22. 5. 2020

Dětský filmový festival ve Zlíně odložen

Tradičně na přelomu května a června se měl uskutečnit již 60. ročník nejstaršího a největšího filmového festivalu pro děti a mládež Zlín Film Festival. Z důvodu pandemické situace a souvisejících okolností bylo však jeho konání nereálné, naštěstí se organizátoři nerozhodli pro jeho úplné zrušení, ale pouze pro posunutí do nového termínu. Konkrétně na období od 4. do 10. září 2020.

Uvedená změna se pochopitelně dotýká i konference Média dětem, média s dětmi, kterou v rámci zlínského festivalu každoročně pořádá Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Letošní, 5. ročník, konference si vymezil téma Riziková mediální prezentace návykových látek a aktivit podporujících vznik závislostí. Leitmotivem konference bude téma závislostí u dětí a dospívajících. Pozornost se zaměří jak na tzv. tradiční závislosti, jakými jsou závislost na tabáku, alkoholu, drogách či hazardu, tak na závislosti související s novými médii, které se velice četně týkají právě dospívajících. Na konferenci budou popsány a osvětleny závislosti na sociálních sítích, na internetovém připojení (netholismus) či na konkrétním internetovém obsahu (pornografie).

Přednášející hosté se budou zamýšlet nad tím, jakým způsobem ke vzniku závislostí mohou přispívat, či prokazatelně přispívají, média, a to jak média nová, tak i standardní televizní a rozhlasové vysílání.

Do této části konference bude zařazen i vlastní příspěvek RRTV, včetně prezentace výsledků monitoringu vysílání, který zmapuje a analyticky vyhodnotí výskyt rizikových prvků – konzumace alkoholu, užívání drog, kouření a účasti na hazardu – v televizním vysílání. Pozornost bude zaměřena na různé formáty audiovizuálních prvků, od dramatické tvorby, přes pořady určené dětem, zpravodajství a publicistiku, po obchodní sdělení. Analýza rovněž zohlední, zda vysílání přispívá k osvětě a prevenci v dané oblasti.

Speciální příspěvek by se měl věnovat také problematice obchodní komunikace, resp. obchodním sdělením, která propagují alkohol, hazardní hraní či jiné služby a komodity, které mohou vést k závislostem.

Hovořit by měli rovněž zástupci nových médií, zejména sociálních sítí, aby účastníky konference seznámili se svými aktivitami společenské odpovědnosti, jejichž smyslem je minimalizovat vliv internetových marketingových kampaní propagujících alkohol a hazard na dětské a mladistvé uživatele.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
26. 7. 2021

Dopřejme si offline prázdniny

Na webu Děti a média mohou čtenáři najít velké množství článků, které se věnují problematice závislosti na sociálních médiích, na potřebě být neustále on-line, na nutkání nepřetržité kontroly mobilního telefonu. Závislost, která se označuje společným termínem netolismus, se stává skutečně vážným,…
12. 7. 2021

Pořad Výměna manželek dlouhodobě předmětem stížností diváků

Reality show Výměna manželek, která je už od roku 2005 zařazována do vysílání programu NOVA, je častým námětem diváckých stížností adresovaných Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Nejčastěji diváci poukazují na fakt, že pořad odhaluje soukromí dětí, které se nemohou nijak bránit. Podle diváků…
28. 6. 2021

Jeden svět 2021 – film Naše generace Z

Není to poprvé, co na webu Děti a média přinášíme našim čtenářům informace o některém z filmů uvedených na festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Jelikož ani rok 2021 neprobíhá kvůli přetrvávající pandemické situaci standardně, festival byl uveden v čase 20. května – 6.…
4. 6. 2021

Dark web – odvrácená strana internetu

Dnes bychom chtěli čtenáře webu Děti a média seznámit s fenoménem, o němž asi již většina lidí zaslechla, ovšem obrázek si (pravděpodobně) správný neudělala – s dark webem, temným webem. O dark webu koluje spousta mýtů a hrůzostrašných historek, a on také v mnoha ohledech opravdu hrůzostrašný je.…
2. 6. 2021

Pořad LIKE HOUSE ve vysílání televize PRIMA

Od 19. dubna 2021 nabízí televizní program Prima ve svém vysílání novou reality show LIKE HOUSE. Jde o vlastní projekt této televizní stanice, v jehož rámci se sešlo sedm populárních  influencerů v jedné vile, kde jsou sledováni kamerami jak při běžných každodenních činnostech, tak při plnění…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media