2. 11. 2020

Dvě pokuty za filmy odvysílané na programu FILM CAFE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uložila v nedávné době dvě pokuty provozovateli  AMC Networks Central Europe s.r.o. v souvislosti s odvysíláním celovečerních filmů na programu FILM CAFE, který je šířen na území Maďarska.

První pokuta ve výši 100 000 Kč byla uložena za odvysílání snímku A holló (Havran) dne 24. února 2019 od 14:58:04 hodin. Film vypráví příběh detektiva, který je povolán k případu brutální vraždy dvou žen. Společně se spisovatelem Edgarem Allanem Poem, jehož povídkám se vraždy až nápadně podobají, poté vyšetřují tyto i další vraždy. Analýzou pořadu bylo zjištěno, že obsahuje řadu problematických scén z hlediska ochrany dětského diváka.

Rada konstatovala, že uvedený film, který byl odvysílán v čase, kdy mohou být u obrazovky děti i bez přímého dohledu rodičů, obsahoval řadu násilných scén. Objevovaly se zde záběry na mrtvá, často výrazně zakrvácená či jinak zohavená těla, která vyšetřovatelé v delších scénách důkladně ohledávali. Zobrazeny byly i samotné vraždy, při kterých bylo patrné silné psychické utrpení postav. Celý film vyvolával pocity stísněnosti, nejistoty a strachu. Scény byly zpracovány velice sugestivně, u dětí mohly vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti. Scény zobrazovaly situace, jež mohou mít u dětských diváků potenciál snižovat citlivost k projevům násilí. Pořad tak mohl ohrozit psychický vývoj dětí a mladistvých

Druhá pokuta ve výši 150 000 Kč byla uložena za odvysílání snímku Gyilkos szerelem (Zabijáci osamělých srdcí) dne 24. února 2019 od 08:22 hodin. Film vypráví příběh ze 40. let minulého století, kdy byli Martha Beck a Raymond Fernandez známí jako „Vrazi osamělých srdcí“. Společně podváděli a následně vraždili opuštěné válečné vdovy, které odpověděly na jejich inzerát.

Pořad obsahoval řadu násilných scén. Explicitně zde byla v dlouhých záběrech zobrazena mrtvá, často výrazně zakrvácená či jinak zohavená těla a objevovaly se zde i scény, jež mohly vyvolávat silné pocity strachu. Dále zde byly přítomny záběry několika vražd (včetně detailních záběrů vystřikující či vytékající krve) a necitlivého zacházení s mrtvými či umírajícími. Scény byly zpracovány velice sugestivně, proto mohly u dětí vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti. Scény zobrazovaly situace, jež mohou mít u dětských diváků potenciál snižovat citlivost k projevům násilí. Pořad tak mohl ohrozit psychický vývoj dětí a mladistvých.

Provozovatel se proti uděleným pokutám může bránit podáním žaloby k Městskému soudu v Praze.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
2. 11. 2020

Dvě pokuty za filmy odvysílané na programu FILM CAFE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uložila v nedávné době dvě pokuty provozovateli  AMC Networks Central Europe s.r.o. v souvislosti s odvysíláním celovečerních filmů na programu FILM CAFE, který je šířen na území Maďarska.
19. 10. 2020

Provozovatelé vysílání jsou povinni dodržovat přísnější zahraniční právní úpravu

Základní pravidla a povinnosti provozovatelů televizního vysílání a poskytovatelů dalších audiovizuálních mediální služeb v celé Evropské unii upravuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/1808, o audiovizuálních mediálních službách (směrnice o AVMS). Tato právní úprava nastavuje minimální…
5. 10. 2020

Mediální vzdělávání v Německu, 2. díl – zákonná úprava ochrany dětí a mladistvých

Již v předcházejícím článku věnovaném německému mediálnímu vzdělávání bylo vysvětleno, že Německo má velmi podrobně rozpracován systém zvyšování mediální gramotnosti.
29. 9. 2020

Zlín 2020 – 5. ročník konference MÉDIA DĚTEM, MÉDIA S DĚTMI

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pořádala dne 8. září 2020 od 9.00 hodin v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně již 5. ročník konference MÉDIA DĚTEM, MÉDIA S DĚTMI, tentokrát na téma Riziková mediální prezentace návykových látek a aktivit podporujících vznik závislosti.
9. 9. 2020

Samoregulační iniciativy ochrany dětí na Ukrajině

Orgánem, který na Ukrajině dozoruje rozhlasové a televizní vysílání, je Národní rada televizního a rozhlasového vysílání (NCTR), tedy úřad obdobného charakteru, jakým je v ČR Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media