4. 5. 2020

Koronavirus a dezinformace

Čtenářům webu Děti a média tentokrát přinášíme aktuální téma, jímž jsou dezinformace týkající se nového typu koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícího nemoc covid-19, která masově propukla koncem roku 2019 ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej v centrální Číně.

Za hlavní ohnisko nákazy bývá považován velkoobchodní trh s mořskými plody v centru města. Dle dosavadních poznatků však první tři pacienti z prosince 2019 s tímto trhem žádnou spojitost nemají a není ani jasné, kdo byl tzv. pacientem nula. Čína o existenci nového onemocnění a o situaci vymykající se kontrole informovala pozdě a netransparentně, a své lékaře, kteří se snažili na problém upozornit, zastrašovala a umlčovala. To vedlo k pomalé reakci světa, který si dlouho nebyl vědom rizik, a nemoc se rozšířila v pandemii, která se dotkla života každého z nás.

O nemoci dosud není dostatek relevantních informací, stále se pracuje převážně s teoriemi, odhady, predikcemi, které mnoho jistoty neposkytují, neboť se neustále mění spolu s novými poznatky, které však často vytváří jen další otázky. Mnohdy si protiřečí i odborníci, uznávaní lékaři s postupem času revidují svoje výroky, liší se přístupy lékařů odlišných specializací. Jedná se navíc o vysoce žhavé téma, neboť pandemie nemoci stále aktuálně probíhá. Vzhledem k množství obětí na životech se jedná i o téma bolestné, vzbuzující úzkost a strach z nejisté budoucnosti.

Tento nastalý informační i emocionální chaos vytváří živné podhoubí pro rozličné konspirace a cílené dezinformace. Právě jimi se budeme zabývat.

 

Osvětlení pojmů


Dezinformace = lživá, klamná, falešná informace, která má za cíl ovlivnit úsudek a názor jedince, více osob či celé společnosti tak, aby vyvolala zdání důvěryhodnosti a pravdivosti.

Hoax = falešná poplašná zpráva (např. mikrovlnky zabíjí, bude konec světa, chemtrail – stopa podobná běžné kondenzační stopě za letadlem má obsahovat zdraví nebezpečné chemikálie, očkování způsobuje autismus).

Konspirační teorie = teorie spiknutí (kriminální nebo politické).

Společnými znaky těchto jevů jsou multikanálovost, zahlcení příjemce. Pravidlem bývá chytlavý titulek a promyšlené směšování pravdy a lži v určitém poměru. Většina uváděných informací se týká skutečných faktů, dezinformací je zhruba 10–20 %.

Autorství dezinformací je velmi pestré. Jejich původci mohou být jednotlivci, jejichž motivy bývají rozmanité a mnohdy těžko pochopitelné, skupiny sledující různé politické, obchodní či jiné zájmy, ale také státy, které šíření určitého typu nepravdivých a zkreslených informací o situaci využívají jako vlivovou operaci.

K šíření dezinformací dochází nejčastěji prostřednictvím sociálních médií. Poplašné zprávy vznikají na sociálních sítích snadno a rychle se zde šíří. Např. WhatsApp již omezil možnosti hromadného přeposílání zpráv, což je namířeno právě proti masovému šíření dezinformací a spikleneckých teorií o koronaviru. Další platformou, která masově šíří manipulativní informace, jsou dezinformační weby. Své pojetí pravdy dezinformační weby maskují jako „alternativní fakta“. Často zcela chybí dohledatelný zdroj – a to nejen původ článku, ale i jeho autor nebo majitel / provozovatel webu. Dohledat zpravidla nelze ani způsob financování. Přehled konspiračních webů je dostupný např. zde: https://www.nelez.cz/metodiky-urcovani-dezinformacnich-webu/.

Dalším kanálem k šíření dezinformací jsou řetězové emaily. Řetězový e-mail je hromadně přeposílaná zpráva, která se exponenciálně šíří prostřednictvím soukromé internetové komunikace. Obsahem jsou často právě dezinformace. Tím, že má provázanost s konkrétní osobou (odesílatelem), nabývá mezi čtenáři na důvěryhodnosti. Získává tak charakter zdánlivě osobní korespondence.

 

Vznik koronaviru


Vznik viru a jeho rozšíření je předmětem řady spekulací a konspiračních teorií. Jednou z nejdivočejších je, že virus byl záměrně vytvořen jako biologická zbraň, přitom o tom, kdo a proti komu virus stvořil, existuje hned celá řada dohadů. Nejčastěji jsou za původce považovány USA, Čína či Rusko. Ovšem stejné velmoci jsou pak neméně často i domnělými zamýšlenými oběťmi koronaviru. Další teorie za viníky označují farmaceutické firmy, eventuálně bohaté byznysmeny a jejich obchodní zájmy. Nejčastěji je v této souvislosti zmiňován americký miliardář Bill Gates. Ten je obviňován, že chce nastartovat ekonomickou krizi, nakazit novým koronavirem celý svět a pak mu prodat za velké peníze vakcínu, která již nyní existuje nebo je rychle vyvíjena na základě poznatků patentovaných již v minulých letech.

Celosvětově značně rozšířenou konspirační teorií je také souvislost mezi propuknutím koronavirové pandemie a budováním 5G mobilní sítě.

Méně divoké, nicméně rovněž nepodložené, jsou hypotézy, že virus vznikl přirozenou cestou kultivací ve zvířatech, např. v rámci výzkumu obrany proti koronavirům, a pochybením došlo k jeho úniku.

Široce je nyní přijímaná teze epidemiologů, že virus vznikl náhodnou mutací neúmyslným přenesením ze zvířete na člověka. Tuto teorii zastává např. článek zveřejněný dne 19. března 2020 deníkem MF Dnes, který se odvolává na analýzu nového typu koronaviru SARS-CoV-2 a příbuzných koronavirů, provedenou mezinárodním týmem vědců, a kterou zveřejnil časopis Nature Medicine. Související článek přeložili a publikovali vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky.

V rozhovoru pro MF DNES ze dne 30. dubna 2020 molekulární genetička Natália Martínková (která spolu s dalšími zkoumá evoluční cesty, jak se virus SARS-CoV-2 vyvinul) uvádí, že výzkum viru je veřejně dostupný a zájemci si mohou virus vyhledat v genetických databázích – a to přes Google zadáním sekvence MN908947. Na webových stránkách National Center for Biotechnology Information (NCBI – Národní centrum pro biotechnologické informace) je dostupná analýza Run BLAST (BLAST – Basic Local Alignment Search Tool, algoritmus užívaný k sekvenaci DNA). Virus se dle slov této vědkyně na 96 % shoduje s virem pocházejícím z netopýrů, na 91 % s virem z luskounů. Primární hostitel předka viru dosud znám není.

Šíření dezinformací o viru a jeho původu může sledovat různé cíle. Některé zavádějící informace či jednoznačné hoaxy jsou vytvářeny a rozšiřovány jen za účelem nastolení nejistoty a nervozity. Lidé pak přestávají věřit oficiálním zprávám a vládám. Dochází tak k podkopání důvěry v demokratické systémy.

Velmoci se často uchylují k šíření polopravd či jednoznačných lží s cílem odvedení pozornosti od vlastního selhání a chyb.  Zatímco smyslem některých dezinformací je, aby je veřejnost bezvýhradně přijala za pravdu, jiným dezinformátorům postačuje příjemce zmást a utvrdit je v názoru, že „pravdu se stejně nikdy nedozví“.

V ČR kolují dezinformace protichůdné a namíchané dohromady. Typické pro ně je, že problematiku koronaviru propojují s dalšími tématy, která jsou zdrojem napětí a konfliktů, zejména s migrací, Evropskou unií a vnitropolitickou situací.

 

Obrana proti nákaze


Nejen vznik koronaviru, ale také obrana proti nákaze či možnosti léčby nemoci covid 19 jsou tématem nesčetně dezinformací a konspiračních teorií.

Jednou z prvních, která se ve veřejném prostoru objevila, byla fáma, že proti nemoci covid 19 ochrání alkohol. Jejím zdrojem měla být zpráva v bulváru, dle níž se britský učitel a další lidé nakažení koronavirem sami vyléčili konzumací whisky a medu. Důsledkem tohoto zaručeného léčebného receptu byla údajně otrava několika set lidí metanolem.

Výrobci koňaku Hennessy zase museli varovat obyvatele Keni, aby nevěřili, že je jejich produkt ochrání před nemocí covid-19. Guvernér Nairobi Mike Sonko totiž nejen že vyzval obyvatele ke konzumaci alkoholu, ale začal rovnou přidávat lahve koňaku do potravinových balíčků potřebným.

Dalším ochranným prostředkem měla být slaná voda, resp. kloktání slané vody. Dle hojně šířené zprávy měl solný roztok koronavirus údajně vyléčit za čtyři dny, pokud se tato „léčba“ stihne nasadit první dny po nákaze, tedy ještě předtím, než se infekce v dýchacích cestách plně rozvine.

Hoax rozšířený v březnu 2020 zase tvrdil, že proti viru chrání pití horké vody. Příjemce ubezpečoval, že virus není odolný vůči teplu, proto je vyzýval, aby pili horkou vodu a chodili hodně na slunce a naopak, aby nepili chlazené nápoje a nejedli zmrzlinu.

Další zaručenou ochranou proti viru by měla být citronová tráva. Původcem této dezinformace by měl být autoritářský venezuelský prezident N. Maduro, který jej šířil na twitteru. Nemoc covid-19 prý vyléčí čaj z bezu a voňatky citronové. Jeho vzkaz byl smazán v rámci kampaně proti dezinformacím.

Léčebný efekt byl dále připisován také česneku či chlorovému bělidlu. V Indii pak kravské moči.

V rámci různých náboženských komunit se členové vzájemně ujišťovali, že je proti nákaze ochrání jejich pevná víra a Boží milost.

Je pochopitelné, že lidé mají ze strachu a úzkosti tendenci hledat útěchu v „zaručených receptech“  a emoce v takových situacích vytlačují racionální úvahy. Ale pokud je v rámci mediální výchovy kladen důraz na nezbytný odstup od informací, kritické myšlení a ověřování faktů, v období krize platí tyto rady dvojnásob.

Konspirace mohou přinést dočasnou iluzorní úlevu spočívající v tom, že poskytují „tajné pravdy“. V konečném výsledku však znejišťují, neboť vytvářejí dojem, že se ničemu a nikomu nedá věřit.

Řada konspiračních teorií se šíří zdánlivě „ve jménu dobra“, přátelství, ve snaze svého bližního / blízkého / rodinného příslušníka informovat o utajených skutečnostech. Opatrnost je však na místě. I velmi chytří a vzdělaní lidé mohou podlehnout persvazivním technikám nebo nějaké lákavé a svůdné myšlence a pak toto „zajímavé zjištění“ šířit dál.

Vždy však existuje možnost být aktivní a využít možností internetu ve svůj prospěch. Ověřovat informace z více zdrojů, brát v úvahu jejich relevanci.

Tedy prověřit faktické tvrzení s cílem určit jeho pravdivost a správnost. Vzít v úvahu, odkud informace pochází, a kdo je jejím autorem. Myslet kriticky. Vyhledat, co se k tématu psalo již dřív, a vzít to do úvahy.

Pokud tedy narazím na bombastický titulek, který mě vyděsí, a na obsah, který mě zdeptá, mohu si dát práci s tím, že se pokusím si v dané věci vyhledat další informace z důvěryhodných zdrojů. Může se stát, že zjistím, že se jednalo o bouři ve sklenici vody. Anebo mohu usoudit, že se jedná o krajně podezřelou informaci a nemá smysl se jí dál vážně zabývat…

 

 

ZDROJE:

BLAŽEK, Tomáš. Virus z netopýra horečka neuvaří, ale uškodí i nám. Rozhovor s Natálií Martínkovou. Mladá fronta DNES, rubrika Rozhovor (Mladá fronta DNES, 30. 4. 2020). s. 13

BROLÍK, Tomáš; KUNDRA, Ondřej. Pandemická show. Lidé věří, že skrze virus mocní nastolují světovou nadvládu. Respekt, rubrika Koronablok (Respekt 18, 27. 4.–3. 5. 2020). s. 26–27

CNN International. Kenya governor under fire after putting Hennessy bottles in coronavirus care packages. CNN International – edition.cnn.com. 2020-04-17. Dostupné on-line: https://edition.cnn.com/2020/04/17/africa/kenya-governor-alcohol-and-coronavirus/index.html

ČTK/iROZHLAS. V Íránu lidé ‚léčili‘ koronavirus alkoholem, 300 jich zemřelo na otravu a pětiletý chlapec oslepl. iROZHLAS – www.irozhlas.cz. 2020-03-27. Dostupné on-line: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/koronavirus-iran-alkohol-lecba-covid-19-metanol-dezinfekce-otrava-pandemie-smrt_2003271545_mim

ČTK/LIDOVKY. Moč jako lék. Společně s koronavirem se světem šíří šarlatánství. – LIDOVKY – www.lidovky.cz. 2020-04-21. Dostupné on-line: https://www.lidovky.cz/relax/zajimavosti/moc-jako-lek-spolecne-s-koronavirem-se-svetem-siri-sarlatanstvi.A200420_091353_ln-zajimavosti_ape

ČTK/Mladá fronta DNES. Remdesivir prošel testováním. Mladá fronta DNES, rubrika Ze světa (Mladá fronta DNES, 30. 4. 2020). s. 7

FARYOVÁ, Ivana. Dezinformace v Česku: jako Molotovův koktejl. Mladá fronta DNES, rubrika Z domova, téma Koronavirus & Česko (Mladá fronta DNES, 11. 4. 2020). s. 5

FARYOVÁ, Ivana. Dezinformační mašinerii se hodí i koronavirus. Rozhovor s Romanem Číhalíkem. Mladá fronta DNES, rubrika Rozhovor (Mladá fronta DNES, 15. 4. 2020). s. 9

HRON, Jan. V Koreji šířila koronavirus „bláznivá tetka“ ze sekty vábící i české dívky. Mladá fronta DNES – idnes.cz. 2020-02-28. Dostupné on-line: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/jizni-korea-hnuti-kult-sincchondzi-koronavirus.A200225_145822_zahranicni_jhr

Hoax.cz. Rada synovce o COVID19. www.hoax.cz. Dostupné on-line: https://www.hoax.cz/hoax/rada-synovce-o-covid19/

KRYZÁNEK, Ladislav. Fámy a konspirace okolo viru: Proč je jich tolik? Mladá fronta DNES, rubrika Ze světa, téma Koronavirus & svět (Mladá fronta DNES, 11. 4. 2020). s. 12

MARKOVÁ, Zuzana; NOVÁK, Ondřej.  Koronavirus a dezinformace: zázračný lék zatím není, česnek a další babské rady raději neriskujte. iROZHLAS – www.irozhlas.cz. 2020-03-31. Dostupné on-line: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/veda/koronavirus-covid-19-dezinformace_2003311723_sot [cit. 30. 4. 2020]

Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Mýty a fakta. – koronavirus.mzcr.cz. 2020-03-27. Dostupné on-line: https://koronavirus.mzcr.cz/myty-a-fakta/

National Center for Biotechnology Information – Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate Wuhan-Hu-1, complete genome – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947

Nelež. Postav se za pravdu proti dezinformacím – https://www.nelez.cz/

Respekt. Kroky proti dezinformacím. Respekt, rubrika Agenda – Technologie. (Respekt 16, 14.–19. 4. 2020). s. 35

REŽŇÁKOVÁ, Lada; ČTK. Koronavirus má přirozený původ, není uměle vytvořený, potvrdili vědci. Mladá fronta DNES – idnes.cz. 2020-03-19. Dostupné on-line:

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vedci-koronavirus-prirozeny-puvod-neni-z-laboratore-biologicka-zbran-akademie-ved.A200319_154726_domaci_lre

SOKOL, Petr. Čína v zavirované Evropě. Propagandistický útok na Evropu končí zatím minimálně plichtou. Reflex, rubrika Sonda (Reflex 18, 30. 4. 2020). s. 40

ŠMÍD, Darek. Jak sítě 5G plodí koronavirus. Reflex (Reflex 16, 16. 4. 2020). s. 70

TOMANOVÁ, Lucie. Netopýří žena. Unikl nový koronavirus z wuchanské laboratoře P4? A jaký je osud nezvěstné vědkyně Chuang Jen-Ling? Reflex, rubrika Sonda (Reflex 18, 30. 4. 2020). s. 41

UHLÍŘ, Martin. Čekání na dobré zprávy. Nový virus zůstává záhadný, zázračné zbraně se nerýsují. Naděje na lék existuje. Respekt, rubrika Téma (Respekt 17, 20.–26. 4. 2020). s. 22–24

Wikipedia. The Free Encyklopedia – https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

Wikipedie. Otevřená encyklopedie – https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana

 

 

Lenka Burešová

 

 

- ZPĚT -
predchozí
3. 7. 2020

Pozvánka - Média dětem, média s dětmi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem Média dětem, média s dětmi která se uskuteční dne 8. září 2020 v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně v rámci 60. ročníku mezinárodního festivalu filmu pro děti Zlín a mládež ZLÍN FILM FESTIVAL 2020.
18. 6. 2020

Pandemická situace prospěla digitální gramotnosti

V poslední době slýcháme více než kdy jindy, že každou krizi lze využít jako příležitost. Jakkoli je to klišé, které rozhodně nelze uplatnit absolutně, v souvislosti s kompetencemi v digitální oblasti to v minulých měsících opravdu zafungovalo.
3. 6. 2020

Týdny mediálního vzdělávání počtvrté

Letos se uskutečnil již čtvrtý ročník Týdnů mediálního vzdělávání, jako tradičně koordinovaný a pořádaný programem Jeden svět na školách, který působí v rámci společnosti Člověk v tísni.
22. 5. 2020

Dětský filmový festival ve Zlíně odložen

Tradičně na přelomu května a června se měl uskutečnit již 60. ročník nejstaršího a největšího filmového festivalu pro děti a mládež Zlín Film Festival. Z důvodu pandemické situace a souvisejících okolností bylo však jeho konání nereálné, naštěstí se organizátoři nerozhodli pro jeho úplné zrušení,…
14. 5. 2020

Experiment 21 není vhodný pro dětské publikum

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se na svém zasedání dne 5. května 2020 zabývala diváckými stížnostmi, které vyjadřovaly pohoršení nad pořadem televize Prima COOL Experiment 21 a rovněž nad upoutávkami, které ke sledování tohoto pořadu zvou. Diváci se domnívají, že pořad je z hlediska…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media