diváci se mohou těšit na celkem 133 dokumentů z 60 zemí. Po Praze se filmy představí ve 35 regionech ČR a následně také v Bruselu. Prezentovat se bude více než 130 festivalových hostů.

Pozoruhodné je, že celý filmový program bude zpřístupněn pro osoby neslyšící a nedoslýchavé. Vedle toho festival uvede 4 dokumenty s audiopopisem pro nevidomé a slabozraké.

Zajímavostí pak jsou tři tzv. relaxované projekce určené pro diváky s mentálním postižením, autismem či epilepsií. Na těchto projekcích jsou filmy pouštěny ve snížené zvukové hladině a po celou dobu je v sále mírně rozsvíceno. Diváci relaxovaných projekcí nejsou zatěžováni žádnými upoutávkami a trailery. Navíc organizátoři počítají s tím, že se diváci mohou během projekce pohybovat nebo hlasitě projevovat.

V rámci relaxovaných projekcí bude uveden dokumentární film Postiženi muzikou (7. března od 12 hodin v kině Bio OKO), pásmo tří krátkých dabovaných dokumentů, zejména pro malé diváky, Karla a Nordahl, #příběhšikany, Ptačí kluk (9. března od 16 hodin v kině Světozor) a pásmo tří krátkých dabovaných dokumentů Můj dopis těžařům, Zimní jezero a Krotitel hadů (11. března v 18.30 hodin v kině Světozor).

 

- ZPĚT -
predchozí
15. 4. 2020

Aliance k lepší ochraně nezletilých na internetu

Iniciativy na ochranu dětí a mladistvých před nebezpečími internetu probíhají na všech možných úrovních. Od zákonných předpisů po samoregulační aktivity. Jedna z platforem majících za cíl zamezit ohrožení dětí v prostředí internetu vznikla za přispění Evropské komise a má název Aliance k lepší…
3. 4. 2020

ČT edu supluje uzavřené školy

Od středy 11. března 2020 jsou z důvodu pandemické krize nařízením vlády uzavřeny v České republice všechny základní, střední i vysoké školy. Na tuto zcela nečekanou situaci školy zareagovaly různě. Některé na děti navršily spousty úkolů ze všech předmětů. Výjimkou nebyly ani povinné referáty o…
25. 3. 2020

MQtester (Jeden svět na školách) aneb mediální gramotnost hrou

Jak již čtenáři webu Děti a média vědí, téma mediální gramotnosti je pro nás zásadní, bez nadsázky lze říci stěžejní. A protože nikdy není pozdě na rozvíjení kritického myšlení a orientace ve světě (nejen) médií, domníváme se, že projekt, který nyní chceme v krátkosti představit, není zajímavý…
18. 3. 2020

Jsou Mixed martial arts sportem nebo násilím?

V posledních letech si i na české televizní obrazovky našly cestu přenosy z Mixed martial arts (MMA), což je profesionální soutěž ve smíšených bojových uměních. Jejich organizátorem je Ultimate Fight Championship (UFC). Pro souboje MMA jsou typické údery, kopy, páky či škrcení. Krvavá zranění…
2. 3. 2020

Relaxované projekce na festivalu Jeden svět

Od 5. do 14. března 2020 se bude v Praze konat tradiční festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Letos pod heslem Až naprší a uschne.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media