24. 7. 2020

Národní ústav duševního zdraví k dokumentu V síti

Před několika měsíci vzbudil obrovský mediální zájem celovečerní dokumentární film V síti, který otevřel téma zneužívání dětí na internetu. Tvůrci film představují slovy: „Jen ze statistik vyplývá, že bezmála třetina českých dětí na vlastní oči zažila, že před nimi někdo masturboval prostřednictvím webkamery. Hlavní linka filmu sleduje radikální psychosociální experiment, pomocí kterého autoři zviditelňují, s čím se v online prostoru potýkají děti ve věku 11–13 let. Virtuální predátoři se často skrývají za falešným dětským profilem, což jim usnadňuje oslovit „vrstevníky”. Pomocí sofistikovaných triků si brzy získají důvěru dítěte a snaží se z něj vylákat obnažené selfie. Jakmile se jim to podaří, začnou dítě vydírat tím, že jeho fotky zveřejní například na Facebooku, nebo rozšíří na jeho škole. Pro účely experimentu si autoři filmu tyto úskoky a manipulativní techniky vypůjčí a obrátí je proti jejich strůjcům. Z lovců se tak stanou lovení… .“

Jakkoli byl film pro mnohé šokující, jeho otevřenost byla velmi užitečná, protože upozornila na nebezpečí, která si někteří rodiče dospívajících dětí dosud neuvědomovali, nebo nedokázali domyslet jejich důsledky. Film zároveň poskytl i vodítka, jak rizikům spojeným s internetovou komunikací předcházet.

Poselství dokumentu oslovilo i experty. Laboratoř evoluční sexuologie Národního ústavu duševního zdraví k dokumentu V síti vydala vyjádření, v němž uvedla konkrétní čerstvá data o zkušenostech české populace s kybergroomingem a rovněž uvedla na pravou míru některé informace, aby předešla panické strachové reakci, kterou by dokument mohl u dětí či rodičů vyvolat. Zároveň Národní ústav duševního zdraví nabídl pomoc prostřednictvím internetového poradenství osobám, které si uvědomují, že mají parafilní preference a cítí, že svoji sexualitu nemají pod kontrolou.

Vyjádření Laboratoře evoluční sexuologie NÚDZ k dokumentu V síti v úplném znění poskytujeme našim čtenářům:

„Dokument „V síti“ otevřel palčivé a doposud opomíjené společenské téma sexuálního kontaktování nezletilých dospělými online. Šíření osvěty v této problematice proto považujeme za zásadní a přínosné. V rámci medializace tohoto projektu rovněž dochází k odkrytí hluchých míst v českém systému v oblasti sexuální edukace a prevence sexuální delikvence. Laboratoř evoluční sexuologie NUDZ (Klecany) se od začátku zapojuje v osvětové kampani a k problematice internetové sexuální kriminality se odborně vyjadřuje (např. odborné konzultace v rámci dokumentu). Pro adekvátní edukační dopad filmu je nutné vhodně vybalancovat poselství dokumentu, aby nedošlo k panické strachové reakci v dětské a rodičovské populaci. Je například třeba upozorňovat na to, že k společensky velmi závažnému sexuálně delikventnímu chování přistoupilo pouze naprosté minimum mužů, kteří kontaktovali dívky „v síti“ (nejedná se tedy o několik tisíc predátorů, jak je uváděno v dokumentu). Je rovněž vhodné informovat, jaký typ osob se on-line kriminality tohoto typu dopouští, aby nedocházelo k automatickém spojování problematického sexuálního chování na internetu se sexuologickými diagnózami, jako jsou poruchy sexuální preference (parafilie) nebo zejména s pedofilní preferencí (= partnerská a sexuální preference osob v prepubertálním období). Většina sexuálních deliktů proti dětem není spáchána lidmi s pedofilní preferencí. Z několika málo dostupných zahraničních výzkumů týkajících se přímo on-line sexuální delikvence se zdá, že v populaci odsouzených online "predátorů" je zastoupení lidí s parafiliemi kolem 40 % (z toho pouze 5-10 % osob s pedofilní preferencí). Zbylých 60 % tvoří dle konsenzu sexuologů psychosexuálně normální muži s různými motivacemi k takovému chování. K rozšíření fenoménu máme rovněž k dispozici recentní výzkumná data. V našem nejnovějším online reprezentativním průzkumu české populace (data 2020) mělo zkušenosti s kybergroomingem (= manipulativní technikou, kterou se pomocí přátelství a nastolení důvěry snaží někdo přimět dítě ke sdílení intimností a posléze k osobní schůzce) do svých 15 let 1 % mužů a 2 % žen. Od 16 let pak 1.4 % mužů a 2.5 % žen. V rámci nejvíce exponované věkové kategorie 18-30 let mělo tuto zkušenost do 15 let 2.2 % mužů a 7.4 % žen. Údaje o mladší populaci nynějších pubescentů a adolescentů máme k dispozici od e-bezpečí.cz (2017). Podle jejich výzkumu 15 % dětí sdílelo online intimní fotky, 6 % intimní video, 4 % se před webkamerou obnažily, 40 % obdrželo něčí erotickou fotku, přes 20 % něčí erotické video, 22 % dětí vidělo někoho se obnažovat před kamerou a 32 % dostalo pozvánku na schůzku v reálném světě. NUDZ dále reaguje na téma on-line „predátorů“ nabídkou internetového poradenství. Ze stránek dokumentu „V síti“ bude k dispozici link, který muže (případně ženy), kteří zvažují vyhledání odborné pomoci kvůli svým online kontaktům s nezletilými, přesměruje na anonymní poradnu projektu Parafilik „Nemůžete za své pocity, můžete za své činy“ (https://www.nudz.cz/files/pdf/tzparafilik2019.pdf). Cílem projektu je za použití terapeutických a podpůrných metod pomoci lidem, kteří mají parafilní preference a cítí, že svoji sexualitu nemají pod kontrolou, nebo kvůli ní zažívají úzkostné a depresivní stavy. I když lidé, kteří se dopouštějí problematického chování na internetu, nemusejí mít parafilní preference, budou moci svůj problém probrat s našimi terapeuty a případně získat konkrétní kontakty na relevantní odborníky v této oblasti. Online poradna bude spuštěna 27. 2. 2020, zároveň s uvedením filmu „V síti“ do kin, na tomto linku https://parafilik.cz/poradna/. V září 2020 je plánován začátek kontaktních terapeutických programů. Tyto služby budou nabízeny zdarma, se zaručením anonymity účastníků.“


Zdroj: https://www.nudz.cz/files/pdf/v-siti-vyjadreni-nudz.pdf

 

 

- ZPĚT -
predchozí
24. 7. 2020

Národní ústav duševního zdraví k dokumentu V síti

Před několika měsíci vzbudil obrovský mediální zájem celovečerní dokumentární film V síti, který otevřel téma zneužívání dětí na internetu. Tvůrci film představují slovy: „Jen ze statistik vyplývá, že bezmála třetina českých dětí na vlastní oči zažila, že před nimi někdo masturboval prostřednictvím…
17. 7. 2020

Mediální osvěta a mediální gramotnost v Kataru

Mediální výchova je globálním úkolem, který má konkrétní cíl v podobě získání souboru dovedností a vědomostí nutných pro orientaci a pochopení mediálních produktů. Přes globálnost tohoto cíle však můžeme odhalit rozdíly v přístupu k mediální gramotnosti. Představme si v krátkosti postoj k mediální…
10. 7. 2020

RRTV opět zjišťovala, jak provozovatelé vysílání přispívají k mediální gramotnosti

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání každý rok obesílá všechny provozovatele televizního a rozhlasového vysílání a také poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání s dotazem, jakými opatřeními v předcházejícím kalendářním roce podpořili mediální gramotnost diváků a uživatelů…
3. 7. 2020

Pozvánka - Média dětem, média s dětmi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem Média dětem, média s dětmi která se uskuteční dne 8. září 2020 v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně v rámci 60. ročníku mezinárodního festivalu filmu pro děti Zlín a mládež ZLÍN FILM FESTIVAL 2020.
18. 6. 2020

Pandemická situace prospěla digitální gramotnosti

V poslední době slýcháme více než kdy jindy, že každou krizi lze využít jako příležitost. Jakkoli je to klišé, které rozhodně nelze uplatnit absolutně, v souvislosti s kompetencemi v digitální oblasti to v minulých měsících opravdu zafungovalo.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media