22. 5. 2020

Dětský filmový festival ve Zlíně odložen

Tradičně na přelomu května a června se měl uskutečnit již 60. ročník nejstaršího a největšího filmového festivalu pro děti a mládež Zlín Film Festival. Z důvodu pandemické situace a souvisejících okolností bylo však jeho konání nereálné, naštěstí se organizátoři nerozhodli pro jeho úplné zrušení, ale pouze pro posunutí do nového termínu. Konkrétně na období od 4. do 10. září 2020.

Uvedená změna se pochopitelně dotýká i konference Média dětem, média s dětmi, kterou v rámci zlínského festivalu každoročně pořádá Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Letošní, 5. ročník, konference si vymezil téma Riziková mediální prezentace návykových látek a aktivit podporujících vznik závislostí. Leitmotivem konference bude téma závislostí u dětí a dospívajících. Pozornost se zaměří jak na tzv. tradiční závislosti, jakými jsou závislost na tabáku, alkoholu, drogách či hazardu, tak na závislosti související s novými médii, které se velice četně týkají právě dospívajících. Na konferenci budou popsány a osvětleny závislosti na sociálních sítích, na internetovém připojení (netholismus) či na konkrétním internetovém obsahu (pornografie).

Přednášející hosté se budou zamýšlet nad tím, jakým způsobem ke vzniku závislostí mohou přispívat, či prokazatelně přispívají, média, a to jak média nová, tak i standardní televizní a rozhlasové vysílání.

Do této části konference bude zařazen i vlastní příspěvek RRTV, včetně prezentace výsledků monitoringu vysílání, který zmapuje a analyticky vyhodnotí výskyt rizikových prvků – konzumace alkoholu, užívání drog, kouření a účasti na hazardu – v televizním vysílání. Pozornost bude zaměřena na různé formáty audiovizuálních prvků, od dramatické tvorby, přes pořady určené dětem, zpravodajství a publicistiku, po obchodní sdělení. Analýza rovněž zohlední, zda vysílání přispívá k osvětě a prevenci v dané oblasti.

Speciální příspěvek by se měl věnovat také problematice obchodní komunikace, resp. obchodním sdělením, která propagují alkohol, hazardní hraní či jiné služby a komodity, které mohou vést k závislostem.

Hovořit by měli rovněž zástupci nových médií, zejména sociálních sítí, aby účastníky konference seznámili se svými aktivitami společenské odpovědnosti, jejichž smyslem je minimalizovat vliv internetových marketingových kampaní propagujících alkohol a hazard na dětské a mladistvé uživatele.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
24. 7. 2020

Národní ústav duševního zdraví k dokumentu V síti

Před několika měsíci vzbudil obrovský mediální zájem celovečerní dokumentární film V síti, který otevřel téma zneužívání dětí na internetu. Tvůrci film představují slovy: „Jen ze statistik vyplývá, že bezmála třetina českých dětí na vlastní oči zažila, že před nimi někdo masturboval prostřednictvím…
17. 7. 2020

Mediální osvěta a mediální gramotnost v Kataru

Mediální výchova je globálním úkolem, který má konkrétní cíl v podobě získání souboru dovedností a vědomostí nutných pro orientaci a pochopení mediálních produktů. Přes globálnost tohoto cíle však můžeme odhalit rozdíly v přístupu k mediální gramotnosti. Představme si v krátkosti postoj k mediální…
10. 7. 2020

RRTV opět zjišťovala, jak provozovatelé vysílání přispívají k mediální gramotnosti

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání každý rok obesílá všechny provozovatele televizního a rozhlasového vysílání a také poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání s dotazem, jakými opatřeními v předcházejícím kalendářním roce podpořili mediální gramotnost diváků a uživatelů…
3. 7. 2020

Pozvánka - Média dětem, média s dětmi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem Média dětem, média s dětmi která se uskuteční dne 8. září 2020 v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně v rámci 60. ročníku mezinárodního festivalu filmu pro děti Zlín a mládež ZLÍN FILM FESTIVAL 2020.
18. 6. 2020

Pandemická situace prospěla digitální gramotnosti

V poslední době slýcháme více než kdy jindy, že každou krizi lze využít jako příležitost. Jakkoli je to klišé, které rozhodně nelze uplatnit absolutně, v souvislosti s kompetencemi v digitální oblasti to v minulých měsících opravdu zafungovalo.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media