2. 11. 2020

Dvě pokuty za filmy odvysílané na programu FILM CAFE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uložila v nedávné době dvě pokuty provozovateli  AMC Networks Central Europe s.r.o. v souvislosti s odvysíláním celovečerních filmů na programu FILM CAFE, který je šířen na území Maďarska.

První pokuta ve výši 100 000 Kč byla uložena za odvysílání snímku A holló (Havran) dne 24. února 2019 od 14:58:04 hodin. Film vypráví příběh detektiva, který je povolán k případu brutální vraždy dvou žen. Společně se spisovatelem Edgarem Allanem Poem, jehož povídkám se vraždy až nápadně podobají, poté vyšetřují tyto i další vraždy. Analýzou pořadu bylo zjištěno, že obsahuje řadu problematických scén z hlediska ochrany dětského diváka.

Rada konstatovala, že uvedený film, který byl odvysílán v čase, kdy mohou být u obrazovky děti i bez přímého dohledu rodičů, obsahoval řadu násilných scén. Objevovaly se zde záběry na mrtvá, často výrazně zakrvácená či jinak zohavená těla, která vyšetřovatelé v delších scénách důkladně ohledávali. Zobrazeny byly i samotné vraždy, při kterých bylo patrné silné psychické utrpení postav. Celý film vyvolával pocity stísněnosti, nejistoty a strachu. Scény byly zpracovány velice sugestivně, u dětí mohly vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti. Scény zobrazovaly situace, jež mohou mít u dětských diváků potenciál snižovat citlivost k projevům násilí. Pořad tak mohl ohrozit psychický vývoj dětí a mladistvých

Druhá pokuta ve výši 150 000 Kč byla uložena za odvysílání snímku Gyilkos szerelem (Zabijáci osamělých srdcí) dne 24. února 2019 od 08:22 hodin. Film vypráví příběh ze 40. let minulého století, kdy byli Martha Beck a Raymond Fernandez známí jako „Vrazi osamělých srdcí“. Společně podváděli a následně vraždili opuštěné válečné vdovy, které odpověděly na jejich inzerát.

Pořad obsahoval řadu násilných scén. Explicitně zde byla v dlouhých záběrech zobrazena mrtvá, často výrazně zakrvácená či jinak zohavená těla a objevovaly se zde i scény, jež mohly vyvolávat silné pocity strachu. Dále zde byly přítomny záběry několika vražd (včetně detailních záběrů vystřikující či vytékající krve) a necitlivého zacházení s mrtvými či umírajícími. Scény byly zpracovány velice sugestivně, proto mohly u dětí vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti. Scény zobrazovaly situace, jež mohou mít u dětských diváků potenciál snižovat citlivost k projevům násilí. Pořad tak mohl ohrozit psychický vývoj dětí a mladistvých.

Provozovatel se proti uděleným pokutám může bránit podáním žaloby k Městskému soudu v Praze.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
16. 12. 2020

Televizní program Naživo

V nedávné době jsme informovali čtenáře webu Děti a média o řadě iniciativ kulturních institucí, které se v době přísných protiepidemických opatření snaží najít cestu ke svým divákům a návštěvníkům alternativními způsoby. Pozornost byla věnována mimo jiné i nové streamovací službě Dramox, která za…
10. 12. 2020

Lucemburský regulátor bude řešit vysílání programu Skylink 7 v ČR

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání při výkonu své dozorové činnosti zjistila, že v České republice je od roku 2019 šířen televizní program Skylink 7, který je určen výhradně zákazníkům satelitní služby Skylink prostřednictvím programové nabídky placených balíčků televizních stanic a který je…
25. 11. 2020

Vzdělání, kultura a umění online

Období pandemie onemocnění covid 19, které v roce 2020 zažíváme, je pro nás všechny bezprecedentní zkušeností. Každý se s nastalou situací vyrovnáváme jinak a každý si z ní odneseme něco jiného. A ačkoli to tak mnozí dnes ještě nemusejí vnímat, určitě časem objevíme i pozitiva, která nám tato…
2. 11. 2020

Dvě pokuty za filmy odvysílané na programu FILM CAFE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uložila v nedávné době dvě pokuty provozovateli  AMC Networks Central Europe s.r.o. v souvislosti s odvysíláním celovečerních filmů na programu FILM CAFE, který je šířen na území Maďarska.
19. 10. 2020

Provozovatelé vysílání jsou povinni dodržovat přísnější zahraniční právní úpravu

Základní pravidla a povinnosti provozovatelů televizního vysílání a poskytovatelů dalších audiovizuálních mediální služeb v celé Evropské unii upravuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/1808, o audiovizuálních mediálních službách (směrnice o AVMS). Tato právní úprava nastavuje minimální…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media