25. 11. 2020

Vzdělání, kultura a umění online

Období pandemie onemocnění covid 19, které v roce 2020 zažíváme, je pro nás všechny bezprecedentní zkušeností. Každý se s nastalou situací vyrovnáváme jinak a každý si z ní odneseme něco jiného. A ačkoli to tak mnozí dnes ještě nemusejí vnímat, určitě časem objevíme i pozitiva, která nám tato zkušenost přinesla. Každopádně se naučíme hodně nových věcí, o jejichž existenci bychom za normálních okolnosti ani nevěděli, nebo by nás vůbec nezajímaly. Řada takových věcí se týká nových médií a jejich možného využití.

Internetové připojení se v době pandemie stalo takřka životní nutností. I přesto, že jsme dávno před koronavirem čile komunikovali přes sociální sítě a komunikační aplikace, boom, který jsme zažili v posledních měsících, nemá obdobu. Komunikační kanály fungující v online prostředí se pro řadu lidí staly jedinou možnou cestou, jak „se vidět“ s kamarády, prarodiči a dokonce i učiteli nebo šéfy. V online světě probíhají pracovní porady, konference, semináře, vysokoškolské přednášky.

Home office už není jen nějakou výjimečnou událostí, ale pro mnohé je nyní standardním výkonem profese, kterému se přizpůsobil organizačně, časově i technicky. A stejně tak jeho zaměstnavatel, protože je v zájmu obou stran, aby home office fungoval ke spokojenosti všech. Důsledkem takové změny, ke které nás dotlačily nepříznivé okolnosti, může být změna trvalá, protože spousta zaměstnavatelů a zaměstnanců objevila přednosti a výhody home office. Jen těžko lze předpokládat, že bez vynuceného home office bychom si na takový styl práce tak rychle zvykli a přizpůsobili se mu. Zejména zaměstnavatelé by se asi takového experimentu obávali.

O dost komplikovanější je to s „home school“. Zejména pro mladší děti je distanční výuka náročná a vyčerpávající. A mnohdy ještě víc pro jejich rodiče. V domácnostech, v nichž je třeba skloubit home office s dálkovou výukou, kterou bohužel je většinou nutno kombinovat ještě s domácím doučováním rodiči, je to opravdu složité. Naštěstí hodně škol dokáže rodiny instruovat k využívání nových online nástrojů, které výuku usnadňují a dokonce jsou často i efektivnější než běžný školní výklad.

Vysoké školy přistoupily k dálkovému vzdělávání různě. Většina fakult pověřila vyučující, aby pořídili záznam svých přednášek, včetně prezentací, audiovizuálních ukázek a dalších komponent, které by jejich standardní přednáška ve škole zahrnovala. Studenti si pak takový záznam přehrají v momentu, kdy jim to vyhovuje, a v případě potřeby i vícekrát. Mnozí studenti si tento styl výuky nemohou vynachválit. Je možné předpokládat, že posluchači VŠ budou záznamy přednášek, které mohou poslouchat při cestování, na brigádě, před spaním, nebo kdykoli jindy, vyžadovat i po skončení pandemické situace.

Nestandardní situaci se přizpůsobily i různé kulturní instituce. Například Národní knihovna a Moravská zemská knihovna, které byly nuceny se uzavřít veřejnosti, dočasně umožnily studentům a odborné veřejnosti přístup ke svým digitálním fondům. Jejich využívání pedagogy a posluchači online je službou, kterou si veřejnost rychle oblíbila a je jen škoda, že po skončení nouzového stavu bude online přístup opět ukončen.

Městská knihovna v Praze nabízí spolu s Novou školou, o.p.s. v on-line prostředí pomoc dětem a jejich rodičům se školními povinnostmi. Dobrovolníci pomáhají na dálku dětem s úkoly, vysvětlují jim učební látku, které neporozuměly, procvičují s nimi učivo. Pomoc mohou využívat žáci základních škol a prvních ročníků středních škol, a to jak pravidelně, tak i jednorázově dle aktuálních potřeb. Stačí vyplnit přihlašovací formulář zde: http://novaskolaops.cz/pomoc-na-dalku.

Rovněž divadla si hledají alternativní cestu ke svým divákům za využití nových mediálních technologií. Před nedávnem byla spuštěna streamovací služba Dramox, která za měsíční předplatné nabízí přehrání záznamu divadelního představení z pohodlí domova. V nabídce má jak představení starší a tradiční, tak zcela nová. Většina předplatného směřuje samotným divadlům, jejichž existence je nyní ohrožena.

Online formou probíhají také některé filmové festivaly. Například Festival středoevropského filmu 3Kino Fest nebo Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava.

A online lze navštívit i některé výstavy či galerie. Například Národní galerie rozhodla umožnit zájemcům o výstavu Rembrandtových děl, kteří si nestihli obrazy prohlédnout v Paláci Kinských na pražském Staroměstském náměstí, zhlédnout obrazy prostřednictvím video prohlídek. Konkrétně bude návštěvníkům podrobně představeno šest Rembrandtových obrazů zapůjčených ze zahraničních sbírek. Video formou se pracovníci Národní galerie rozhodli představit rovněž výstavu maleb Mikuláše Medka, která probíhá ve třech různých objektech NG.

Jakkoli jsme tedy během nouzového stavu izolováni v domácím prostředí, díky novým mediálním technologiím máme přístup ke vzdělání, kultuře i umění.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
16. 12. 2020

Televizní program Naživo

V nedávné době jsme informovali čtenáře webu Děti a média o řadě iniciativ kulturních institucí, které se v době přísných protiepidemických opatření snaží najít cestu ke svým divákům a návštěvníkům alternativními způsoby. Pozornost byla věnována mimo jiné i nové streamovací službě Dramox, která za…
10. 12. 2020

Lucemburský regulátor bude řešit vysílání programu Skylink 7 v ČR

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání při výkonu své dozorové činnosti zjistila, že v České republice je od roku 2019 šířen televizní program Skylink 7, který je určen výhradně zákazníkům satelitní služby Skylink prostřednictvím programové nabídky placených balíčků televizních stanic a který je…
25. 11. 2020

Vzdělání, kultura a umění online

Období pandemie onemocnění covid 19, které v roce 2020 zažíváme, je pro nás všechny bezprecedentní zkušeností. Každý se s nastalou situací vyrovnáváme jinak a každý si z ní odneseme něco jiného. A ačkoli to tak mnozí dnes ještě nemusejí vnímat, určitě časem objevíme i pozitiva, která nám tato…
2. 11. 2020

Dvě pokuty za filmy odvysílané na programu FILM CAFE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uložila v nedávné době dvě pokuty provozovateli  AMC Networks Central Europe s.r.o. v souvislosti s odvysíláním celovečerních filmů na programu FILM CAFE, který je šířen na území Maďarska.
19. 10. 2020

Provozovatelé vysílání jsou povinni dodržovat přísnější zahraniční právní úpravu

Základní pravidla a povinnosti provozovatelů televizního vysílání a poskytovatelů dalších audiovizuálních mediální služeb v celé Evropské unii upravuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/1808, o audiovizuálních mediálních službách (směrnice o AVMS). Tato právní úprava nastavuje minimální…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media