5. 10. 2020

Mediální vzdělávání v Německu, 2. díl – zákonná úprava ochrany dětí a mladistvých

Již v předcházejícím článku věnovaném německému mediálnímu vzdělávání bylo vysvětleno, že Německo má velmi podrobně rozpracován systém zvyšování mediální gramotnosti.

Do dané oblasti spadají i právní předpisy, které upravují ochranu dětí a mladistvých nejen v obecné rovině běžného života, ale rovněž i speciální právní předpisy zaměřené výlučně na ochranu této skupiny v oblasti užívání médií.

Následující výčet právních norem může posloužit nejen jako zdroj informací, ale i jako inspirace toho, jak lze legislativně nastavit pravidla pro ochranu dětí a mladistvých před závadnými mediálními obsahy.

 

1. Zákon o ochraně mládeže – Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Tento zákon je něčím, co v českém právním řádu nemá obdoby, neboť jedinou právní normou nastavuje ochranu dětí a mladistvých před riziky souvisejícími s:

  • požíváním alkoholu
  • kouřením
  • přístupem na akce, které jsou škodlivé pro mladé lidi
  • zpřístupněním hazardních her
  • médii

V oblasti ochrany před médii zákon například stanovuje pravidla pro účast dětí na filmových představeních. Děti a mladiství se mohou účastnit veřejných filmových akcí, pokud byly filmy schváleny orgány k tomu pravomocnými, případně se mohou účastnit promítání filmů majících vzdělávací účel. Děti mladší šesti let se mohou účastnit promítání vždy jen s doprovodem. Děti od šesti let pak mohou navštívit představení jen s doprovodem, pokud končí po 20:00 hod. Mladí lidé mladší 16 let pak musejí mít doprovod, pokud představení skončí po 22:00 hod. Dospívající ve věku 16 a více let rovněž musejí mít doprovod, pokud představení skončí po půlnoci.

Další omezení v oblasti médií souvisejí s užíváním mediálních obsahů šířených prostřednictvím datovým médií, které jsou dostupné v obchodní síti. Klasicky se tak týká filmové tvorby či počítačových her. Tyto produkty mohou být distribuovány a dostupné dětem, jen pokud jsou mediální obsahy v této formě schváleny příslušným státním úřadem nebo organizacemi dobrovolné samoregulace a byly označeny jako vhodné pro jejich věkovou skupinu, nebo jde-li o informační a vzdělávací programy, které jsou klasifikovány jako „informační program“ nebo „vzdělávací program“.

Mediální obsahy, jakými jsou filmy, ať již na DVD či šířené jinou formou, ale i počítačové hry, musejí být povinně opatřeny labellingem, který je členěn do pěti stupňů:

  • „Schváleno bez věkového omezení“
  • „Schváleno od šesti let“
  • „Schváleno od dvanácti let“
  • "Schváleno pro věk šestnáct a více"
  • "Bez souhlasu" - označeno jako „Keine Jugendfreigabe“

Filmy a hry určené pro informační, instruktážní nebo výukové účely mohou být poskytovatelem označeny jako „informační program“ nebo „výukový program“, jen pokud zjevně nenarušují vývoj nebo výchovu dětí a mladých lidí.

Explicitně zakázány jsou mediální obsahy, které oslavují válku nebo narušují lidskou důstojnost vyobrazením osob vystavených těžkému duševnímu a fyzickému utrpení. Další striktně zakázanou formou jsou vyobrazení zvláště realistického a krutého zacházení, a to i v případech reprodukce skutečných událostí, pokud k takovémuto šíření není dán oprávněný zájem.

 

2. Zákon o rozvoji dětí a mládeže (Kinder-und Jugendstärkungsgesetz)

Zákon ze dne 29. června 2017 v obecné rovině vymezuje odpovědnost za výuku mediální gramotnosti dětí a mladistvých a stanovuje ji jako nezbytnou součást vzdělávání, které má funkci ochrany dětí a mládeže.

 

3. Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – Státní smlouva o ochraně v oblasti mladistvých

Dohoda mezi jednotlivými spolkovými zeměmi o ochraně mládeže v oblasti médií je základní právní normou pro ochranu mládeže, pokud jde o rozhlas, televizi a internet. Stanovuje, kdy a jak může být určitý mediální obsah vysílán nebo jinak distribuován. Cílem je chránit děti a dospívající před obsahem elektronických informačních nebo komunikačních médií, které narušují nebo ohrožují jejich rozvoj nebo vzdělávání. Kromě toho poskytuje ochranu před obsahem v elektronických informačních nebo komunikačních médiích, která porušují lidskou důstojnost. Předpis vymezuje, kromě dalších povinností, i mediální obsah, který je obecně zakázán.

Jedním ze zakázaných obsahů je propagace symbolů protiústavních organizací. Symboly protiústavních organizací jsou zakázány ve formě:

• vlajek

• znaků

• pozdravu

• písní

 

Vyobrazení těchto symbolů může být v jednotlivých případech přípustné:

• pro občanskou výchovu

• za účelem umění / vědy

 

Rovněž je zakázáno podněcovat k popírání holocaustu, oslavování války, schvalování násilí a porušování lidské důstojnosti. V tomto kontextu není možné zobrazování nadměrně krutých a násilných činů a také bagatelizování válečného utrpení. Rovněž je nežádoucí vyobrazení osob trpících, umírajících nebo vystavených těžkému fyzickému a psychickému utrpení. Jako příklady z praxe jsou uvedeny záběry poprav (ISIS, poprava Saddáma Husajna) nebo případ smrti sáňkaře na olympijských hrách ve Vancouveru 2010.

Další zákazy se týkají sexuálního obsahu, pornografie, sexuálního násilí a nezákonných sexuálních praktik.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
26. 7. 2021

Dopřejme si offline prázdniny

Na webu Děti a média mohou čtenáři najít velké množství článků, které se věnují problematice závislosti na sociálních médiích, na potřebě být neustále on-line, na nutkání nepřetržité kontroly mobilního telefonu. Závislost, která se označuje společným termínem netolismus, se stává skutečně vážným,…
12. 7. 2021

Pořad Výměna manželek dlouhodobě předmětem stížností diváků

Reality show Výměna manželek, která je už od roku 2005 zařazována do vysílání programu NOVA, je častým námětem diváckých stížností adresovaných Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Nejčastěji diváci poukazují na fakt, že pořad odhaluje soukromí dětí, které se nemohou nijak bránit. Podle diváků…
28. 6. 2021

Jeden svět 2021 – film Naše generace Z

Není to poprvé, co na webu Děti a média přinášíme našim čtenářům informace o některém z filmů uvedených na festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Jelikož ani rok 2021 neprobíhá kvůli přetrvávající pandemické situaci standardně, festival byl uveden v čase 20. května – 6.…
4. 6. 2021

Dark web – odvrácená strana internetu

Dnes bychom chtěli čtenáře webu Děti a média seznámit s fenoménem, o němž asi již většina lidí zaslechla, ovšem obrázek si (pravděpodobně) správný neudělala – s dark webem, temným webem. O dark webu koluje spousta mýtů a hrůzostrašných historek, a on také v mnoha ohledech opravdu hrůzostrašný je.…
2. 6. 2021

Pořad LIKE HOUSE ve vysílání televize PRIMA

Od 19. dubna 2021 nabízí televizní program Prima ve svém vysílání novou reality show LIKE HOUSE. Jde o vlastní projekt této televizní stanice, v jehož rámci se sešlo sedm populárních  influencerů v jedné vile, kde jsou sledováni kamerami jak při běžných každodenních činnostech, tak při plnění…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media