25. 3. 2020

MQtester (Jeden svět na školách) aneb mediální gramotnost hrou

Jak již čtenáři webu Děti a média vědí, téma mediální gramotnosti je pro nás zásadní, bez nadsázky lze říci stěžejní. A protože nikdy není pozdě na rozvíjení kritického myšlení a orientace ve světě (nejen) médií, domníváme se, že projekt, který nyní chceme v krátkosti představit, není zajímavý pouze pro školáky a studenty, ale pro populaci jako celek bez ohledu na věk. Je totiž hravý a zároveň poučný v podstatě pro každého – nenásilnou formou seznamuje mj. s existencí a podobou některých mystifikujících internetových sdělení, která mohou být mnohdy svým potenciálním dopadem na neinformované čtenáře vysoce škodlivá.

Jedná se o webovou aplikaci MQtester vzdělávacího programu Jeden svět na školách, který „prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přináší do škol důležitá témata“ (např. moderní československé dějiny, mediální vzdělávání, občanská angažovanost, lidská práva). Dokumentární filmy a metodické materiály dostupné online na portále JSNS.CZ.

MQtester: https://mqtester.jsns.cz/Změřte si svou mediální gramotnost

Aplikace má tři úrovně, v jejichž rámci lze získat maximálně 15, 20 a 25 bodů. Velkým plusem aplikace je její zábavná forma, která zajistí, že uživatele bude test bavit a zároveň bude přemýšlet a poučí se v podstatě mimochodem a s velkou pravděpodobností si obsah sdělení zapamatuje. Některé úlohy obsahují nápovědu, většina pak vysvětlení a odůvodnění. Cílem není sbírání bodů za každou cenu, ale uvědomění si daného jevu a přemýšlení o něm.

Uživatel se např. snaží rozpoznat, kdy bylo na fotografii něco záměrně upraveno a jde tedy o retuš či fotomontáž, kdy se jedná o komerční sdělení (reklamu), kdy o falešný účet známé osobnosti na sociální síti atd. Jindy se uživatel snaží dešifrovat rozdíly mezi zpravodajstvím a komentářem či rozpoznat tiskovou zprávu. Rozvíjí tak znalosti a dovednosti potřebné pro orientaci v kyberprostoru, který se pro mnohé z nás stává běžnou každodenností a považujeme jej za jakési rozšíření našeho běžného fyzického světa.

Jak již bylo řečeno, daný test doporučujeme bez výjimky všem, tj. široké veřejnosti, nejen dětem školou povinným či studentům.

 

Lenka Burešová

 

 

- ZPĚT -
predchozí
15. 4. 2020

Aliance k lepší ochraně nezletilých na internetu

Iniciativy na ochranu dětí a mladistvých před nebezpečími internetu probíhají na všech možných úrovních. Od zákonných předpisů po samoregulační aktivity. Jedna z platforem majících za cíl zamezit ohrožení dětí v prostředí internetu vznikla za přispění Evropské komise a má název Aliance k lepší…
3. 4. 2020

ČT edu supluje uzavřené školy

Od středy 11. března 2020 jsou z důvodu pandemické krize nařízením vlády uzavřeny v České republice všechny základní, střední i vysoké školy. Na tuto zcela nečekanou situaci školy zareagovaly různě. Některé na děti navršily spousty úkolů ze všech předmětů. Výjimkou nebyly ani povinné referáty o…
25. 3. 2020

MQtester (Jeden svět na školách) aneb mediální gramotnost hrou

Jak již čtenáři webu Děti a média vědí, téma mediální gramotnosti je pro nás zásadní, bez nadsázky lze říci stěžejní. A protože nikdy není pozdě na rozvíjení kritického myšlení a orientace ve světě (nejen) médií, domníváme se, že projekt, který nyní chceme v krátkosti představit, není zajímavý…
18. 3. 2020

Jsou Mixed martial arts sportem nebo násilím?

V posledních letech si i na české televizní obrazovky našly cestu přenosy z Mixed martial arts (MMA), což je profesionální soutěž ve smíšených bojových uměních. Jejich organizátorem je Ultimate Fight Championship (UFC). Pro souboje MMA jsou typické údery, kopy, páky či škrcení. Krvavá zranění…
2. 3. 2020

Relaxované projekce na festivalu Jeden svět

Od 5. do 14. března 2020 se bude v Praze konat tradiční festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Letos pod heslem Až naprší a uschne.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media