3. 4. 2020

ČT edu supluje uzavřené školy

Od středy 11. března 2020 jsou z důvodu pandemické krize nařízením vlády uzavřeny v České republice všechny základní, střední i vysoké školy. Na tuto zcela nečekanou situaci školy zareagovaly různě. Některé na děti navršily spousty úkolů ze všech předmětů. Výjimkou nebyly ani povinné referáty o sportovcích nahrazující hodiny tělesné výchovy. Jiné školy se soustředily jen na nezbytné minimum, aby děti výrazně nezameškaly, ale přitom aby rodiny, už tak zatížené vážnými starostmi, nebyly stresovány přemírou učiva.

Za těchto okolností pohotově zareagovala veřejnoprávní Česká televize, když vyhradila významnou část denního vysílacího času na programu ČT 2 pro výuku a vzdělávání. Každý všední den v devět hodin ráno je na tomto programu, nyní označovaném jako ČT edu, zařazen tříhodinový blok UčíTelka. V jeho rámci jsou řazeny jednotlivé „vyučovací hodiny“ zaměřené postupně na žáky 1. až 5. tříd základní školy.  Po poledni patří vysílání tzv. odpoledce, což je blok dokumentárních a vzdělávacích pořadů, které přinášejí osvětu ze zeměpisu, dějepisu, fyziky, chemie a dalších odborných předmětů.

Vedle vysílání programu ČT edu Česká televize spustila k 1. dubnu 2020 webové stránky ČT edu, které nabízejí přes 3000 vzdělávacích videí určených dětem a dospívajícím od předškolního věku až po maturitu. Videa pokrývají více než dvacet odborných předmětů. Vyhledávat mezi nimi lze podle různých kritérií. Podle předmětu, podle stupně vzdělávání a podle konkrétních tematických okruhů.

Webové stránky ČT původně připravovala pro učitele jako místo, kde budou nacházet video obsah, který může doplnit či oživit výuku. Web měl být zprovozněn za několik měsíců. Za mimořádné situace vyvolané pandemií ČT přistoupila k jeho okamžitému spuštění, aby mohl být využíván i rodiči, kteří pomáhají dětem s domácí přípravou.

Česká televize plánuje stránky průběžně doplňovat o další obsah. Zařazená videa jsou vybírána ve spolupráci s učiteli a odborníky s odpovídající aprobací, z různých škol i regionů, aby mohla sloužit jako vysvětlení, doplnění či ilustrace k probíranému učivu. Celý projekt rámcově vychází z českého kurikula.

Videa mají uzpůsobenou stopáž tak, aby udržela pozornost žáků a aby se s nimi dobře pracovalo ve standardně dlouhé vyučovací hodině. Zájemci se ovšem mohou snadno dostat i k nezkráceným verzím pořadů.

Na svých stránkách ČT konstatuje: „Cílem ČT edu je nenechávat kvalitní pořady se vzdělávacím potenciálem ležet ladem v rozsáhlém archivu České televize, ale poskytnout je dále ke školní výuce i domácí přípravě. ČT edu je tedy projekt s uspíšeným začátkem a navíc bez konce.“

 

 

- ZPĚT -
predchozí
15. 4. 2020

Aliance k lepší ochraně nezletilých na internetu

Iniciativy na ochranu dětí a mladistvých před nebezpečími internetu probíhají na všech možných úrovních. Od zákonných předpisů po samoregulační aktivity. Jedna z platforem majících za cíl zamezit ohrožení dětí v prostředí internetu vznikla za přispění Evropské komise a má název Aliance k lepší…
3. 4. 2020

ČT edu supluje uzavřené školy

Od středy 11. března 2020 jsou z důvodu pandemické krize nařízením vlády uzavřeny v České republice všechny základní, střední i vysoké školy. Na tuto zcela nečekanou situaci školy zareagovaly různě. Některé na děti navršily spousty úkolů ze všech předmětů. Výjimkou nebyly ani povinné referáty o…
25. 3. 2020

MQtester (Jeden svět na školách) aneb mediální gramotnost hrou

Jak již čtenáři webu Děti a média vědí, téma mediální gramotnosti je pro nás zásadní, bez nadsázky lze říci stěžejní. A protože nikdy není pozdě na rozvíjení kritického myšlení a orientace ve světě (nejen) médií, domníváme se, že projekt, který nyní chceme v krátkosti představit, není zajímavý…
18. 3. 2020

Jsou Mixed martial arts sportem nebo násilím?

V posledních letech si i na české televizní obrazovky našly cestu přenosy z Mixed martial arts (MMA), což je profesionální soutěž ve smíšených bojových uměních. Jejich organizátorem je Ultimate Fight Championship (UFC). Pro souboje MMA jsou typické údery, kopy, páky či škrcení. Krvavá zranění…
2. 3. 2020

Relaxované projekce na festivalu Jeden svět

Od 5. do 14. března 2020 se bude v Praze konat tradiční festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Letos pod heslem Až naprší a uschne.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media