18. 3. 2020

Jsou Mixed martial arts sportem nebo násilím?

V posledních letech si i na české televizní obrazovky našly cestu přenosy z Mixed martial arts (MMA), což je profesionální soutěž ve smíšených bojových uměních. Jejich organizátorem je Ultimate Fight Championship (UFC). Pro souboje MMA jsou typické údery, kopy, páky či škrcení. Krvavá zranění bojovníků jsou zcela obvyklá.

Běžný divák takový souboj nevyhnutelně vnímá jako násilí, respektive jako formu organizovaného násilí s cílem atraktivní podívané a pochopitelně i se záměrem vydělat obrovské finanční částky.

Přenosy ze zápasů je možné v České republice sledovat na několika různých televizních programech, informace o výsledcích zápasů pak jsou dokonce zařazovány i do hlavních zpravodajských relací.

Zpravodajským příspěvkem odvysílaným v pořadu Televizní noviny na programu NOVA, který informoval o vítězství zápasníka UFC Conora McGregora, se v nedávné době zabývala na základě diváckého podnětu Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Stěžovatel upozorňoval na absurditu faktu, že ve stejném zpravodajském pořadu byla zařazena alarmující zpráva o tom, že mezi dětmi přibývá násilí, přičemž vzápětí byl odvysílán oslavný příspěvek o vítězství zápasníka McGregora obsahující i záběry souboje, při němž je bojovník pěstí bit do krvácející hlavy.

Rada zpravodajskou relaci analyzovala a dospěla k závěru, že výhrady diváka jsou oprávněné. Proto rozhodla provozovatele upozornit na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 19. ledna 2020 od 19:30 hodin na programu NOVA odvysílal pořad Televizní noviny, konkrétně reportáže o vzrůstajícím množství případů násilí mezi dětmi („Mladý násilník má zákaz vstupu do obchodního centra“ a „Dětské násilí, nový fenomén sociálních sítí“) a o vítězství zápasníka UFC Conora McGregora („Král UFC je zpátky! McGregor soupeře zničil za 40 vteřin!“). Ačkoli je v reportážích o vzrůstajícím množství případů násilí mezi dětmi všechen násilný obsah rozmazaný a reportéři zdůrazňují, že se jedná o nevhodné chování, kterým se děti pouze snaží získat lepší postavení mezi vrstevníky, v reportáži uvedené o patnáct minut později o zápasníkovi UFC McGregorovi je násilí adorováno, jsou zde otevřeně zobrazené hrubé rány včetně ran pěstí do hlavy způsobujících krvácení. Zápasník je diváky i reportéry pro své schopnosti skolit protivníka obdivován, násilné chování je prezentováno jako snadný způsob, jak si zajistit peníze i postavení, což je v hrubém rozporu s vyzněním reportáží o násilném chování mezi dětmi.

Obdobná zpravodajská prezentace „sportu“ založeného na hrubém násilí je z hlediska ochrany dětského diváka značně riziková. Příspěvek, který oslavuje „zničení soupeře“, heroizuje bojovníka v zápasech UFC a navíc zdůrazňuje, že podobné souboje jsou zdrojem vysokého výdělku, může dětského diváka svádět k nápodobě. Brutální násilí, které tento pseudosport provází, je zařazením příspěvku do zpravodajské relace legitimizováno.

Odvysíláním tohoto příspěvku krátce poté, co byla uvedena reportáž o vzrůstajícím násilí mezi dětmi, se rizikový efekt jen zvyšuje. První z příspěvků vyvolává dojem, že násilí mezi dětmi se začíná stávat jakousi normou, třebaže nebezpečnou, druhý z příspěvků pak násilí, přetavené do rádoby sportu, otevřeně obdivuje. Prezentované násilné chování v daných souvislostech a kontextech má u dětských diváků potenciál snižovat citlivost k projevům násilí.

 

- ZPĚT -
predchozí
15. 4. 2020

Aliance k lepší ochraně nezletilých na internetu

Iniciativy na ochranu dětí a mladistvých před nebezpečími internetu probíhají na všech možných úrovních. Od zákonných předpisů po samoregulační aktivity. Jedna z platforem majících za cíl zamezit ohrožení dětí v prostředí internetu vznikla za přispění Evropské komise a má název Aliance k lepší…
3. 4. 2020

ČT edu supluje uzavřené školy

Od středy 11. března 2020 jsou z důvodu pandemické krize nařízením vlády uzavřeny v České republice všechny základní, střední i vysoké školy. Na tuto zcela nečekanou situaci školy zareagovaly různě. Některé na děti navršily spousty úkolů ze všech předmětů. Výjimkou nebyly ani povinné referáty o…
25. 3. 2020

MQtester (Jeden svět na školách) aneb mediální gramotnost hrou

Jak již čtenáři webu Děti a média vědí, téma mediální gramotnosti je pro nás zásadní, bez nadsázky lze říci stěžejní. A protože nikdy není pozdě na rozvíjení kritického myšlení a orientace ve světě (nejen) médií, domníváme se, že projekt, který nyní chceme v krátkosti představit, není zajímavý…
18. 3. 2020

Jsou Mixed martial arts sportem nebo násilím?

V posledních letech si i na české televizní obrazovky našly cestu přenosy z Mixed martial arts (MMA), což je profesionální soutěž ve smíšených bojových uměních. Jejich organizátorem je Ultimate Fight Championship (UFC). Pro souboje MMA jsou typické údery, kopy, páky či škrcení. Krvavá zranění…
2. 3. 2020

Relaxované projekce na festivalu Jeden svět

Od 5. do 14. března 2020 se bude v Praze konat tradiční festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Letos pod heslem Až naprší a uschne.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media