25. 11. 2020

Vzdělání, kultura a umění online

Období pandemie onemocnění covid 19, které v roce 2020 zažíváme, je pro nás všechny bezprecedentní zkušeností. Každý se s nastalou situací vyrovnáváme jinak a každý si z ní odneseme něco jiného. A ačkoli to tak mnozí dnes ještě nemusejí vnímat, určitě časem objevíme i pozitiva, která nám tato zkušenost přinesla. Každopádně se naučíme hodně nových věcí, o jejichž existenci bychom za normálních okolnosti ani nevěděli, nebo by nás vůbec nezajímaly. Řada takových věcí se týká nových médií a jejich možného využití.

Internetové připojení se v době pandemie stalo takřka životní nutností. I přesto, že jsme dávno před koronavirem čile komunikovali přes sociální sítě a komunikační aplikace, boom, který jsme zažili v posledních měsících, nemá obdobu. Komunikační kanály fungující v online prostředí se pro řadu lidí staly jedinou možnou cestou, jak „se vidět“ s kamarády, prarodiči a dokonce i učiteli nebo šéfy. V online světě probíhají pracovní porady, konference, semináře, vysokoškolské přednášky.

Home office už není jen nějakou výjimečnou událostí, ale pro mnohé je nyní standardním výkonem profese, kterému se přizpůsobil organizačně, časově i technicky. A stejně tak jeho zaměstnavatel, protože je v zájmu obou stran, aby home office fungoval ke spokojenosti všech. Důsledkem takové změny, ke které nás dotlačily nepříznivé okolnosti, může být změna trvalá, protože spousta zaměstnavatelů a zaměstnanců objevila přednosti a výhody home office. Jen těžko lze předpokládat, že bez vynuceného home office bychom si na takový styl práce tak rychle zvykli a přizpůsobili se mu. Zejména zaměstnavatelé by se asi takového experimentu obávali.

O dost komplikovanější je to s „home school“. Zejména pro mladší děti je distanční výuka náročná a vyčerpávající. A mnohdy ještě víc pro jejich rodiče. V domácnostech, v nichž je třeba skloubit home office s dálkovou výukou, kterou bohužel je většinou nutno kombinovat ještě s domácím doučováním rodiči, je to opravdu složité. Naštěstí hodně škol dokáže rodiny instruovat k využívání nových online nástrojů, které výuku usnadňují a dokonce jsou často i efektivnější než běžný školní výklad.

Vysoké školy přistoupily k dálkovému vzdělávání různě. Většina fakult pověřila vyučující, aby pořídili záznam svých přednášek, včetně prezentací, audiovizuálních ukázek a dalších komponent, které by jejich standardní přednáška ve škole zahrnovala. Studenti si pak takový záznam přehrají v momentu, kdy jim to vyhovuje, a v případě potřeby i vícekrát. Mnozí studenti si tento styl výuky nemohou vynachválit. Je možné předpokládat, že posluchači VŠ budou záznamy přednášek, které mohou poslouchat při cestování, na brigádě, před spaním, nebo kdykoli jindy, vyžadovat i po skončení pandemické situace.

Nestandardní situaci se přizpůsobily i různé kulturní instituce. Například Národní knihovna a Moravská zemská knihovna, které byly nuceny se uzavřít veřejnosti, dočasně umožnily studentům a odborné veřejnosti přístup ke svým digitálním fondům. Jejich využívání pedagogy a posluchači online je službou, kterou si veřejnost rychle oblíbila a je jen škoda, že po skončení nouzového stavu bude online přístup opět ukončen.

Městská knihovna v Praze nabízí spolu s Novou školou, o.p.s. v on-line prostředí pomoc dětem a jejich rodičům se školními povinnostmi. Dobrovolníci pomáhají na dálku dětem s úkoly, vysvětlují jim učební látku, které neporozuměly, procvičují s nimi učivo. Pomoc mohou využívat žáci základních škol a prvních ročníků středních škol, a to jak pravidelně, tak i jednorázově dle aktuálních potřeb. Stačí vyplnit přihlašovací formulář zde: http://novaskolaops.cz/pomoc-na-dalku.

Rovněž divadla si hledají alternativní cestu ke svým divákům za využití nových mediálních technologií. Před nedávnem byla spuštěna streamovací služba Dramox, která za měsíční předplatné nabízí přehrání záznamu divadelního představení z pohodlí domova. V nabídce má jak představení starší a tradiční, tak zcela nová. Většina předplatného směřuje samotným divadlům, jejichž existence je nyní ohrožena.

Online formou probíhají také některé filmové festivaly. Například Festival středoevropského filmu 3Kino Fest nebo Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava.

A online lze navštívit i některé výstavy či galerie. Například Národní galerie rozhodla umožnit zájemcům o výstavu Rembrandtových děl, kteří si nestihli obrazy prohlédnout v Paláci Kinských na pražském Staroměstském náměstí, zhlédnout obrazy prostřednictvím video prohlídek. Konkrétně bude návštěvníkům podrobně představeno šest Rembrandtových obrazů zapůjčených ze zahraničních sbírek. Video formou se pracovníci Národní galerie rozhodli představit rovněž výstavu maleb Mikuláše Medka, která probíhá ve třech různých objektech NG.

Jakkoli jsme tedy během nouzového stavu izolováni v domácím prostředí, díky novým mediálním technologiím máme přístup ke vzdělání, kultuře i umění.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
4. 6. 2021

Dark web – odvrácená strana internetu

Dnes bychom chtěli čtenáře webu Děti a média seznámit s fenoménem, o němž asi již většina lidí zaslechla, ovšem obrázek si (pravděpodobně) správný neudělala – s dark webem, temným webem. O dark webu koluje spousta mýtů a hrůzostrašných historek, a on také v mnoha ohledech opravdu hrůzostrašný je.…
2. 6. 2021

Pořad LIKE HOUSE ve vysílání televize PRIMA

Od 19. dubna 2021 nabízí televizní program Prima ve svém vysílání novou reality show LIKE HOUSE. Jde o vlastní projekt této televizní stanice, v jehož rámci se sešlo sedm populárních  influencerů v jedné vile, kde jsou sledováni kamerami jak při běžných každodenních činnostech, tak při plnění…
26. 5. 2021

Opatření přijatá na podporu mediální gramotnosti v roce 2020

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání ukládá Radě pro rozhlasové a televizní vysílání povinnost, aby každoročně ve své výroční zprávě zveřejňovala informace o úrovni mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím a o opatřeních přijímaných na podporu mediální…
19. 5. 2021

Provozovatel AMC Networks Central Europe s.r.o. opět ohrozil maďarské dětské diváky

V období posledních dvou let jsme čtenáře webu Děti a média informovali o tom, že provozovateli televizního vysílání, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., byly uděleny tři pokuty za odvysílání pořadů na programech vysílaných na území Maďarska, které mohly ohrozit psychický, fyzický nebo…
3. 5. 2021

Významný krok k posílení mediální gramotnosti v EU

Společnost Google v dubnu letošního roku rozeslala orgánům a organizacím podporujícím mediální vzdělávání a sledujícím úroveň mediální gramotnosti zprávu o zahájení činnosti Evropského mediálního a informačního fondu:
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media